Xalacom krople do oczu, roztw.((0,05 mg+5 mg)/ml) - but. 2,5 ml

Opakowanie

but. 2,5 ml

Producent

Upjohn

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

krople do oczu, roztw.

Kwota refundowana

31.61

Dawkowanie

Dospojówkowo. Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): 1 kropla do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy zachować co najmniej 5-min przerwę między ich podaniem. Jeśli podczas zakraplania preparatu stosuje się uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek przez 2 min, wchłanianie ogólnoustrojowe jest zmniejszone. Może to ograniczyć ogólnoustrojowe działanie leku oraz zwiększyć jego działanie miejscowe.

Zastosowanie

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki β-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Xalacom i w jakim celu się go stosuje

Lek Xalacom zawiera dwie substancje czynne: latanoprost i tymolol. Latanoprost należy do grupy
leków zwanych analogami prostaglandyn, a tymolol do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami.
Latanoprost działa poprzez zwiększenie odpływu płynu z gałki ocznej do krwioobiegu. Tymolol działa
poprzez zmniejszenie ilości płynu produkowanego w oku.

Lek Xalacom jest stosowany w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w oku u pacjentów z
jaskrą z otwartym kątem lub u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Obydwa
stany związane są z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i mogą wpływać na jakość
widzenia. Lekarz zazwyczaj zaleci stosowanie leku Xalacom, jeśli działanie innych leków nie było
wystarczające.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xalacom

Lek Xalacom można stosować u pacjentów dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku), ale nie jest
zalecany do stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy nie stosować leku Xalacom
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne (latanoprost i (lub) tymolol), leki
  beta-adrenolityczne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w
  punkcie 6),
- jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia oddychania, takie jak astma,
  ciężkie zaporowe zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować sapanie,
  trudności w oddychaniu i (lub) długotrwały kaszel),
- jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby serca lub zaburzenia rytmu serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Xalacom należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli u
pacjenta występują lub występowały w przeszłości:
- choroba wieńcowa (objawami może być ból w klatce piersiowej lub ucisk, duszność lub
  duszenie), niewydolność serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi,
- zaburzenia częstości pracy serca, takie jak spowolnienie akcji serca,
- trudności w oddychaniu, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc,
- choroby związane ze słabym krążeniem krwi (takie jak choroba Raynauda czy zespół Raynauda),
- cukrzyca, ponieważ tymolol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe małego
  stężenia cukru we krwi,
- nadczynność gruczołu tarczycy, ponieważ tymolol może maskować objawy przedmiotowe i
  podmiotowe,
- zaplanowana operacja oczu (w tym operacja zaćmy), lub jeśli miała ona miejsce w przeszłości,
- problemy z oczami (takie jak ból oczu, podrażnienie powierzchni oczu, zapalenie oczu lub
  nieostre widzenie),
- suchość oczu,
- jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe. W dalszym ciągu można stosować lek, jednakże należy
  postępować zgodnie z instrukcją dotyczącą stosowania soczewek kontaktowych zawartą w
  punkcie 3,
- dusznica (zwłaszcza dusznica Prinzmetala),
- ciężkie reakcje alergiczne wymagające leczenia szpitalnego,
- opryszczkowe zapalenie rogówki w wywiadzie lub opryszczkowe zapalenie rogówki wywołane
  przez wirus Herpes Simplex (HSV).

Przed operacją należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Xalacom, ponieważ tymolol
może wpływać na działanie niektórych leków stosowanych w trakcie znieczulenia.

Xalacom a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach (w tym kroplach do oczu)
przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty, a
także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Xalacom może wpływać oraz podlegać działaniu innych leków, w tym kropli do oczu stosowanych w
leczeniu jaskry. Należy poinformować lekarza o stosowaniu lub zamiarze stosowania leków
zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi, leków nasercowych oraz leków stosowanych w leczeniu
cukrzycy.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli stosuje się lek należący do którejkolwiek z tych
grup:
- prostaglandyny, analogi lub pochodne prostaglandyn,
- beta-adrenolityki,
- epinefryna,
- leki zmniejszające ciśnienie krwi takie jak doustne leki blokujące kanały wapniowe, guanetydyna,
   leki przeciwarytmiczne, glikozydy nasercowe lub parasympatykomimetyki,
- chinidyna (stosowana w leczeniu zaburzeń serca oraz w niektórych typach malarii),
- leki przeciwdepresyjne, takie jak fluoksetyna, paroksetyna.

Xalacom z jedzeniem i piciem
Spożywanie standardowych posiłków, żywności lub napojów nie ma wpływu na to, kiedy i jak należy
stosować lek Xalacom.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża
Leku Xalacom nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że lekarz zadecyduje, że jest to konieczne.
Należy poinformować natychmiast lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w
ciąży lub gdy planuje mieć dziecko.

Karmienie piersią
Leku Xalacom nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Xalacom może przenikać do mleka
ludzkiego. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie karmienia piersią, należy poradzić się
lekarza.

Wpływ na płodność
W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono żadnego wpływu latanoprostu i tymololu na płodność
samców lub samic.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Po zastosowaniu leku Xalacom może wystąpić przez krótki okres nieostre widzenie. Jeśli pacjent
odczuwa tego typu dolegliwości, do czasu ich ustąpienia nie powinien prowadzić pojazdów i
obsługiwać maszyn.

Xalacom zawiera chlorek benzalkoniowy
Lek Xalacom zawiera chlorek benzalkoniowyjako środek konserwujący. Chlorek benzalkoniowy
może powodować podrażnienie oczu oraz przerwanie powierzchni oka. Może być absorbowany przez
soczewki kontaktowe oraz zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Dlatego należy
unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Instrukcję dotyczącą stosowania soczewek
kontaktowych zamieszczono w punkcie 3.3. Jak stosować lek Xalacom

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla pacjentów dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) to 1 kropla do chorego
oka (oczu) raz na dobę.

Leku Xalacom nie należy stosować częściej niż raz na dobę, ponieważ może to zmniejszać
skuteczność leczenia.

Lek Xalacom należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, który zdecyduje kiedy należy przerwać
leczenie.

Jeśli pacjent stosuje lek Xalacom lekarz może zalecić dodatkowe badania serca oraz układu krążenia.

Stosowanie soczewek kontaktowych
Jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe, należy je usunąć przed zastosowaniem leku Xalacom. Po
zastosowaniu leku Xalacom, należy odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek
kontaktowych.

Instrukcja stosowania leku Xalacom
1. Umyć ręce i wygodnie usiąść lub stanąć.
2. Odkręcić bezbarwną nasadkę zabezpieczającą (nasadkę można wyrzucić).
    Rys. 1
3. Odkręcić nakrętkę. Nakrętkę należy zachować.
    Rys. 2
4. Delikatnie odchylić palcem dolną powiekę chorego oka.
5. Umieścić końcówkę butelki blisko oka, ale tak, aby go nie dotykała.
6. Nacisnąć delikatnie butelkę, tak aby do oka wpadła jedna kropla, następnie puścić dolną powiekę.
    Rys. 3
7. Po zastosowaniu leku Xalacom ucisnąć palcem okolicę kącika oka w miejscu, gdzie oko styka się
    z nosem (Rys.  4) przez dwie minuty. Pomaga to zapobiegać przenikaniu latanoprostu i tymololu
    do krwiobiegu.
    Rys. 4
8. Jeśli tak zalecił lekarz, czynność należy powtórzyć na drugim oku.
9. Po użyciu zakręcić nakrętkę.

Stosowanie leku Xalacom z innymi kroplami do oczu
Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xalacom
W przypadku podania większej ilości kropli może dojść do podrażnienia oka i łzawienia oraz
zaczerwienienia oka. Objawy te powinny ustąpić, ale jeśli pacjent jest zaniepokojony powinien
skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady.

Przypadkowe połknięcie leku Xalacom
W razie przypadkowego połknięcia leku Xalacom należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku
połknięcia dużej ilości kropli do oczu Xalacom może wystąpić złe samopoczucie, ból brzucha, uczucie
zmęczenia, zaczerwienienie twarzy i zawroty głowy oraz pocenie.

Pominięcie zastosowania leku Xalacom
W razie pominięcia dawki należy przyjąć następną o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki
podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości
związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zwykle można stosować krople do oczu do czasu, aż działania niepożądane nie są poważne. W
przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przerywać
leczenia lekiem Xalacom bez konsultacji z lekarzem.

Poniżej wymieniono znane działania niepożądane występujące po zastosowaniu leku Xalacom.
Najistotniejszym działaniem niepożądanym jest możliwość wystąpienia stopniowej, trwałej zmiany
koloru oczu. Możliwe, że Xalacom może spowodować poważne zmiany pracy serca. Należy
poinformować lekarza, jeśli pacjent zaobserwuje zmiany związane z prawidłową akcją serca lub pracą
serca oraz poinformować go o stosowaniu leku Xalacom.

Znane działania niepożądane występujące po zastosowaniu leku Xalacom:

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

• Stopniowa zmiana koloru oczu związana ze zwiększeniem ilości brązowego pigmentu w barwnej
   części oka zwanej tęczówką. U pacjentów, u których zabarwienie tęczówki jest mieszaniną
   kolorów (takich jak niebiesko-brązowy, szaro-brązowy, żółto-brązowy czy zielono-brązowy),
   można znacznie częściej zauważyć te zmiany niż u osoby z oczami o jednolitym kolorze
   (niebieskim, szarym, zielonym lub brązowym). Zmiany koloru oczu mogą się rozwijać przez kilka
   lat. Zmiana koloru oczu może być trwała i znacznie bardziej widoczna, jeśli leczeniu lekiem
   Xalacom poddawane jest tylko jedno oko. Zmiana koloru oczu wydaje się być nieszkodliwa. Po
   przerwaniu stosowania leku Xalacom zmiana koloru oczu nie postępuje.

Częste (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 osób):

• Podrażnienie oczu (w tym uczucie pieczenia, chropowatości, swędzenia, kłucia lub uczucie
   obecności ciała obcego w oku),
• ból oczu,
• ból głowy,
• przekrwienie oczu,
• zakażenie oka (zapalenie spojówek),
• zapalenie powiek,
• zapalenie lub podrażnienie powierzchni oka (rogówki),
• duże stężenie cukru we krwi (cukrzyca),
• duże stężenie cholesterolu we krwi,
• długie i grube rzęsy,
• depresja,
• nadwrażliwość na światło (światłowstręt).

Niezbyt częste (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 osób):

• Niewyraźne widzenie,
• nasilone łzawienie,
• wysypka skórna,
• swędzenie (świąd).

Inne działania niepożądane
Podobnie jak inne leki stosowane do oczu, Xalacom (latanoprost z tymololem) wchłania się do
krwiobiegu. Częstość działań niepożądanych po zastosowaniu kropli do oczu jest mniejsza niż w
przypadku leków podawanych doustnie lub dożylnie.

Poniżej wymieniono działania niepożądane, które choć nie wystąpiły po stosowaniu leku Xalacom, to
wystąpiły po zastosowaniu poszczególnych składników tego leku (latanoprostu i tymololu), i dlatego
mogą również wystąpić po zastosowaniu leku Xalacom. Wśród wymienionych działań niepożądanych
są również działania obserwowane podczas stosowania leków beta-adrenolitycznych (np. tymololu) w
leczeniu chorób oczu.

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

• Zmiany rzęs i włosów pierwotnych (zwiększona ilość, długość, grubość i ciemnienie).

Częste (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 osób):

• Podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka, suchość oczu, obrzęk powieki.

Niezbyt częste (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 osób):

• Dławica piersiowa, pogorszenie dławicy piersiowej u osób z istniejącą chorobą serca, ból w klatce
   piersiowej.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

• Rozwinięcie się zapalenia oka spowodowanego zarażeniem wirusem opryszczki pospolitej.
• Ogólne reakcje alergiczne w tym opuchlizna pod powierzchnią skóry, mogąca wystąpić na twarzy,
   kończynach oraz mogąca utrudniać przepływ powietrza przez drogi oddechowe, powodująca
   trudności w połykaniu i oddychaniu, pokrzywka lub swędząca wysypka, miejscowa i uogólniona
   wysypka, świąd, ciężkie przypadki nagłych reakcji alergicznych zagrażających życiu.
• Małe stężenie cukru we krwi.
• Zawroty głowy, duszność.
• Trudności w zasypianiu (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci.
• Uczucie zmieszania, omamy, niepokój, dezorientacja, zdenerwowanie.
• Nagłe omdlenie albo uczucie zbliżającego się omdlenia, udar, zmniejszony dopływ krwi do
   mózgu, nasilenie się objawów miastenii (osłabienie mięśni i ból u pacjentów chorych na tę
   chorobę), uczucie mrowienia lub drętwienia i ból głowy.
• Obrzęk tylnej części oka (obrzęk plamki), tworzenie się w tęczówce miejsc wypełnionych płynem
   (torbiele tęczówki), nadwrażliwość na światło (światłowstręt), zmiany w obrębie oczodołów i
   powiek skutkujące pogłębieniem bruzdy powieki.
• Objawy podrażnienia oczu (pieczenie, kłucie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie
   powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie i odwarstwienie naczyniówki będące
   następstwem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego co może spowodować zaburzenia widzenia,
   zmniejszenie czucia rogówki, nadżerka rogówki (ubytki zewnętrznej powierzchni gałki ocznej),
   opadanie powiek (powodujące, że oczy są do połowy przymknięte), podwójne widzenie.
• Ciemnienie skóry wokół oczu, nieprawidłowo skierowane rzęsy, obrzęk okolic oczu, obrzęk
   tęczówki - kolorowej części oka (zapalenie tęczówki i (lub) zapalenie błony naczyniowej oka),
   bliznowaciejące zapalenie spojówek.
• Dzwonienie w uszach (szumy uszne).
• Spowolnienie akcji serca, kołatanie serca (świadomość rytmu serca), obrzęki (nagromadzenie
   płynów), zaburzenia rytmu i częstości bicia serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba
   objawiająca się skróconym oddechem oraz obrzękiem stóp i nóg spowodowanym
   nagromadzeniem płynów), zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca.
• Tworzenie się tkanki dookoła nerek i innych organów wewnętrznych, zmniejszenie ciśnienia
   tętniczego, słabe krążenie krwi objawiające się drętwieniem i bladością palców u rąk i nóg, objaw
   chłodnych rąk i stóp.
• Spłycenie oddechu, skurcz dolnych dróg oddechowych (przeważnie u pacjentów z istniejącymi
   chorobami), trudności w oddychaniu, płyn w płucach (obrzęk płucny), kaszel, zatkany nos, astma,
   zaostrzenie astmy.
• Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, uczucie suchości w ustach, ból brzucha,
   wymioty.
• Utrata włosów, wysypka z biało-srebrzystymi zmianami (łuszczycopodobna) lub nasilenie
   objawów łuszczycy, wysypka skórna.
• Ból stawów, ból mięśni niewywołany wysiłkiem fizycznym, osłabienie mięśni, zmęczenie.
• Zaburzenia czynności seksualnych, zmniejszenie libido.

Bardzo rzadko u niektórych pacjentów ze znacząco zniszczonymi rogówkami (przezroczysta błona
pokrywająca przednią część gałki ocznej) w trakcie leczenia wystąpiły plamy na rogówce w wyniku
odkładania się wapnia.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Xalacom

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Xalacom po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przed otwarciem opakowania lek należy przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Chronić przed
światłem. Po pierwszym otwarciu butelki lek Xalacom może być przechowywany przez okres 4
tygodni w temperaturze poniżej 25°C. Po upływie tego czasu lek należy wyrzucić. Butelkę należy
przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji, ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Xalacom
- Substancjami czynnymi leku są latanoprost i tymolol. 1 ml kropli zawiera 0,05 mg latanoprostu i
  5 mg tymololu (w postaci maleinianu tymololu).
- Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, disodu wodorofosforan bezwodny, sodu
  diwodorofosforan jednowodny, sodu chlorek, kwas solny 10% (do ustalenia pH 6,0), sodu
  wodorotlenek 10% (do ustalenia pH 6,0), woda do wstrzykiwań.

Jedna kropla roztworu zawiera około 1,5 mikrograma latanoprostu i 150 mikrogramów tymololu.

Jak wygląda lek Xalacom i co zawiera opakowanie
Opakowanie zawiera jedną lub 3 butelki zawierające 2,5 ml roztworu kropli do oczu Xalacom.
Lek Xalacom to przejrzysty bezbarwny roztwór.

Podmiot odpowiedzialny:
Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgia

Wytwórca:
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
2870 Puurs
Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o.
tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza