W opiece medycznej kluczowe jest szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu zdrowotnego czyli zapewnienie Pacjentowi konsultacji specjalisty oraz badań diagnostycznych we właściwym czasie, miejscu i w możliwie najwygodniejszy sposób.

W ramach programu „Gwarancja terminu” dajemy Pacjentom poczucie bezpieczeństwa, że konsultacje i badania medyczne odbędą się w czasie zgodnym z gwarantowanymi terminami dostarczenia usługi. Program jest dostępny dla firm obejmujących opieką minimum 500 pracowników, które ustaliły w ramach współpracy biznesowej korzystanie z niego przez pracowników i członków ich rodzin.

Jeżeli Pacjent nie znajdzie samodzielnie usługi w gwarantowanym terminie, dedykowany Zespół Gwarancji terminu pomoże zorganizować konsultację lub badanie diagnostyczne w Centrum Medicover lub w placówce współpracującej.

W przypadku, jeśli nie będziemy mogli zapewnić konsultacji lub badania w gwarantowanym terminie, Pacjent może je zrealizować odpłatnie w innych placówkach medycznych, a my zwrócimy poniesione wydatki zgodnie z cennikiem zwrotu ceny usługi.

HOT LINE

1. W przypadkach bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu, takich jak ciężkie urazy, poparzenia, krwotoki, utrata przytomności – Pacjent kontaktuje się z Hot Line Medicover pod numerem 500 900 999. Dyspozytor wskazuje Pacjentowi miejsce, w którym uzyska niezbędną pomoc medyczną w jak najszybszym terminie.

Gwarantowana planowa pomoc medyczna

2. Konsultacje lub badania nie wymagające natychmiastowej pomocy można umówić:

  1. w Centrach Medicover: telefonicznie, online lub osobiście w recepcji placówki
  2. w placówkach współpracujących: telefonicznie lub osobiście w recepcji placówki

3. Jeśli termin danej konsultacji lub badania jest dłuższy niż gwarantujemy, Pacjent może zadzwonić pod numer 500 900 745 do Zespołu Gwarancji terminu.

  1. Konsultant przyjmie zgłoszenie oraz rozpocznie działania mające na celu umówienie konsultacji lub badania, zgodnie z Gwarantowanym terminem dostępności w Centrum Medicover lub w placówce współpracującej.
  2. Konsultant oddzwoni do Pacjenta z propozycją terminu oraz informacją o miejscu, w którym może uzyskać usługę.

4. W przypadku, gdy konsultantowi Zespołu Gwarancji terminu nie uda się znaleźć usługi w gwarantowanym terminie, udzieli Pacjentowi jednorazowej autoryzacji na konsultację lub badanie umożliwiającej skorzystanie z danej usługi w dowolnej, innej placówce medycznej.

  • Przy autoryzacji Pacjent otrzyma informację o maksymalnej rynkowej cenie usługi, do jakiej zwrócimy pieniądze. Informacja o kwotach zwrotu jest dostępna w cenniku dostępnym TUTAJ >>
  • Od momentu autoryzacji Pacjent może zrealizować usługę w dowolnej placówce medycznej w ciągu 30 dni, płacąc za jej wykonanie na miejscu i pobierając fakturę imienną.

5. W celu uzyskania zwrotu ceny usługi wypełniony Wniosek wraz z fakturą imienną Pacjent przesyła na adres:

Zespół Kontroli Zobowiązań
Medicover Sp. z o. o.
ul. Malczewskiego 24
26-600 Radom

  • W przypadku niekompletnych lub niepełnych danych, skontaktujemy się z Pacjentem w celu ich uzupełnienia.
  • W ciągu 30 dni od otrzymania przez Medicover kompletu prawidłowych dokumentów, koszt usługi zwracany jest na konto bankowe Pacjenta podane we wniosku.

Materiały do pobrania: