Syrop z sulfogwajakolem syrop - but. 125 g

Opakowanie

but. 125 g

Producent

Hasco-Lek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

syrop

Dawkowanie

Doustnie. Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli - 10 ml syropu 3-4 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat - 5 ml syropu 3 razy na dobę. Dzieci w wieku poniżej 6 lat - stosować po konsultacji i zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie

W trudnościach z odkrztuszaniem.

Treść ulotki

SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM
0,39 g/5 ml, syrop
Sulfogaiacoli sirupus

Działanie
Wykrztuśne.

Wskazania do stosowania
W trudnościach z odkrztuszaniem.

Przeciwwskazania
Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Środki ostrożności
Nie przekraczać zalecanych dawek z uwagi na zawartość etanolu i możliwość podrażnienia przewodu
pokarmowego.

Interakcje
Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią
Bezpieczeństwo w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Przed zastosowaniem leku należy
poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek stosowany zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.
Nie zaleca się stosowania leku bezpośrednio przed lub w trakcie prowadzenia pojazdu, gdyż ze
względu na niewielką zawartość alkoholu lek może mieć wpływ na wynik urządzeń kontrolujących
poziom alkoholu w powietrzu wydychanym.

Przedawkowanie
Brak danych.

SPOSÓB I DROGA PODANIA

Dzieci w wieku poniżej 6 lat - stosować po konsultacji i zgodnie z zaleceniami lekarza.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat - 5 ml syropu 3 razy na dobę.
Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli - 10 ml syropu 3-4 razy na dobę.
Podanie doustne.

Do opakowania dołączona jest miarka.

Możliwe działania niepożądane
W dużych dawkach lek drażni przewód pokarmowy.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych, tel.: 22 49 21 301, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można
zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Chronić od światła.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład
100 g syropu sporządzonego wg receptury FP zawiera:
Sulfogwajakol - 6 g
Syrop z owocni pomarańczy gorzkiej - 94 g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

125 g

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
PPF HASCO-LEK S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E
tel. 22 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

(Logo podmiotu odpowiedzialnego)

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-0063/ChF

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza