Porównanie pakietów: Elite dla Maluszka, Elite dla Maluszka+

 

ELITE DLA MALUSZKA

zakres pakietu

ELITE DLA MALUSZKA+

zakres pakietu

Liczba specjalizacji lekarskich

54 54

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

pediatra
chirurg, ortopeda
pediatra
chirurg, ortopeda

Pogotowie ratunkowe

tak tak

Szczepienia obowiązkowe
(pneumokoki, błonica,
tężec, krztusiec, Hib,
polio-IPV, WZW B, odra,
świnka, różyczka)
realizowane zgodnie
z kalendarzem szczepień
oraz w oparciu o preparaty
skojarzone

tak tak

Szczepienia rekomendowane
rotawirus

15% zniżki tak

Szczepienia rekomendowane
(ospa wietrzna, meningokoki),
realizowane zgodnie
z kalendarzem szczepień
oraz w oparciu
o preparaty skojarzone

15% zniżki 50% zniżki

Wizyty domowe

nielimitowane nielimitowane

Badania diagnostyczne
(np. laboratoryjne, USG, RTG)
oraz zabiegi ambulatoryjne

zakres kompleksowy zakres kompleksowy

Rehabilitacja

30 zabiegów/rok 30 zabiegów/rok

Ubezpieczenie kosztów
leczenia w podróży za granicą

do 300 tys. zł do 300 tys. zł

Chirurgia jednego dnia

tak tak

Hospitalizacja - leczenie
i pobyt w szpitalu

tak tak

Cena miesięczna

od 605 zł od 648 zł