maluszek-szczegoly

  Maluszek Maluszek+
Liczba lekarzy 9 21
Pomoc doraźna
internista, pediatra
tak tak
Pomoc doraźna
chirurg, ortopeda
  tak
Ilość badań ponad 25 ponad 300
Ilość zabiegów, np.:
ortopedyczne, chirurgiczne
14 90
Pogotowie ratunkowe
i transport medyczny
tak tak
Szczepienia grypa i inne grypa i inne
Profilaktyka
stomatologiczna
przegląd przegląd
Wizyty domowe    
Rehabilitacja    
Ubezpieczenie kosztów
leczenia w podróży za granicą
   
Chirurgia jednego dnia    
Hospitalizacja - leczenie i pobyt w szpitalu    
  Skontaktuj sięKup online Skontaktuj sięKup online