Dopasuj opłaty – wybierz rozwiązanie dla siebie.

Produkt dla osób do 67. roku życia.

Pakiet bez dopłat
- wizyty i badania bezpłatnie
- standardowa opłata miesięczna lub roczna

Pakiet z dopłatami:
- 15 zł dopłaty do wizyt i wybranych badań
- niższa opłata miesięczna lub roczna

 

COMPLEX+
 

zakres pakietu

COMPLEX
z dopłatami

zakres pakietu

Liczba specjalizacji lekarskich
dla dorosłych

62

62
dopłata 15 zł

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

internista, pediatra
chirurg, ortopeda

internista, pediatra
chirurg, ortopeda
dopłata 15 zł

Badania laboratoryjne

ponad 700ponad 700

Badania USG

40

40
dopłata 15 zł

Badania RTG

123

123
dopłata 15 zł

Ilość zabiegów, (np.:
pielęgniarskie, ginekologiczne
ortopedyczne, chirurgiczne 

159159

Pogotowie ratunkowe

taktak

Szczepienia

grypa

grypa

dopłata 15zł za kwalifikację

Stomatologia

przegląd (1/rok)przegląd (1/rok)

Wizyty domowe

4/rok4/rok - dopłata 15 zł

Rehabilitacja

30 zabiegów/rok30 zabiegów/rok

Ubezpieczenie kosztów
leczenia w podróży za granicą

do 175 tys. złdo 175 tys. zł

Prowadzenie ciąży

taktak

Cena miesięczna

od 251 zł

(cena zależna od wieku i ankiety)

od 189 zł 

(cena zależna od wieku i ankiety)