Jak wygląda atak schizofrenii?

Każdy z nas ma czasami gorszy dzień. Wówczas zwykle mamy wrażenie, oczywiście bezpodstawne, że jesteśmy do niczego, nic nam nie wychodzi czy nikt nas nie lubi. Taki stan u ludzi bez zaburzeń psychicznych trwa krótko i po pewnym czasie mija. Jeżeli jednak zauważymy, że osoba nam bliska zaczyna zachowywać się w dość niecodzienny sposób, np. ma wrażenie, że wszyscy są do niej wrogo nastawieni czy jest prześladowana, należy przekonać ją do konsultacji ze specjalistą.  
Osoby cierpiące na schizofrenię może odczuwać lęk, panikę, pobudzenie.

Jak rozpoznać atak schizofrenii?

Należy zauważyć, że ataki, podobnie jak objawy choroby i stopień ich nasilenia, mogą się nieco różnić u poszczególnych pacjentów. Stwierdzenie, że mamy do czynienia z epizodem schizofrenii, może być więc niekiedy dość trudne dla otoczenia chorego. 

Ogólnie rzecz ujmując, schizofrenia charakteryzuje się tym, że pacjent niewłaściwie dostosowuje do sytuacji swój afekt, uczucia, zachowania. Nie potrafi krytycznie ocenić siebie, otaczającego świata, relacji, kontaktów z innymi. W przypadku, gdy zaburzenie ma charakter epizodyczny (może mieć również ciągły), pacjent pomiędzy epizodami wraca do częściowego lub pełnego zdrowia.Czy można przewidzieć zbliżający się atak schizofrenii?

Zwykle początkowo mamy do czynienia z fazą zwiastującą, gdzie zmianie ulegają nastrój oraz zachowanie chorego. Następnie wyróżniamy fazę ostrą, nawrotów choroby oraz stabilizacji. Ta ostatnia następuje po leczeniu i pacjent wraca do normalnego stanu. Między nawrotami zaburzenia wyróżniamy natomiast fazę remisji.

Co czuje osoba chora podczas ataku schizofrenii?

W ostrej fazie choroby, w przebiegu zaburzenia mogą występować m. in.

  • urojenia, np. chory na schizofrenię może mieć wrażenie, że jest śledzony, obserwowany, lub że wszyscy się z niego śmieją, podsłuchują.
  • omamy, np. pacjent może ciągle słyszeć szmery, stukanie, głosy, które każą mu coś zrobić czy
  • dezorganizacja mowy.

Chory podczas rzutu może odczuwać również lęk, a otoczenie zauważać dezorganizację jego działania czy zaburzenia poznawcze np. problemy z pamięcią, koncentracją. Może np. pytać otoczenie ciągle o to samo. Dodatkowo, chory może odczuwać pobudzenie czy zachowywać się nieadekwatnie do sytuacji, np. śmiać się w smutnych sytuacjach.

Choroba pacjenta, jej objawy, dotykają nie tylko jego samego, ale również zwykle współdomowników. Powinni oni być świadomi zaburzenia na jakie cierpi bliska osoba, jaka jest jego specyfika, przyczyny, przebieg, dlatego tak ważna jest psychoedukacja. Nieodzowne podczas rzutu schizofrenii jest wsparcie chorego, zachowanie spokoju czy okazanie zrozumienia.

Tak jak nieco różny jest obraz chorobowy u poszczególnych pacjentów, tak i wsparcie powinno być odpowiednio dopasowane. Najlepiej dobierze je psychiatra lub psycholog prowadzący. To, co jest jednak najważniejsze, to sama obecność najbliższych, nieodcinanie się od chorego. Wspierajmy go tak jak potrafimy, tak jak jesteśmy w stanie, wykażmy się przyjazną postawą.

Dalsze postępowanie po rzucie choroby

Jeżeli w czasie trwania rzutu choroby pacjent zostanie przewieziony do szpitala, wówczas w zależności od diagnozy, oceny lekarza, pozostanie w nim przez jakiś czas, gdzie zostanie wdrożone odpowiednie leczenie. Jedno jest pewne – jest to choroba przewlekła, którą należy leczyć. Co więcej, ważne jest udzielenie wsparcia choremu również po wyjściu ze szpitala, zapewnienie przyjaznej atmosfery w środowisku domowym.

Piśmiennictwo:

Kryteria diagnostyczne DSM 5, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, Urban & Partner, 2013

Powiązane tematy:

Schizofrenia u dzieci

Co to jest schizofrenia paranoidalna?

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania. Należy potwierdzić przy zakupie badania szczegóły do jego przygotowania.
Data dodania 19.04.2022
Data ostatniej aktualizacji 18.05.2023