Dopasuj opłaty – wybierz rozwiązanie dla siebie.

Produkt dla osób do 67. roku życia.

Pakiet bez dopłat
- wizyty i badania bezpłatnie
- standardowa opłata miesięczna lub roczna

Pakiet z dopłatami:
- 15 zł dopłaty do wizyt i wybranych badań
- 500 zł za każdy pobyt w placówce lub szpitalu związany
  z realizacją procedur Chirurgii jednego dnia oraz Usług szpitalnych
- niższa opłata miesięczna lub roczna

 

ELITE+
 

zakres pakietu

ELITE
z dopłatami

zakres pakietu

Liczba specjalizacji lekarskich
dla dorosłych

6262
dopłata 15 zł

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

internista, pediatra
chirurg, ortopeda
internista, pediatra
chirurg, ortopeda
dopłata 15 zł

Badania laboratoryjne

ponad 700ponad 700

Badania USG

5656 
dopłata 15 zł

Badania RTG

124124 
dopłata 15 zł

Ilość zabiegów, (np.:
pielęgniarskie, ginekologiczne
ortopedyczne, chirurgiczne 

159159

Pogotowie ratunkowe

taktak

Szczepienia

grypagrypa 
dopłata 15 zł

Stomatologia

przegląd oraz usunięcie
kamienia (1/rok)
przegląd oraz usunięcie
kamienia (1/rok)

Wizyty domowe

taktak 
 dopłata 15 zł

Rehabilitacja

30 zabiegów/rok30 zabiegów/rok

Ubezpieczenie kosztów
leczenia w podróży za granicą

do 300 tys. złdo 300 tys. zł

Prowadzenie ciąży

taktak

Chirurgia jednego dnia

taktak
dopłata 500 zł

Hospitalizacja - leczenie
i pobyt w szpitalu

taktak 
dopłata 500 zł

Cena miesięczna

od 335 zł

(cena zależna od wieku i ankiety)

od 258 zł

(cena zależna od wieku i ankiety)