Sirdalud

Sirdalud

  1. Sirdalud czy jest refundowany
  2. Sirdalud zastosowanie
  3. Sirdalud dawkowanie
  4. Sirdalud a siłownia
  5. Sirdalud na ból szyi
  6. Sirdalud a alkohol
  7. Sirdalud jak długo można podawać

Sirdalud to lek, w którym substancją czynną jest tyzanidyna pod postacią chlorowodorku. Wykorzystywany jest w celu obniżenia wzmożonego napięcia mięśniowego. Lek sirdalud wydawany jest na receptę. Cena leku zależna jest od dawki, na rynku dostępne są opakowania 4 mg oraz 6 mg, w opakowaniach po 10 lub 30 sztuk. Lek dostępny jest w postaci tabletek oraz kapsułek MR (o zmodyfikowanym uwalnianiu), przy czym druga postać leku wykorzystywana jest w napięciu mięśniowym będącym skutkiem chorób o podłożu neurologicznym, jak np. stwardnienie rozsiane, choroby przewlekłe i zwyrodnieniowe rdzenia kręgowego, a także po udarze mózgu. Lek stosowany jest także u dorosłych, ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym.

Sirdalud czy jest refundowany

Sirdalud jest lekiem, który podlega refundacji, a jej wysokość zależy od tego, co zostało wpisane przez lekarza na recepcie.

Sirdalud stosowanie

Sirdalud jest lekiem przyjmowanym w różnych przypadkach medycznych. Pomaga złagodzić skurcze mięśniowe, ponieważ tyzanidyna działa bezpośrednio na rdzeń kręgowy, w którym stymuluje pracę niektórych receptorów, w efekcie blokując wydzielanie aminokwasów odpowiadających za pobudzanie receptorów N-metylo-D-asparaginianowych. Mechanizm ten pozwala na zmniejszenie napięcia mięśniowego. Doskonale sprawdzi się sirdalud na ból szyi. Lek wykorzystywany jest przy zbyt dużym napięciu mięśniowym, który towarzyszy niektórym chorobom neurologicznym. Zalecany jest także pacjentom po niektórych zabiegach operacyjnych, w przewlekłych chorobach rdzenia mięśniowego, chorobach zwyrodnieniowych rdzenia kręgowego, przy porażeniu mózgowym lub udarze naczyniowym mózgu. Sirdalud sprawdza się zarówno w stanach ostrych, charakteryzujących się bolesnymi skurczami mięśni, a także w stanach przewlekłych.

Sirdalud dawkowanie

Sirdalud podany doustnie bardzo szybko się wchłania. Sirdalud lek nie może być wykorzystany w niektórych przypadkach, jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na tyzanidynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, w tym także laktozę, która jest jedną z substancji pomocniczych. Przeciwwskazaniem do stosowania leku są także: zaburzenia czynności wątroby, trwałe podwyższenie aktywności aminotransferaz oraz trwające leczenie oparte na inhibitorach CYP1A2. Miesiączka nie jest wymieniana jako przeciwskazanie do przyjmowania leku sirdulad.

Sirdalud a siłownia

Nie ma jednoznacznych przeciwwskazań, które zabraniałyby aktywności fizycznej podczas kuracji lekiem. Jednoczesne zażywanie leku oraz korzystanie z siłowni może okazać się połączeniem niekorzystnym ze względu na fakt, że wśród działań niepożądanych wskazywane są m. in. zawroty głowy, osłabienie mięśni, a u niektórych pacjentów odnotowywano omdlenia czy bradykardię.

Sirdalud na ból szyi

Ból mięśni szyi jest jedną z częstych przyczyn stosowania leku sirdalud. Zawarta w nim substancja czynna powoduje rozkurczanie mięśni, co w konsekwencji prowadzi do ustąpienia bólu.

Sirdalud a alkohol

Producent leku zaznaczył, że podczas kuracji lekiem sirdalud należy bezwzględnie zrezygnować ze spożywania alkoholu, ponieważ może on zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych.

Sirdalud jak długo można podawać?

Nie ma jednoznacznych ograniczeń co do okresu w jakim powinien być stosowany lek sirdalud, jednak bardzo ważne jest, aby kuracja lekiem nie została przerwana w trybie nagłym. Odstawienie leku powinno zostać skonsultowane z lekarzem prowadzącym. W pierwszej kolejności dawkę leku powinno się odpowiednio zmniejszyć. Zbyt gwałtowne odstawienie leku może powodować wystąpienie skutków ubocznych, w tym wystąpienie nadciśnienia tętniczego czy zaburzenia rytmu serca.

 

Dystrybutor na terenie Polski: www.sandoz.pl