Oznaczenie stężenia fruktozaminy jest badaniem zlecanym głównie pacjentom ze zdiagnozowaną cukrzycą. W jakich sytuacjach należy je wykonać i jak się do niego przygotować?

Fruktozaminy jest są  jednym z białek z grupy białek glikowanych.

Spis treści:

  1. Czym jest fruktozamina
  2. Kiedy zrobić badanie fruktozaminy
  3. Wynik i normy fruktozaminy

Czym jest fruktozamina?

Fruktozamina (białka osocza krwi, inna nazwa: izoglukozamina) powstaje w procesie glikacji białek osocza, głównie albumin, z grupą karbonylową glukozy. Wzrost stężenia glukozy we krwi powoduje wzrost stężenia fruktozaminy.

Ocenę poziomu białek wykorzystuje się w monitorowaniu wyrównania glikemii. Jest markerem krótkoterminowym, pozwala określić poziom glukozy w ujęciu retrospektywnym, w okresie 2-3 tygodni. Badanie wykonywane jest stosunkowo rzadko.

Znajduje zastosowanie wtedy, gdy oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c jest niewiarygodne np. w przypadku cukrzycy ciążowej, w przebiegu niedokrwistości hemolitycznej czy niewydolności nerek.

Oznaczanie fruktozaminy ma jednak wiele ograniczeń. Wynik może być zaburzony stanami chorobowymi,wpływającymi na zmniejszenie stężenia białek osocza np. przy zespole nerczycowym, zespole złego wchłaniania czy marskości wątroby. Ponadto, badania nie należy wykonywać, jeżeli stężenie albumin w surowicy jest mniejsze niż 30 g/l.

Fruktozamina cena badania.

Kiedy zrobić badanie fruktozaminy?

Badanie wykonywane jest u pacjentów ze zdiagnozowganą cukrzycą. Pozwala na ocenę szybkości zmian glikemii, a także wyrównania cukrzycy w krótkim czasie. Zleca się je głównie u kobiet ciężarnych z rozpoznaną cukrzycą, chorych z hemoglobinopatiami, w przypadku niedokrwistości, a także przy zmianie schematu leczenia cukrzycy.

Przygotowanie

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

Wynik i normy fruktozaminy

Wyniki testu dostępny jest w ciągu 16 dni roboczych. Można je odebrać osobiście lub online (w tym celu pobierz wcześnej hasło w placówce, w której wykonujesz badanie).

Prawidłowy zakres wartości referencyjnych uzależniony jest od laboratorium, w którym wykonano badanie oraz od metody oznaczenia fruktozaminy. Uzyskany wynik zawsze powinien być skonsultowany z lekarzem.