MATERIAŁY DO POBRANIA >>

Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2>>

 1. Jakie płyny stosować do dezynfekcji rąk?
 2. Jakie środki do czyszczenia powierzchni ogólnodostępnych stosować?
 3. Czy Medicover wykonuje badania diagnostyczne w profilaktyce przeciw koronawirusowi?
 4. Czy jest możliwość przeniesienia wirusów, bakterii covid19 poza organizmem żywym (ludzkim, zwierzęcym) np. na dostawach przedmiotów (maszyny, narzędzia, detale do produkcji) z Chin.
 5. Co jako firma powinniśmy zrobić w momencie, kiedy pracownik informuje o podejrzeniu zakażenia koronawirusem?
 6. Co zrobić z miejscem, w którym przebywa podejrzany o zachorowanie na koronawirusa?
 7. Jaką odzież ochronną powinniśmy zakupić na wypadek gdyby zostały zastosowane restrykcyjne przepisy dotyczące wchodzenia do budynku, w którym pracujemy? Tzn. jaki standard medyczny muszą spełniać kombinezony ochronne, maseczki oraz rękawiczki?
 8. Czy jest możliwe uzyskanie zwolnienia lekarskiego dla osób które nie mają objawów infekcji  ale obawiają się o zdrowie i z tego tytułu nie chcą chodzić do pracy?
 9. Czy pracodawca może wewnętrznym postanowieniem wprowadzić w swoim biurze "kwarantannę" niezależnie od stanu zdrowia pracowników?
 10. Jakie działania może podjąć pracodawca, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoich pracowników?
 11. W jaki sposób pacjent może uzyskać zwolnienie lekarskie w wersji papierowej po odbyciu e-konsultacji i uzyskaniu e-zwolnienia? 
 12. Czy Medicover będzie informował pracodawców o ewentualnych przypadkach podejrzenia konronawirusa u ich pracowników?
 13. Czy pracownicy powracający z zagranicy powinni być poddawani wcześniejszym badaniom okresowym – podstawą kierowania na badania pracownika jest epidemia?
 14. Czy pacjent zawsze uzyska ZLA przez telefoniczną poradę medyczną (TPM)?
 15. Czy e-ZLA dotyczy tylko chorób układu oddechowego takich jak: przeziębienie i grypa, czy także innych chorób?
 16. Jakie jest stanowisko Medicover wobec komunikatu GIP z dnia 23.03.2020?
 17. Co powinien zrobić pacjent mając objawy infekcji i jednocześnie skierowanie na badania medyny pracy?
 18. Czy jest bezpieczne korzystanie z usług medycyny pracy w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2?

Koronawirus - najważniejsze pytania i odpowiedzi dla pracodawców

1. Jakie płyny stosować do dezynfekcji rąk?

Polecane przez nas środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu to:
 • Spirigel (Ecolab), 
 • Skinman Soft (Ecolab). 

Oba preparaty dostępne są zarówno w dużych pojemnościach 500 ml jak i w wersjach kieszonkowych po 75 ml lub 100 ml.

Data publikacji: 13.03.2020 

2. Jakie środki do czyszczenia powierzchni ogólnodostępnych stosować?

Polecane przez nas środki do czyszczenia powierzchni ogólnodostępnych (powierzchni dotykowych takich jak: biurka, klamki, blaty biurek, słuchawki telefoniczne i inne) o działaniu bakterio i wirusobójczym to:

 • Meliseptol (firma Braun).
 • Mikrozid (Schilke) – dostępne również w formie chusteczek.
 • Incidin Foam Oxy S (Ecolab) - dostępne także w formie chusteczek.
Data publikacji: 13.03.2020

3. Czy Medicover wykonuje badania diagnostyczne w profilaktyce przeciw koronawirusowi?

Na MediStore dostępne sa badania:

 • test molekularny (genetyczny) RT-PCR (do wykonania w placówce, w domu lub w domu z wizytą pielęgniarską),
 • test molekularny (genetyczny) PCR (do wykonania w określonych placówkach w Polsce,
 • testy oznaczające przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG, IgM lub IgG/IgM.

Testy realizowane są przez Centrum Medyczne Damiana i Laboratoria Synevo.

W centrach Medicover lekarz w trakcie teleporady lub wizyty stacjonarnej może zlecić wykonanie badania RT-PCR czy PCR.

Data publikacji 15.10.2020

4. Czy jest możliwość przeniesienia wirusów, bakterii covid19 poza organizmem żywym (ludzkim, zwierzęcym) np. na dostawach przedmiotów (maszyny, narzędzia, detale do produkcji) z Chin.

Tak jak w przypadku innych wirusów i bakterii, wirus 2019-nCoV może zostać przeniesiony poza organizm żywy. Mechanizm jest prosty - kichając w ręce, a nie w chusteczki jednorazowe, przenosimy zarazki na inne dotykane powierzchnie typu klamki, poręcze, telefony itp.

Nie jest jednak pewne, jak długo wirus wywołujący COVID-19 może przetrwać na powierzchniach dotkniętych przez osoby zakażone. Jak podaje WHO, można przypuszczać, że 2019-nCoV "zachowuje się tak, jak inne koronawirusy, które mogą utrzymywać się na powierzchniach od kilku godzin do kilku dni. Żywotność wirusa na powierzchniach może się różnić w zależności od rodzaju powierzchni, temperatury lub wilgotności otoczenia.

Jednak wg aktualnej wiedzy i oficjalnego stanowiska Głównego Inspektoratu Sanitarnego nie ma ryzyka zakażenia się wirusem przez towary zamawiane z krajów, w których występują zakażenia koronawirusem, w tym komponenty z Chin czy Włoch.

Data publikacji: 13.03.2020

5. Co jako firma powinniśmy zrobić w momencie, kiedy pracownik informuje o podejrzeniu zakażenia koronawirusem?

Pracownik powinien skontaktować się telefoniczne z Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczą i postępować zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Sanepid

Data publikacji: 13.03.2020

6. Co zrobić z miejscem, w którym przebywa podejrzany o zachorowanie na koronawirusa?

Miejsce powinno być zdezynfekowane preparatami do dezynfekcji powierzchni.
Zalecanymi substancjami aktywnymi są:

 • 70 proc. alkohol etylowy dla mniejszych przedmiotów,
 • jako przykład 0.5 proc. roztwór wolnego chloru dla podłóg, w zależności od dostępności na rynku.

Pomieszczenie powinno być dokładnie przewietrzone przez około 10-15 min przy zamkniętych drzwiach zaraz po opuszczeniu pomieszczenia przez osobę podejrzaną o zakażenie.

Data publikacji: 13.03.2020

7. Jaką odzież ochronną powinniśmy zakupić na wypadek gdyby zostały zastosowane restrykcyjne przepisy dotyczące wchodzenia do budynku, w którym pracujemy? Tzn. jaki standard medyczny muszą spełniać kombinezony ochronne, maseczki oraz rękawiczki?

Nie ma potrzeby aby w budynkach biurowych stosować kombinezony ochronne. Są one wymagane jedynie w placówkach medycznych, oddziałach zakaźnych, w których jest styczność z koronawirusem.

Klientów zachęcamy do korzystania z aktualnych materiałów dla pracodawcy na temat koronawirusa. Wszelkie rekomendacje związane z zasadami postępowania i diagnozowania zakażenia koronawirusem znajdują się na stronach GIS jak i na naszej stronie w sekcji: Pliki do pobrania.

https://www.medicover.pl/koronawirus/zalecenia-dla-pracodawcow/

Naszym ogólnym zaleceniem jest zachowanie takich samych zasad higieny jak w przypadku innych chorób infekcyjnych, czy grypy.

Osoby, które zaobserwują u siebie objawy tj.: gorączka, kaszel, duszność i wróciły z rejonów utrwalonej transmisji wirusa np. Chin, Włoch powinny pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem Telefonicznej Porady Medycznej 500 900 510.

Data publikacji: 13.03.2020

8. Czy jest możliwe uzyskanie zwolnienia lekarskiego dla osób, które nie mają objawów infekcji, ale obawiają się o zdrowie i z tego tytułu nie chcą chodzić do pracy?

Zwolnienie lekarskie ZUS ZLA jest orzeczeniem o niezdolności pracownika do pracy. Lekarz podejmuje taką decyzję w oparciu o wywiad z pacjentem i analizę dokumentacji medycznej w przypadku e-wizyty. Jeśli wizyta odbywa się w placówce - dodatkowo na podstawie badania fizykalnego.

W przypadku, gdy u pacjenta nie występują żadne objawy chorobowe, lekarz nie ma podstaw do wystawienia zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA lub ZUS e-ZLA).

Data publikacji 16.03.2020

9. Czy pracodawca może wewnętrznym postanowieniem wprowadzić w swoim biurze "kwarantannę" niezależnie od stanu zdrowia pracowników?

Decyzję o kwarantannie podejmuje Powiatowy Inspektor Sanitarny – jest to decyzja administracyjna. Kwarantanna dotyczy osób spełniających kryteria epidemiologiczne (pobyt w regionie transmisji koronawirusa lub bliski kontakt z osobą zakażoną).

Pracodawca nie może decydować o kwarantannie na terenie swojego biura.

Data publikacji: 16.03.2020

10. Jakie działania może podjąć pracodawca, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoich pracowników?

Pracodawca może:

 • zezwolić pracownikowi na wykonywanie pracy zdalnie, wówczas powinien zapewnić pracownikowi narzędzia do pracy,
 • zdecydować o czasowym zawieszeniu obowiązku świadczenia pracy przez swoich pracowników – wówczas ponosi koszty takiej decyzji,
 • na mocy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) – pracodawca może kierować swoich pracowników do pracy poza ich stałe miejsce pracy na czas określony, o ile jest to uzasadnione zwalczaniem koronawirusa. 

   

Pracodawca powinien  przygotować plan powrotu do pracy uwzględniający zalecenia z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.04.2020   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000697/O/D20200697.pdf

 

Data publikacji: 14.05.2020

11. W jaki sposób pacjent może uzyskać zwolnienie lekarskie w wersji papierowej po odbyciu e-konsultacji i uzyskaniu e-zwolnienia? 

Każdy pacjent ma konto na stronie zus.pl. W zakładce Ubezpieczony widoczne są wszystkie zaświadczenia ZUS ZLA z możliwością podglądu i wydrukowania szczegółów. Pacjent może sam pobrać taką kopię w wersji elektronicznej/ wydrukować/wysłać plik do pracodawcy.

Data publikacji: 16.03.2020

12. Czy Medicover będzie informował pracodawców o ewentualnych przypadkach podejrzenia konronawirusa u ich pracowników?

Jest to informacja medyczna. Działając zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w tym szczególnie danych medycznych, nie przekazujemy żadnych informacji medycznych dotyczących naszych pacjentów do pracodawcy.

W przypadku rozpoznania koronawirusa u konkretnego pacjenta pracodawca może skontaktować się sanepidem z racji swoich uprawnień i na podstawie przeprowadzonego wywiadu z pacjentem. 

Data publikacji: 16.03.2020

13. Czy pracownicy powracający z zagranicy powinni być poddawani wcześniejszym badaniom okresowym - podstawą kierowania na badania pracownika jest epidemia?

Prawo pracy określa dokładnie zasady kierowania pracowników na badania profilaktyczne medycyny pracy: (wstępne, okresowe, kontrolne). Nie istnieją regulacje, które przewidywałyby skierowanie pracownika na badania tylko dlatego, że w danym czasie bądź w danym regionie istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na choroby wirusowe. 

Przepisy nie uprawniają natomiast pracodawcy do skierowania pracownika na badania lekarskie
(w sytuacji, gdy np. pracownik wraca z rejonu transmisji koronawirusa SARS CoV-2 i może zagrażać innym pracownikom), bez zgody tego pracownika, jeżeli nie zbiega się to z terminem kolejnego badania okresowego. Takiej osoby nie należy kierować na badanie medycyny pracy.

Data publikacji: 16.03.2020

14. Czy pacjent zawsze uzyska ZLA przez telefoniczną poradę medyczną (TPM)?

Zwolnienie lekarskie lekarz wystawia tylko, jeśli istnieją wskazania medyczne do podjęcia takiej decyzji. W momencie, gdy zgłaszany problem medyczny jest możliwy do oceny za pośrednictwem TPM, a stan pacjenta nie wymaga w ocenie lekarza badania fizykalnego lub specjalistycznych badań, to lekarz może wystawić e-ZLA.

Data publikacji: 16.03.2020

15. Czy e-ZLA dotyczy tylko chorób układu oddechowego takich jak: przeziębienie i grypa, czy także innych chorób?

W przypadkach nieinfekcyjnych, lekarz również może podjąć decyzję o wystawieniu e-zwolnienia podczas porady telefonicznej, po szczegółowym wywiadzie i zapoznaniu się z dostępną dokumentacją medyczną, w tym dotychczasową historią wystawionych zwolnień.

Data publikacji: 16.03.2020

16. Jakie jest stanowisko Medicover wobec komunikatu GIP z dnia 23.03.2020?

W związku z opublikowanym przez Głównego Inspektora Pracy komunikatem dotyczącym:

 • obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz
 • obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

informujemy, że jest on jedynie propozycją skierowaną do pracodawców.

Jeśli pracodawca zastosuje się do wskazanych rekomendacji nie poniesie negatywnych konsekwencji ze strony Głównego Inspektora Pracy. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal obowiązuje art. 229 kodeksu pracy, który wprowadza obowiązek przeprowadzania wskazanych w nim badań. Dopóki zapisy w tym artykule nie zostaną zmienione pracodawca, który chce nadal przeprowadzać te badania może je realizować.

Stanowisko Medicover w tej sprawie jest następujące:

 1. Decyzja o zastosowaniu się do komunikatu Głównego Inspektora Pracy leży wyłącznie po stronie pracodawcy.
 2. Medicover, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, jest nadal zobowiązany do dostarczania usługi Badań Medycyny Pracy w zakresie badań okresowych, kontrolnych czy wstępnych.

17. Co powinien zrobić pacjent mając objawy infekcji i jednocześnie skierowanie na badania medyny pracy?

Pacjent objawami infekcji powinien skorzystać z teleporady z lekarzem Medicover i zastosować się do zaleceń lekarza. A na badania Medycyny Pracy powinien umówić się po ustąpieniu wszystkich objawów.

Poradę można umówić:

 • na konkretny dzień i godzinę w aplikacji Medicover OnLine lub przez Infolinię 500 900 500, a lekarz zadzwoni do pacjenta, lub
 • porozmawiać z lekarzem bez konieczności umawiania terminu dzwoniąc na Telefoniczną Poradę Medyczną 500 900 510 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 24.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 24.00), lub
 • skorzystać z czatu z lekarzem w aplikacji Medicover OnLine (mol.medicover.pl)

18. Czy jest bezpieczne korzystanie z usług medycyny pracy w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2?

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów a także ochronę naszego personelu wdrożyliśmy działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem.

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa podwyższyliśmy standardy bezpieczeństwa podczas wizyt w Centrach Medicover:

 1. W strefie wejścia do Centrów Medicover wprowadziliśmy pomiar temperatury i dodatkowy wywiad medyczny w celu wstępnej diagnozy potencjalnych objawów zarażenia koronawirusem COVID-19. Pacjent z podwyższoną temperaturą lub objawami infekcji jest od razu izolowany oraz przyjęty przez lekarza w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu, bez kontaktu z innymi osobami.
 2. Wszyscy nasi pracownicy medyczni i niemedyczni przed przystąpieniem do pracy są diagnozowani pod kątem potencjalnych objawów zarażenia. W przypadku ich wystąpienia pracownik nie przystępuje do pracy. Od razu jest izolowany i opuszcza placówkę medyczną.
 3. W recepcjach zamontowaliśmy specjalne przesłony ochronne.
Tylko pacjent całkowicie zdrowy jest skierowany do lekarza Medycyny Pracy.