Porównanie pakietów: Complex, Complex+

Dopasuj opłaty – wybierz rozwiązanie dla siebie.

Pakiet bez dopłat
- wizyty i badania bezpłatnie
- standardowa opłata miesięczna lub roczna

Pakiet z dopłatami:
- 15 zł dopłaty do wizyt i wybranych badań
- niższa opłata miesięczna lub roczna

 

COMPLEX+
 

zakres pakietu

COMPLEX
z dopłatami

zakres pakietu

Ilość specjalizacji lekarskich

70

70
dopłata 15 zł

Lekarze w razie wypadku/
nagłej sytuacji
(pomoc doraźna)

internista, pediatra
chirurg, ortopeda

internista, pediatra
chirurg, ortopeda
dopłata 15 zł

Badania laboratoryjne

ponad 700 ponad 700

Badania USG

40

40
dopłata 15 zł

Badania RTG

123

123
dopłata 15 zł

Ilość zabiegów, (np.:
pielęgniarskie, ginekologiczne
ortopedyczne, chirurgiczne 

159 159

Pogotowie ratunkowe
i transport medyczny

tak tak

Szczepienia

grypa grypa

Stomatologia

przegląd (1/rok) przegląd (1/rok)

Wizyty domowe

4/rok 4/rok - dopłata 15 zł

Rehabilitacja

30 zabiegów/rok 30 zabiegów/rok

Ubezpieczenie kosztów
leczenia w podróży za granicą

do 175 tys. zł do 175 tys. zł

Prowadzenie ciąży

tak tak

Cena miesięczna

od 200 zł od 150 zł