Undofen Amorolfina lakier do paznokci, leczniczy(50 mg/ml) - but. 2,5 ml

Opakowanie

but. 2,5 ml

Producent

Perrigo Poland

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

lakier do paznokci, leczniczy

Dawkowanie

Zewnętrznie, na powierzchnię paznokcia. Dorośli: lakier do paznokci nakłada się na powierzchnię chorych paznokci u rąk lub stóp jeden raz w tyg. Aplikacja 2 razy w tyg. może okazać się korzystna w niektórych przypadkach. Leczenie należy kontynuować bez przerwy, aż do czasu regeneracji paznokci i całkowitego wyleczenia zaatakowanych chorobą powierzchni. Wymagana częstość aplikacji i czas trwania leczenia zależą głównie od nasilenia i lokalizacji zakażenia. Ogólnie jest to 6 miesięcy (paznokcie u rąk) i 9-12 miesięcy (paznokcie u stóp). Ocena skuteczności leczenia zalecana jest w odstępach około 3 miesięcznych. Współistniejąca grzybica stóp powinna być leczona odpowiednim kremem przeciwgrzybiczym. Szczególne grupy pacjentów. Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa lub skuteczności. Sposób podania. Przed pierwszym nałożeniem preparatu, ważne jest aby zakażone części paznokcia (zwłaszcza powierzchnię paznokcia) spiłować bardzo dokładnie za pomocą pilnika. Następnie powierzchnię paznokcia należy oczyścić i odtłuścić stosując wacik nasączony alkoholem. Przed powtórnym nałożeniem preparatu, zakażone paznokcie należy w zależności od potrzeb, ponownie opiłować, a następnie oczyścić wacikiem w celu usunięcia wszelkich pozostałości lakieru. Jedną z dostarczonych wielorazowych szpatułek, nałożyć lakier do paznokci na całą powierzchnię chorego paznokcia. Pozostawić do wyschnięcia przez 3-5 min. Po użyciu, oczyścić szpatułkę tym samym wacikiem, którym wcześniej oczyszczono paznokieć. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. W celu nałożenia lakieru na każdy leczony paznokieć, zanurzyć szpatułkę w lakierze bez wycierania lakieru o szyjkę butelki. Podczas pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki, benzyna lakowa, itp.) należy nosić nieprzepuszczalne rękawice w celu ochrony leku na paznokciach.

Zastosowanie

Leczenie łagodnej, dalszej i bocznej podpłytkowej grzybicy paznokci wywołanej przez dermatofity, drożdżaki i pleśnie, ograniczonej do dwóch paznokci.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Undofen Amorolfina i w jakim celu się go stosuje

• Undofen Amorolfina jest lekiem przeciwgrzybiczym w postaci lakieru do paznokci
  leczniczego, do stosowania miejscowego. Substancja czynna leku – amorolfina, działa na
  różnego rodzaju grzyby wywołujące grzybice paznokci.

• Wskazaniem do stosowania leku Undofen Amorolfina są grzybice paznokci wywołane przez
  dermatofity, drożdżaki i pleśnie oraz ograniczone do dwóch paznokci oraz do górnych
  i bocznych części tych paznokci (tak jak na przykład na pierwszym zdjęciu).
  Lek może być stosowany, gdy w wyniku grzybiczego zakażenia płytki paznokciowej
  wystąpiła zmiana koloru płytki paznokcia (przebarwienia koloru białego, żółtego lub
  brązowego) lub zgrubienie płytki. Jeżeli zakażony paznokieć przypomina bardziej te pokazane
  na zdjęciach drugim lub trzecim – należy zwrócić się do lekarza przed zastosowaniem tego
  leku.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Undofen Amorolfina

Kiedy nie stosować leku Undofen Amorolfina:
- jeśli pacjent ma uczulenie na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Undofen Amorolfina należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą:
- jeśli pacjent choruje na cukrzycę.
- jeśli pacjent jest leczony z powodu osłabienia układu immunologicznego.
- jeśli u pacjenta występuje słabe krążenie krwi w rękach i stopach.
- jeśli paznokcie są ciężko uszkodzone lub zakażone.

Lek przeznaczony jest wyłącznie do nakładania na płytkę paznokcia. Należy unikać kontaktu lakieru
do paznokci z oczami, uszami i błonami śluzowymi (ust lub nosa). W razie kontaktu produktu z
oczami lub uszami należy natychmiast przemyć je wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem
lub najbliższym szpitalem.

Lek łatwopalny. Przechowywać z dala od ognia. Nie używać w pobliżu otwartego ognia, zapalonego
papierosa lub niektórych urządzeń (np. suszarek do włosów).

Należy używać nieprzepuszczalne rękawice ochronne jeśli pacjent ma kontakt z rozpuszczalnikami,
takie postępowanie ochroni nałożony lakier leczniczy przez jego rozpuszczeniem.

Dzieci i młodzież
Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży, gdyż nie ma wystarczających badań dotyczących
stosowania u pacjentów w tej grupie wiekowej.

Lek Undofen Amorolfina a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji leku Undofen Amorolfina z innymi lekami.

Stosowanie z innymi lakierami do paznokci
W trakcie stosowania leku nie należy nakładać na płytkę paznokcia kosmetyków w postaci lakierów
do paznokci oraz stosować sztucznych paznokci.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie należy stosować leku w okresie ciąży i karmienia piersią chyba, że lekarz uzna, że jest to
bezwzględnie konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie wykazano wpływu leku Undofen Amorolfina na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

Lek zawiera etanol
Ten lek zawiera 482,5 mg alkoholu (etanolu) w każdym ml lakieru, dlatego może powodować
pieczenie uszkodzonej skóry.3. Jak stosować lek Undofen Amorolfina

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przed rozpoczęciem leczenia
Na schemacie poniżej, należy zaznaczyć zmieniony chorobowo obszar paznokcia. Informacja ta
będzie przydatna podczas oceny skuteczności leczenia. Następnie czynność tę należy powtarzać co
trzy miesiące, do momentu odrośnięcia zdrowego paznokcia. Jeżeli grzybica występuje na więcej niż
jednym paznokciu, schemat powinien oddawać wygląd paznokcia który jest najbardziej zmieniony
chorobowo. Ulotkę należy pokazać farmaceucie lub lekarzowi w razie konieczności oceny
skuteczności leczenia.

Dawkowanie i sposób stosowania
• Lek Undofen Amorolfina, lakier do paznokci leczniczy, należy nakładać na powierzchnię
  chorych paznokci u rąk lub stóp jeden raz w tygodniu.

• Paznokcie odrastają wolno, dlatego może upłynąć 2-3 miesiące zanim pacjent zaobserwuje
  poprawę.
• Ważne jest, aby kontynuować nakładanie lakieru do momentu zaniku zakażenia oraz
  odrośnięcia zdrowego paznokcia.

Należy nakładać lakier na paznokieć jak opisano poniżej.

Krok 1. Przed pierwszym nałożeniem leku Undofen Amorolfina, zakażony paznokieć
(szczególnie jego powierzchnię) należy dokładnie opiłować za pomocą pilniczka do
paznokci.
UWAGA: Aby nie rozprzestrzeniać zakażenia, pilniczków stosowanych do chorych paznokci nie wolno
używać do paznokci zdrowych. Ponadto należy zadbać o to, aby nikt inny nie używał tych pilniczków.


Krok 2. Następnie powierzchnię paznokcia oczyścić i odtłuścić za pomocą dołączonego
wacika, nasączonego alkoholem. Przed ponownym nałożeniem lakieru, paznokieć należy
przygotować w sposób przedstawiony powyżej i w każdym przypadku należy go najpierw
oczyścić z resztek lakieru za pomocą pilniczka i wacików.

Krok 3. Lakier należy nanieść szpatułką na całą powierzchnię paznokcia lub
paznokci. Przed nałożeniem lakieru należy zanurzyć szpatułkę w buteleczce z
lakierem i wyjąć ją bez wycierania lakieru o jej brzeg.

Krok 4. Po nałożeniu lakieru buteleczkę należy jak najszybciej szczelnie zamknąć.

Krok 5. Następnie pozostawić lakier do wyschnięcia na 3 do 5 minut.
OSTRZEŻENIE: podczas pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki, benzyna
lakowa, itp.) należy nosić nieprzepuszczalne rękawice w celu ochrony produktu przed
usunięciem go z paznokci.

Krok 6. Szpatułkę po użyciu należy wyczyścić używając tego samego wacika, którym
wcześniej czyszczona była płytka paznokcia. Należy unikać kontaktu wacika z paznokciem.
Ostrożnie usunąć wacik, gdyż jest łatwopalny.

Czas leczenia
Leczenie powinno trwać bez przerwy do czasu zregenerowania płytki paznokciowej i całkowitego
wyleczenia zakażonych miejsc. Czas leczenia zależy przede wszystkim od nasilenia i umiejscowienia
zakażenia. Zwykle leczenie trwa około 6 miesięcy w przypadku leczenia paznokci rąk i około 9 do 12
miesięcy w przypadku leczenia paznokci stóp. Ocena skuteczności leczenia zalecana jest w odstępach
około 3 miesięcznych.

Pominięcie zastosowania leku Undofen Amorolfina
Nie należy niepokoić się, jeśli zapomni się zastosować lakier we właściwym czasie. Jak tylko pacjent
sobie o tym przypomni, powinien rozpocząć stosowanie lakieru ponownie, w ten sam sposób jak
przedtem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Poniżej przedstawiono działania niepożądane według częstości występowania:
Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 osób)
Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób)
Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób)
Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób)
Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Rzadko: zaburzenia płytki paznokciowej, łamliwość paznokci, zmiana zabarwienia płytki
paznokciowej, nadmierna kruchość paznokci z ich rozwarstwianiem się.

Bardzo rzadko: pieczenie skóry.

Częstość nieznana: rumień, świąd, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, pęcherzyk na skórze.

Objawy niepożądane mogą również być spowodowane rozwojem grzybicy paznokcia.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181c,
02-222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301,
faks: + 48 22 49 21 309,
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Undofen Amorolfina

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić przed wysoką temperaturą. Przechowywać
butelkę w pozycji pionowej szczelnie zamkniętą.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Undofen Amorolfina
- Substancją czynną leku jest amorolfina. Jeden mililitr lakieru zawiera 50 mg amorolfiny (co
  odpowiada 55,74 mg amorolfiny chlorowodorku).
- Pozostałe składniki to: amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A), triacetyna, butylu octan,
  etylu octan, etanol bezwodny.

Jak wygląda lek Undofen Amorolfina i co zawiera opakowanie
Butelka z oranżowego szkła (typu I lub typu III) z zakrętką z HDPE z pierścieniem gwarancyjnym,
w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 2,5 ml, 3 ml
butelka pakowana z 10 szpatułkami, 30 pilniczkami i 30 wacikami.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Perrigo Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
tel. (22) 489 54 51

Wytwórca
Chanelle Medical
Dublin Road
Loughrea
Co. Galway
Irlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza