Węgiel leczniczy (Norit) kaps. twarde(200 mg) - 15 szt.

Opakowanie

15 szt.

Producent

Norit Nederland

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

kaps. twarde

Wybierz opakowanie
200 mg, kaps. twarde, 15 szt.
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Biegunka: 3-4 kaps. jednorazowo, popijajac niewielką iloscią wody; w razie konieczności można dawkę powtórzyc 3 lub wiecej razy w ciagu dnia. Zatrucie: niezwłocznie zażyc 10 kaps. (jedna po drugiej), popijając niewielką iloscią wody; dawkę należy powtórzyc kilkakrotnie po krótkich przerwach. Zawiesinę węgla aktywowanego można podawać przez zgłębnik żoładkowy, np. podczas płukania zoładka.

Zastosowanie

Nieżyty jelit, biegunka, wzdęcia, nadmierna fermentacja jelitowa, np. przy zmianach klimatu lub składu pokarmu. Jako lek uzupełniajacy w leczeniu zatruć toksycznymi substancjami, z wyjątkiem zatruć cyjankami, mocnymi kwasami i zasadami.

Treść ulotki

1. CO TO JEST LEK WĘGIEL LECZNICZY (NORIT) I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Węgiel leczniczy (Norit) jest środkiem pochodzenia roślinnego, o silnych właściwościach adsorpcyjnych. W przewodzie pokarmowym wiąże drażniące i toksyczne substancje uniemożliwiając ich wchłonięcie. Węgiel leczniczy może być stosowany również u dzieci.

Wskazania do stosowania:
Nieżyty jelit, biegunka, wzdęcia, nadmierna fermentacja jelitowa, np. przy zmianach klimatu lub składu pokarmu.
Jako lek uzupełniający w leczeniu zatruć toksycznymi substancjami za wyjątkiem zatruć cyjankami, mocnymi kwasami i zasadami - po porozumieniu z lekarzem.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU WĘGIEL LECZNICZY (NORIT)

Kiedy nie stosować leku Węgiel leczniczy (Norit)

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- jeśli u pacjenta występuje rozstrój żołądka, podejrzenie niedrożności jelit, ostry ból brzucha i wrzodziejące zapalenie okrężnicy (fragmentu jelita grubego)
- u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Węgiel leczniczy (Norit)

Nie należy stosować leku Węgiel leczniczy (Norit) z innymi lekami, gdyż może osłabiać ich działanie.

Podczas leczenia węglem aktywowanym stolce mogą mieć ciemne lub czarne zabarwienie. W przypadku trwania biegunki po 3 dniach leczenia należy przeprowadzić dodatkowe badania kliniczne i biochemiczne w celu określenia przyczyny choroby.

W leczeniu ostrych zatruć inne niezbędne leki należy podawać pozajelitowo. W przypadku konieczności wywołania wymiotów, należy wywołać je przed podaniem leku Węgiel leczniczy (Norit). Węgiel należy podać 30-60 minut po ustaniu wymiotów. Nie należy stosować węgla jeśli niezbędne jest podanie innego specyficznego antidotum, np. metioniny doustnie.

Lek należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykęjelit (np. opioidy) oraz ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń gospodarki wodnoelektrolitowej ostrożnie i tylko sporadycznie stosować środki przeczyszczające podczas leczenia węglem aktywowanym.

Lek Węgiel leczniczy (Norit) jest mało skuteczny w zatruciu m.in. kwasem borowym, siarczanem żelazawym i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, metanolem, etanolem, glikolem etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej oraz kwasami mineralnymi i zasadami.

Pacjenci przyjmujący lek przez 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki, u których pomimo leczenia utrzymują się objawy powinni skontaktować się z lekarzem. Jeśli u pacjentów leczonych z powodu biegunki wystąpi gorączka lub krew w stolcu, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

Do chwili obecnej nie są znane przeciwwskazania do stosowania leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek uważany jest za bezpieczny i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie leku Węgiel leczniczy (Norit) z innymi lekami

Węgiel aktywowany może w pewnym stopniu osłabiać wchłanianie z przewodu pokarmowego innych leków. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.3. JAK ZAŻYWAĆ LEK WĘGIEL LECZNICZY (NORIT)

Biegunka:
3 - 4 kapsułki twarde jednorazowo doustnie, popijając niewielką ilością wody.
W razie konieczności można dawkę powtórzyć 3 lub więcej razy w ciągu dnia. W razie długotrwałej lub nawracającej biegunki należy zasięgnąć porady lekarza.

Zatrucie:
Niezwłocznie zażyć 10 kapsułek twardych Gedna po drugiej popijając niewielką ilością wody).
Dawkę należy powtórzyć kilkakrotnie po krótkich przerwach.
Natychmiast zawiadomić lekarza.
Zawiesinę węgla aktywowanego można podawać przez zgłębnik żołądkowy np. podczas płukania żołądka.
W przypadku zatrucia i jeśli natychmiastowy kontakt z lekarzem nie jest możliwy, należy jak najszybciej zażyć węgiel leczniczy. Im wcześniej węgiel leczniczy jest zastosowany, tym lepszy jest wynik jego działania.
W czasie przyjmowania węgla leczniczego stolce mogą mieć ciemne lub czarne zabarwienie. Należy ograniczyć jego stosowanie tylko do powyższych wskazań, a po osiągnięciu efektu leczniczego zaprzestać jego stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Węgiel leczniczy (Norit):

Może wystąpić niedrożność jelita cienkiego podczas zażycia dużych dawek węgla leczniczego. Można temu zapobiec poprzez podawanie leków pobudzających perystaltykę jelit (np. siarczan sodu).4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Węgiel leczniczy (Norit) może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaparcia. Można temu zapobiec poprzez podawanie leków pobudzających perystaltykę jelit. Ponadto lek może spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, zwłaszcza u dzieci. Odnotowano także przypadki aspiracji leku do płuc. Lek Węgiel leczniczy (Norit) barwi stolec na czarno.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK WĘGIEL LECZNICZY (NORIT)

Przechowywać w temperaturze pokojowej od 15°C do 25°C, chronić od wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Węgiel leczniczy (Norit) po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Węgiel leczniczy (Norit)

- Substancją czynną leku jest: węgiel leczniczy (Carbo medicinalis).
- Inne składniki leku to: żelatyna, dwutlenek tytan (E171), żelaza tlenek czarny (E172)

Jak wygląda lek Węgiel leczniczy (Norit) i co zawiera opakowanie

15 lub 30 kapsułek twardych w blistrze, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Cabot Norit Nederland B.V.,
Astronaut 34
3824 MJ Amersfoort, Holandia

Wytwórca:
Cabot Norit Nederland B.V.,
Mr. Ovingkanaal-O.Z.3
7891 EV Klazienaveen, Holand

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza