Vizidor krople do oczu, roztw.(20 mg/ml) - 3 but. x 5 ml

Opakowanie

3 but. x 5 ml

Producent

Bausch Health Poland

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

krople do oczu, roztw.

Kwota refundowana

50.80

Wybierz opakowanie
20 mg/ml, krople do oczu, roztw., 3 but. x 5 ml
  • #

Dawkowanie

Dospojówkowo. Monoterapia: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 3 razy na dobę. Leczenie wspomagające w skojarzeniu ze stosowanymi miejscowo do oczu β-adrenolitykami: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę. W przypadku zastępowania dorzolamidem innego stosowanego miejscowo do oczu preparatu przeciwjaskrowego należy najpierw przerwać leczenie wcześniej stosowanym lekiem (po podaniu właściwej dawki w poprzednim dniu) i rozpocząć stosowanie dorzolamidu następnego dnia. Sposób podania. W przypadku stosowania więcej niż jednego okulistycznego preparatu podawanego miejscowo, należy zachować odstęp co najmniej 10 min przed zakropleniem kolejnych leków. Nie wolno stosować kropli do oczu dłużej niż przez 28 dni po pierwszym otwarciu butelki. Dostępne są ograniczone dane kliniczne dotyczące stosowania 3 razy na dobę preparatu zawierającego dorzolamid (z konserwantami) u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie

Leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, w skojarzeniu z β-adrenolitykami lub w monoterapii u pacjentów niereagujących na leczenie beta-adrenolitykami albo u pacjentów, u których stosowanie β-adrenolityków jest przeciwwskazane. Leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z: nadciśnieniem ocznym, jaskrą z otwartym kątem przesączania, jaskrą pseudoeksfoliacyjną.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Vizidor i w jakim celu się go stosuje

Vizidor zawiera dorzolamid, który należy do grupy zwanej „inhibitorami anhydrazy węglanowej”.

Lek ten jest przepisywany w celu zmniejszenia zwiększonego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej
i leczenia jaskry. Lek ten może być stosowany jako jedyny lek lub wraz z innymi lekami
zmniejszającymi ciśnienie w oku (zwanymi beta-adrenolitykami).

Lek Vizidor, krople do oczu, roztwór jest roztworem jałowym i nie zawiera substancji
konserwujących.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vizidor

Kiedy nie stosować leku Vizidor
- jeśli pacjent ma uczulenie na dorzolamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6)
- jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub problemy z nerkami, lub w przeszłości
  występowała u niego kamica nerkowa.

Jeżeli pacjent nie jest pewny czy może stosować ten lek, powinien skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Vizidor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Należy poinformować lekarza o wszystkich dolegliwościach występujących obecnie lub
w przeszłości, w tym o problemach z oczami lub zabiegach w obrębie oka oraz jakichkolwiek
reakcjach alergicznych związanych ze stosowaniem leków.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi podrażnienie oka lub jakiekolwiek
nowe dolegliwości związane z narządem wzroku, jak zaczerwienienie oka lub obrzęk powiek.

Jeżeli pacjent podejrzewa, że lek Vizidor powoduje reakcję alergiczną (np. wysypkę, ciężkie reakcje
skórne lub świąd), należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli w przeszłości u pacjenta wystąpiła nadwrażliwość kontaktowa na srebro, nie należy stosować
tego leku.

Jeżeli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem
stosowania leku Vizidor.

Dzieci i młodzież
Przeprowadzono badania dotyczące stosowania dorzolamidu (postać z substancjami konserwującymi)
u niemowląt i dzieci poniżej 6 lat ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym w jednym lub w
obu oczach albo stwierdzoną jaskrą. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się
z lekarzem.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku
W badaniach stwierdzono podobne działanie dorzolamidu (postać z substancjami konserwującymi) u
pacjentów w podeszłym wieku i młodszych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
Jeżeli u pacjenta występują lub występowały jakiekolwiek dolegliwości ze strony wątroby, należy
poinformować o tym lekarza.

Lek Vizidor a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować (także o kroplach do oczu).
Jest to szczególnie ważne jeśli pacjent stosuje inne inhibitory anhydrazy węglanowej, takie jak
acetazolamid lub sulfonamidy.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nie należy stosować tego leku w czasie ciąży. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, należy
powiedzieć o tym lekarzowi.

Karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania tego leku, jeśli pacjentka karmi piersią. Należy poinformować lekarza, jeśli
pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub
obsługiwania maszyn. Niektóre działania niepożądane leku Vizidor, np. zawroty głowy lub
niewyraźne widzenie, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania
maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu poprawy samopoczucia lub
odzyskania pełnej ostrości widzenia.

3. Jak stosować lek Vizidor

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty. Odpowiednie dawkowanie i czas stosowania leku zostaną określone
przez lekarza.

W przypadku stosowania leku w monoterapii, zalecana dawka to jedna kropla leku podawana do
chorego oka (oczu) rano, po południu i wieczorem.

Jeżeli lekarz zaleci stosowanie leku razem z beta-adrenolitykami w postaci kropli do oczu w celu
zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, wówczas zalecana dawka to jedna kropla leku Vizidor,
podawana do chorego oka (oczu) rano i wieczorem.

Jeżeli lek Vizidor stosowany jest jednocześnie z innymi kroplami do oczu, należy zastosować co
najmniej dziesięciominutowy odstęp pomiędzy wkropleniem kolejnych leków.

Nie należy zmieniać dawki leku bez konsultacji z lekarzem.

Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu końcówki zakraplacza z okiem lub okolicą
wokół oka. Zakraplacz może ulec zakażeniu bakteriami, które mogą spowodować zakażenie oka,
prowadzące do poważnych uszkodzeń oka, a nawet utraty wzroku.

Aby uniknąć przypadkowego zakażenia roztworu w wielodawkowym pojemniku, należy umyć ręce
przed użyciem leku i chronić końcówkę zakraplacza przed kontaktem z jakąkolwiek powierzchnią.

Jeśli pacjent podejrzewa, że lek może być zakażony, lub jeśli oko zostało zakażone, należy
skontaktować się natychmiast z lekarzem w sprawie dalszego używania tego pojemnika.

Instrukcja stosowania

Przed wkropleniem kropli do oczu:
• Należy umyć ręce przed otwarciem butelki.
• Nie należy stosować tego leku, jeżeli zabezpieczenie na szyjce butelki zostało uszkodzone przed
  pierwszym użyciem leku.
• W przypadku pierwszego użycia, przed podaniem kropli do oka, pacjent powinien wypróbować
  użycie butelki z kroplomierzem, ściskając ją powoli, aż jedna kropla zostanie wypuszczona
  z butelki. Należy to zrobić z dala od oka.
• Jeżeli pacjent jest pewny, że może wkroplić pojedynczą kroplę leku, powinien przyjąć
  najbardziej komfortową pozycję do jego zakroplenia (może usiąść, położyć się na plecach albo
  stanąć przed lustrem).

Wkroplenie:
1. Należy trzymać butelkę bezpośrednio poniżej nakrętki, którą należy odkręcić w celu otwarcia
  butelki. Nie należy niczym dotykać końcówki kroplomierza, aby uniknąć zanieczyszczenia roztworu.
2. Należy odchylić głowę do tyłu i trzymać butelkę powyżej oka.
3. Odciągnąć dolną powiekę delikatnie w dół, tak aby między gałką oczną a powieką utworzyła się
  kieszonka i spojrzeć w górę.
  Butelkę należy delikatnie ścisnąć w jej środkowej części, aż kropla swobodnie zostanie wkroplona do
  oka pacjenta. Należy pamiętać, że może być kilka sekund opóźnienia pomiędzy ściśnięciem butelki a
  uwolnieniem kropli z butelki. Nie należy zbyt mocno ściskać butelki.
4. Należy wkroplić jedną kroplę do chorego oka (oczu) zgodnie ze wskazaniami lekarza. W celu
  rozprowadzenia kropli po powierzchni oka, pacjent powinien kilka razy mrugnąć okiem. W przypadku
  jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku, pacjent powinien skonsultować się z
  lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
5. Jeżeli lekarz zalecił stosowanie leku również do drugiego oka, należy powtórzyć czynności opisane
  w punktach od 2. do 4. Czasami leczenia wymaga tylko jedno oko i lekarz poinformuje pacjenta, które
  oko jest chore i wymaga leczenia.
6. Po użyciu, a przed zakręceniem, należy wstrząsnąć butelką w dół, nie dotykając końcówki
  kroplomierza, w celu usunięcia pozostałości płynu z końcówki. Jest to konieczne w celu zapewnienia
  możliwości wkroplenia kolejnych kropli.
7. Po podaniu wszystkich dawek, pewna ilość leku Vizidor pozostanie w butelce. Pacjent nie powinien
  być zaniepokojony, ponieważ w butelce znajduje się dodatkowa ilość leku Vizidor, a pacjent otrzyma
  pełną dawkę leku zaleconą przez lekarza. Po zakończeniu zaleconego leczenia nie należy
  wykorzystywać nadmiaru leku pozostałego w butelce.

Nie wolno stosować kropli do oczu dłużej, niż przez 28 dni po pierwszym otwarciu butelki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vizidor
Jeżeli pacjent zastosuje większą liczbę kropli do oczu niż zalecona lub jakakolwiek zawartość
opakowania zostanie połknięta, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Vizidor
Ważne jest, aby stosować ten lek według zaleceń lekarza.
Jeżeli pacjent pominie dawkę leku, należy ją zastosować jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się czas
zastosowania kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki leku i powrócić do
regularnego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Vizidor
Jeżeli pacjent zamierza przerwać leczenie, należy uprzednio porozmawiać z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub)
gardła, mogący powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, należy przerwać stosowanie leku
i pilnie szukać pomocy lekarza.

Podczas stosowania dorzolamidu bez substancji konserwujących w badaniach klinicznych oraz po
wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 osób)
• Uczucie pieczenia i kłucia w oczach.

Często (występują u nie więcej niż 1 na 10 osób)
• Choroby rogówki z objawami bólu oka i niewyraźnego widzenia (powierzchniowe
  punkcikowate zapalenie rogówki)
• Wydzielina z oka i swędzenie oczu (zapalenie spojówek)
• Podrażnienie lub zapalenie powiek
• Niewyraźne widzenie
• Bóle głowy, nudności
• Gorzki smak w ustach
• Osłabienie.

Niezbyt często (występują u nie więcej niż 1 na 100 osób)
• Zapalenie tęczówki

Rzadko (występują u nie więcej niż 1 na 1 000 osób)
• Mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp
• Przejściowa krótkowzroczność, mogąca ustąpić po przerwaniu leczenia
• Obecność płynu pod siatkówką (odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych)
• Ból oka
• Formowanie się strupów na powiekach
• Niskie ciśnienie w oku
• Obrzęk rogówki (z zaburzeniami widzenia)
• Podrażnienie oka, w tym zaczerwienienie
• Kamica nerkowa
• Zawroty głowy
• Krwawienia z nosa
• Podrażnienie gardła
• Suchość w jamie ustnej
• Miejscowa wysypka skórna (kontaktowe zapalenie skóry)
• Ciężkie reakcje skórne
• Reakcje alergiczne, jak wysypka, pokrzywka, świąd, w rzadkich przypadkach obrzęk warg,
  oczu i ust, duszność, rzadziej świszczący oddech.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
• Duszność
• Uczucie ciała obcego w oku (uczucie, że w oku coś się znajduje)
• Silne bicie serca, które może być szybkie lub nieregularne (kołatanie serca).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Vizidor

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Po pierwszym otwarciu butelki, lek ten może być przechowywany maksymalnie przez 28 dni.

Nie stosować leku Vizidor po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po
skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że zabezpieczenie na szyjce butelki zostało uszkodzone
przed pierwszym użyciem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vizidor
- Substancją czynną leku jest dorzolamid.
  Każdy mililitr zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci dorzolamidu chlorowodorku).
- Pozostałe składniki to: hydroksyetyloceluloza, mannitol (E421), sodu cytrynian dwuwodny,
  sodu wodorotlenek (E524) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Vizidor i co zawiera opakowanie
5 ml przezroczystego, bezbarwnego, lekko lepkiego, wodnego roztworu w białej, nieprzejrzystej
butelce z LDPE z systemem Novelia składającym się z kroplomierza (z HDPE i silikonu) z białą
zakrętką z HDPE.

Wielkość opakowania: 1, 3 lub 4 butelki w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Bausch Health Poland sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

Wytwórca
EXCELVISION
27 st. La Lombardière, Zl La Lombardière,
07100 ANNONAY
Francja

PHARMATHEN S.A.
Dervenakion 6,
15351 Pallini (Attikis)
Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Austria: Vizidor 20 mg/ml Augentropfen
Dania: Vizidor
Irlandia: Dorzolamide PharmaSwiss 20 mg/ml Eye drops, Solution
Niemcy: Vizidor 20 mg/ml Augentropfen, Lösung
Polska: Vizidor
Wielka Brytania: Vizidor
Czechy: Vizidor
Estonia: Vizidor
Łotwa: Vizidor
Słowacja: Vizidor

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2022

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza