Unguentum undecylenicum maść((50 mg+200 mg)/g) - tuba 30 g

Opakowanie

tuba 30 g

Producent

Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

maść

Dawkowanie

Zewnętrznie. Cienką warstwę maści nanosi się 2 razy na dobę na skórę chorobowo zmienioną. Leczenie powinno być kontynuowane, pomimo ustąpienia objawów, przez co najmniej 2-3 tyg.

Zastosowanie

Zapobiegawczo i leczniczo w miejscowym leczeniu grzybicy skóry pachwin, stóp, dłoni, głowy, powierzchniowych postaci grzybicy strzygącej, łupieżu pstrego.

Treść ulotki

1. Co to jest Unguentum undecylenicum i w jakim celu się go stosuje

Unguentum undecylenicum jest maścią przeznaczoną wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.
Lek zawiera substancje czynne kwas undecylenowy i cynku undecylenian, o działaniu grzybobójczym
na dermatofity (rodzaje Epidermophyton floccosum, Trichophyton i Microsporum).Lekdziała nie
tylko na grzybnię, ale także na zarodniki grzybów.

Wskazania
Lek stosuje się w miejscowym leczeniu:
− grzybicy skóry pachwin, stóp, dłoni, głowy;
− powierzchniowych postaci grzybicy strzygącej;
− łupieżu pstrego.

Lek stosuje się zapobiegawczo i leczniczo.

Grzybica skóry pachwin – rozpoczyna się zwykle w głębi fałdu pachwinowego i szerząc się
obwodowo zajmuje obszar do ud, niekiedy przesuwa się na wzgórek łonowy oraz w kierunku krocza.

Grzybica stóp i dłoni – występuje najczęściej między palcami. Zmiany grzybicze między palcami
cechuje maceracja, złuszczanie, mogą mieć także charakter pęcherzykowy. Grzybica ta pojawia się
również na podeszwowym sklepieniu stopy (podbiciu). Swędzenie, ból, stan zapalny, wysiew
pęcherzyków mogą mieć charakter łagodny lub nasilony. W przypadku długo utrzymującej się
grzybicy stóp może dochodzić do zakażenia paznokci.

Grzybica skóry głowy – powierzchowna grzybica skóry owłosionej dotyczy głównie dzieci,
objawia się ogniskami chorobowymi, w których włosy obłamują się, wyglądając jak przystrzyżone
a skóra w tym miejscu jest zaczerwieniona, łuszczy się i swędzi.

Grzybica strzygąca skóry gładkiejmoże występować na całym ciele, ogniska najczęściej występują
na skórze nieosłoniętej (twarz, ręce, szyja). Na skórze gładkiej pojawić się mogą ogniska
obrączkowato-pęcherzykowe. Ogniska są wyraźnie odgraniczone od otoczenia, na obwodzie
występują wykwity grudkowe, pęcherzykowe i krostkowe. Świąd jest rozmaicie nasilony, niekiedy
znaczny.

Łupież pstry – występuje najczęściej na skórze klatki piersiowej i ramion, gdzie pojawiają się małe
plamy początkowo o barwie różowo-żółtawej, przybierające odcienie ciemniejsze, rozrastające się
i zlewające się w większe ogniska, o ostro zarysowanych, nieregularnych granicach. Pod wpływem
promieni słonecznych powstają odbarwienia w miejscach grzybicy, z przebarwieniem skóry
otaczającej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Unguentum undecylenicum

Kiedy nie stosować Unguentum undecylenicum:

− jeśli pacjent ma uczulenie na kwas undecylenowy, cynku undecylenian lub na którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
− na zmiany skórne ze znacznym odczynem zapalnym;
− na błony śluzowe;
− w okolicach oczu;
− na rozległe powierzchnie skóry;
− u dzieci w wieku do 11 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność:
− jeśli stosuje się lek u osób z chorobami nerek;
− jeśli stosuje się lek u osób w podeszłym wieku; u osób w podeszłym wieku należy stosować lek na
niewielkie powierzchnie skóry.

Inne leki i Unguentum undecylenicum

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio
a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Leku Unguentum undecylenicum nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.
Stosowanie u kobiet w ciąży lub karmiących piersią – wyłącznie na zlecenie lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Unguentum undecylenicum nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie
maszyn.

Unguentum undecylenicum zawiera etylu parahydroksybenzoesan i metylu
parahydroksybenzoesan
Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować Unguentum undecylenicum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, miejsca chorobowo zmienione pokrywać 2 razy na dobę cienką
warstwą maści. Leczenie kontynuować, pomimo ustąpienia objawów, co najmniej przez 2 do 3
tygodni.
Po użyciu leku należy umyć ręce.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Unguentum undecylenicum

Nie są znane objawy przedawkowania leku w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami
i zalecanym sposobem stosowania.
Lek przypadkowo spożyty może powodować nudności, wymioty, biegunkę, ból głowy, zaburzenia
węchowe, obrzęki stawów i węzłów chłonnych.

W razie spożycia leku należy skontaktować się z lekarzem.


Pominięcie zastosowania Unguentum undecylenicum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania Unguentum undecylenicum

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko:
Mogą wystąpić miejscowe objawy podrażnienia skóry, pieczenie, wysypka.
Lek może drażnić błony śluzowe.

Nieznana częstość:
Z uwagi na zawartość etylu parahydroksybenzoesanu (E 214) i metylu parahydroksybenzoesanu (E
218), lek może powodować wystąpienie pokrzywki oraz reakcji alergicznych (możliwe reakcje typu
późnego).

Niekiedy mogą wystąpić natychmiastowe reakcje alergiczne z pokrzywką i skurczem oskrzeli.
W takim przypadku należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Unguentum undecylenicum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Unguentum undecylenicum

− Substancjami czynnymi leku są kwas undecylenowy i cynku undecylenian.
1 g maści zawiera 50 mg kwasu undecylenowego i 200 mg cynku undecylenianu.
− Pozostałe składniki to: wazelina biała, euceryna bezwodna, metylu parahydroksybenzoesan
(E 218), etylu parahydroksybenzoesan (E 214).

Jak wygląda Unguentum undecylenicum i co zawiera opakowanie

Unguentum undecylenicum jest kremową jednorodną maścią o charakterystycznym zapachu.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa z zakrętką z polietylenu lub polipropylenu, zawierająca 30 g
maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
CHEMA-ELEKTROMET
Spółdzielnia Pracy
ul. Przemysłowa 9
35-105 Rzeszów
tel. 17 862 05 90
e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza