ASO jest jednym z badań wykorzystywanych w diagnostyce, które pozwala na stwierdzenie czy występujące u pacjenta objawy są efektem zakażenia organizmu paciorkowcem grupy A. Ocena poziomu ASO, czyli antystreptolizyny O. polega na poddaniu analizie próbki krwi pobranej od pacjenta. Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne.ASO badanie diagnozujące zakażenie paciorkowcem.

Spis treści: 

  1. Co to jest badanie ASO?
  2. Wskazania do badania ASO
  3. Badanie ASO u dzieci
  4. Przygotowanie do badania ASO
  5. Normy badania ASO

Co to jest badanie ASO?

U osób zdrowych wykonane badanie nie wykaże obecności przeciwciał streptolizyny O. Są one bowiem wytwarzane przez układ odpornościowy jako element obrony podczas zakażenia paciorkowcem grupy A. Co ważne wynik informuje nie tylko o toczącym się aktualnie zakażeniu, a obecność przeciwciał może świadczyć o toczącym się w przeszłości zakażeniu lub fakcie, że pacjent jest nosicielem paciorkowca grupy A. Ponadto badanie ASO wykorzystywane jest również w diagnostyce chorób reumatycznych.

Wskazania do badania ASO

Lekarz decyduje się na zlecenie wykonania badania ASO, jeśli podejrzewa, że u pacjenta dojść mogło do zakażenia paciorkowcem grupy A. Wśród przesłanek, które wzbudzają czujność lekarzy wymienić można częste zachorowania na anginę lub szkarlatynę. W takich sytuacjach diagnostyka w kierunku zakażenia paciorkowcem jest bardzo istotna, ze względu na duże ryzyko możliwych powikłań.

Należy pamiętać, że nieleczona infekcja paciorkowcowa doprowadzić możne m.in. do zapalenia mięśnia sercowego, wystąpienia gorączki reumatycznej, czy zapalenia kłębuszków nerkowych.

Wystąpienie tego typu dolegliwości jest również wskazaniem do wykonania badania ASO, pozwalającego ocenić czy symptomy i rozwój choroby jest powikłaniem po anginie i zakażeniu paciorkowcem. Jest to postępowanie niezbędne dla postawienia prawidłowej diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Zaleca się, aby badanie ASO zostało przeprowadzone u pacjentów po przebytej anginie, szczególnie, gdy obserwowane są utrzymujące się objawy, takie jak: wysoka gorączka, problemy z oddychaniem, ogólne osłabienie, kołatanie serca, obrzęki, krwiomocz, bóle stawów czy wysypka skórna.

Badanie ASO u dzieci

Badanie ASO wykonywane jest również u dzieci. Należy zwrócić uwagę, że najmłodsi pacjenci często bywają nosicielami paciorkowców grupy A, ze względu na ich powszechność w środowisku. Jeżeli inne wyniki są prawidłowe można powtórnie oznaczyć miano ASO w surowicy krwi, aby ocenić trend zmian. Jeśli będzie on rosnący, wówczas należy zasięgnąć porady pediatry.

Przygotowanie do badania ASO

ASO badanie na czczo czy nie?

Co do zasady wykonanie badania ASO nie wymaga specyficznego przygotowania, a pacjent nie musi być na czczo. Próbka krwi do analizy pobierana jest z żyły łokciowej pacjenta, zgodnie ze standardową procedurą pobrania krwi. Co ważne, badanie jest całkowicie bezpieczne i bezbolesne, i nie ma przeciwwskazań do jego wykonywania.

Normy badania ASO

Obecność przeciwciał ASO pozwala potwierdzić, że badana osoba miała kontakt z paciorkowcami grupy A. Jednak sama ich obecność, o ile nie przekracza pewnych norm jest dopuszczalna. Przyjęta norma powinna zawierać się w przedziale od 10 - 200 IU/ml. U dzieci norma ta jest wyższa, a o podwyższonym poziomie przeciwciał ASO mówi się po przekroczeniu wartości 330 IU/ml.

Wysokie stężenie, powyżej przyjętej górnej granicy przedziału, rosnące w każdym kolejnym oznaczanym wyniku świadczyć może o trwającym lub niedawno przebytym zakażeniu paciorkowcem grupy A. Co do zasady, im wyższe miano ASO, tym więcej przeciwciał obecnych jest we krwi pacjenta.

Dowiedz się więcej:

Ból gardła. Co oznacza? Leczenie bólu gardła domowymi sposobami