W małej firmie rodzinne pakiety zdrowotne dla pracowników przekładają się na oszczędności pracodawcy i wspierają funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zwłaszcza, że w przypadku niewielkiej liczby zatrudnionych choroba jednego może sparaliżować pracę wszystkich. Poza tym przy narastającym niedoborze kadr taki benefit staje się oczywistym standardem, którego oczekuje się na starcie.

Mikroprzedsiębiorstwa często decydują się na ofertę zapewniającą kompleksowy zakres konsultacji i badań dla całej rodziny pracownika, a także uwzględniającą opiekę szpitalną i hospitalizację. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie zatrudnionych ma w przypadku tych firm szczególne znaczenie, ponieważ absencja chorobowa nawet jednej osoby może mieć duży wpływ na funkcjonowanie całej firmy.

Wymierne oszczędności

Statystyki pokazują, że z roku na rok w Polsce rośnie liczba absencji pracowniczych, a wraz z nimi koszty ponoszone z tego tytułu przez pracodawców. Rocznie polscy przedsiębiorcy na zasiłki chorobowe wydają ponad 6 mld zł, do tego dochodzą również koszty związane z organizowaniem zastępstw, niedotrzymaniem terminów czy wypłatą nadgodzin dla innych pracowników. Z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017” wynika, że firma, której pracownicy znajdują się pod opieką Medicover, w ciągu roku oszczędza aż 1 004 zł w przeliczeniu na każdego zatrudnionego, a  absencja zatrudnionych z powodu infekcji dróg oddechowych jest średnio o jedną trzecią krótsza od tej w całej Polsce. Dlatego coraz więcej małych firm decyduje się na zakup pakietów  medycznych dla pracowników. 

Wyścig o najlepszych pracowników

Z raportu Instytutu Badawczego Randstad „ Plany pracodawców” wynika, że coraz więcej firm inwestuje w benefity pozapłacowe dla pracowników. Zwłaszcza, że -według raportu Manpower Group „Niedobór talentów 2018” - problem z rekrutacją odpowiedniej kadry zgłasza już ponad połowa pracodawców, a dziewięciu na dziesięciu planuje zwiększyć zatrudnienie. Częste rotacje zatrudnionych są dla firmy kosztowne i problematyczne. Wykwalifikowany pracownik musi przejść szkolenia i wdrożyć się w pracę, a popełnione przez niego błędy są edukacją, za którą zapłacił  już pracodawca.

Podział kosztów

Obecne uwarunkowania prawne pozwalają przedsiębiorcom na wliczenie w koszty funkcjonowania firmy części świadczeń z zakresu medycyny pracy i profilaktyki. Na rynku dostępne są także elastyczne modele finansowania opieki medycznej dla pracowników – pakiet może być w pełni lub częściowo opłacany zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Dodatkowo Medicover umożliwia skorzystanie z systemu współpłacenia, czyli mechanizmów pozwalających na obniżenie wysokości składki. Oznacza to, że w zamian za niewielkie opłaty ponoszone w momencie korzystania z wybranych usług (konsultacji, badań), składka miesięczna może być niższa nawet o 30 proc. w porównaniu z pakietem o takim samym zakresie, ale bez opcji z dopłatami.

Koszt rodzinnego pakietu medycznego dla pracowników można rozłożyć pomiędzy firmę a pracownika. Stosując np. kryterium podatkowe, sumuje się Medycynę Pracy i profilaktykę, których wartość podlega zwolnieniu z podatku dochodowego oraz część indywidualną i rodzinną, których wartość stanowi dochód pracownika podlegający opodatkowaniu. Medicover proponuje udział poszczególnych części w sposób zindywidualizowany, odrębnie dla każdego klienta i programu opieki. Podstawą jest analiza zakresu świadczeń zawartych w programie opieki oraz specyfiki danej firmy, w tym m.in. narażenia zawodowe, jakim podlegają jej pracownicy oraz inne specyficzne uwarunkowania. Klient może zaproponować i zlecić Medicover inny podział ceny, który z godnie z jego wiedzą najlepiej odpowiada charakterystyce prowadzonej działalności.

Medicover to więcej niż wizyta

Opieka medyczna proponowany przez Medicover ma na celu najbardziej efektywne udzielanie porad zdrowotnych oszczędzając maksymalnie czas pacjenta. W publicznej opiece zdrowotnej chorzy wciąż mają trudności z uzyskaniem skierowań, skazani są na mnóstwo formalności, wielomiesięczne kolejki do lekarzy przyjmujących w odległych placówkach i wysokie opłaty za wizyty prywatne. Dlatego rodzinne pakiety medyczne dla pracowników oferujące kompleksową opiekę w jednym miejscu zmniejszają liczbę zwolnień lekarskich  – nie tylko dłuższych, ale też jednodniowych, spowodowanych całodniowymi kolejkami na wizytę u „państwowego” lekarza. Pracownik dzięki pakietom medycznym ma szybszy dostęp do lekarzy i lepszą profilaktykę. To przekłada się nie tylko na efekty terapii, ale zwiększa też poczucie bezpieczeństwa pracodawcy i pracownika. Na efektywność leczenia składają się szybka diagnostyka, wdrożenie skutecznej terapii oraz łatwy dostęp do porad medycznych. Możliwość zadania pytania przez telefon lub Internet w przypadku wątpliwości czy zamawianie recept na stale przyjmowane leki bez wizyty u lekarza - to duża oszczędność czasu. Ważna jest też jakość komunikacji pacjenta z lekarzem, jego dostępność i czas, jaki może poświęcić choremu. To decyduje o przestrzeganiu zaleceń lekarskich, a w efekcie także o długości zwolnienia.

e-Member z pomocą pracodawcy

Pracodawcy, którzy zdecydowali się na zakup opieki zdrowotnej dla swoich pracowników chwalą szczególnie możliwość zawarcia umowy i zarządzania pakietami na odległość. Jest ono bardzo proste dzięki aplikacji e-Member. 

Zarządzanie listą osób objętych opieką medyczną, w tym dodanie nowych programów, zmiana lub wyrejestrowanie, to ogromna wartość dla pracodawcy. Wystarczy komputer z dostępem do internetu. Pracownik i członkowie jego rodziny od razu może skorzystać z usług Medicover - mówi Bartosz Mikołajczyk, Kierownik Obsługi Klienta w Medicover

Pracodawca może używając e- Member sprawdzić ważność orzeczeń Medycyny Pracy, wystawić e-skierowanie lub skierowanie papierowe na badania Medycyny Pracy oraz kontrolować status realizacji badań. Aplikacja umożliwia pobieranie e-faktur od razu po ich wystawieniu oraz specyfikacje w dogodnym formacie, a także wygenerowanie bieżących raportów dotyczących opieki medycznej. Informuje też ona o nowych usługach oraz promocjach.