Ultop kaps. dojelitowe, twarde(20 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

Krka

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

kaps. dojelitowe, twarde

Kwota refundowana

13.26

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Leczenie owrzodzenia dwunastnicy: 20 mg raz na dobę, przez 2-4 tyg.; u pacjentów z chorobą wrzodową oporną na leczenie, stosuje się dawkę 40 mg raz na dobę przez 4 tyg. Zapobieganie nawrotom owrzodzeń dwunastnicy (pacjenci niezakażeni H. pylori lub gdy eradykacja H. pylori nie jest możliwa): zwykle 20 mg raz na dobę; u niektórych pacjentów dawka 10 mg może być wystarczająca; w przypadku niepowodzenia terapii dawkę można zwiększyć do 40 mg raz na dobę. Leczenie owrzodzeń żołądka: 20 mg raz na dobę, przez 4-8 tyg.; u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka oporną na leczenie, stosuje się dawkę 40 mg raz na dobę przez 8 tyg. Zapobieganie nawrotom owrzodzeń żołądka: 20 raz na dobę, w razie konieczności dawka może być zwiększona do 40 mg raz na dobę. Eradykacja H. pylori u pacjentów z chorobą wrzodową: zalecane schematy - 20 mg omeprazolu, 500 mg klarytromycyny, 1000 mg amoksycyliny, podawane 2 razy na dobę przez 1 tydz.; lub 20 mg omeprazolu, 250 mg klarytromycyny (alternatywnie 500 mg), 400 mg metronidazolu (alternatywnie 500 mg lub 500 mg tynidazolu), podawane 2 razy na dobę przez 1 tydz.; lub 40 mg omeprazolu raz na dobę, 500 mg amoksycyliny i 400 mg metronidazolu (lub 500 mg lub 500 mg tynidazolu) 3 razy na dobę przez 1 tydz.; w przypadku utrzymywania się zakażenia H. pylori schemat leczenia można powtórzyć. Leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ: 20 mg raz na dobę, przez 4-8 tyg. Zapobieganie powstawaniu owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych ze stosowaniem NLPZ u pacjentów z podwyższonym ryzykiem ich wystąpienia: u pacjentów z grupy ryzyka (wiek >60 lat, owrzodzenie żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego w wywiadzie) 20 mg raz na dobę. Leczenie refluksowego zapalenia przełyku: 20 mg raz na dobę, przez 4-8 tyg.; u pacjentów z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku, stosuje się 40 mg raz na dobę przez 8 tyg. Długotrwałe leczenie podtrzymujące u pacjentów z wygojonym refluksowym zapaleniem przełyku: 10 mg raz na dobę, w razie konieczności 20-40 mg raz na dobę. Leczenie objawowej choroby refluksowej przełyku: 20 mg raz na dobę, u niektórych pacjentów 10 mg na dobę; jeśli objawy nie ustąpią po 4 tyg. leczenia dawką 20 mg na dobę, zaleca się przeprowadzenie dalszych badań diagnostycznych. Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona: dawkowanie indywidualne, leczenie należy kontynuować dopóki istnieją wskazania kliniczne, zalecana dawka początkowa wynosi 60 mg na dobę, a dawka podtrzymująca 20-120 mg na dobę; dawki większe niż 80 mg należy podawać w 2 dawkach podzielonych. Dzieci >1 roku oraz o mc. ≥10 kg. Leczenie refluksowego zapalenia przełyku oraz leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku: ≥1 rż., mc. 10-20 kg - 10 mg raz na dobę, w razie konieczności 20 mg na dobę; ≥2 lat, mc. >20 kg - 20 mg raz na dobę, w razie konieczności 40 mg na dobę; czas leczenia w refluksowym zapaleniu przełyku wynosi 4-8 tyg., a leczenie objawowe zgagi i zarzucania kwaśną treścią żołądkową w chorobie refluksowej przełyku trwa 2-4 tyg., jeżeli kontroli objawów nie uzyskano po 2-4 tyg., pacjent powinien zostać poddany dalszym badaniom diagnostycznym. Dzieci >4 lat i młodzież. Leczenie wrzodów dwunastnicy wywołanych zakażeniem H. pylori: mc. 15-30 kg - 10 mg omeprazolu, 25 mg/kg mc. amoksycyliny, 7,5 mg/kg mc. klarytromycyny, podawane 2 razy na dobę przez 1 tydz.; mc. 31-40 kg - 20 mg omeprazolu, 750 mg amoksycyliny, 7,5 mg/kg mc. klarytromycyny, podawane 2 razy na dobę przez 1 tydz.; mc. >40 kg - 20 mg omeprazolu, 1000 mg amoksycyliny, 500 mg klarytromycyny, podawane 2 razy na dobę przez 1 tydz.; czas trwania leczenia wynosi 1-2 tyg.; leczenie powinno być nadzorowane przez lekarza specjalistę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wystarczająca może być dawka 10-20 mg. Sposób podania. Lek należy przyjmować rano, najlepiej na czczo. Kapsułki należy połykać w całości, popijając połową szklanki wody. Kapsułek nie należy żuć ani rozgniatać. W przypadku pacjentów z zaburzeniami połykania oraz dzieci, które są w stanie pić lub połykać pokarm półstały kapsułkę można otworzyć i połknąć jej zawartość, popijając połową szklanki wody. Można również wymieszać zawartość z lekko kwaśnym płynem, np. jogurtem, sokiem owocowym lub musem jabłkowym. Przygotowaną zawiesinę należy wypić natychmiast (lub w ciągu 30 min) i zawsze zamieszać bezpośrednio przed wypiciem oraz popić połową szklanki wody. Można również ssać kapsułkę i połknąć peletki, popijając połową szklanki wody. Peletek nie wolno żuć.

Zastosowanie

Dorośli. Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy. Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy. Leczenie choroby wrzodowej żołądka. Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej żołądka. W terapii skojarzonej z odpowiednimi antybiotykami, eradykacja Helicobacter pylori w chorobie wrzodowej. Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy związanej ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Zapobieganie chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy związanej ze stosowaniem NLPZ, u pacjentów z grupy ryzyka. Leczenie refluksowego zapalenia przełyku. Długotrwałe leczenie pacjentów po ustąpieniu refluksowego zapalenia przełyku. Objawowe leczenie choroby refluksowej przełyku. Leczenie zespołu Zollingera-Ellisona. Dzieci >1 rż. i o masie ciała ≥10 kg. Leczenie refluksowego zapalenia przełyku. Objawowe leczenie zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej w chorobie refluksowej przełyku. Dzieci >4 lat i młodzież. W terapii skojarzonej z antybiotykami w leczeniu choroby wrzodowej dwunastnicy wywołanej przez H. pylori.

Treść ulotki

1. CO TO JEST LEK ULTOP I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Ultop zawiera substancję czynną, omeprazol, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami
pompy protonowej. Działanie leku polega na zmniejszaniu wydzielania kwasu solnego w żołądku.

Lek Ultop jest stosowany w leczeniu następujących chorób:

U dorosłych:
- Choroba refluksowa przełyku (ang. GERD), w której kwas żołądkowy przedostaje się do przełyku
(odcinek łączący gardło z żołądkiem) co wywołuje ból, stan zapalny i zgagę.
- Choroba wrzodowa górnej części jelita (wrzód dwunastnicy) lub żołądka (wrzód żołądka).
- Choroba wrzodowa z zakażeniem bakterią o nazwie „Helicobacter pylori”. W takim przypadku
lekarz może przepisać również antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia i wygojenia wrzodu.
- Choroba wrzodowa wywołana niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Lek Ultop
może być również stosowany w zapobieganiu tworzenia się wrzodów podczas stosowania NLPZ.
- Zbyt duża ilość kwasu w żołądku wywołana przez guz w trzustce (zespół Zollingera-Ellisona).

U dzieci:
Dzieci powyżej 1 roku życia i o masie ciała ≥ 10 kg
- Choroba refluksowa przełyku, w której kwas żołądkowy przedostaje się do przełyku (odcinek
łączący gardło z żołądkiem) co wywołuje ból, stan zapalny i zgagę. U dzieci choroba może
objawiać się cofaniem się treści żołądka do jamy ustnej (ulewanie), nudnościami (wymioty) i
małym przyrostem masy ciała.
Dzieci i młodzież powyżej 4 roku życia
- Choroba wrzodowa z zakażeniem bakterią o nazwie „Helicobacter pylori”. W takim przypadku
lekarz może przepisać również antybiotyki w celu wyleczenia zakażenia i wygojenia wrzodu.
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ULTOP

Kiedy nie stosować leku Ultop

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub którykolwiek z
pozostałych składników leku Ultop,
- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej
(np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, ezomeprazol),

- jeśli jednocześnie przyjmowany jest nelfinawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń HIV).

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zażyciem leku Ultop.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ultop

Lek Ultop może maskować objawy innych chorób, dlatego w razie wystąpienia poniższych objawów
przed rozpoczęciem lub podczas zażywania leku Ultop, należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem:
- niezamierzona utrata masy ciała i trudności z połykaniem,
- ból brzucha lub niestrawność,
- wymioty lub wymioty z domieszką krwi,
- smoliste stolce (z domieszką krwi),
- ostra lub uporczywa biegunka, ponieważ omeprazol może wywoływać niewielki wzrost
występowania biegunki zakaźnej,
- poważne problemy z wątrobą.

W razie długotrwałego zażywania leku Ultop (ponad 1 rok), lekarz będzie prowadził obserwację stanu zdrowia pacjenta. Należy zgłaszać lekarzowi wszelkie nowe i niezwykłe objawy.

Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak lek Ultop, zwłaszcza przez okres dłuższy niż
jeden rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko wystąpienia złamań kości biodrowej, kości nadgarstka
lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza w przypadku rozpoznanej osteoporozy lub
przyjmowania leków z grupy kortykosteroidów (mogących zwiększać ryzyko wystąpienia
osteoporozy).


Stosowanie leku Ultop z innymi lekami


Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również
tych, które wydawane są bez recepty. Lek Ultop może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Ultop.

Nie należy stosować leku Ultop w przypadku jednoczesnego stosowania leku zawierającego
nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV).

Należy powiadomić lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:
- Ketokonazol, itrakonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
- Digoksyna (stosowana w leczeniu chorób serca)
- Diazepam (stosowany w leczeniu stanów lękowych, zwiotczania mięśni lub w padaczce)
- Fenytoina (stosowana w padaczce). Jeśli pacjent zażywa fenytoinę, lekarz będzie monitorował
jego stan podczas rozpoczynania lub kończenia terapii lekiem Ultop.
- Leki rozrzedzające krew, w tym warfaryna lub inne blokery witaminy K. Może istnieć
konieczność monitorowania stanu zdrowia pacjenta podczas rozpoczynania lub kończenia terapii
lekiem Ultop.
- Ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy)
- Atazanawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV)
- Takrolimus (stosowany w przypadku przeszczepu narządu)
- Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) (stosowane w leczeniu łagodnej depresji)
- Cylostazol (stosowany w leczeniu chromania przestankowego)
- Sakwinawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV)
- Klopidogrel (stosowany w zapobieganiu tworzenia się zakrzepów krwi)
- Metotreksat (chemioterapeutyk stosowany w dużych dawkach do leczenia raka) - jeśli pacjent
przyjmuje duże dawki metotreksatu, lekarz może zalecić okresowe odstawienie leku Ultop.

Jeśli oprócz leku Ultop lekarz przepisał antybiotyki o nazwie amoksycylina i klarytromycyna do
leczenia wrzodów wywołanych przez zakażenie bakterią Helicobacter pylori, bardzo ważne jest, by
poinformować go o innych zażywanych lekach.


Stosowanie leku Ultop z jedzeniem i piciem

Lek Ultop można zażywać z posiłkiem lub na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku Ultop, należy poinformować lekarza o ciąży lub o planowaniu ciąży.
Lekarz podejmie decyzję odnośnie stosowania leku Ultop.
Lekarz podejmie decyzję odnośnie stosowaniu leku Ultop podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Wpływ leku Ultop na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn jest mało prawdopodobny.
Mogą wystąpić działania niepożądane, np. zawroty głowy i zaburzenia widzenia (patrz punkt 4).
Pacjenci, u których wystąpiły działania niepożądane nie powinni prowadzić pojazdów i obsługiwać
maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ultop

Lek Ultop zawiera sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ULTOP

Lek Ultop należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W zależności od stanu zdrowia i wieku pacjenta, lekarz przepisze odpowiednią ilość kapsułek oraz
poinformuje o czasie trwania leczenia.
Zazwyczaj stosowane dawki leku Ultop podano poniżej.

Dorośli
Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, np. zgagi i cofania się treści żołądkowej:
- U pacjentów, u których stwierdzono niewielkie uszkodzenie przełyku, zazwyczaj stosowana
dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni. Jeśli nie doszło do wyleczenia przełyku, lekarz
może zalecić stosowanie 40 mg przez kolejne 8 tygodni.
- Zazwyczaj stosowana dawka po wygojeniu przełyku to 10 mg raz na dobę.
- Jeśli przełyk nie był uszkodzony, zazwyczaj stosowana dawka leku to 10 mg raz na dobę.

Leczenie choroby wrzodowej górnej części jelita (wrzód dwunastnicy):
- Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę przez 2 tygodnie. Lekarz może zalecić
zażywanie tej samej dawki przez kolejne 2 tygodnie, jeśli nie nastąpiło wyleczenie.
- Jeśli nie nastąpiło pełne wygojenie wrzodu, dawka może zostać zwiększona do 40 mg raz na dobę
przez 4 tygodnie.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka (wrzód żołądka):
- Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Lekarz może zalecić
zażywanie tej samej dawki przez kolejne 4 tygodnie, jeśli nie nastąpiło wyleczenie.
- Jeśli nie nastąpiło pełne wygojenie wrzodu, dawka może zostać zwiększona do 40 mg raz na dobę
przez 8 tygodni.

Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy:
- Zazwyczaj stosowana dawka to 10 mg lub 20 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do
40 mg raz na dobę.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy wywołanej stosowaniem NLPZ
(niesteroidowych leków przeciwzapalnych):
- Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.

Zapobieganie chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy podczas terapii NLPZ:
- Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg raz na dobę.

Leczenie i zapobieganie chorobie wrzodowej wywołanej przez zakażenie Helicobacter pylori:
- Zazwyczaj stosowana dawka to 20 mg leku Ultop dwa razy na dobę przez tydzień.
- Lekarz zaleci również dwa spośród następujących antybiotyków: amoksycylinę, klarytromycynę
lub metronidazol.

Leczenie nadmiaru kwasu w żołądku wywołanego przez guz w trzustce (zespół Zollingera-
Ellisona):
- Zazwyczaj stosowana dawka to 60 mg na dobę.
- Lekarz dostosuje dawkę zależnie od potrzeb pacjenta i określi czas trwania terapii.


Dzieci

Leczenie objawów choroby refluksowej przełyku, np. zgagi i ulewania:
- Dzieci powyżej 1 roku o masie ciała powyżej 10 kg mogą zażywać lek Ultop. Dawka dla dzieci
zależy od masy ciała. Lekarz wyznaczy właściwą dawkę.

Leczenie i zapobieganie chorobie wrzodowej wywołanej przez zakażenie Helicobacter pylori:
- Dzieci powyżej 4 lat mogą zażywać lek Ultop. Dawka dla dzieci zależy od masy ciała. Lekarz
wyznaczy właściwą dawkę.
- Lekarz zaleci również dwa antybiotyki: amoksycylinę i klarytromycynę.

Przyjmowanie leku

- Zalecane jest przyjmowanie leku w godzinach porannych.
- Lek można przyjmować z posiłkiem lub na czczo.
- Kapsułki należy połykać w całości popijając połową szklanki wody. Kapsułek nie należy żuć ani
kruszyć, gdyż zawierają one peletki pokryte powłoką chroniącą przed działaniem kwasu
żołądkowego. Bardzo ważne jest, aby nie uszkodzić peletek.

W razie trudności z połykaniem kapsułek

Jeśli pacjent (dorosły lub dziecko) ma trudności z połknięciem kapsułki należy:
- otworzyć kapsułkę i połknąć jej zawartość popijając połową szklanki wody; można również
wymieszać zawartość kapsułki w małej ilości jogurtu, kwaśnego soku owocowego (np.
jabłkowego, pomarańczowego lub ananasowego) lub w musie jabłkowym.
- zawiesinę należy zawsze wymieszać tuż przed wypiciem (mieszanina nie będzie klarowna);
mieszaninę należy wypić natychmiast lub najpóźniej do 30 minut od przygotowania.
- aby upewnić się, że zażyty został cały lek, należy ponownie napełnić szklankę wodą do
połowy i wypić. Nierozpuszczona, stała pozostałość zawiera lek - nie należy jej żuć ani
kruszyć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ultop

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Ultop, należy jak najszybciej skontaktować się z
lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania dawki leku Ultop

W razie pominięcia dawki leku, należy zażyć ją tak szybko jak to możliwe. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominiętą dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Ultop może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych rzadkich, lecz poważnych działań
niepożądanych należy odstawić lek Ultop i natychmiast skontaktować się z lekarzem:
- Nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka i gardła lub ciała, wysypka, omdlenie lub
trudności z połykaniem (ciężka reakcja alergiczna).
- Zaczerwienienie skóry z pęcherzami lub złuszczaniem skóry. Mogą również wystąpić pęcherze i
krwawienie z warg, oczu, ust, nosa i genitaliów. Może to być objawem zespołu Stevensa-Johnsona
lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka.
- Żółta skóra, ciemna barwa moczu i zmęczenie, które mogą być objawami choroby wątroby.

Inne działania niepożądane:

Częste działania niepożądane
- Ból głowy.
- Zaburzenia żołądka lub jelit: biegunka, ból brzucha, zaparcia, wiatry (wzdęcia).
- Nudności lub wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane

- Obrzęk stóp i kostek.
- Zaburzenia snu (bezsenność).
- Zawroty głowy, uczucie mrowienia, senność.
- Uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego).
- Zmiany w wynikach badań krwi obrazujących czynność wątroby.
- Wysypka skórna, guzkowata wysypka (pokrzywka), świąd.
- Złamanie kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa.
- Ogólne złe samopoczucie i brak energii.

Rzadkie działania niepożądane
- Zaburzenia krwi, np. zmniejszona liczba białych krwinek lub płytek krwi. Może to powodować
osłabienie, sińce lub częste zakażenia.
- Reakcje alergiczne, czasem bardzo ciężkie, w tym obrzęk warg, języka i gardła, gorączka,
świszczący oddech.
- Małe stężenie sodu we krwi. Może to powodować osłabienie, nudności (wymioty) i skurcze.
- Pobudzenie, splątanie lub przygnębienie.
- Zaburzenia smaku.
- Zaburzenia wzroku, np. niewyraźne widzenie.
- Nagła zadyszka lub duszność (skurcz oskrzeli).
- Zapalenie jelita (powodujące biegunkę).
- Suchość w jamie ustnej.
- Zapalenie jamy ustnej.
- Zakażenie grzybicze zwane pleśniawką, które może atakować jelita.
- Zaburzenia wątroby, w tym żółtaczka, której objawami są żółta skóra, ciemna barwa moczu i
zmęczenie.
- Utrata włosów (łysienie).
- Wysypka skórna po ekspozycji na światło słoneczne.
- Ból stawów lub ból mięśni.
- Ciężkie choroby nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek).
- Nasilone pocenie.

Bardzo rzadkie działania niepożądane
- Zaburzenia liczby krwinek w tym niedobór białych krwinek (agranulocytoza).
- Agresja.
- Omamy (widzenie, słyszenie lub wyczuwanie rzeczy, których nie ma).
- Ciężkie choroby wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu.
- Nagła silna wysypka, pęcherze lub łuszczenie skóry, którym może towarzyszyć wysoka gorączka i
ból stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna
naskórka).
- Osłabienie mięśni.
- Powiększone piersi u mężczyzn.

Jeżeli przyjmowano lek Ultop przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość,
zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się jako
zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona
akcja serca. W razie zaobserwowania któregoś z powyższych objawów, należy o tym
niezwłocznie poinformować lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia
stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań krwi
w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Działania niepożądane o nieznanej częstościLek Ultop może w bardzo rzadkich przypadkach niekorzystnie wpływać na białe krwinki prowadząc
do niedoboru odporności. W razie wystąpienia zakażenia, z takimi objawami jak gorączka z bardzo
złym samopoczuciem, lub gorączka z oznakami zakażenia miejscowego, takimi jak ból szyi, gardła
lub jamy ustnej lub też trudności w oddawaniu moczu, należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem w celu przeprowadzenia badań krwi wykluczających agranulocytozę (niedobór białych
krwinek). Bardzo ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu leku.

Nie należy niepokoić się powyższym wykazem działań niepożądanych. Żadne z nich może się nie
pojawić. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane, niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ULTOP

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ultop po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Ultop:

- Substancją czynną leku jest omeprazol. Każda kapsułka dojelitowa, twarda zawiera 10 mg, 20 mg
lub 40 mg omeprazolu.
- Inne składniki leku to:
Zawartość kapsułki: sacharoza, ziarenka (składające się ze skrobi kukurydzianej i sacharozy),
sodu laurylosiarczan, disodu fosforan bezwodny, mannitol, hypromeloza 6 cP, makrogol
6000, talk, polisorbat 80, tytanu dwutlenek
Otoczka kapsułki: żelatyna; kapsułki 10 mg i 20 mg zawierają również barwniki: żółcień
chinolinową (E 104) i (E 171) i kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (1:1).
tytanu dwutlenek (E 171).
Kapsułki 40 mg zawierają również indygotynę (E 132) i tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Ultop i co zawiera opakowanie

Ultop, 10 mg: nieprzezroczysta, żółta kapsułka zawierająca kuliste mikorpeletki barwy białawej do
kremowo-białej.
Ultop, 20 mg: nieprzezroczysta, żółta kapsułka zawierająca kuliste mikropeletki barwy białawej do
kremowo-białej.
Ultop, 40 mg: kapsułka złożona z dwóch nieprzezroczystych części: niebieskiej i białej, zawierająca
kuliste mikropeletki barwy białawej do kremowo-białej.

Opakowania: 7, 14, 15, 28, 30, 56 lub 60 kapsułek dojelitowych, twardych w blistrach, w pudełku
tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Wytwórca
LABORATORIOS LICONSA, S.A.
Av. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Hiszpania

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza