Yanimo Respimat roztw. do inh.(2,5 µg+2,5 µg/rozpylenie) - wkład (60 rozpyleń - 30 dawek leczniczych) + 1 inhalator Respimat

Opakowanie

wkład (60 rozpyleń - 30 dawek leczniczych) + 1 inhalator Respimat

Producent

Boehringer Ingelheim International

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

roztw. do inh.

Dawkowanie

Wziewnie. Na jedną dawkę leczniczą składają się 2 inhalacje z inhalatora. Dorośli: 5 µg tiotropium i 5 µg olodaterolu, tj. 2 inhalacje raz dziennie o stałej porze. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie należy stosować leku częściej niż raz dziennie. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów podeszłym wieku, u pacjentów niewielkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych dotyczących stosowania olodaterolu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Doświadczenia dotyczące stosowania olodaterolu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek są ograniczone; stężenie tiotropium we krwi zwiększa się wraz ze zmniejszeniem czynności nerek. Nie ma wskazań do stosowania leku u dzieci i młodzieży <18 lat.< iv>

Zastosowanie

Lek rozszerzający oskrzela w leczeniu podtrzymującym w celu złagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Yanimo Respimat i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Yanimo Respimat

Lek Yanimo Respimat zawiera dwie substancje czynne, tiotropium i olodaterol. Należą one do grupy
leków zwanych długodziałającymi lekami rozszerzającymi oskrzela. Tiotropium należy do podgrupy
leków przeciwcholinergicznych, natomiast olodaterol – do podgrupy długodziałających agonistów
receptorów beta2-adrenergicznych.

W jakim celu stosuje się lek Yanimo Respimat
Lek Yanimo Respimat ułatwia oddychanie ludziom chorym na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
(POChP). POChP jest przewlekłą chorobą płuc, która powoduje duszność oraz kaszel. Termin POChP
obejmuje przewlekłe zapalenie oskrzeli oraz rozedmę płuc.

Lek Yanimo Respimat rozszerza oskrzela, pomagając otworzyć drogi oddechowe i ułatwiając
oddychanie. Regularne stosowanie leku Yanimo Respimat może również pomóc w zmniejszeniu
duszności związanej z chorobą oraz może przyczynić się do zminimalizowania wpływu choroby na
codzienne życie.
Ponieważ POChP jest chorobą przewlekłą, pacjent powinien stosować lek Yanimo Respimat każdego
dnia, a nie tylko w razie wystąpienia problemów z oddychaniem lub innych objawów POChP.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Yanimo Respimat

Kiedy nie stosować leku Yanimo Respimat:

- jeśli pacjent ma uczulenie na tiotropium lub olodaterol, lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- jeśli pacjent ma uczulenie na atropinę lub substancje pokrewne, np. ipratropium lub
  oksytropium

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Yanimo Respimat należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą
- jeśli pacjent choruje na astmę (leku Yanimo Respimat nie należy stosować w leczeniu astmy),
- jeśli pacjent cierpi na choroby serca,
- jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie tętnicze,
- jeśli pacjent choruje na padaczkę,
- jeśli pacjent cierpi na nadczynność tarczycy,
- w przypadku nieprawidłowego poszerzenia tętnicy — tętniaka,
- jeśli pacjent choruje na cukrzycę,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby,
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek,
- jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny,
- jeśli u pacjenta występuje choroba oczu — jaskra z wąskim kątem przesączania,
- jeśli pacjent ma problemy z prostatą lub trudności z oddawaniem moczu.

Podczas stosowania leku Yanimo Respimat

- Jeśli u pacjenta wystąpi ucisk w klatce piersiowej, kaszel, świszczący oddech i duszności
  bezpośrednio po użyciu leku, należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast
  poinformować o tym lekarza.
Mogą to być objawy skurczu oskrzeli (patrz punkt 4).
- Jeśli oddech ulegnie pogorszeniu lub wystąpi wysypka, obrzęk lub swędzenie bezpośrednio po
  użyciu inhalatora, należy przestać go używać i niezwłocznie poinformować o tym lekarza (patrz
  punkt 4).
- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane dotyczące serca (wzrost tętna, wzrost ciśnienia
  krwi lub pogorszenie objawów, takich jak ból w klatce piersiowej), należy natychmiast
  powiadomić lekarza (patrz punkt 4).
- Jeśli wystąpią skurcze mięśni, osłabienie mięśni lub nieregularny rytm serca, należy skonsultować
  się z lekarzem, ponieważ może to być związane z niskim stężeniem potasu we krwi (patrz punkt
  4).

Podczas stosowania leku Yanimo Respimat nie należy dopuścić do przedostania się leku do oczu.
Może to spowodować ból oka lub dyskomfort, niewyraźne widzenie, widzenie tęczowej obwódki
wokół źródła światła lub kolorowych obrazów powiązane z zaczerwienieniem oczu (tj. jaskra z
wąskim kątem przesączania). Objawom ocznym mogą towarzyszyć bóle głowy, nudności oraz
wymioty. Należy przemyć oczy ciepłą wodą, przerwać stosowanie leku Yanimo Respimat i
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Lek Yanimo Respimat jest wskazany do stosowania w terapii podtrzymującej u pacjentów z
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Leku nie należy stosować w przypadku nagłego ataku
duszności lub świszczącego oddechu.

Nie należy stosować leku Yanimo Respimat w połączeniu z niektórymi lekami zawierającymi długo
działające leki z grupy agonistów receptorów beta-adrenergicznych, takimi jak salmeterol czy
formoterol.

Jeśli pacjent regularnie stosuje niektóre leki zawierające krótko działające leki beta-adrenergiczne,
takie jak salbutamol, ich przyjmowanie powinno być kontynuowane jedynie w celu leczenia ostrych
objawów, takich jak duszność.

Suchość błony śluzowej jamy ustnej obserwowana w trakcie stosowania leków
przeciwcholinergicznych może po dłuższym czasie powodować próchnicę zębów. Należy zatem
pamiętać o przestrzeganiu higieny jamy ustnej.

Nie należy stosować leku Yanimo Respimat częściej niż raz dziennie.

Dzieci i młodzież
Nie należy podawać leku Yanimo Respimat dzieciom i młodzieży (poniżej 18 roku życia).

Yanimo Respimat a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio.

W szczególności należy poinformować lekarza o stosowaniu:
- leków, które mogą być podobne do leku Yanimo Respimat (zawierających podobne substancje
  czynne, takich jak leki przeciwcholinergiczne lub beta-adrenergiczne). Pacjent może być bardziej
  narażony na wystąpienie działań niepożądanych;
- leków należących do grupy beta-blokerów stosowanych w leczeniu nadciśnienia lub innych
  schorzeń serca (takich jak propranolol) lub leków stosowanych w leczeniu choroby oczu zwanej
  jaskrą (takich jak tymolol). Może to powodować osłabienie działania leku Yanimo Respimat;
- leków obniżających stężenie potasu we krwi. Są to:
- steroidy (np. prednizolon),
- leki moczopędne,
- leki stosowane w przypadku problemów z oddychaniem, takie jak teofilina.
  Przyjmowanie wyżej wymienionych leków razem z lekiem Yanimo Respimat może
  powodować objawy, takie jak: skurcze mięśni, osłabienie mięśni czy zaburzenia rytmu serca;
- leków z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub inhibitorów MAO (np.
  selegilina lub moklobemid), które są stosowane w leczeniu zaburzeń neurologicznych i
  psychiatrycznych, takich jak choroba Parkinsona czy depresja; stosowanie tych leków zwiększa
  prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych wpływających na serce.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy
stosować leku, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.
W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub niewyraźnego widzenia podczas stosowania leku
Yanimo Respimat nie należy prowadzić pojazdów, używać żadnych narzędzi ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Yanimo Respimat

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Yanimo Respimat jest przeznaczony wyłącznie do podawania wziewnego.

Dawkowanie

Zalecana dawka wynosi:

Lek Yanimo Respimat działa przez 24 godziny, dlatego należy go stosować RAZ DZIENNIE, w
miarę możliwości o tej samej porze. Przy każdym użyciu należy wykonać DWIE INHALACJE.

Ponieważ POChP jest chorobą przewlekłą, lek Yanimo Respimat należy stosować każdego dnia, a nie
tylko w momencie wystąpienia problemów z oddychaniem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie ma wskazań do stosowania leku Yanimo Respimat u dzieci i młodzieży (poniżej 18 lat).

Należy się upewnić, że pacjent wie, jak prawidłowo używać inhalatora Yanimo Respimat. Wskazówki
dotyczące stosowania inhalatora Yanimo Respimat znajdują się po drugiej stronie niniejszej ulotki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Yanimo Respimat
U pacjenta może wystąpić wyższe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak suchość w
ustach, zaparcia, trudności z oddawaniem moczu, niewyraźne widzenie, ból w klatce piersiowej,
wysokie lub niskie ciśnienie krwi, szybsze bicie serca lub uczucie nieregularnego bicia serca bądź
kołatania serca, zawroty głowy, nerwowość, zaburzenia snu, niepokój, ból głowy, drżenie, skurcze
mięśni, nudności, zmęczenie, złe samopoczucie, niski poziom potasu we krwi (co może powodować
skurcze mięśni, osłabienie mięśni i zaburzenia rytmu serca), wysoki poziom glukozy we krwi lub zbyt
dużo kwasu we krwi (co może powodować objawy, takie jak: nudności, wymioty, osłabienie, skurcze
mięśni i szybszy oddech).

Pominięcie zastosowania leku Yanimo Respimat
W przypadku pominięcia inhalacji leku należy przyjąć tylko jedną dawkę następnego dnia o stałej
porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Yanimo Respimat
Przed przerwaniem przyjmowania leku Yanimo Respimat należy porozmawiać z lekarzem lub
farmaceutą. Przerwanie stosowania leku Yanimo Respimat może spowodować pogorszenie objawów
POChP.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpią którekolwiek z poniższych objawów, należy zaprzestać przyjmowania tego leku i
natychmiast skonsultować się z lekarzem

• Natychmiastowe reakcje alergiczne na Yanimo Respimat są rzadkie (mogą wystąpić u 1 na
  1000 pacjentów).Reakcje mogą występować pojedynczo lub jako część ciężkiej reakcji
  alergicznej (reakcja anafilaktyczna) po podaniu Yanimo Respimat. Obejmują one wysypkę,
  pokrzywkę, obrzęk jamy ustnej i twarzy, nagłe trudności z oddychaniem (obrzęk
  naczynioruchowy) lub inne reakcje nadwrażliwości (takie jak nagły spadek ciśnienia krwi lub
  lekki ból głowy).
• Podobnie jak w przypadku wszystkich leków wziewnych, ucisk w klatce piersiowej, związany z
  kaszlem, świszczącym oddechem lub dusznością może wystąpić bezpośrednio po inhalacji
  (paradoksalny skurcz oskrzeli).
• widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła lub kolorowych obrazów w połączeniu z
  zaczerwienieniem oczu (jaskra). Częstotliwość nie może być określona na podstawie
  dostępnych danych.
• niedrożność jelit lub brak wypróżnień (niedrożność jelit, w tym porażenna niedrożność jelit).
  Częstotliwość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Inne możliwe działania niepożądane:

Częste: mogą wystąpić do 1 na 10 osób
- suchość w ustach

Niezbyt częste: mogą wystąpić do 1 na 100 osób
- zawroty głowy
- trudności z zasypianiem (bezsenność)
- ból głowy
- wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze)
- nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków)
- szybsze bicie serca (częstoskurcz)
- uczucie szybkiego bicia serca (kołatanie)
- kaszel
- chrypka (dysfonia)
- zaparcia

Występują u mniej niż 1 na 1000 osób
- zapalenie jamy nosowo-gardłowej
- niewyraźne widzenie
- szybkie bicie serca (częstoskurcz nadkomorowy)
- zapalenie krtani
- ból gardła (zapalenie gardła)
- krwawienie z nosa
- grzybicze zakażenia ust i gardła (kandydoza jamy ustnej i gardła)
- zapalenie dziąseł
- nudności
- świąd
- bóle stawów
- ból pleców
- trudności z oddawaniem moczu (zatrzymanie moczu)
- zakażenia dróg moczowych
- bolesne oddawanie moczu

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- ucisk w klatce piersiowej, kaszel, świszczący oddech lub duszność bezpośrednio po inhalacji
  (skurcz oskrzeli)
- widzenie tęczowej obwódki wokół źródła światła lub kolorowych obrazów powiązane z
  zaczerwienieniem oczu (jaskra)
- wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego
- zapalenie zatok
- zator jelit lub brak wypróżnień (niedrożność jelit, w tym porażenna niedrożność jelit)
- zgaga (refluks żołądkowo-przełykowy)
- problemy z przełykaniem
- zapalenie języka
- zapalenie jamy ustnej
- próchnica
- zakażenie lub owrzodzenie skóry
- suchość skóry
- obrzęk stawów
- odwodnienie

Pacjent może także doświadczyć działań niepożądanych, które występują po zastosowaniu innych
leków podobnych do Yanimo Respimat (leki beta-adrenergiczne), zalecanych przy problemach z
oddychaniem. Może to być nieregularne bicie serca, ból w klatce piersiowej, niskie ciśnienie krwi,
drżenie mięśni, nerwowość, skurcze mięśni, zmęczenie, złe samopoczucie, niski poziom potasu we
krwi (co może powodować skurcze mięśni, osłabienie mięśni i zaburzenia rytmu serca), wysokie
stężenie glukozy we krwi lub zbyt dużo kwasu we krwi (co może powodować objawy, takie jak:
nudności, wymioty, osłabienie, skurcze mięśni i przyspieszony oddech).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 492 13 01; faks: +48 22 492 13
09; e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi
odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej
informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Yanimo Respimat

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na etykiecie
inhalatora po: Termin ważności.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Inhalator Yanimo Respimat należy wyrzucić najpóźniej 3 miesiące po pierwszym użyciu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Postępowanie takie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Yanimo Respimat
Substancje czynne to tiotropium i olodaterol. Dostarczana dawka to 2,5 mikrograma tiotropium (w
postaci bromku jednowodnego) i 2,5 mikrograma olodaterolu (w postaci chlorowodorku) na inhalację.
Dawka odmierzona jest to dawka, która po przejściu przez ustnik inhalatora jest dostępna dla pacjenta.

Pozostałe składniki to:
benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, woda oczyszczona oraz kwas solny do ustalenia pH

Jak wygląda lek Yanimo Respimat i co zawiera opakowanie
Lek Yanimo Respimat składa się z jednego wkładu zawierającego roztwór do inhalacji i jednego
inhalatora Respimat. Przed pierwszym użyciem inhalatora należy umieścić w nim załączony wkład z
lekiem.

Opakowanie pojedyncze: 1 inhalator Respimat oraz 1 wkład — 30 dawek leczniczych (60 inhalacji)

Opakowanie podwójne: 2 opakowania pojedyncze, z których każde zawiera: 1 inhalator Respimat
oraz 1 wkład — 30 dawek leczniczych (60 inhalacji)

Opakowanie potrójne: 3 opakowania pojedyncze, z których każde zawiera: 1 inhalator Respimat
oraz 1 wkład — 30 dawek leczniczych (60 inhalacji)

Opakowanie składające się z 8 opakowań pojedynczych, z których każde zawiera: 1 inhalator
Respimat oraz 1 wkład — 30 dawek leczniczych (60 inhalacji)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiotem odpowiedzialnym dla leku Yanimo Respimat jest:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Niemcy

Wytwórcą leku Yanimo Respimat jest:
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Austria, Liechtenstein: Yanimo Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm – Lösung zur Inhalation
Belgia, Luksemburg: Yanimo Respimat 2,5 microgrammes/2,5 microgrammes / inhalation, solution à inhaler
Bułgaria:
Yanimo Respimat Янимо Респимат
Cypr, Grecja:
Yanimo Respimat
Chorwacja Yanimo Respimat 2,5 mikrograma/ 2,5 mikrograma, otopina inhalata
Czechy: Yanimo Respimat 2,5 mikrogramů/2,5 mikrogramů
Dania: Yanimo Respimat
Estonia: Yanimo Respimat
Finlandia Yanimo Respimat 2.5 mikrog/2.5 mikrog inhalaationeste, liuos
Francja:
Yanimo Respimat 2,5 microgrammes/2,5 microgrammes/dose, solution à inhaler
Niemcy: Yanimo Respimat 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub Lösung zur Inhalation
Węgry: Yanimo Respimat 2,5 mikrogramm/2,5 mikrogramm inhalációs oldat
Islandia: Yanimo Respimat
Irlandia, Malta, Wielka Brytania: Yanimo Respimat
Włochy:
Yanimo Respimat 2,5 microgrammi/2,5 microgrammi, soluzione per inalazione
Łotwa:
Yanimo Respimat 2,5 mikrogrami/2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām
Litwa: Yanimo Respimat 2,5 mikrogramo/2,5 mikrogramo/išpurškime įkvepiamasis tirpalas
Holandia: Yanimo Respimat 2,5 microgram/2,5 microgram, inhalatieoplossing
Norwegia: Yanimo Respimat
Polska:
Yanimo Respimat
Portugalia: Yanimo Respimat
Rumunia: Yanimo Respimat 2,5 micrograme/2,5 micrograme soluţie de inhalat
Słowacja:
Yanimo Respimat
Słowenia: Yanimo Respimat 2,5 mikrogramov/2,5 mikrogramov/vdih raztopina za inhaliranje
Hiszpania: Yanimo Respimat 2,5 microgramos/2,5 microgramos solución para inhalación
Szwecja: Yanimo Respimat

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 16.02.2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrukcja Użycia
Wstęp
Yanimo Respimat (bromek tiotropiowy i olodaterol). Należy zapoznać się z poniższą Instrukcją
Użycia przed rozpoczęciem stosowania Yanimo Respimat.

Ten inhalator należy stosować tylko RAZ NA DOBĘ. Za każdym razem należy wdychać lek
uwolniony w czasie DWÓCH ROZPYLEŃ.

• Jeżeli inhalator Yanimo Respimat nie był używany przez dłużej niż 7 dni, należy wykonać
   jedno rozpylenie po skierowaniu inhalatora ku dołowi.
• Jeżeli inhalator Yanimo Respimat nie był używany przez dłużej niż 21 dni, należy powtarzać
   czynności opisane w punktach 4–6 w sekcji „Przygotowanie do pierwszego użycia” do
   momentu, gdy widoczna będzie mgiełka. Następnie powtórzyć czynności opisane w punktach 4
   do 6 jeszcze trzy razy.
• Nie dotykać elementu przekłuwającego we wnętrzu przezroczystej podstawy.

Jak dbać o inhalator
Co najmniej raz na tydzień czyścić ustnik łącznie z jego metalową częścią umieszczoną w środku
jedynie wilgotną ściereczką bądź chusteczką.
Mała zmiana koloru ustnika nie wpływa na działanie inhalatora Yanimo Respimat.
W razie potrzeby przetrzeć powierzchnię zewnętrzną inhalatora Yanimo Respimat wilgotną
ściereczką.

Kiedy wymienić inhalator Yanimo Respimat na nowy
• Inhalator Yanimo Respimat zawiera 60 rozpyleń (30 dawek leczniczych) jeżeli jest stosowany
  zgodnie z zaleceniami (dwa rozpylenia raz dziennie).
• Wskaźnik dawki pokazuje, ile w przybliżeniu pozostało produktu.
• Gdy wskaźnik dawki osiągnie czerwony obszar na skali, pacjent powinien zgłosić się do
  lekarza, który wypisze receptę na nowy inhalator Yanimo Respimat; oznacza to, że produktu
  wystarczy na około 7 dni (14 rozpyleń).
• Kiedy wskaźnik dawki osiągnie koniec czerwonej skali, inhalator Yanimo Respimat zablokuje
  się automatycznie – nie można uzyskać więcej dawek. Od tego momentu przezroczystej
  podstawy urządzenia nie będzie można już obracać.
• Inhalator Yanimo Respimat należy wyrzucić po trzech miesiącach od momentu przygotowania
  go do pierwszego użycia, nawet jeżeli lek nie został całkowicie zużyty, lub nie został użyty w
  ogóle.

Przygotowanie do pierwszego użycia

1. Zdejmij przezroczystą podstawę
• Trzymaj wieczko zamknięte.
• Naciśnij przycisk zabezpieczający podczas wyciągania przezroczystej podstawy.

2. Włóż wkład z lekiem
• Wprowadź wąską końcówkę wkładu z lekiem do inhalatora.
• Umieść inhalator na twardej powierzchni i dociśnij do momentu gdy wkład wskoczy na miejsce z
   odgłosem kliknięcia.

3. Nałóż z powrotem przezroczystą podstawę
• Włóż przezroczystą podstawę na miejsce do usłyszenia kliknięcia.

4. Obróć
• Trzymaj wieczko zamknięte
• Obróć przezroczystą podstawę w kierunku wskazywanym przez strzałki do momentu usłyszenia
   kliknięcia (pół obrotu).

5. Otwórz
• Odchyl wieczko do pełnego otwarcia.

6. Naciśnij
• Skieruj inhalator ku dołowi w stronę ziemi.
• Naciśnij przycisk uwolnienia dawki.
• Zamknij wieczko.
• Powtarzaj czynności opisane w punktach 4 - 6 do momentu pojawienia się widocznej mgiełki.
• Po pojawieniu się mgiełki, powtórz czynności opisane w punktach 4-6 jeszcze trzykrotnie.

Inhalator jest teraz gotowy do użycia.
Powyższe czynności nie wpływają na ilość dostępnych dawek. Po przygotowaniu inhalator będzie
w stanie dostarczyć 60 rozpyleń (30 dawek).


Codzienne używanie

OBROĆ

• Trzymaj wieczko zamknięte.
• OBRÓĆ przezroczystą podstawę w kierunku wskazywanym przez strzałki do momentu
   usłyszenia kliknięcia (pół obrotu).

OTWÓRZ

ODCHYL wieczko do pełnego otwarcia.

NACIŚNIJ
• Wykonaj powolny i pełny wydech.
• Obejmij szczelnie ustami ustnik, nie przykrywając przy tym kanału dopływu powietrza.
   Skieruj inhalator w stronę tylnej ściany gardła.
• Podczas wykonywania powolnego i głębokiego wdechu przez usta NACIŚNIJ przycisk
   uwolnienia dawki i kontynuuj wdech powoli, tak długo jak nie sprawia to dyskomfortu.
• Wstrzymaj oddech na 10 sekund lub na tak długo, jak długo nie stwarza to dyskomfortu
• Powtórz punkty Obróć, Otwórz, Naciśnij w celu przyjęcia łącznie 2 rozpyleń.
• Zamknij wieczko do ponownego użycia inhalatora.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Pojawiają się trudności z umieszczeniem wkładu z lekiem wystarczająco głęboko

Czy przypadkowo obrócono przezroczystą podstawę przed umieszczeniem wkładu z lekiem?
Otwórz wieczko, naciśnij przycisk uwolnienia dawki i następnie umieść wkład z lekiem.
Czy wsunięto wkład z lekiem szerszym końcem?
Wsuń wkład z lekiem węższym końcem.

Nie mogę nacisnąć przycisku uwolnienia dawki

Czy obrócono przezroczystą podstawę?
Jeżeli nie,obróć przezroczystą podstawę ciągłym ruchem do momentu kliknięcia (pół obrotu).
Czy wskaźnik dawki na inhalatorze Yanimo Respimat wskazuje zero?
Inhalator Yanimo Respimat jest zablokowany po 60 inhalacjach (30 dawkach). Przygotuj i użyj nowego
inhalatora Yanimo Respimat.

Nie mogę obrócić przezroczystej podstawy

Czy już obrócono przezroczystą podstawę?
Jeżeli przezroczysta podstawa została już obrócona, aby przyjąć lek należy wykonać czynności
opisane w punktach “OTWÓRZ” i “NACIŚNIJ” w sekcji „Codzienne użycie”.
Czy wskaźnik dawki na inhalatorze Yanimo Respimat wskazuje zero?
Inhalator Yanimo Respimat jest zablokowany po 60 inhalacjach (30 dawkach). Przygotuj i użyj
nowego inhalatora Yanimo Respimat.

Wskaźnik dawki na inhalatorze Yanimo Respimat zbyt szybko wskazuje zero.

Czy stosowano Yanimo Respimat zgodnie z zaleceniami (dwie inhalacje dziennie)?
Yanimo Respimat zawiera lek na 30 dni, gdy stosowane są dwie inhalacje dziennie.
Czy obrócono przezroczystą podstawę przed włożeniem wkładu z lekiem?

Wskaźnik dawki zlicza każde obrócenie przezroczystej podstawy niezależnie od tego czy włożono
wkład z lekiem.
Czy często uruchamiano inhalator Yanimo Respimat w celu sprawdzenia prawidłowego działania?
Po przygotowaniu inhalatora Yanimo Respimat nie ma konieczności sprawdzania jego
działania jeżeli jest stosowany codziennie.
Czy umieszczono wkład z lekiem w używanym inhalatorze Yanimo Respimat?
Należy zawsze umieszczać wkład z lekiem w NOWYM inhalatorze Yanimo Respimat.

Mój inhalator Yanimo Respimat sam się uruchamia

Czy wieczko było otwarte podczas obracania przezroczystej podstawy?
Zamknij wieczko, następnie obróć przezroczystą podstawę.
Czy naciśnięto przycisk uwolnienia dawki podczas obracania przezroczystej podstawy?
Zamknij wieczko, tak by przycisk uwolnienia dawki był zasłonięty i następnie obróć przezroczystą podstawę.
Czy zaprzestano obracania przezroczystej podstawy przed kliknięciem?
Obróć przezroczystą podstawę ciągłym ruchem do momentu kliknięcia (pół obrotu).

Mój inhalator Yanimo Respimat nie uruchamia się

Czy włożono wkład z lekiem?
Jeżeli nie, włóż wkład z lekiem.
Czy po włożeniu wkładu z lekiem powtórzono czynności z punktów Obróć, Otwórz, Naciśnij

mniej niż trzy razy?
Powtórz czynności z punktów Obróć, Otwórz, Naciśnij trzy razy po włożeniu
wkładu z lekiem, tak jak pokazano w punktach 4-6 w sekcji „Przygotowanie do pierwszego użycia”.
Czy wskaźnik dawki na inhalatorze Yanimo Respimat wskazuje 0?
Jeżeli wskaźnik dawki wskazuje 0, zużyto cały lek i inhalator jest zablokowany.
Po złożeniu inhalatora Yanimo Respimat nie zdejmuj przezroczystej podstawy i nie wyjmuj wkładu z
lekiem. Zawsze umieszczaj nowy wkład z lekiem w NOWYM inhalatorze Yanimo Respimat

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza