Porównanie pakietów: Medium, Medium+

 

MEDIUM+
 

zakres pakietu

MEDIUM
z dopłatami

zakres pakietu

Ilość specjalizacji lekarskich

33

33
dopłata 15 zł

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

internista, pediatra
chirurg, ortopeda

internista, pediatra
chirurg, ortopeda
dopłata 15 zł

Badania laboratoryjne

ponad 340 ponad 340

Badania USG

24

24
dopłata 15 zł

Badania RTG

105

105
dopłata 15 zł

Ilość zabiegów, (np.:
pielęgniarskie, ginekologiczne
ortopedyczne, chirurgiczne 

142 142

Pogotowie ratunkowe
i transport medyczny

tak tak

Szczepienia

grypa grypa

Stomatologia

przegląd (1/rok) przegląd (1/rok)

Wizyty domowe

2/rok 2/rok - dopłata 15 zł

Cena miesięczna

165 zł 120 zł

Cena za cały rok (10% taniej)

1782 zł 1296 zł