Powikłania przeziębienia. Czy grozi niedoleczone przeziębienie?
Powikłania przeziębienia. Czy grozi niedoleczone przeziębienie?

Najczęstsze infekcje górnych dróg oddechowych to przeziębienia, czyli grupa łagodnych, zazwyczaj samoograniczających się, chorób wywołanych przez wirusy różnego typu. Niekiedy jednak przeziębienie może mieć ciężki przebieg i prowadzić do powikłań.

Spis treści: 

Ciężki przebieg przeziębieniaNajczęstsze powikłania przeziębienia

Ciężki przebieg przeziębienia

Cięższy przebieg przeziębienia zazwyczaj ma związek z towarzyszącymi chorobami przewlekłymi, wrodzonymi niedoborami odporności, złym stanem odżywienia, paleniem tytoniu. Wykazano też, że osoby z deficytem snu (zbyt mała ilość godzin odpoczynku nocnego) oraz jego zaburzeniami (kłopoty z zasypianiem, częste lub wczesne wybudzanie się) częściej zapadają na infekcje górnych dróg oddechowych. Charakterystyczna jest „ewolucja” objawów klasycznego przeziębienia.

Objawy ciężkiego przebiegu przeziębienia

Zazwyczaj pierwszego dnia dominuje ból i uczucie drapania w gardle, następnie pojawiają się: niedrożność nosa, wyciek, wodnisty katar, kichanie. Objawy zapalenia gardła są zwykle krótkotrwałe i ustępują w drugim dniu infekcji, za to pojawiają się katar i blokada nosa. Kaszel najczęściej pojawia się w czwartym lub piątym dniu choroby, kiedy to objawy nosowe są już mniej nasilone. Pacjenci często określają wydzielinę z nosa jako „ropną”, w domyśle traktując to jako przesłankę infekcji bakteryjnej – tymczasem jest to kolejny mit, nieznajdujący potwierdzenia w faktach. Kolor i konsystencja wydzieliny z nosa absolutnie nie rozstrzygają o charakterze infekcji (wirusowa czy bakteryjna) i nie powinny być podstawą decyzji o włączeniu antybiotykoterapii.

Internista
Nie czekaj w kolejkach

UMÓW WIZYTĘ

Samopoczucie pacjenta w przeziębieniu bywa bardzo złe, dużo gorsze, niż mogłyby na to wskazywać obiektywne cechy, stwierdzane podczas badania lekarskiego (zaczerwienienie, przekrwienie gardła).

Przeciętnie objawy utrzymują się przez 3 do 10 dni, choć mogą trwać nawet dwa tygodnie, co zdarza się w przypadku 25% chorych. Osoby palące przeciętnie chorują o 3 dni dłużej od niepalących.

Najczęstsze powikłania przeziębienia

Najczęstszym powikłaniem przeziębienia jest bakteryjne zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego i długo utrzymujący się kaszel.

Bakteryjne zapalenie zatok jako najpowszechniejsze powikłanie występuje u  0,5-2,5% chorych z objawami wirusowej infekcji górnych dróg oddechowych.

Bakteryjne zapalenie zatok to najczęstsze powikłanie przeziębienia.

Drugim pod względem częstości występowania powikłaniem jest zapalenie ucha środkowego, wynikające z upośledzenia drożności trąbki słuchowej Eustachiusza wskutek jej obrzęku w przebiegu zapalenia. Upośledza to prawidłowe oczyszczanie ucha i wyrównywanie ciśnienia pomiędzy nim a gardłem, stwarzając korzystne warunki do rozwoju bakterii.

Kolejnymi możliwymi powikłaniami są też zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc.

U części osób po infekcji obserwuje się przewlekający się kaszel, który nie jest objawem zapalenia oskrzeli czy płuc, ale odruchem, wynikającym z uszkodzenia nabłonka oddechowego. Taki kaszel może utrzymywac się nawet do 3 tygodni i ustępuje samoistnie. Nazywamy go kaszlem poinfekcyjnym.

Autor: Krzysztof Gryga

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.