Dopasuj opłaty – wybierz rozwiązanie dla siebie.

Pakiet dedykowany dla osób do 75. roku życia.

Pakiet bez dopłat
- wizyty i badania bezpłatnie
- standardowa opłata miesięczna lub roczna

Pakiet z dopłatami:
- 15 zł dopłaty do wizyt i wybranych badań,
- 500 zł za każdy pobyt w placówce lub szpitalu związany
  z realizacją procedur Chirurgii jednego dnia oraz Usług szpitalnych
- niższa opłata miesięczna lub roczna

 

ELITE+
 

zakres pakietu

ELITE
z dopłatami

zakres pakietu

Liczba specjalizacji lekarskich

6262
dopłata 15 zł

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

internista,
chirurg, ortopeda
internista,
chirurg, ortopeda
dopłata 15zł

Badania laboratoryjne

ponad 700ponad 700

Badania USG

5656
dopłata 15zł

Badania RTG

124124
dopłata 15zł

Ilość zabiegów, (np.:
pielęgniarskie, ginekologiczne
ortopedyczne, chirurgiczne 

159159

Pogotowie ratunkowe

taktak

Szczepienia

grypagrypa
dopłata 15 zł

Stomatologia

przegląd oraz usunięcie
kamienia (1/rok)
przegląd oraz usunięcie
kamienia (1/rok)

Wizyty domowe

taktak
dopłata 15zł

Rehabilitacja

30 zabiegów/rok30 zabiegów/rok

Ubezpieczenie kosztów
leczenia w podróży za granicą

do 300 tys. złdo 300 tys. zł

Prowadzenie ciąży

taktak

Chirurgia jednego dnia

taktak
dopłata 500zł

Hospitalizacja - leczenie
i pobyt w szpitalu

taktak
dopłata 500zł

Cena miesięczna

od 612 złod 451 zł