Porównanie pakietów: Standard, Standard+

 

STANDARD+
 

zakres pakietu

STANDARD
z dopłatami

zakres pakietu

Ilość specjalizacji lekarskich

9

9
dopłata 15 zł

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

internista, pediatra

internista, pediatra
dopłata 15 zł

Badania laboratoryjne

ponad 25 ponad 25

Badania RTG

3

3
dopłata 15 zł

Ilość zabiegów, (np.:
pielęgniarskie, ginekologiczne
ortopedyczne, chirurgiczne 

29 29

Pogotowie ratunkowe
i transport medyczny

tak tak

Szczepienia

grypa grypa

Stomatologia

przegląd (1/rok) przegląd (1/rok)

Cena miesięczna

89 zł 57 zł

Cena za cały rok (10% taniej)

961,20 zł 615 zł