Porównanie pakietów: Elite, Elite+

Dopasuj opłaty – wybierz rozwiązanie dla siebie.

Pakiet bez dopłat
- wizyty i badania bezpłatnie
- standardowa opłata miesięczna lub roczna

Pakiet z dopłatami:
- 15 zł dopłaty do wizyt i wybranych badań
- niższa opłata miesięczna lub roczna

 

ELITE+
 

zakres pakietu

ELITE
z dopłatami

zakres pakietu

Ilość specjalizacji lekarskich

70 70

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

internista, pediatra
chirurg, ortopeda
internista, pediatra
chirurg, ortopeda

Badania laboratoryjne

ponad 700 ponad 700

Badania USG

56 56

Badania RTG

124 124

Ilość zabiegów, (np.:
pielęgniarskie, ginekologiczne
ortopedyczne, chirurgiczne 

159 159

Pogotowie ratunkowe
i transport medyczny

tak tak

Szczepienia

grypa grypa

Stomatologia

przegląd oraz usunięcie
kamienia (1/rok)
przegląd oraz usunięcie
kamienia (1/rok)

Wizyty domowe

4/rok 4/rok - dopłata 15 zł

Rehabilitacja

30 zabiegów/rok 30 zabiegów/rok

Ubezpieczenie kosztów
leczenia w podróży za granicą

do 300 tys. zł do 300 tys. zł

Prowadzenie ciąży

tak tak

Chirurgia jednego dnia

tak tak

Hospitalizacja - leczenie
i pobyt w szpitalu

tak tak

Cena miesięczna

od 257 zł od 200 zł