WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z aktem prawnym Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U z dn. 30 marca 2023 poz. 607) uaktualniliśmy wzory skierowań na badania profilaktyczne pracowników. Aktualne wzory dla naszych Klientów są dostępne na stronie www.medicover.pl.

Skierowania na badania lekarskie wydane przed dniem 14 kwietnia 2023 r., czyli wejściem w życie zapisów powyższego obwieszczenia zachowują ważność.

Szanowni Klienci,

Zbliża się czas, w którym nasz Rząd przywróci obowiązek wykonania zaległych badań okresowych.

Szczegółowe informacje będą opublikowane w odpowiednich aktach prawnych.

Medicover dbając o zdrowie i bezpieczeństwo osób pozostających pod naszą opieką profilaktyczną już teraz zachęca do realizacji zaległych badań okresowych.

Pracownicy, którym pracodawca wystawił skierowania na takie badania mogą na bieżąco umawiać się w placówkach Medicover i naszych placówkach współpracujących na dogodne dla siebie terminy.

Biorąc pod uwagę fakt, że obecne przepisy jeszcze nie wskazują konkretnej daty dopełnienia tego obowiązku pracodawca i pracownik mają większą swobodę na wybór terminu wykonania zaległego badania okresowego.  

Zachęcamy wszystkich pracowników do planowej realizacji zaległych badań, aby uniknąć późniejszej presji wynikającej ze zwiększonego zapotrzebowania na ich realizację i terminów wskazanych w przepisach.

Drodzy Klienci,

w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej w Polsce większość firm wróciła do pracy stacjonarnej. Mając to na uwadze, chcielibyśmy poinformować, że wracamy do standardu realizacji badań Medycyny Pracy uwzględniającego przekazanie pracownikowi przez pracodawcę dokumentu skierowania na badania w formie oryginału, czyli:

- wydrukowanego dokumentu podpisanego przez pracodawcę podpisem tradycyjnym

- e-skierowania podpisanego podpisem kwalifikowanym z wykorzystaniem aplikacji s-Skierowanie w e-Member

W przypadku braku możliwości skorzystania z aplikacji e-Skierowanie zachęcamy Państwa do kontaktu z Doradcą Biznesowym, który pomoże wdrożyć to rozwiązanie w Państwa firmie.

Jednocześnie, wychodząc naprzeciw prośbom naszych Klientów, związanym z zamknięciem możliwości przesyłania skierowań medycyny pracy na adres skany-mp@medicover.pl, informujemy, iż wydłużamy czas jego funkcjonowania do 31.08.2022 r.

Wydłużenie tego czasu pozwoli naszym Klientom na odpowiednie przygotowanie się do zmiany dystrybucji skierowań na badania profilaktyczne medycyny pracy.

Od 01.09.2022 r. adres skany-mp@medicover.pl zostaje nieodwołalnie zamknięty.

Wszystkie przesłane do 31.08.2022 na ten adres skierowania będą zrealizowane.

Informujemy również, że po tym terminie realizacja badań medycyny pracy na podstawie skanów skierowań, z którymi pracownicy będą się zgłaszać do placówek Medicover, będzie utrzymana.    

WAŻNE

W związku ze zmianą art. 31m ust. 1 ustawy COVID-19, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni (zmiana z 60 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zmiana ta obowiązuje z mocą od dnia
8 marca 2020 r

Dowiedz się więcej >>

Medycyna Pracy dla Twojej firmy

89,6% pacjentów otrzymało orzeczenie medycyny pracy tego samego dnia co wizyta.

Czy wiesz, że każdy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom obowiązkowe badania z zakresu Medycyny Pracy?

Medicover jako doświadczony partner pozwala wywiązać się  obowiązków określonych przez przepisy oferując szeroką ofertę działań:

 • Badania Medycyny Pracy: wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno – epidemiologiczne
 • Przegląd stanowisk pracy
 • Udział lekarza Medycyny Pracy w komisjach BHP
 • Monitorowanie i raportowanie ważności orzeczeń lekarskich pracowników
 • Koordynację realizacji badań przed dedykowaną infolinię Medycyny Pracy pod numerem
  500 900 700
 • Możliwość koordynacji przejęcia dokumentacji medycznej Medycyny Pracy od poprzedniego
  dostawcy usług medycznych
 • Szybką realizację badań – nawet w ciągu 1 dnia, w 1 placówce
 • Dedykowane Centra Medycyny Pracy

Oddaj zarządzanie Medycynie Pracy w ręce specjalistów – oszczędź czas, zapewnij sobie wygodę i
wywiąż się z się z obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy.

Lista placówek Medicover, w których można wykonać badania Medycyny Pracy >>
Badania można wykonać również w placówkach współpracujących.

Dowiedz się więcej na temat Medycyny Pracy.