Vratizolin krem(30 mg/g) - tuba 3 g

Opakowanie

tuba 3 g

Producent

Bausch Health Ireland

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

krem

Wybierz opakowanie
30 mg/g, krem, tuba 3 g
  • #

Dawkowanie

Miejscowo, na skórę. Leczenie należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych objawów (np. swędzenia i pieczenia). Przed zastosowaniem i po zastosowaniu kremu należy umyć ręce, aby nie dopuścić do przeniesienia zakażenia na inne partie skóry. Zmienioną chorobowo skórę pokrywa się kilka razy na dobę niewielką ilością kremu. Leczenie trwa zwykle ok. 5 dni. U osób zakażonych wirusem mogą wystąpić nawroty choroby - wówczas jest konieczne natychmiastowe zastosowanie kremu w celu zapobiegania tworzenia się pęcherzyków.

Zastosowanie

Leczenie opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex).

Treść ulotki

1. Co to jest Vratizolini w jakim celu się go stosuje

Vratizolinma postać kremu do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera substancję czynną denotywir
o działaniu przeciwwirusowym.

Wskazania do stosowania
Leczenie opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex).

Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vratizolin

Kiedy nie stosować leku Vratizolin
-
jeśli u pacjent ma uczulenie na denotywir lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Vratizolin należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub
pielęgniarką.
Lek Vratizolin w kremie jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na opryszczkę
umiejscowioną na wargach i twarzy.
Nie należy stosować leku na błony śluzowe, np. ust lub oczu, nie wolno stosować leku w leczeniu
opryszczki narządów płciowych.
Osoby zarażone opryszczką, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa zwłaszcza w trakcie
występowania czynnych zmian skórnych, powinny unikać niepotrzebnego pocierania zmian
chorobowych lub dotykania ich ręcznikiem.
Smarując zmiany opryszczkowe na wargach i twarzy należy unikać kontaktu leku z oczami.
Jeżeli opryszka ma ciężki przebieg, należy skontaktować się z lekarzem.

Vratizolin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie zaleca się stosowania leku Vratizolinu kobiet w ciąży, ze względu na brak danych dotyczących
wpływu leku na przebieg ciąży.
Nie zaleca się stosowania leku Vratizolin w okresie karmienia piersią, gdyż nie wiadomo czy
denotywir przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Vratizolin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Vratizolin zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy
Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Lek Vratizolin zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan
Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek Vratizolin zawiera sodu laurylosiarczan
Lek zawiera 10 mg sodu laurylosiarczanu w 1 g kremu.

Sodu laurylosiarczan może spowodować miejscowe podrażnienie skóry (takie jak kłucie lub palenie)
albo nasilenie reakcji skórnej spowodowanej przez inne leki stosowane na ten sam obszar skóry.

Lek Vratizolin zawiera glikol propylenowy
Lek zawiera 175 mg glikolu propylenowego w 1 g kremu. Glikol propylenowy może powodować
podrażnienie skóry.

3. Jak stosować Vratizolin

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza,
farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
Przed zastosowaniem i po zastosowaniu leku należy umyć ręce, aby nie dopuścić do przeniesienia
zakażenia na inne partie skóry.

Leczenie opryszczki należy rozpocząć z chwilą pojawienia się jej pierwszych objawów, np. swędzenia
i pieczenia.

Zmienioną chorobowo skórę należy smarować kilka razy na dobę niewielka ilością kremu, o ile lekarz nie
zaleci inaczej.
Leczenie trwa zwykle około 5 dni.
U osób zakażonych wirusem mogą wystąpić nawroty choroby – wówczas konieczne jest
natychmiastowe zastosowanie leku Vratizolin w celu zapobieżenia tworzeniu się pęcherzyków.

Pominięcie zastosowania leku Vratizolin
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełenienia pominiętej dawki. W razie pominięcia
zastosowania leku, należy kontynuować leczenie stosując lek w takich samych dawkach jak
dotychczas.

Przerwanie stosowania leku Vratizolin
Jeśli leczenie przerwane jest zbyt szybko, objawy choroby mogą ulec pogorszeniu. W razie
jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania produktu
leczniczego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
Częstość nieznana: reakcje miejscowe, takie jak: podrażnienia skóry w miejscu zastosowania produktu
leczniczego, kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia układu immunologicznego
Częstość nieznana: objawy nadwrażliwości.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vratizolin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po:
(EXP)
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Vratizolin
Substancją czynną leku jest denotywir
1 g leku zawiera 30 mg denotywiru
Pozostałe składniki to: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian 15, wazelina biała,
glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sodu
laurylosiarczan, woda oczyszczona.

Jak wygląda Vratizolin i co zawiera opakowanie
Lek Vratizolin ma postać kremu o specyficznym zapachu.
Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa z kaniulą z plastikową zakrętką, zawierająca 3 g kremu,
umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny
Bausch Health Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia

Wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
ul. Wincentego Pola 21, 58 – 500 Jelenia Góra

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
ul. Wincentego Pola 21, 58 – 500 Jelenia Góra
tel. (075) 643-31-00
fax. (075) 752-44-55
e-mail: jelfa@jelfa.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza