Vizilatan krople do oczu, roztw.(50 µg/ml) - 3 butelki 2,5 ml

Opakowanie

3 butelki 2,5 ml

Producent

Bausch+Lomb Ireland

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

krople do oczu, roztw.

Kwota refundowana

94.83

Wybierz opakowanie
50 µg/ml, krople do oczu, roztw., 3 butelki 2,5 ml
  • #

Dawkowanie

Dospojówkowo. Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): 1 kropla do oka (oczu) objętego procesem chorobowym raz na dobę, wieczorem. Nie należy podawać preparatu częściej niż raz na dobę, ponieważ stwierdzono, że częstsze podawanie zmniejsza działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP). W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Dzieci i młodzież. Preparat może być podawany dzieciom i młodzieży według tego samego schematu dawkowania co u osób dorosłych. Dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku <1 roku są bardzo ograniczone. Brak danych dotyczących stosowania leku u noworodków urodzonych przedwcześnie (urodzonych przed 36 tyg. ciąży). U dzieci w wieku od 0 do 3 lat z jaskrą pierwotną wrodzoną (PCG), leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomia, goniotomia) pozostaje leczeniem pierwszoplanowym. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa długoterminowego stosowania preparatu u dzieci. Sposób podania. W celu ograniczenia ogólnoustrojowego wchłaniania substancji czynnej, zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części kąta szpary powiekowej (punktowy ucisk) przez minutę. Ucisk powinien nastąpić natychmiast po wkropleniu każdej kropli. Przed podaniem kropli do oczu, należy wyjąć soczewki kontaktowe. Soczewki mogą być założone ponownie po upływie 15 min. Jeżeli stosowany jest więcej niż jeden miejscowy lek okulistyczny, należy go podać po co najmniej 5-minutowej przerwie. Nie dotykać kroplomierzem oka ani powieki, okolic oka lub innych powierzchni.

Zastosowanie

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) u pacjentów z jaskrą otwartego kąta i nadciśnieniem wewnątrzgałkowym u dorosłych pacjentów (w tym pacjentów w podeszłym wieku). Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym (IOP) i jaskrą dziecięcą.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Vizilatan i w jakim celu się go stosuje

Lek Vizilatan należy do grupy leków znanych jako analogi prostaglandyny. Lek Vizilatan działa
poprzez zwiększenie naturalnego odpływu cieczy wodnistej z oka do krwiobiegu.

Lek Vizilatan jest stosowany w leczeniu jaskry otwartego kąta oraz w leczeniu nadciśnienia
wewnątrzgałkowego u dorosłych. Obydwie choroby związane są z podwyższonym ciśnieniem
wewnątrzgałkowym i wpływają na jakość widzenia.

Lek Vizilatan może być również stosowany u dzieci w każdym wieku i niemowląt w leczeniu
zwiększonego ciśnienia w oku oraz jaskry.

Lek Vizilatan można stosować u dorosłych kobiet i mężczyzn (w tym u pacjentów w podeszłym
wieku) oraz u dzieci w wieku od urodzenia do 18 lat. Nie badano stosowania leku Vizilatan u
noworodków przedwcześnie urodzonych (urodzonych przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży).

Lek Vizilatan, krople do oczu jest roztworem sterylnym, który nie zawiera konserwantów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vizilatan

Kiedy nie stosować leku Vizilatan
• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na latanoprost lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli którykolwiek z poniższych przypadków dotyczy osoby dorosłej lub dziecka, przed rozpoczęciem
stosowania leku Vizilatan, należy omówić to z lekarzem prowadzącym osoby dorosłej lub dziecka, lub
farmaceutą:
- jeśli osoba dorosła lub dziecko przebyło operację oczu (w tym operację zaćmy), lub jest ona
  zaplanowana,
- jeśli osoba dorosła lub dziecko ma zaburzenia dotyczące oczu (jak ból oczu, podrażnienie lub
  zapalenie oczu, nieostre widzenie),
- jeśli osoba dorosła lub dziecko ma suchość oczu,
- jeśli osoba dorosła lub dziecko ma ciężką lub niekontrolowaną astmę,
- jeśli osoba dorosła lub dziecko stosuje soczewki kontaktowe. Można wówczas stosować lek
  Vizilatan, ale należy postępować zgodnie z instrukcją dla osób używających soczewek
  kontaktowych (patrz punkt 3),
- jeśli osoba dorosła lub dziecko miała w przeszłości lub ma obecnie infekcję wirusową oczu,
  wywołaną przez wirusa opryszczki pospolitej (HSV, ang. Herpes Simplex Virus).

Vizilatan a inne leki
Lek Vizilatan może wchodzić w interakcje z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi osoby
dorosłej lub dziecka, lub farmaceucie o wszystkich lekach (lub kroplach do oczu) przyjmowanych
przez osobę dorosłą lub dziecko obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty,
a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności należy porozmawiać z lekarzem
lub farmaceutą jeśli pacjent stosuje prostaglandyny, analogi prostaglandyn lub pochodne
prostaglandyn.

Ciąża i karmienie piersią
Leku Vizilatan nie należy stosować w czasie ciąży lub karmienia piersią, chyba, że lekarz uzna to za
konieczne. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy
planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Po zastosowaniu leku Vizilatan może wystąpić niewyraźne widzenie, które jest objawem
krótkotrwałym. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do
momentu, kiedy zdolność widzenia będzie znowu prawidłowa.

Vizilatan zawiera makrogologlicerolu hydroksystearynian 40
Ten lek zawiera makrogologlicerolu hydroksystearynian 40, który może powodować reakcje
skórne.

Vizilatan zawiera bufor fosforanowy
Ten lek zawiera 0,19 mg fosforanów w każdej kropli, co odpowiada 6,79 mg/ml.
W bardzo rzadkich przypadkach u niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem zewnętrznej,
przezroczystej warstwy gałki ocznej (rogówki) w trakcie leczenia na rogówce pojawiały się matowe
plamki spowodowane odkładaniem się wapnia.

3. Jak stosować lek Vizilatan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego osoby dorosłej lub
dziecka. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego osoby dorosłej lub dziecka,
lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla osób dorosłych (w tym pacjentów w podeszłym wieku) oraz dzieci to jedna kropla
raz na dobę do chorego oka (oczu). Lek najlepiej zakraplać wieczorem.

Nie zaleca się stosowania leku Vizilatan częściej niż raz na dobę, gdyż może to zmniejszyć
skuteczność leczenia.

Vizilatan należy zawsze stosować tak długo, jak zaleci lekarz prowadzący osobie dorosłej lub dziecku.

Stosowanie soczewek kontaktowych
Przed podaniem do oka osobie dorosłej lub dziecku leku Vizilatan, należy wyjąć soczewki
kontaktowe. Soczewki kontaktowe mogą być założone ponownie po upływie 15 minut od
zastosowania leku Vizilatan.

Instrukcja stosowania leku Vizilatan
• Należy wyjąć butelkę z kartonikai wpisać datę otwarcia butelki w wyznaczonym miejscu
  na kartoniku i butelce leku.
• Przygotować butelkę z lekiem i lustro.
• Umyć ręce.
• Zdjąć nakładkę.
• Odwróconą butelkę trzymać kciukiem za wierzchołek a pozostałymi palcami za dno butelki.
  Przed pierwszym użyciem należy naciskać (pompować) butelkę około 15 razy.
  Prawdopodobny białawy wygląd kropli nie powinien niepokoić pacjenta.
• Odchylić głowę swoją lub dziecka do tyłu. Czystym palcem odciągnąć dolną powiekę ku dołowi,
  tak by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”. Do niej powinna trafićkropla.
• Przybliżyć końcówkę butelki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lustrem.
• Nie dotykać kroplomierzem oka ani powieki, okolic oka lub innych powierzchni. Dotykanie kroplomierza
  może doprowadzić do zakażenia kropli.

• Lekko nacisnąć dno butelki, aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli leku we właściwym czasie.
• Jeśli kropla nie trafi do oka, należy spróbować ponownie.
• Po zakropleniu leku należy ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa przez 1 minutę. Pomoże to zapobiec
  przedostawaniu się leku do całego organizmu.

W przypadku stosowania kropli do obu oczu, należy powtórzyć postępowanie opisane powyżej.
Zamknąć mocno butelkę natychmiast po użyciu.
W tym samym czasie należy używać tylko jednej butelki. Nie odkręcać zakrętki do czasu, kiedy trzeba
użyć butelki.
Należy wyrzucić butelkę po 4 tygodniach od pierwszego otwarcia, aby zapobiec zakażeniu i zacząć
używać nową butelkę.

Stosowanie leku Vizilatan z innymi kroplami do oczu
Po podaniu leku Vizilatan należy odczekać co najmniej 5 minut przed przyjęciem innych kropli do
oczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vizilatan
W przypadku podania większej ilości kropli do oczu może dojść do umiarkowanego podrażnienia oka
z łzawieniem i zaczerwienieniem. Objawy te powinny ustąpić, ale jeśli pacjent jest zaniepokojony
powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym osoby dorosłej lub dziecka w celu uzyskania
porady.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia leku Vizilatan przez osobę dorosłą lub dziecko, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Vizilatan
W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć następną o wyznaczonej porze. Nie należy stosować
dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. W razie jakichkolwiek dalszych
wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub do farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Vizilatan
Należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym osobę dorosłą lub dziecko jeśli pacjent planuje
przerwać stosowanie leku Vizilatan.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub do farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Znane działania niepożądane występujące po zastosowaniu leku Vizilatan:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

• Stopniowa zmiana koloru oczu wskutek zwiększenia ilości brązowego barwnika w
  zabarwionej części oka, określanej jako tęczówka. W przypadku pacjentów o mieszanym
  zabarwieniu oczu (niebiesko-brązowe, szaro-brązowe, żółto-brązowe lub zielono-brązowe)
  zmiany te są bardziej widoczne niż u pacjentów o jednolitym zabarwieniu oczu (niebieskie,
  szare, zielone lub brązowe). Wszelkie zmiany w kolorze oczu mogą pojawić się w ciągu kilku
  lat, chociaż normalnie obserwowane są w ciągu 8 miesięcy leczenia. Zmiana koloru oczu
  może być stała i może być bardziej widoczna jeśli lek Vizilatan stosowany jest tylko do
  jednego oka. Nie wydaje się aby zmiana koloru oczu wiązała się z jakimikolwiek problemami.
  Po zaprzestaniu stosowania leku Vizilatan zmiana koloru oczu nie postępuje.
• Zaczerwienienie oczu.
• Podrażnienie oka (uczucie pieczenia, chropowatości, swędzenia, kłucia lub wrażenie
  obecności ciała obcego w oku). W przypadku wystąpienia podrażnienia oka na tyle
  poważnego, że powoduje nadmierne łzawienie oczu lub chęć przerwania stosowania leku,
  należy niezwłocznie (w ciągu tygodnia) zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
  Konieczne może być zweryfikowanie leczenia w celu zapewnienia pacjentowi właściwego
  leczenia.
• Stopniowa zmiana wyglądu rzęs oraz włosków wokół leczonego oka występująca w
  szczególności u osób pochodzenia japońskiego. Zmiany te obejmują m.in. zmianę koloru
  (ciemnienie), wydłużenie, pogrubienie i zwiększenie liczby rzęs.

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):
• Podrażnienie lub ubytki na powierzchni oka, zapalenie brzegów powiek, ból oka,
  nadwrażliwość na światło (światłowstręt), zapalenie spojówek.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):
• Obrzęk powiek, suchość oka, zapalenie lub podrażnienie powierzchni oka (zapalenie
  rogówki), niewyraźne widzenie, zapalenie barwnej części oka (zapalenie błony naczyniowej
  oka), obrzęk siatkówki (obrzęk plamki żółtej).
• Wysypka.
• Ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), wyraźny rytm serca (kołatanie serca).
• Astma, skrócenie oddechu (duszność).
• Ból w klatce piersiowej.
• Ból głowy, zawroty głowy.
• Ból mięśni, ból stawów.

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
• Zapalenie tęczówki, objawy obrzęku lub ubytków/uszkodzenia powierzchni oka, obrzęk
  wokół oka (obrzęk okołooczodołowy), zmiana kierunku wyrastania rzęs lub dodatkowy rząd
  rzęs, blizny na powierzchni oka, wypełniony płynem obszar w kolorowej części oka (torbiel
  tęczówki).
• Miejscowe reakcje skórne na powiekach, ciemnienie skóry powiek.
• Zaostrzenie astmy.
• Silne swędzenie skóry.
• Infekcje wirusowe oczu wywołane przez wirusa opryszczki pospolitej (HSV).

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
• Zaostrzenie dławicy piersiowej u pacjentów z chorobą serca, wrażenie zapadniętych oczu.

Katar oraz gorączka to działania niepożądane występujące częściej u dzieci i młodzieży niż u osób
dorosłych.

W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów ze znacznie uszkodzoną przezroczystą błoną
pokrywającą przednią część gałki ocznej (rogówka), wystąpiły w trakcie leczenia plamy na rogówce,
w wyniku odkładania się wapnia.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vizilatan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub butelce
po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania tego leku.

Lek należy wyrzucić, po 28 dniach od pierwszego otwarcia butelki,
aby zapobiec zakażeniu.
Należy zapisać datę otwarcia butelki w oznaczonym miejscu na etykiecie butelki i kartoniku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vizilatan
- Substancją czynną leku jest: latanoprost.
- Każdy ml roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu.
- Pozostałe składniki to: makrogologlicerolu hydroksystearynian 40, sodu chlorek, disodu
  edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan bezwodny, kwas solny i (lub)
  sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Vizilatan i co zawiera opakowanie

Lek Vizilatan to przezroczysty, bezbarwny roztwór wodny o objętości 2,5 ml co odpowiada ilości
około 80 kropli roztworu, wolny od widocznych cząstek, w białym pojemniku wielodawkowym
(HDPE) o pojemności 5 ml z pompką (PP, HDPE, LDPE) i pomarańczowym cylindrem ciśnieniowym
oraz nasadką (HDPE).

Dostępne są następujące wielkości opakowań: 1, 3 lub 4 butelki zawierające po 2,5 ml roztworu,
w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Bausch+Lomb Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia

Wytwórca
Pharmathen S.A.
Dervenakion 6
15351 Pallini Attiki
Grecja

Lomapharm GmbH
Langes Feld 5
31860 Emmerthal
Niemcy

Bausch Health Poland sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

Bausch Health Poland sp. z o.o.
ul. Kosztowska 21
41-409 Mysłowice
Poland

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania: Vizilatan
Bułgaria: Визилат 0,05 mg/ml капки за очи, разтвор
Czechy: Vizilatan
Grecja: Visiolatan
Francja: Vizilatan 50 microgrammes/ml, collyre en solution
Chorwacja: Vizilatan 50 mikrograma/ml l kapi za oko, otopina
Węgry: Vizilatan 0,05 mg/ml oldatos szemcsepp
Holandia: Vizilatan
Polska: Vizilatan
Słowacja: Vizilatan 0,05 mg/ml
Austria: Vizilatan 0,05 mg/ml Augentropfen, Lösung
Belgia: Vizilatan 50 microgrammes/ml collyre en solution
Cypr: Visiolatan
Estonia Vizilatan
Niemcy: Vizilatan 0,05 mg/ml Augentropfen, Lösung
Luksemburg: Vizilatan 50 microgram/ml collyre en solution
Portugalia: Vizilatan
Rumunia: VIZILATAN 50 micrograme/ml picaturi oftalmice, solutie
Hiszpania: Vizilatan 50 microgramos/ml colirio en solución

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza