Vaciclor tabl. powl.(500 mg) - 10 szt.

Opakowanie

10 szt.

Producent

Actavis Group

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. Dawkę leku należy zmniejszyć w zależności od klirensu kreatyniny. Zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca (VZV) - półpasiec i półpasiec oczny. Leczenia należy rozpocząć jak najszybciej po rozpoznaniu półpaśca. Brak danych dotyczących leczenia rozpoczętego po czasie dłuższym niż 72 h od wystąpienia wysypki półpaścowej. Dorośli z prawidłową odpornością: 1000 mg 3 razy na dobę przez 7 dni. Dorośli z osłabioną odpornością: 1000 mg 3 razy na dobę przez co najmniej 7 dni oraz przez 2 dni po przekształceniu się zmian w strupki; leczenie przeciwwirusowe zaleca się, jeśli upłynął nie więcej niż tydzień od pojawienia się pęcherzyków lub w dowolnym momencie przed całkowitym przekształceniem się zmian w strupki. Leczenie zakażenia wirusem opryszczki zwykłej (HSV) u dorosłych i młodzieży (≥12 lat). Dorośli i młodzież (≥12 lat) z prawidłową odpornością: 500 mg 2 razy na dobę. W nawrotach leczenie należy kontynuować przez 3 do 5 dni. W leczeniu pierwszego zakażenia, które może mieć cięższy przebieg, może być konieczne wydłużenie okresu podawania leku do 10 dni. Podawanie leku rozpocząć jak najwcześniej. W leczeniu nawrotów opryszczki zwykłej najkorzystniejsze jest rozpoczęcie podawania leku w okresie prodromalnym lub tuż po pojawieniu się pierwszych zmian lub objawów. Opryszczka wargowa. Dorośli i młodzież (≥12 lat): 2000 mg 2 razy na dobę przez 1 dzień. Drugą dawkę należy przyjąć ok. 12 h (nie wcześniej niż 6 h) po przyjęciu pierwszej. Leczenie należy rozpocząć z chwilą pojawienia się najwcześniejszych objawów (tj. mrowienie, świąd lub pieczenie). Dorośli z osłabioną odpornością: 1000 mg 2 razy na dobę przez minimum 5 dni (w zależności od oceny ciężkości stanu klinicznego i oceny stanu odporności). W leczeniu opryszczki występującej po raz pierwszy, która może mieć cięższy przebieg, może być konieczne przedłużenie leczenia do 10 dni. Leczenie należy rozpocząć jak najwcześniej. Aby uzyskać największą korzyść kliniczną, leczenie należy rozpocząć w ciągu 48 h. Zaleca się ścisłą kontrolę ewolucji zmian. Zapobieganie nawrotom opryszczki zwykłej u dorosłych i młodzieży (≥12 lat). Dorośli i młodzież (≥12 lat) z prawidłową odpornością: 250 mg 2 razy na dobę. Niektórzy pacjenci z bardzo częstymi nawrotami (≥10 zakażeń rocznie bez leczenia) mogą uzyskać dodatkową korzyść, jeśli stosują dawkę dobową 500 mg w dwóch dawkach podzielonych (250 mg 2 razy na dobę) (zamiast 500 mg raz na dobę). Leczenie należy zweryfikować po 6-12 mies. Dorośli z osłabioną odpornością: 500 mg 2 razy na dobę. Leczenie należy zweryfikować po 6-12 mies. Zapobieganie zakażeniom wirusem cytomegalii (CMV) i chorobie cytomegalowirusowej u dorosłych i młodzieży (≥12 lat). 2000 mg 4 razy na dobę i podawanie należy rozpocząć jak najszybciej po przeszczepieniu. Czas trwania terapii to zazwyczaj 90 dni, ale u pacjentów wysokiego ryzyka może być konieczność jej wydłużenia. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia zaburzeń czynności nerek; należy zapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu pacjenta. Dawkowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Zakażenie wirusem ospy wietrznej i półpaśca (VZV). Leczenie półpaśca u dorosłych pacjentów z zaburzeniami odporności i bez zaburzeń odporności: klirens kreatyniny (CCr) ≥50 ml/min: 1000 mg 3 razy na dobę; CCr 30-49 ml/min: 1000 mg 2 razy na dobę; CCr 10-29 ml/min: 1000 mg raz na dobę; CCr 10 ml/min: 500 mg raz na dobę. Zakażenie wirusem opryszczki (HSV). Leczenie opryszczki u dorosłych i młodzieży bez zaburzeń odporności: CCr ≥30 ml/min: 500 mg 2 razy na dobę; CCr <30 ml in: 500 mg raz na dobę. Leczenie opryszczki u dorosłych z osłabioną odpornością: CCr ≥30 ml in: 1000 mg 2 razy na dobę; CCr <30 ml in: 1000 mg raz na dobę. Leczenie opryszczki wargowej u dorosłych i młodzieży bez zaburzeń odporności (alternatywny schemat 1-dniowy): CCr ≥50 ml in: 2000 mg 2 razy na dobę; CCr 30-49 ml in: 1000 mg 2 razy na dobę; CCr 10-29 ml in: 500 mg 2 razy na dobę; CCr <10 ml in: 500 mg raz na dobę. Zapobieganie nawrotowi opryszczki u dorosłych i młodzieży bez zaburzeń odporności: CCr ≥30 ml in: 500 mg raz na dobę (u pacjentów z ≥10 nawrotami w ciągu roku, lepsze wyniki można uzyskać stosując dawkę 250 mg 2 razy na dobę); CCr <30 ml in: 250 mg raz na dobę. Zapobieganie nawrotowi opryszczki u dorosłych z osłabioną odpornością: CCr ≥30 ml in: 500 mg 2 razy na dobę; CCr <30 ml in: 500 mg raz na dobę. Zakażenia wirusem cytomegalii (CMV). Zapobieganie cytomegalii u dorosłych i młodzieży - biorców przeszczepów: CCr ≥75 ml/min: 2000 mg 4 razy na dobę; CCr 50 do <75 ml in: 1500 mg 4 razy na dobę; CCr 25 do <50 ml in: 1500 mg 3 razy na dobę; CCr 10 do <25 ml in: 1500 mg 2 razy na dobę; CCr <10 ml in lub pacjenci dializowani: 1500 mg raz na dobę. U pacjentów poddawanych hemodializie przerywanej walacyklowir należy podawać po zakończeniu zabiegu hemodializy. Należy regularnie kontrolować klirens kreatyniny, szczególnie w okresach, kiedy czynność nerek ulega szybkiej zmianie, np. natychmiast po przeszczepieniu lub stentowaniu tętnic nerkowych. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu pacjenta. Dawkowanie u pacjentów z zanurzeniami czynności wątroby. Badania z zastosowaniem dawki 1000 mg walacyklowiru wykazały, że u dorosłych pacjentów z marskością wątroby niewielkiego lub umiarkowanego stopnia (tzn. gdy zachowane są procesy biosyntez wątrobowych), modyfikacja dawkowania nie jest konieczna. Dane farmakokinetyczne uzyskane u dorosłych pacjentów z zaawansowaną marskością wątroby (tzn. gdy procesy biosyntez wątrobowych są upośledzone oraz z udokumentowanym przeciekiem wrotno-systemowym), nie wskazują na konieczność modyfikacji dawkowania; jednakże doświadczenie kliniczne w tym zakresie jest ograniczone. Nie są dostępne dane dotyczące zastosowania dawek równych lub większych niż 4000 mg na dobę u pacjentów z chorobami wątroby. Nie przeprowadzono szczegółowych badań po przeszczepie wątroby - należy zachować ostrożność stosując u tych pacjentów dawki powyżej 4000 mg na dobę.

Zastosowanie

Zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca (VZV). Leczenie półpaśca i półpaśca ocznego u pacjentów dorosłych z prawidłową odpornością oraz leczenie półpaśca u pacjentów dorosłych z odpornością osłabioną w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Zakażenia wirusem opryszczki zwykłej (HSV). Leczenie i ograniczanie zakażeń skóry i błon śluzowych, wywołanych wirusem HSV, w tym: w leczeniu pierwszego wystąpienia i nawrotów opryszczki narządów płciowych u dorosłych i młodzieży z prawidłową odpornością oraz dorosłych z osłabioną odpornością; w leczeniu nawrotów opryszczki narządów płciowych u dorosłych i młodzieży z prawidłową odpornością oraz dorosłych z osłabioną odpornością; w hamowaniu nawrotów opryszczki narządów płciowych u dorosłych i młodzieży z prawidłową odpornością oraz dorosłych z osłabioną odpornością; w leczeniu zakażeń oka wirusem opryszczki zwykłej i zapobieganiu ich nawrotom u dorosłych i młodzieży z prawidłową odpornością oraz u osób dorosłych z obniżoną odpornością. Nie przeprowadzono badań klinicznych z udziałem pacjentów z odpornością osłabioną z przyczyn innych niż zakażenie wirusem HIV, zakażonych wirusem HSV. Zakażenia wirusem cytomegalii (CMV): zapobieganie zakażeniom wirusem CMV i chorobie cytomegalowirusowej po przeszczepie narządów u dorosłych i młodzieży.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza