Tabex tabl.(1,5 mg) - 100 szt.

Opakowanie

100 szt.

Producent

Sopharma Warszawa

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: od 1. do 3. dnia należy przyjmować 1 tabl. co 2 h (6 tabl. na dobę); od 4. do 12. dnia należy przyjmować 1 tabl. co 2,5 h (5 tabl. na dobę); od 13. do 16. dnia należy przyjmować 1 tabl. co 3 h (4 tabl. na dobę); od 17. do 20. dnia należy przyjmować 1 tabl. co 5 h (3 tabl. na dobę); od 21. do 25. dnia należy przyjmować 1-2 tabl. na dobę. Czas leczenia to 25 dni. Jedno opakowanie preparatu (100 tabl.) wystarcza na pełną terapię. Osoba paląca powinna definitywnie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5. dnia po rozpoczęciu leczenia. Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie nawet jednego papierosa; od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia. Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 -3 mies. rozpocząć leczenie ponownie. Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne, nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci poniżej 18. rż. i pacjentów w podeszłym wieku powyżej 65. rż.

Zastosowanie

Leczenie uzależnienia od nikotyny. Stosowanie preparatu pozwala na uzyskanie stopniowego zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów odstawienia nikotyny. Końcowym celem stosowania leku jest trwałe zaprzestanie używania produktów zawierających nikotynę.

Treść ulotki

1. Co to jest lek TABEX i w jakim celu się go stosuje

Leczenie uzależnienia od nikotyny. Stosowanie leku TABEX pozwala na uzyskanie stopniowego
zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwyczajenie od palenia tytoniu bez objawów
odstawienia nikotyny. Końcowym celem stosowania leku TABEX jest trwałe zaprzestanie używania
produktów zawierających nikotynę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku TABEX

Kiedy nie stosować leku TABEX:
− jeśli pacjent ma uczulenie na cytyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
   (wymienione w punkcie 6),
− w przypadku niestabilnej dławicy piersiowej,
− w przypadku przebytego niedawno zawału serca,
− w przypadku klinicznie istotnych zaburzeń rytmu serca,
− w przypadku niedawno przebytego udaru mózgu,
− w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
TABEX należy ostrożnie stosować w przypadku choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca,
nadciśnienia tętniczego, guza chromochłonnego nadnerczy, miażdżycy tętnic, choroby wrzodowej
żołądka i dwunastnicy, choroby refluksowej przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy, niektórych
postaci schizofrenii, niewydolności nerek i wątroby.
Ze względu na ograniczone doświadczenie, nie zaleca się stosowania leku u pacjentów w podeszłym
wieku (powyżej 65 lat).

TABEX powinny przyjmować tylko osoby z poważnym zamiarem odzwyczajenia się od palenia
tytoniu. Przyjmowanie leku i kontynuacja palenia tytoniu może doprowadzić do wzmożenia działań
niepożądanych nikotyny.

Dzieci
Ze względu na ograniczone doświadczenie, nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 18
lat.

Leki TABEX a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie należy przyjmować leku TABEX razem z lekami przeciwgruźliczymi.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Lek TABEX jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
TABEX nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

TABEX zawiera laktozę
Jedna tabletka leku TABEX zawiera 28 mg laktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta
nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem
leku.

3. Jak stosować lek TABEX

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jedno opakowanie leku TABEX (100 tabletek) wystarcza na pełną terapię.

Czas leczenia to 25 dni.

Lek TABEX należy przyjmować doustnie z odpowiednią ilością wody zgodnie z następującym
schematem.

Dni terapii                 Dawkowanie                      Maksymalna dawka dzienna

Od 1 do 3 dnia         1 tabletka co 2 godziny          6 tabletek
Od 4 do 12 dnia        1 tabletka co 2,5 godziny       5 tabletek
Od 13 do 16 dnia      1 tabletka co 3 godziny          4 tabletki
Od 17 do 20 dnia      1 tabletka co 5 godzin            3 tabletki
Od 21 do 25 dnia      1-2 tabletki dziennie              do 2 tabletek

Osoba paląca powinna całkowicie zrezygnować z palenia, najpóźniej 5 dnia po rozpoczęciu leczenia.
Osoba, która zrezygnowała z palenia, w żadnym przypadku nie może pozwolić sobie na zapalenie
nawet jednego papierosa. Od tego zależy trwałość uzyskanego wyniku leczenia.
Jeżeli rezultat terapii jest niezadowalający, należy przerwać leczenie i po upływie 2 do 3 miesięcy
rozpocząć leczenie ponownie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TABEX
Objawy występujące po przedawkowaniu leku TABEX są charakterystyczne dla objawów zatrucia
nikotyną. Objawami przedawkowania są: złe samopoczucie, nudności, wymioty, przyspieszenie akcji
serca, wahania ciśnienia krwi, zaburzenia oddychania, zaburzenia widzenia, drgawki.
W przypadku wystąpienia nawet tylko jednego z opisywanych objawów lub objawu, który nie został
wymieniony w ulotce, należy zaprzestać przyjmowania leku TABEX i skontaktować się z lekarzem
lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku TABEX
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku TABEX
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Zwykle obserwuje się łagodne do umiarkowanych w nasileniu działania niepożądane, takie jak
dolegliwości żołądkowo-jelitowe (suchość w jamie ustnej, bóle brzucha, nudności, wymioty, zmiany
smaku, zaparcie, biegunka, wzdęcia, pieczenie języka, zgaga, nadmierne ślinienie), zwiększenie
apetytu i przyrost masy ciała oraz rozdrażnianie. Ponadto może występować wzmożona męczliwość,
złe samopoczucie, zmęczenie, łzawienie oczu, przyspieszenie lub zwolnienie akcji serca, zwyżki
ciśnienia tętniczego, bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu (bezsenność, senność, ospałość, dziwne
sny, koszmary), zmiany nastroju, lęk, trudności w koncentracji, osłabienie popędu płciowego,
duszność, wzmożone odkrztuszanie, bóle mięśniowe, wysypka, wzmożona potliwość, zmniejszenie
elastyczności skóry, wzrost aktywności enzymów wątrobowych.

Wymienione działania niepożądane występują głównie w początkowym okresie leczenia i ustępują
wraz z jego trwaniem. Mogą być one również wynikiem zaprzestania palenia tytoniu (objawy
odstawienia), a nie przyjmowania leku TABEX.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-
21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek TABEX

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed wilgocią. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek TABEX
- Substancją czynną leku jest cytyzyna. Jedna tabletka powlekana zawiera 1,5 mg cytyzyny.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu
  stearynian. Skład otoczki (Opadry II): alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek, makrogol 3350,
  talk, tlenek żelaza żółty, tlenek żelaza czerwony, tlenek żelaza czarny.

Jak wygląda lek TABEX i co zawiera opakowanie
Tekturowe pudełko zawiera 100 tabletek (5 blistrów PVC/Al po 20 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny
Sopharma Warszawa Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa

Wytwórca
SOPHARMA AD
16, Iliensko Shosse str., 1220 Sofia, Bułgaria

Kategoria dostępności: OTC - Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza