Ralago tabl.(1 mg) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Krka

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 mg raz na dobę z lewodopą lub bez lewodopy. Szczególne grupy pacjentów. Stosowanie rasagiliny jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Należy unikać stosowania leku u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność rozpoczynając stosowanie rasagiliny u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. W razie rozwinięcia się łagodnych zaburzeń czynności wątroby w postać o umiarkowanym nasileniu należy przerwać podawanie rasagiliny. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u osób w podeszłym wieku. Nie ma potrzeby stosowania specjalnych środków ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży; stosowanie leku u dzieci i młodzieży w leczeniu choroby Parkinsona nie jest właściwe. Sposób podania. Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Zastosowanie

Leczenie u dorosłych idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii (bez lewodopy) lub w leczeniu wspomagającym (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Ralago i w jakim celu się go stosuje

Lek Ralago zawiera substancję czynną rasagilinę i stosowany jest u dorosłych w leczeniu choroby
Parkinsona. Lek ten można podawać jednocześnie z lewodopą (innym lekiem stosowanym w leczeniu
choroby Parkinsona) lub bez lewodopy.

W chorobie Parkinsona dochodzi do utraty komórek, które produkują dopaminę w mózgu. Dopamina
pełni w mózgu rolę neuroprzekaźnika mającego wpływ na kontrolę ruchu. Lek Ralago powoduje
zwiększenie i utrzymanie stężenia dopaminy w tych obszarach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ralago

Kiedy nie stosować leku Ralago
- jeśli pacjent ma uczulenie na rasagilinęlub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia czynności wątroby.

Podczas stosowania leku Ralago nie wolno jednocześnie przyjmować następujących leków:
- inhibitorów monoaminooksydazy (ang. Monoamine oxidase inhibitors, MAO) (stosowanych
  np. w leczeniu depresji
  występującej w przebiegu choroby Parkinsona lub w jakichkolwiek innych wskazaniach),
  w tym leków i ziół wydawanych bez recepty, np. ziele dziurawca zwyczajnego – Hypericum
  perforatum
,
- petydyny (silnego leku przeciwbólowego).
Musi upłynąć co najmniej 14 dni między zaprzestaniem stosowania leku Ralago a rozpoczęciem
stosowania leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (ang. Monoamine oxidase inhibitors,
MAO) lub petydyny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Ralagonależy omówić to z lekarzem:
- jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zaburzenia czynności wątroby,
- pacjent powinien poinformować swojego lekarza o wszelkich niepokojących zmianach na
  skórze. Leczenie lekiem Ralago może zwiększać ryzyko raka skóry.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub jego bliscy zauważą u chorego nietypowe zachowania
będące wynikiem nieodpartego impulsu, przymusu czy pragnienia wykonywania pewnych czynności,
szkodliwych dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania zwane są zaburzeniami kontroli
impulsów. U pacjentów przyjmujących lek Ralago i (lub) inne leki stosowane w leczeniu choroby
Parkinsona obserwowano takie zachowania jak natręctwa, obsesyjne myśli, patologiczne uzależnienie
od hazardu, niepohamowane wydawanie pieniędzy, impulsywne zachowania, nadmierny popęd
seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne. Lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki
lub odstawieniu leku (patrz punkt 4).

Lek Ralago może wywoływać senność oraz nagłe zasypianie podczas wykonywania codziennych
czynności, szczególnie w przypadku jednoczesnego przyjmowania innych leków dopaminergicznych
(stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona). Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie:
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Dzieci i młodzież
Stosowanie leku Ralago u dzieci i młodzieży nie jest zasadne. W związku z tym, nie zaleca się
stosowania leku Ralago u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Ralago a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje któryś z następujących leków:
- niektóre leki przeciwdepresyjne (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny,
  selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, trójpierścieniowe lub
  czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne),
- cyprofloksacyna (antybiotyk stosowany w zakażeniach),
- dekstrometorfan (lek przeciwkaszlowy),
- sympatykomimetyki takie, jak wchodzące w skład kropli do oczu, leków zmniejszających
  przekrwienie błony śluzowej podawanych do nosa i doustnie oraz leków przeciw
  przeziębieniu, zawierających efedrynę lub pseudoefedrynę.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Ralago z lekami przeciwdepresyjnymi zawierającymi
fluoksetynę lub fluwoksaminę.
Stosowanie leku Ralago można rozpocząć po upływie co najmniej 5 tygodni od zaprzestania
podawania fluoksetyny.
Stosowanie fluoksetyny lub fluwoksaminy można rozpocząć po upływie co najmniej 14 dni od
zaprzestania przyjmowania leku Ralago.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o paleniu tytoniu lub zamiarze zaprzestania palenia
tytoniu. Palenie tytoniu może zmniejszać ilość leku Ralago we krwi.

Ralago z jedzeniem, piciem i alkoholem
Ralago można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, powinna unikać przyjmowania leku Ralago, ponieważ nie jest znane
działanie leku Ralago na przebieg ciąży i nienarodzone dziecko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Należy zasięgnąć porady lekarza przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu i obsługi maszyn,
ponieważ choroba Parkinsona i stosowanie leku Ralago mogą wpływać na zdolność wykonywania
tych czynności. Lek Ralago może powodować zawroty głowy lub senność; może również wywoływać
epizody nagłego zasypiania.
Działania te bywają bardziej nasilone w przypadku przyjmowania innych leków stosowanych w
leczeniu objawów choroby Parkinsona lub innych leków wywołujących senność, lub jeśli pacjent
spożywa alkohol w trakcie stosowania leku Ralago. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub)
epizody nagłego zasypiania, przed stosowaniem lub w trakcie przyjmowania leku Ralago, nie
powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn (patrz punkt 2).

3. Jak stosować lek Ralago

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Ralago to 1 tabletka (1 mg) przyjmowana doustnie raz na dobę. Lek Ralago
można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ralago
Jeśli pacjentowi wydaje się, że przyjął więcej tabletek leku Ralago niż zalecono, powinien
natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy zabrać ze sobą opakowanie/blister leku
Ralago, aby pokazać je lekarzowi lub farmaceucie.

Objawy zgłaszane po przedawkowaniu leku Ralago obejmowały nieznacznie euforyczny nastrój
(lekka postać manii), skrajnie wysokie ciśnienie krwi i zespół serotoninowy (patrz punkt 4).

Pominięcie zastosowania dawki leku Ralago
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną
dawkę leku Ralago o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Ralago
Nie należy przerywać stosowania leku Ralago bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów należy natychmiast skontaktować
się z lekarzem
. Pacjent może wymagać pilnej porady medycznej lub leczenia:
- jeśli u pacjenta wystąpią nietypowe zachowania, takie jak natręctwa, obsesyjne myśli,
  uzależnienie od hazardu, niepohamowane robienie zakupów lub wydawanie pieniędzy,
  impulsywne zachowania, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli o seksie (zaburzenia
  kontroli impulsów, patrz punkt 2)
- jeśli pacjent widzi lub słyszy rzeczy, których nie ma (omamy)
- jeśli jednocześnie wystąpią któreś z następujących objawów: omamy, gorączka, niepokój
  ruchowy, drżenie i pocenie się (zespół serotoninowy)

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent zauważy podejrzane zmiany skórne, ponieważ
podczas stosowania tego leku może występować zwiększone ryzyko raka skóry (czerniaka) (patrz
punkt 2).

Inne działania niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)
- mimowolne ruchy ciała (dyskinezy)
- bóle głowy

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)
- bóle brzucha
- upadek
- reakcja alergiczna
- gorączka
- grypa
- złe samopoczucie (osłabienie)
- ból szyi
- ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
- obniżenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania z objawami przypominającymi zawroty
  głowy (niedociśnienie ortostatyczne)
- zmniejszone łaknienie (zmniejszony apetyt)
- zaparcia
- suchość w jamie ustnej
- nudności i wymioty
- wzdęcia z oddawaniem gazów
- nieprawidłowe wyniki badania krwi (leukopenia)
- bóle stawów
- bóle mięśniowo-szkieletowe (bóle mięśniowo-kostne)
- zapalenie stawów
- drętwienie i osłabienie mięśni ręki (zespół cieśni nadgarstka)
- zmniejszenie masy ciała
- koszmary senne
- utrudniona koordynacja grup mięśni (zaburzenia równowagi)
- depresja
- zawroty głowy
- przedłużające się napięcie mięśni (dystonia)
- wyciek z nosa (katar)
- podrażnienie skóry (zapalenie skóry)
- wysypka
- przekrwienie oczu (zapalenie spojówek)
- nagłe parcie na mocz

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)
- udar mózgu
- zawał mięśnia sercowego
- wysypka w postaci pęcherzyków (wysypka pęcherzykowo-pęcherzowa)

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
- podwyższone ciśnienie krwi
- nadmierna senność
- nagłe zasypianie

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ralago

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin
ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ralago
- Substancją czynną leku jest rasagilina. Każda tabletka zawiera 1 mg rasagiliny (w postaci
  rasagiliny półwinianu).
- Pozostałe składniki to celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, krzemionka
  koloidalna, bezwodna, talk i kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Ralago i co zawiera opakowanie
Białe do prawie białych z możliwymi ciemniejszymi plamkami, okrągłe, lekko obustronnie wypukłe
tabletki ze ściętymi krawędziami; średnica tabletki: 7 mm

Opakowania:
10, 14, 28, 30, 56, 60, 84 i 90 tabletek, w tekturowym pudełku
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Wytwórca
KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
KRKA-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa
Tel. 22 57 37 500

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza