Sachol żel stomatologiczny żel do stos. w j. ustnej((87,1 mg+0,1 mg)/g) - tuba 10 g

Opakowanie

tuba 10 g

Producent

Bausch+Lomb Ireland

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

żel do stos. w j. ustnej

Dawkowanie

Niewielką ilość żelu (o długości około 1 centymetra) nanosić na chorobowo zmienione miejsce 2 do 3 razy na dobę. Sposób podania. Żel lekko wcierać przez około 2 minuty. Przez około pół godziny po zastosowaniu żelu nie pić i nie przyjmować żadnych pokarmów. Nie stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

Zastosowanie

Stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej. Nadżerki i owrzodzenia jamy ustnej. Zapalenie dziąseł. Choroby przyzębia.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Sachol żel stomatologiczny i w jakim celu się go stosuje

Lek wykazuje działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe i odkażające miejscowo. Działanie leku jest
wynikiem działania poszczególnych składników. Główny składnik leku – choliny salicylan działa
miejscowo przeciwzapalnie i słabo przeciwbólowo. Cetalkoniowy chlorek wzmacnia działanie
przeciwbólowe i przeciwzapalne leku. Występujące w podłożu: metylu parahydroksybenzoesan i
propylu parahydroksybenzoesan w stężeniach zawartych w leku wykazują działanie odkażające.

Wskazania do stosowania:
- stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej,
- nadżerki i owrzodzenia jamy ustnej,
- zapalenie dziąseł,
- choroby przyzębia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sachol żel stomatologiczny

Kiedy nie stosować leku Sachol żel stomatologiczny
- jeśli pacjent ma uczulenie na choliny salicylan, cetalkoniowy chlorek, inne salicylany lub
  którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
- jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Sachol żel stomatologiczny należy omówić to z lekarzem,
farmaceutą lub pielęgniarką.
W miejscu zastosowania leku może wystąpić krótkotrwałe, przemijające pieczenie.

Dzieci i młodzież
Nie stosować u dzieci w wieku do 3 lat.

Lek Sachol żel stomatologiczny a inne leki
Należypowiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W razie miejscowego stosowania leku zgodnie z zaleconym dawkowaniem, nie istnieje ryzyko
wystąpienia interakcji.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Stosowanie w okresie ciąży wyłącznie na zlecenie lekarza. Nie stosować w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią
Pochodne kwasu salicylowego są wydzielane z mlekiem kobiecym i nie zaleca się ich stosowania
w okresie karmienia piersią.

Prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Sachol żel stomatologiczny zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu
parahydroksybenzoesan.
Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Lek Sachol żel stomatologiczny zawiera etanol
Ten lek zawiera około 0.1 g alkoholu (etanolu 96%) w każdej dawce. Ilość alkoholu w dawce tego
leku jest równoważna mniej niż 2,5 ml piwa lub 1 ml wina. Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie
powodowała zauważalnych skutków.

3. Jak stosować lek Sachol żel stomatologiczny

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,
farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka: stosować 2 do 3 razy na dobę.
Sposób podawania: niewielką ilość żelu nanosić na chorobowo zmienione miejsce, lekko wcierać
przez około 2 minuty.
Przez około pół godziny po zastosowaniu żelu nie pić i nie przyjmować żadnych pokarmów.
Po zastosowaniu, żel utrzymuje się przez kilka minut na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku do 3 lat.
Stosowanie u dzieci w wieku powyżej 3 lat wyłącznie na zlecenie lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sachol żel stomatologiczny
Teoretycznie nie jest możliwe przedawkowanie leku. Jeżeli to jednak nastąpi, należy przepłukać jamę
ustną obfitą ilością wody i ewentualnie wywołać wymioty.
W przypadku nadwrażliwości na salicylany, po przedawkowaniu żelu i wchłonięciu do organizmu
znaczących ilości choliny salicylanu mogą wystąpić objawy ogólnego działania salicylanów jak:
pocenie się, szum w uszach, nudności, wymioty, zawroty głowy, zmiany skórne (rumień lub
pokrzywka). Należy wówczas skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Sachol żel stomatologiczny
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
może wystąpić krótkotrwałe, przemijające pieczenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, Strona internetowa:
https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sachol żel stomatologiczny

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
Okres ważności:
6 miesięcy po pierwszym otwarciu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie. Termin ważności
oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sachol żel stomatologiczny
- Substancjami czynnymi leku są: choliny salicylan i cetalkoniowy chlorek.
  1 g żelu zawiera 87,1 mg choliny salicylanu i 0,1 mg cetalkoniowego chlorku.
- Pozostałe składniki leku to: hydroksyetyloceluloza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu
  parahydroksybenzoesan, glicerol, olejek eteryczny anyżu gwiaździstego, etanol 96%, woda
  oczyszczona.

Jak wygląda lek Sachol żel stomatologiczny i co zawiera opakowanie
Lek Sachol żel stomatologiczny to przezroczysta, bezbarwna, jednolita masa o zapachu olejku
anyżowego.
Tuba aluminiowa z membraną z zakrętką HDPE w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowania: 10 g.

Podmiot odpowiedzialny
Bausch + Lomb Ireland Limited
3013 Lake Drive
Citywest Business Campus
Dublin 24, D24PPT3
Irlandia
customerservice.pharma.poland@bausch.com

Wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
ul. Wincentego Pola 21, 58 – 500 Jelenia Góra
tel.: (075) 643-31-02
fax: (075) 752-44-55
e-mail: jelfa@jelfa.com.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza