Unidox Solutab tabl. do sporz. zaw. doustnej(100 mg) - 10 szt.

Opakowanie

10 szt.

Producent

Cheplapharm Arzneimittel

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. do sporz. zaw. doustnej

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat. Zazwyczaj stosowana dawka w leczeniu ostrych zakażeń wynosi 200 mg w pierwszej dobie (jednorazowo lub w dawkach podzielonych), następnie stosuje się dawkę 100 mg/dobę. W leczeniu cięższych zakażeń należy podawać dawkę 200 mg na dobę przez cały okres leczenia. Dzieci w wieku od 8 lat do mniej niż 12 lat. Stosowanie doksycykliny w leczeniu ostrych zakażeń należy dokładnie rozważyć w sytuacjach, gdy inne leki nie są dostępne, prawdopodobnie nie będą skuteczne lub są przeciwwskazane. W takim przypadku, w leczeniu ostrych zakażeń, stosuje się następujące dawki: u dzieci o mc. 45 kg lub mniejszej - dawka początkowa wynosi 4,4 mg/kg mc. (jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych), następnie stosuje się dawkę 2,2 mg/kg mc. (jednorazowo lub w 2 dawkach podzielonych). W leczeniu cięższych zakażeń należy podawać dawkę do 4,4 mg/kg mc. przez cały okres leczenia. U dzieci o mc. powyżej 45 kg należy podawać dawkę taką, jak u dorosłych. Stosując ten preparat nie można uzyskać dawki mniejszej niż 100 mg, należy zastosować inny, dostępny lek zawierający doksycyklinę. Czas trwania leczenia. Leczenie trwa zwykle od 5 do 10 dni. Doksycyklinę należy podawać co najmniej 24 do 48 h po ustąpieniu objawów zakażenia i gorączki. W przypadku zakażeń wywołanych przez paciorkowce β-hemolizujące leczenie powinno trwać co najmniej 10 dni, aby zapobiec wystąpieniu ostrego zapalenia stawów lub kłębuszkowego zapalenia nerek. Dawkowanie w specyficznych zakażeniach. Niepowikłane zakażenia cewki moczowej, szyjki macicy oraz odbytu u dorosłych wywołane przez Chlamydia trachomatis; nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej wywołane przez Ureaplasma urealyticum: 100 mg 2 razy na dobę przez 7 dni. Alternatywne leczenie ostrego zakażenia najądrza i jądra wywołanego przez Chlamydia trachomatis lub Neisseria gonorrhoeae: 100 mg 2 razy na dobę przez 10 dni. Kiła pierwotna i wtórna: 200 mg 2 razy na dobę przez 2 tyg. Ziarnica weneryczna (LVG): 200 mg przez 21 dni. Borelioza: 200 mg na dobę przez 14 do 21 dni (we wczesnych stadiach choroby) do 1 miesiąca w późniejszych stadiach choroby. Wąglik: profilaktyka po narażeniu - 100 mg 2 razy na dobę przez 60 dni; postać skórna: 100 mg 2 razy na dobę przez 60 dni; postać oddechowa i pokarmowa - początkowo 100 mg 2 razy na dobę jako składnik terapii skojarzonej; całkowity czas leczenia 60 dni. Trądzik pospolity: zwykle podaje się 50 mg na dobę przez okres do 12 tyg. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób z zaburzeniami czynności nerek. Należy zachować ostrożność stosując doksycyklinę u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie stosować doksycykliny u dzieci w wieku poniżej 8 lat z uwagi na ryzyko przebarwienia zębów. Sposób podania. Tabletkę do sporządzania zawiesiny doustnej należy rozmieszać z niewielką ilością wody (minimum 50 ml) i dobrze zamieszać do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Zawiesinę należy wypić natychmiast po przygotowaniu, w pozycji siedzącej lub stojącej, na długo przed położeniem się spać, aby zmniejszyć ryzyko zapalenia lub owrzodzenia przełyku. Zaleca się przyjmowanie zawiesiny podczas posiłku. Linia podziału na tabletce nie służy do podziału tabletki na dwie równe dawki i jest umieszczona na tabletce ze względów estetycznych.

Zastosowanie

Leczenie następujących zakażeń u dorosłych i dzieci: łagodne, pozaszpitalne zapalenie płuc, w tym zakażenia wywołane przez następujące, nietypowe patogeny: Chlamydophila (dawniej: Chlamydia) pneumoniae; Mycoplasma pneumoniae oraz Chlamydophila (dawniej: Chlamydia) psittaci; zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli; zakażenia układu moczowo-płciowego (choroby przenoszone drogą płciową) - zakażenia wywołane przez Chlamydia trachomatis (w tym niepowikłane zakażenia cewki moczowej, szyjki macicy oraz odbytu), nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej wywołane przez Ureaplasma urealyticum, leczenie wrzodu miękkiego, ziarniniaka pachwinowego i ziarnicy wenerycznej oraz jako jeden z alternatywnych leków możliwych do stosowania w leczeniu rzeżączki i kiły; zakażenia skóry - trądzik pospolity, jeżeli istnieje konieczność zastosowania antybiotyku; zakażenia układu pokarmowego - w zakażeniach Entamoeba spp. jako leczenie wspomagające, cholera (Vibrio cholerae); borelioza; zakażenia narządu wzroku - zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis; gorączka Q wywołana przez Coxiella burnetti; riketsjozy; inne zakażenia - dur powrotny (Borrelia recurrentis), dżuma (Yersinia pestis), tularemia (Francisella tularensis), bruceloza (Brucella spp.), wąglik (Bacillus anthracis), ornitoza (Chlamydia psittaci); leptospiroza; pastereloza; malaria wywołana przez Plasmodium falciparum oporne na chlorochinę; profilaktyka malarii. Tetracyklin nie należy stosować w zakażeniach Salmonella spp. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Unidox Solutab i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Unidox Solutab – doksycyklina – jest antybiotykiem należącym do grupy
tetracyklin, stosowanym w leczeniu zakażeń spowodowanych przez drobnoustroje wrażliwe na
doksycyklinę.

Unidox Solutab stosuje się w leczeniu zakażenia następujących narządów i tkanek:
-   łagodne, pozaszpitalne zapalenie płuc, w tym zakażenia wywołane przez następujące,
nietypowe patogeny: Chlamydophila (dawniej: Chlamydia) pneumoniae; Mycoplasma pneumoniae
oraz Chlamydophila (dawniej:Chlamydia) psittaci;
-   zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;
-   zakażenia układu moczowo-płciowego (choroby przenoszone drogą płciową) – zakażenia
wywołane przez Chlamydia trachomatis, w tym niepowikłane zakażenia cewki moczowej, szyjki
macicy oraz odbytu; nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej wywołane przez Ureaplasma
urealyticum
; doksycyklina jest również wskazana w leczeniu wrzodu miękkiego, ziarniniaka
pachwinowego i ziarnicy wenerycznej oraz jako jeden z leków możliwych do stosowania w leczeniu
rzeżączki i kiły;
-   zakażenia skóry – trądzik pospolity, jeżeli istnieje konieczność zastosowania antybiotyku;
-   zakażenia układu pokarmowego – zakażenia Entamoeba spp. jako leczenie wspomagające,
cholera (Vibrio cholerae);
-   borelioza;
-   zakażenia narządu wzroku - zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia trachomatis;
-   gorączka Q wywołana przez Coxiella burnetti;
-   riketsjozy;
-   inne zakażenia – dur powrotny (Borrelia recurrentis), dżuma (Yersinia pestis), tularemia
(Francisella tularensis), bruceloza (Brucella spp.), wąglik (Bacillus anthracis), ornitoza (Chlamydia
psittaci
);
-   leptospiroza;
-   pastereloza;
-   malaria wywołana przez Plasmodium falciparum oporne na chlorochinę;
-   profilaktyka malarii.
Tetracyklin nie należy stosować w zakażeniach Salmonella spp.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków
przeciwbakteryjnych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Unidox Solutab

Kiedy nie stosować leku Unidox Solutab:
-   jeśli pacjent ma uczulenie na doksycyklinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6);
-   jeśli pacjent ma uczulenie na inne tetracykliny;
-   w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz też „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”)
Nie należy stosować leku Unidox Solutab w okresie rozwoju zębów (ciąża, okres niemowlęcy i
dzieciństwo poniżej 8 lat) gdyż stosowanie leku może spowodować trwałe przebarwienie zębów
(żółto-szaro-brązowe) lub zaburzać prawidłowy rozwój zębów. Nie można wykluczyć wpływu
doksycykliny na przebarwienie zębów i opóźniony wzrost kości u noworodków i niemowląt
karmionych piersią przez kobiety, które ją przyjmowały (patrz też „Ciąża, karmienie piersią i wpływ
na płodność”).
Mogą zaistnieć okoliczności (np. stan ciężki lub zagrażający życiu), w których lekarz przepisze lek
Unidox Solutab dziecku w wieku poniżej 8 lat uznając, że spodziewane korzyści przewyższają ryzyko
stosowania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Unidox Solutab należy omówić to z lekarzem:
-   jeśli u pacjenta w przeszłości stwierdzono drobnoustroje oporne na działanie innych tetracyklin;
-   jeśli pacjent jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub korzysta z
solarium. Lek Unidox Solutab może uwrażliwiać skórę na światło słoneczne i powodować
występowanie poparzeń skóry.
-   jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby i (lub) jeśli pacjent przyjmuje lek w
dużych dawkach jednocześnie z innymi lekami działającymi szkodliwie na wątrobę, lub wcześniej
stwierdzono u niego zaburzenia czynności wątroby, powinien pozostawać pod kontrolą lekarza;
-   jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepliwości krwi;
Należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli w trakcie leczenia (patrz
też punkt 4):
-   wystąpi ciężka reakcja skórna (patrz punkt 4). Należy przerwać stosowanie leku i zgłosić się do
lekarza.
-   po wystawieniu na działanie promieni słonecznych lub solarium wystąpią pierwsze objawy
rumienia. Należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.
Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli w trakcie leczenia:
-   wystąpi uporczywa biegunka przebiegająca z gorączką (patrz punkt 4). Należy zgłosić się do
lekarza, gdyż może to być objaw rzekomobłoniastego lub gronkowcowego zapalenia jelita
(powikłania występujące niekiedy w związku ze stosowaniem antybiotyków). Lekarz może
zadecydować o odstawieniu leku i zalecić odpowiednie leczenie. W celu nawodnienia należy pić dużo
płynów sporządzonych ze specjalnych preparatów dostępnych w aptekach. Nie należy przyjmować
leków powstrzymujących biegunkę.
-   wystąpią: ból głowy, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, nudności, wymioty, pulsujące
szumy uszne, zawroty głowy, ból za gałkami ocznymi, błyski światła w oczach. Należy zgłosić się do
lekarza, gdyż mogą to być objawy łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego obserwowanego w
związku z zastosowaniem doksycykliny.
-   wystąpi dodatkowe zakażenie (zakażenie drobnoustrojami opornymi na działanie doksycykliny,
w tym grzybicze). Lekarz może zalecić przerwanie stosowania leku i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Przyjmowanie leku bezpośrednio przed położeniem się do łóżka lub popicie za małą ilością wody
może spowodować zapalenie lub owrzodzenie przełyku.

Jeśli pacjent długotrwale stosuje lek Unidox Solutab, lekarz może zalecić przeprowadzenie
okresowych badań laboratoryjnych (np. badania morfologii krwi lub wskaźniki czynności wątroby lub
nerek).

Lek Unidox Solutab a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Unidox Solutab może oddziaływać z następującymi lekami:
-   leki zobojętniające sok żołądkowy (leki stosowane do zmniejszenia kwaśności soku
żołądkowego). Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatów zawierających aluminium, wapń
lub magnez i produktów zawierających żelazo lub sole bizmutu.
-   węgiel aktywny, wymienniki jonowe (np. kolestyramina), mogą zmniejszać wchłanianie
doksycykliny. Te produkty lecznicze należy przyjmować 2-3 godziny po przyjęciu leku Unidox
Solutab;
-   związki podwyższające pH w żołądku (w tym również produkty zawierające wapń) wpływają
na wchłanianie tetracyklin (w tym leku Unidox Solutab). Nie należy stosować tych produktów razem z
lekiem Unidox Solutab.
-   Chinapryl (lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym i zastoinowej niewydolności serca) może
zmniejszać wchłanianie doksycykliny.
-   leki przeciwzakrzepowe – stosowanie leku Unidox Solutab jednocześnie z lekami
przeciwzakrzepowymi nasila ich działanie; lekarz może zmodyfikować dawkę leku
przeciwzakrzepowego.
-   inne antybiotyki o działaniu bakteriobójczym (w tym antybiotyki beta-laktamowe) – stosowanie
tych antybiotyków razem z lekiem Unidox Solutab może zmniejszać ich działanie. Nie należy
stosować ich jednocześnie.
- substancje aktywujące enzymy wątrobowe (np. barbiturany i ich pochodne, ryfampicyna,
karbamazepina, difenylohydantoina, prymidon, fenytoina, alkohol) – przyjmowanie tych substancji
razem z lekiem Unidox Solutab może powodować osłabienie działania leku Unidox Solutab.
-   metoksyfluran (lek znieczulający) – stosowanie metoksyfluranu razem z lekiem Unidox Solutab
może powodować uszkodzenie nerek.
-   jednoczesne podawanie cyklosporyny z lekiem Unidox Solutab musi być prowadzone pod ścisłą
kontrolą lekarza, gdyż stężenie cyklosporyny we krwi może się zwiększyć.
-   pochodne sulfonylomocznika (stosowane w cukrzycy) - Unidox Solutab może nasilać ich
działanie. Lekarz może dostosować dawkę leku zmniejszającego stężenie glukozy.
-   retinoidy (pochodne witaminy A). Istnieje ryzyko wystąpienia przemijającego zwiększenia
ciśnienia śródczaszkowego, jeżeli doksycyklina jest stosowana krótko przed, podczas albo po leczeniu
retinoidami. Należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków.
-   wyniki testów oznaczania glukozy w moczu - wyniki testów wykonanych w czasie stosowania
leku Unidox Solutab mogą być niewiarygodne. Lek może powodować otrzymywanie fałszywych
wyników badań laboratoryjnych w postaci zwiększonego stężenia katecholamin w moczu. W
przypadku zamiaru wykonania testów laboratoryjnych należy powiedzieć, że przyjmuje się Unidox
Solutab.

Lek Unidox Solutab z jedzeniem i piciem
Zaleca się przyjmowanie zawiesiny (po równomiernym rozmieszaniu tabletki w wodzie) w trakcie
posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Tetracykliny mogą powodować zaburzenia w rozwoju zębów i kości u płodu, dlatego nie należy
stosować leku Unidox Solutab podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży. Jako środek ostrożności
zaleca się unikanie stosowania leku Unidox Solutab podczas pierwszego trymestru ciąży.

Doksycykliny nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Tetracykliny przenikają do mleka
ludzkiego i nie można wykluczyć ich wpływu na przebarwienie zębów i opóźniony wzrost kości u
noworodków i niemowląt karmionych piersią przez kobiety, które je przyjmowały. Należy podjąć
decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie produktu Unidox Solutab biorąc pod
uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

W badaniach na zwierzętach doustne podanie doksycykliny miało niekorzystny wpływ na płodność i
zdolności rozrodcze. Brak danych dotyczących wpływu doksycykliny na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Unidox Solutab wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn. Ponieważ lek Unidox Solutab może powodować zawroty głowy, niewyraźne lub podwójne
widzenie, przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyny pacjent powinien
upewnić się, jak reaguje na lek. Jeżeli wystąpią powyższe objawy, nie należy prowadzić pojazdów i
obsługiwać maszyn.

Lek Unidox Solutab zawiera około 64,1 mg laktozy
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Unidox Solutab

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku od 8 lat do mniej niż 12 lat
U dzieci w wieku od 8 lat do mniej niż 12 lat doksycyklinę należy stosować w sytuacjach, gdy inne
leki nie są dostępne, prawdopodobnie nie będą skuteczne lub są przeciwwskazane.
W takich przypadkach stosuje się następujące dawki:
U dzieci o masie ciała 45 kg lub mniejszej: pierwszego dnia 4,4 mg/kg m.c. (jednorazowo lub w 2
dawkach podzielonych), a następnie, począwszy od drugiego dnia, 2,2 mg/kg m.c.(jednorazowo lub w
2 dawkach podzielonych). W leczeniu cięższych zakażeń należy podawać dawkę do 4,4 mg/kg m.c.
przez cały okres leczenia.
U dzieci o masie ciała powyżej 45 kg należy podawać dawkę taką, jak u dorosłych: patrz poniżej.
Czas trwania leczenia zależy od rodzaju zakażenia.

Stosując lek Unidox Solutab nie można uzyskać dawki mniejszej niż 100 mg. Lekarz zdecyduje jaki
inny dostępny produkt leczniczy zawierający doksycyklinę należy zastosować.
Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat do mniej niż 18 lat
Pierwszego dnia 200 mg (jednorazowo lub w dawkach podzielonych), następnie 100 mg na dobę. W
leczeniu cięższych zakażeń należy podawać dawkę 200 mg przez cały okres leczenia. Czas trwania
leczenia zależy od rodzaju zakażenia.

Czas trwania leczenia
Leczenie trwa zwykle od 5 do 10 dni. Lek należy podawać co najmniej 1-2 doby po ustąpieniu
objawów. W przypadku niektórych zakażeń lekarz może zdecydować o wydłużeniu czasu leczenia do
ponad 10 dni.

Dawkowanie w specyficznych zakażeniach

Zakażenia układu moczowo-płciowego: w niepowikłanych zakażeniach cewki moczowej, szyjki
macicy oraz odbytu u dorosłych, wywołanych przez Chlamydia trachomatis oraz nierzeżączkowym
zapaleniu cewki moczowej wywołanym przez Ureaplasma urealyticum stosuje się 100 mg dwa razy
na dobę przez 7 dni.

Alternatywne leczenie ostrego zakażenia najądrza i jądra wywołanego przez Chlamydia trachomatis
lub Neisseria gonorrhoeae: 100 mg dwa razy na dobę przez 10 dni.

Kiła pierwotna i wtórna: 200 mg dwa razy na dobę przez 2 tygodnie.

Ziarnica weneryczna: 200 mg przez 21 dni.

Borelioza: 200 mg na dobę przez 14 do 21 dni (we wczesnych stadiach choroby) do 1 miesiąca (w
późniejszych stadiach choroby).

Wąglik: profilaktyka po narażeniu - 100 mg dwa razy na dobę przez 60 dni, postać skórna -100 mg
dwa razy na dobę przez 60 dni, postać oddechowa i pokarmowa - początkowo 100 mg dwa razy na
dobę jako składnik terapii skojarzonej; całkowity czas leczenia wynosi 60 dni.

Trądzik pospolity: zwykle podaje się 50 mg doksycykliny na dobę przez okres do 12 tygodni.

Sposób podawania
-   Tabletkę należy rozmieszać w niewielkiej ilości wody (minimum 50 ml) i dobrze zamieszać do
uzyskania jednorodnej zawiesiny. Zawiesinę należy wypić natychmiast po przygotowaniu.
-   Nie należy połykać tabletki przed zmieszaniem jej z wodą
-   Zawiesinę należy wypić w pozycji stojącej lub siedzącej
-   Produkt leczniczy należy przyjąć na długo przed porą snu (nie przyjmować tuż przed snem).
Istotne jest by nie kłaść się przez co najmniej 30 minut po wypiciu mieszaniny, wtedy będzie ona
mogła przemieścić się do żołądka tak szybko jak to możliwe co zapobiegnie podrażnieniu gardła lub
przełyku (przewód łączący gardło z żołądkiem)
-   Zawiesinę najlepiej przyjmować w trakcie jedzenia

Linia podziału na tabletce nie służy do podziału tabletki na równe dawki i jest umieszczona na tabletce
ze względów estetycznych.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Unidox Solutab
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Może dojść do uszkodzenia wątroby, którego objawami są wymioty, gorączka, żółtaczka, siniaki i
ciemne stolce oraz do zmiany niektórych parametrów czynności wątroby, nerek i układu krzepnięcia.
Przedawkowanie może powodować podrażnienie i owrzodzenie przełyku, któremu towarzyszą bóle
zamostkowe, trudności w przełykaniu i zapalenie przełyku. Można temu zapobiec popijając tabletkę
dużą ilością wody (około 200 ml; dzieci: około 125 ml). Nie zaleca się wywoływania wymiotów w
celu zapobiegania podrażnieniu przełyku.
Przedawkowanie leczy się objawowo. Lekarz będzie monitorował gospodarkę elektrolitową i może
zalecić podanie węgla aktywnego i (lub) środka przeczyszczającego. Hemodializa nie wpływa na
usunięcie doksycykliny z organizmu.

Pominięcie przyjęcia leku Unidox Solutab
W przypadku pominięcia dawki leku o wyznaczonej porze, należy przyjąć ją tak szybko jak to
możliwe, chyba że jest to pora przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku nie należy przyjmować
pominiętej dawki i kontynuować leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, należy przerwać
stosowanie leku i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem:

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000)
- reakcja polekowa z eozynofilią i objawami układowymi objawiająca się jako gorączka, powiększone
węzły chłonne lub wysypka skórna (zespół DRESS, ang. drug reaction with eosinofilia and systemic
syndroms
)
- zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy (w tym gronkowcowe zapalenie jelita) objawiające się jako
rozstrój żołądka, utrata apetytu, ciężka i nieustępująca lub krwawa biegunka
- pęcherzowy rumień wielopostaciowy (zespół Stevensa-Johnsona), toksyczna nekroliza naskórka
(zespół Lyella) – ciężki objaw skórny w postaci tworzenia się pęcherzy na rozległych powierzchniach
skóry, ust, oczu i narządów płciowych
Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000)
- reakcja nadwrażliwości (w tym: wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja, reakcja anafilaktoidalna,
plamica anafilaktoidalna, niedociśnienie, zapalenie osierdzia, obrzęk naczynioruchowy, zaostrzenie
układowego tocznia rumieniowatego, duszność, choroba posurowicza, obrzęk obwodowy, tachykardia
i pokrzywka), która może objawiać się nagłym pojawieniem się świszczącego oddechu, utrudnionego
oddychania, bólu w klatce piersiowej, gorączki, opuchnięcia powiek, twarzy lub warg, wysypką lub
swędzeniem (w szczególności na dużych powierzchniach ciała)
- podrażnienie opon mózgowo-rdzeniowych z obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego (co może się
wiązać z bólem głowy, niewyraźnym widzeniem, podwójnym widzeniem, nudnościami, wymiotami,
szumami usznymi, zawrotami głowy, bólem pozagałkowym i błyskami w oku)
- rzekomobłoniaste zapalenie jelita objawiające się bólem brzucha i biegunką z gorączką

Jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, należy jak
najszybciej skontaktować się z lekarzem:

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):
- nadwrażliwość na światło, która może objawiać się jako wysypka skórna, swędzenie,
zaczerwienienie lub ciężkie oparzenie słoneczne - w takim przypadku należy przerwać leczenie i
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):
- niedokrwistość hemolityczna, trombocytopenia, neutropenia, eozynofilia. W przypadku, gdy badania
krwi nie mieszczą się w normie należy skontaktować się z lekarzem.
- bóle stawów, bóle mięśni
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- reakcja Jarischa-Herxheimera, powodująca gorączkę, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni i wysypkę
skórną, która jest zazwyczaj samoograniczająca się. Występuje wkrótce po rozpoczęciu leczenia
doksycykliną zakażenia krętkami, np. boreliozy.
- zapalenie przełyku, owrzodzenie przełyku, które objawia się trudnościami w połykaniu, zapaleniem
gardła, zgagą
- tachykardia (przyspieszone bicie serca)

Pozostałe działania niepożądane.

Często (występują u 1 do 10 osób na 100)
- zapalenie pochwy, zakażenia drożdżakami
- nudności, świąd odbytu, czarny język, zapalenie jamy ustnej, stan zapalny okolicy moczowo-
płciowej
- zaburzenia rozwoju kości
- zaburzenia rozwoju zębów
- podrażnienie skóry

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000)
- ból głowy
- wymioty, biegunka, zapalenie języka
- wysypka plamkowo-grudkowa i rumieniowa

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000)
- brązowo-czarne przebarwienia tarczycy
- jadłowstręt
- szumy uszne
- zapalenie osierdzia
- wypieki
- ból brzucha, trudności w połykaniu, niestrawność, zapalenie trzustki, zahamowanie wzrostu bakterii
wytwarzających witaminę B
- zaburzenia czynności wątroby, hepatotoksyczność z przemijającym zwiększeniem aktywności
enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby
- pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry
- zwiększenie stężenia mocznika we krwi
- przebarwienia skóry (ciemniejsze plamy na skórze)*

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000)
- wypukłe ciemiączko

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- wydłużenie czasu protrombinowego
- porfiria
- fotoonycholiza (oddzielenie się paznokcia od łożyska co czasem prowadzi do całkowitego oderwania
paznokcia po ekspozycji na słońce)
- hipoplazja szkliwa, przebarwienie zębów (patrz też „Kiedy nie stosować leku Unidox Solutab” w
punkcie 2)
- wykwity polekowe o stałym umiejscowieniu

*przy długotrwałym stosowaniu doksycykliny

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel: + 48 22 49 21 301
Fax: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Unidox Solutab

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub blistrze po:
„Termin ważności (EXP):” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Unidox Solutab
-   Substancją czynną leku jest doksycyklina. Każda tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej
zawiera 100 mg doksycykliny w postaci doksycykliny jednowodnej.
-   pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, sacharyna (E 954),
hydroksypropyloceluloza (E 463), hypromeloza (E 464), krzemionka koloidalna (E 551), magnezu
stearynian (E 572), laktoza.

Jak wygląda lek Unidox Solutab i co zawiera opakowanie
Żółte (jasnożółte lub szarożółte do brązowych z plamkami), okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki do
sporządzania zawiesiny doustnej z oznakowaniem „173” po jednej stronie i linią podziału po drugiej
stronie. Linia podziału na tabletce nie służy do podziału tabletki na równe dawki i jest umieszczona na
tabletce ze względów estetycznych.

Tekturowe pudełko zawiera jeden blister po 10 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Niemcy

Wytwórca
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstraße 1
84529 Tittmoning
Niemcy

Astellas Pharma Europe B.V.
Sylviusweg 62
2333 BE Leiden, Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2022

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza