Voltaren MAX żel - tuba 100 g

Opakowanie

tuba 100 g

Producent

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

żel

Wybierz opakowanie
żel, tuba 100 g
  • #

Dawkowanie

Zewnętrznie. Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: ilość żelu 2-4 g (ilość odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) jest odpowiednia do leczenia obszaru o powierzchni 400 –800 cm2. Po zastosowaniu preparatu należy umyć ręce, chyba, że to właśnie ręce są miejscem leczonym. Voltaren Emulgel. Dorośli i dzieci powyżej 14 lat: delikatnie wcierać w skórę 3-4 razy na dobę. Voltaren MAX. Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: delikatnie wcierać w skórę 2 razy na dobę; działa przeciwbólowo do 12 h. Czas leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie: pourazowe stany zapalne i reumatyzm tkanki miękkiej - nie należy stosować dłużej niż 14 dni, o ile nie zalecono inaczej; zwyrodnienie stawów (powyżej 18 lat) - należy stosować do 21 dni, o ile nie zalecono inaczej. W razie konieczności stosowania leku dłużej niż 7 dni w celu leczenia bólu u młodzieży w wieku powyżej 14 lat, lub w przypadku pogorszenia się objawów, należy skontaktować się z lekarzem. Szczególne grupy pacjentów. W przypadku stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku (>65 lat) należy stosować dawkowanie jak u osób dorosłych. Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży <14 lat. Sposób podania. Stosować na skórę, wcierając. Pacjent po zastosowaniu preparatu powinien poczekać do pełnego wyschnięcia żelu przed rozpoczęciem kąpieli.

Zastosowanie

Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku >14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Dorośli i młodzież >14 lat - miejscowe leczenie: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe). Dorośli >18 lat: miejscowe leczenie ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Voltaren MAX i w jakim celu się go stosuje

Voltaren MAX zawiera substancję czynną – diklofenak, należący do grupy leków znanych jako
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Voltaren MAX jest białym żelem przeznaczonym do wcierania w skórę.
Voltaren MAX przynosi ulgę w bólu, redukuje stan zapalny i obrzęki, występujące w okolicach mięśni
i stawów.

Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Lek stosowany jest w miejscowym leczeniu:

u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat:
- pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek
  skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń),
- bólu pleców,
- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich, takich jak: zapalenie ścięgien, łokieć
  tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

U osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat)
- ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Voltaren MAX

Kiedy nie stosować leku Voltaren MAX
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
  stosowane w leczeniu bólu, gorączki lub zapalenia, takie jak ibuprofen lub aspiryna, lub
  którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami
  reakcji alergicznej może być: sapanie lub skrócenie oddechu (astma), wysypka skórna
  z pęcherzami lub pokrzywka, obrzęk twarzy lub języka, zapalenie błony śluzowej nosa (katar).
- w trzecim trymestrze ciąży.
- u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Jeśli którakolwiek z powyższych informacji dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku Voltaren
Max. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
- Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent ma uszkodzoną skórę, otwarte rany,
  wypryski. Należy zaprzestać stosowania leku, jeśli po jego użyciu pojawi się wysypka.
- Nie należy stosować większej ilości leku lub stosować go przez czas dłuższy, niż jest to
  zalecane, chyba że lekarz zalecił inaczej.
- Lek Voltaren MAX jest przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie należy go stosować w
  jamie ustnej ani połykać.
- Należy unikać kontaktu żelu z oczami. Jeżeli lek dostanie się do oczu, należy przemyć je
  czystą wodą i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Lekmoże być stosowany jednocześnie z bandażami lub opatrunkami zwykle stosowanymi
  w przypadku skręceń, jednak nie należy stosować go pod opatrunki uniemożliwiające dostęp
  powietrza.

W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed
zastosowaniem leku Voltaren Max

Dzieci i młodzież
Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci
i młodzieży w wieku poniżej 14 lat (patrz punkt: Kiedy nie stosować leku Voltaren MAX).

W razie konieczności stosowania leku dłużej niż 7 dni u młodzieży w wieku powyżej 14 lat w celu
leczenia bólu, lub w przypadku pogorszenia się objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Voltaren MAX a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Voltaren MAX nie wolno stosować w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży, ponieważ może on
wywierać szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko lub powodować trudności podczas porodu.
Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży Voltaren MAX należy stosować tylko w przypadku
zalecenia lekarza, a zastosowana dawka powinna być możliwie jak najmniejsza, a czas trwania terapii
jak najkrótszy.

Podczas karmienia piersią Voltaren MAX może być stosowany jedynie w przypadku zalecenia
lekarza, ponieważ diklofenak przenika do mleka matki w niewielkich ilościach. W takim przypadku
leku nie należy nakładać na piersi karmiącej kobiety, ani też na duże powierzchnie skóry lub
długotrwale.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Stosowanie leku nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Voltaren MAX zawiera glikol propylenowy, butylohydroksytoluen (E 321) i kompozycję

zapachową

Glikol propylenowy
Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

Butylohydroksytoluen (E 321)
Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie
oczu i błon śluzowych.

Kompozycja zapachowa
Lek zawiera kompozycję zapachową z alkoholem benzylowym, cytronellolem, kumaryną, d-
limonenem, eugenolem, geraniolem, linalolem, które mogą powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Voltaren MAX

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według
wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Osoby dorosłe i dzieci w wieku powyżej 14 lat
Lek działa przeciwbólowo do 12 godzin. Należy go stosować 2 razy na dobę (rano i wieczorem) na
bolące miejsca.

Sposób stosowania:
1. W celu otwarcia tuby, przed pierwszym użyciem, należy odkręcić zakrętkę, nałożyć ją odwrotną
   stroną na zabezpieczenie i przekręcić, co umożliwi zdjęcie zabezpieczenia z tuby.
2. Następnie należy delikatnie wycisnąć niewielką ilość żelu z tuby na bolące lub spuchnięte miejsce,
   powoli wcierając w skórę.
  Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Wystarczająca jest
  ilość żelu odpowiadająca wielkością owocowi wiśni, do rozmiarów orzecha włoskiego. Podczas
  wcierania żelu odczuwalny jest delikatny efekt chłodzący.

Po zastosowaniu produktu należy:
- Wytrzeć ręce w chusteczkę, a następnie je umyć, chyba, że to właśnie ręce są miejscem
  leczonym. Zużytą chusteczkę należy wyrzucić do śmieci.
- Pacjent po zastosowaniu produktu Voltaren MAX powinien poczekać do pełnego wyschnięcia
  produktu przed rozpoczęciem kąpieli. Należy unikać kontaktu żelu z oczami i ustami.

Nie należy stosować leku dłużej niż:
- u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat: 14 dni w przypadku nadwerężeń
  mięśni i stawów oraz zapalenia ścięgien.
- u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat): 21 dni w przypadku bólu związanego z chorobą
  zwyrodnieniową stawów, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią w ciągu 7 dni lub nastąpi pogorszenie, należy skontaktować się
z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Voltaren MAX
- W razie użycia nadmiernej ilości leku Voltaren MAX, należy zebrać jego nadmiar za pomocą
  chusteczki.
- W razie przypadkowego połknięcia leku Voltaren MAX należy natychmiast skontaktować się
  z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Voltaren MAX
W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni, a
następnie należy kontynuować dawkowanie zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki
podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane występujące rzadko lub bardzo rzadko mogą być ciężkie.


W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów, które mogą być objawami
uczulenia, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się
do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego:

- Często (występują mniej niż u 1 do 10 na 10 000 osób stosujących lek): wysypka skórna
  z pęcherzykami, pokrzywka.

- Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): sapanie, spłycony
  oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma).

- Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): obrzęk twarzy, ust,
  języka lub krtani.

Inne działania niepożądane
Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Voltaren MAX, są
zazwyczaj łagodne, nieszkodliwe i przemijające.

Często
(występują mniej niż u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek):
wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie
lub pieczenie skóry, zapalenie skóry (w tym kontaktowe zapalenie skóry).

Bardzo rzadko
(występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): zwiększona wrażliwość skóry na światło
słoneczne. Objawami nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Voltaren MAX

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
  ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
  zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
  chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Voltaren MAX
Substancją czynną leku jest diklofenak dietyloamoniowy. 1 gram żelu zawiera 23,2 mg diklofenaku
dietyloamoniowego.

1 gram leku zawiera 50 mg glikolu propylenowego i 0,2 mg butylohydroksytoluenu (E321)

Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, alkohol oleinowy, kokozylokaprylokapronian, parafina
ciekła, makrogolu eter cetostearylowy, karbomer, dietyloamina, kompozycja zapachowa
eukaliptusowa, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Voltaren MAX i co zawiera opakowanie
Voltaren MAX jest to biały, chłodzący, nietłusty, niebarwiący kremowy żel.
Lek dostępny jest w tubach zawierajacych 20 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g, 120 g, 150 g, 200 g (2 tuby po
100 g) lub 180 g żelu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
tel. 22 576 96 00

Wytwórca:
GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Barthstraße 4
80339 Monachium
Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Lipiec 2021

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza