Dla wielu rodziców, których dziećmi opiekują się dziadkowie lub opłacana niania, problemem nie jest zapewnienie opieki chorującym pociechom. Największym wyzwaniem jest dostanie się do lekarza. Rodzinny pakiet medyczny pozwala rozwiązać ten problem.

Dzieci chorują często, bo ich układ odpornościowy dojrzewa z wiekiem i dopiero przechorowanie niektórych chorób uodparnia. Pediatrzy podkreślają, że jedna infekcja miesięcznie u przedszkolaka to norma. Należy się więc być gotowym na nawet 12 infekcji w roku trwających około tygodnia. To oznacza 60 dni absencji jednego z rodziców.

Zbilansowane dziecko

Pakiet rodzinny Medicover oferuje dostęp do pediatrów i lekarzy rodzinnych oraz rejestrację na umówioną godzinę i wizyty domowe. Wtedy rodzic nie musi zwalniać się z pracy, bo wystarczy obecność babci czy opiekunki. Czasem wystarczy wideokonsultacja czy porada przez telefon, zwłaszcza w przypadku wizyt kontrolnych.

Pakiet umożliwia też wykonywanie bilansów zdrowotnych dziecka, które pozwalają kontrolować jego rozwój i zawczasu wykrywać ewentualne problemy. Takie kompleksowe badania powinny się odbyć w 2., 4., 6., 10., 14., 16. i 18. roku życia. Podczas bilansu lekarz ocenia rozwój fizyczny i psychiczny, ostrość wzroku, postawę, wzrost i masę ciała, ciśnienie krwi, słuch, mowę, gotowość do nauki i uczestnictwa w zajęciach WF. Zakres badań różni się w poszczególnych grupach wiekowych. Od 10. roku życia dochodzi także ocena stopnia dojrzałości płciowej. Każdorazowo lekarz analizuje też przeprowadzone szczepienia ochronne, udziela zaleceń co do dalszej profilaktyki i w razie konieczności kieruje na specjalistyczne leczenie.

Pediatra niezastąpiony

Dzieci w Polsce rodzi się coraz więcej, ale  pediatrów nie przybywa. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że braki specjalistów tej dziedziny medycyny są zatrważające. Tymczasem kształcący się w dziedzinie pediatrii pięć lat. Jest wiec wiele chorób wieku dziecięcego, których przebiegu lekarz rodzinny nawet nie widział, a które pediatra w trakcie kształcenia leczył. Specjaliści podkreślają, że dziecko to nie jest mały dorosły i wiele infekcji i chorób przebiega u niego inaczej. Również metody leczenia oraz leki stosowane w pediatrii są inne. Dynamika chorób dziecięcych jest często odmienna, a dotychczasowa praktyka pokazuje, że chore dzieci i tak często są kierowane przez lekarzy rodzinnych na oddziały pediatryczne lub na dodatkową konsultację pediatryczną.

Wizyta konieczna

Nie wszystkie infekcje u dzieci wymagają interwencji lekarskiej. Są jednak symptomy, których nie można lekceważyć i należy koniecznie skonsultować je z lekarzem. Temperaturę ciała powyżej 39 stopni Celsjusza u dziecka bezwzględnie należy obniżać odpowiednimi lekami. Wskazaniem do włączenia leczenia przeciwgorączkowego jest dyskomfort i złe samopoczucie towarzyszące podwyższonej temperaturze ciała. Brak poprawy i nieustąpienie gorączki są sygnałami alarmowymi wymagającymi kontaktu z lekarzem. Gorączka może być powikłana odwodnieniem, drgawkami i wskazywać na poważne zagrażające życiu choroby, jak zakażenia pneumokokowe czy meningokokowe. Epizody wymiotów u dzieci występują stosunkowo często. Niepokoić powinny wtedy, gdy są przewlekłe, mają charakter chlustający, pojawią się po uderzeniu w głowę oraz gdy towarzyszą im zawroty głowy i silny ból brzucha. Z lekarzem należy skonsultować się też wtedy, gdy dziecko odmawia jedzenia i picia lub gdy pojawią się jakiekolwiek odznaki odwodnienia. Wymioty mogą towarzyszyć wielu groźnym chorobom, urazom, zatruciom, ostremu zapaleniu wyrostka robaczkowego i zakażeniom - także rotawirusowym. Należą również do grupy symptomów zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, których nie można lekceważyć, gdyż powodują wiele poważnych i trwałych powikłań, a ich przebieg może zakończyć nawet zgonem. Również ostra biegunka może prowadzić do śmiertelnego odwodnienia. Jeśli pojawi się krew w stolcu i bóle brzucha, też potrzebna jest konsultacja lekarza w celu wykluczenia zapalenia jelit, wad wrodzonych lub innych chorób przewodu pokarmowego.