Rutoven żel(20 mg/g) - 30 g

Opakowanie

30 g

Producent

Herbapol Poznań

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

żel

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli: nanieść cienką warstwę żelu na skórę, w miejsca dotknięte dolegliwościami związanymi z niewydolnością żylną, obrzękami, uczuciem ciężkości, mrowieniem. Masować delikatnie do całkowitego wchłonięcia. Stosować 3 razy na dobę przez 2-3 tyg.

Zastosowanie

Leczenie przewlekłej niewydolności żylnej i jej objawów, obrzęków podudzi, uczucia ciężkości nóg, uczucia mrowienia, itp.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Rutoven i w jakim celu się go stosuje

Lek Rutoven zawiera trokserutynę, która wykazuje działanie ochronne na naczynia krwionośne, poprzez utrzymanie odpowiedniej ich elastyczności oraz zmniejszanie ich przepuszczalności. Lek Rutoven stosowany jest w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej i jej objawach, obrzękach podudzi, uczuciu ciężkości nóg, uczuciu mrowienia, itp.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutoven

Kiedy nie stosować leku Rutoven

- jeśli pacjent ma uczulenie na trokserutynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować na uszkodzoną skórę. Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan i w związku z tym może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera także bronopol, co może wywołać u osób wrażliwych miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe).

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania u dzieci. Przed zastosowaniem leku u dzieci należy zasięgnąć porady lekarza.

Inne leki i Rutoven

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Brak danych na temat interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Rutoven nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Lek Rutoven zawiera etylu parahydroksybenzoesan i bronopol

Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan i w związku z tym może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera także bronopol, co może wywołać u osób wrażliwych miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe).3. Jak stosować lek Rutoven

Lek stosować na skórę.
Nanieść cienką warstwężelu na skórę, w miejsca dotknięte dolegliwościami związanymi z niewydolnościążylną, obrzękami, uczuciem ciężkości, mrowieniem. Masować delikatnie do całkowitego wchłonięcia. Stosować 3 razy w ciągu doby przez okres 2 – 3 tygodni.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rutoven

Brak informacji na temat przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Rutoven

Należy kontynuować terapię według wcześniej przyjętego schematu.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Rutoven może powodować działania niepożądane.
U osób wrażliwych na trokserutynę może pojawić się zaczerwienienie skóry, pokrzywka.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Rutoven mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.5. Jak przechowywać lek Rutoven

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leku nie stosować po upływie pół roku od momentu otwarcia tuby.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rutoven

- Substancja czynna: trokserutyna (Troxerutinum) – 20 mg/g.
- Pozostałe składniki leku to: karbomer, sodu wodorotlenek, etylu parahydroksybenzoesan, bronopol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Rutoven i co zawiera opakowanie

Lek Rutoven jest w postaci żelu.
Dostępne opakowanie: tuba aluminiowa, zawierająca 30 g żelu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska
tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza