Aktywność ruchowa i uprawianie sportu wpływa korzystnie na zdrowie i dobre samopoczucie. Ponadto, pozytywnie oddziałuje również na inne sfery życia, a nawet przekłada się na lepsze wyniki w pracy.

RYWALIZACJA SPORTOWA

Z duchem sportowej rywalizacji nabywamy nowych umiejętności bądź szlifujemy te już ukształtowane. Potrzeba osiągania więcej i lepiej to nic złego – przy zachowaniu zdrowego umiaru.

Rywalizacja determinuje sukces:

 • w osiąganiu realistycznych celów,
 • w pokonywaniu słabości,
 • w przeciwstawianiu się trudnościom.

Samorealizacja i poczucie zadowolenia z siebie wpływają przede wszystkim na pewność siebie i dalszą chęć: rozwoju, pokonywania barier, wyznaczania celów. Osoby świadome własnych pragnień, pewne swojej wartości i akceptujący siebie – lepiej radzą sobie z obowiązkami, problemami i stresem.  

Badania pokazują (…), że aktywność fizyczna jest powiązana z większym prawdopodobieństwem zatrudnienia. Wskazuje się, że pracodawcy mogą postrzegać osoby uprawiające sport jako potencjalnie bardziej produktywne, przez co są one bardziej pożądanymi pracownikami

PRACOWNIK AKTYWNY I EFEKTYWNY

Sport uczy wielu bezcennych umiejętności i cech, które przenikają do życia prywatnego i zawodowego, dlatego powinno się skutecznie motywować dzieci do udziału w aktywności fizycznej – rezultat sportowych doświadczeń ułatwia podejmowanie decyzji i realizacji zadań w dorosłym życiu.

Miarą dobrze wykonywanej pracy i zaangażowania jest m.in. uzyskany wynik. Zdrowy pracownik dbający o kondycję psychofizyczną, jest bardziej efektywny:

Aktywność fizyczna wpływa na zmniejszenie wskaźników śmiertelności i wydłużenie trwania życia, a także ograniczenie kosztów związanych z leczeniem i absencją pracowników

W raporcie „Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów” przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki podkreślono rolę zdrowia, jako wartości wynikającej z uprawiania regularnej aktywności fizycznej, warunkującej większe prawdopodobieństwo zatrudnienia.

W oczach pracodawcy uczestniczący w rywalizacji sportowej kandydaci na pracownika są postrzegani jako zdrowsi – w przeciwieństwie do ich niećwiczących kolegów. Przyszli, trenujący pracownicy, mogą być kojarzeni jako osoby:

 • bardziej produktywne,
 • bardziej zdyscyplinowane,
 • bardziej zmotywowane,
 • bardziej uporządkowane.

Badanie “Associations of specific types of sports and exercise with all-cause and cardiovascular-disease mortality: a cohort study of 80 306 British adults” opublikowane w British Journal of Sports Medicine dowiodło, że osoby regularnie uprawiające sporty rakietowe, były o 47% mniej narażone na śmierć z jakiejkolwiek przyczyny i o 56% rzadziej umierały z powodu chorób układu krążenia.

ZDROWY PRACOWNIK

Niezaprzeczalnym faktem jest, że zdrowi pracownicy rzadziej zapadają na niektóre choroby związane np. z siedzącym trybem pracy (lepsza kondycja, mocniejsze mięśnie, smuklejsza sylwetka – brak nadwagi).

Aktywność fizyczna i zdrowa rywalizacja skutecznie przeciwdziałają obniżaniu się zdolności kognitywnych.

 JAK SPORT WPŁYWA NA PRACĘ?

 • Lepsze samopoczucie
 • Większe zaangażowanie w obowiązki
 • Obniżenie poziomu odczuwanego stresu
 • Stymulacja pracy mózgu – wsparcie procesów myślowych
 • Wzmocnienie układu odpornościowego – zwłaszcza w okresie zwiększonej zachorowalności

Uprawianie sportu to trening ciała i charakteru, umiejętność kontrolowania i wykonywania trudnych zadań. Osoby aktywne szybciej i lepiej reagują na sytuacje zmienne i są nastawione bardziej pozytywnie do pracy, niż osoby bierne. Aktywność ruchowa to lepsza praca mózgu i lepsze przyswajanie informacji, a tym samym wyższa produktywność.

AKTYWNY PRACOWNIK - KORZYŚĆ DLA PRACODAWCY Z ‘RYWALIZACJI’

Aktywność fizyczna i rywalizacja sportowa utożsamiane są z rozwojem i postępem w sferze psychologicznej. Ćwiczenia skutecznie rozładowują napięcie i negatywne emocje, w tym stres:

Mniej zestresowani pracownicy są nawet o 29% bardziej usatysfakcjonowani swoją pracą i czują się nawet o 25% ważniejsi dla swojej organizacji

Praktykujący aktywność fizyczną pracownik, to same korzyści dla pracodawcy. Rozwijanie cech takich jak: samodyscyplina, organizacja czasu, systematyczność i odpowiedzialność, wpływa na wywiązywanie się z zawodowych zobowiązań. Taki pracownik jest dla przedsiębiorstwa wartościowy, a jako zmotywowana i pełna energii osoba – osiąga lepsze wyniki w pracy. Zdrowie pracownika sprzyja jego niższej absencji, determinuje rozwój i produktywność.

Badania sugerują, że większa aktywność fizyczna dzieci sprzyja zwiększeniu umiejętności kognitywnych, co objawia się lepszymi wynikami uczniów w testach kompetencji (…). W dorosłym życiu większy kapitał ludzki wpływa następnie na lepszą sytuację osób na rynku pracy

We wspomnianym badaniu przeprowadzonym dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, zamieszczono wyniki badań dotyczące wzajemnej relacji sportu i rynku pracy. Różni autorzy – jeden wniosek: potwierdza się pozytywną zależność występującą u ludzi aktywnych sportowo z ich osiągnięciami w sferze zatrudnienia oraz zarobków:

 • Wyższe zarobki i wyższe prawdopodobieństwo bycia zatrudnionym (Badanie Lechnera i Downwarda, 2013) u osób uprawiających różne dyscypliny;
 • Mężczyźni uprawiający w przeszłości sport, 10 lat później osiągali istotnie wyższe zarobki, niż mężczyźni nie uprawiający sportu w czasie nauki w szkole średniej. Różnica w zarobkach wynosi od 12% do 32% (Barron, Ewing, Waddell, 2000).

pracodawcy są przekonani, że wprowadzenie rywalizacji sportowej do życia firmy pobudza zatrudnione osoby, integrując ich i tworząc bardziej efektywne zespoły pracownicze

Zadbaj o promocję regularnej aktywności fizycznej wśród swoich pracowników. Korzyści z ich zdrowego i aktywnego stylu życia przełożą się nie tylko na ich własne zdrowie i samopoczucie, ale także na wyniki Twojej firmy. Sprawdź pakiet Medyczno Sportowy od Medicover.

 

Poznaj medicover zdrowa firma

Źródła: