Pyrazinamid Farmapol tabl.(500 mg) - 250 szt.

Opakowanie

250 szt.

Producent

Farmapol

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl.

Kwota refundowana

157.34

Wybierz opakowanie
500 mg, tabl., 250 szt.
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Zwykle stosuje się 20-30 mg/kg mc. w jednej dawce dobowej. U dorosłych najczęściej podaje się 1,5 g raz na dobę. Nie podawać dawki większej niż 2 g na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Dawkę należy zmniejszyć w przypadku niewydolności nerek. Sposób podania. Lek należy popić wodą.

Zastosowanie

Pierwsza faza leczenia gruźlicy, tj. leczenie intensywne (pierwsze 2 miesiące) w skojarzeniu z ryfampicyną i izoniazydem; zwiększa to skuteczność leczenia, przyspiesza odprątkowanie i zmniejsza liczbę nawrotów. Leczenie gruźlicy płuc i gruźlicy pozapłucnej, wywołanej przez prątki oporne na główne chemioterapeutyki przeciwgruźlicze (izoniazyd lub ryfampicynę), zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi.

Treść ulotki

1. Co to jest Pyrazinamid Farmapol i w jakim celu się go stosuje

Lek Pyrazinamid Farmapol zawiera pirazynamid – substancję czynną, która ma silne działanie
przeciwprątkowe (hamuje rozwój prątków gruźlicy).
Pyrazinamid Farmapol stosuje się w połączeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi w celu
zwiększenia skuteczności leczenia i zmniejszenia liczby nawrotów choroby.

Wskazania do stosowania:
- w pierwszej fazie leczenia gruźlicy, tj. podczas leczenia intensywnego (pierwsze dwa miesiące)
w skojarzeniu z ryfampicyną i izoniazydem; zwiększa to skuteczność leczenia, przyspiesza
odprątkowanie i zmniejsza liczbę nawrotów;
- w leczeniu gruźlicy płuc i gruźlicy pozapłucnej, wywołanej przez prątki oporne na główne
chemioterapeutyki przeciwgruźlicze (izoniazyd lub ryfampicynę), zawsze w skojarzeniu z innymi
lekami przeciwgruźliczymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Pyrazinamid Farmapol

Kiedy nie stosować leku Pyrazinamid Farmapol


- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych
składników leku (patrz punkt 6: Zawartość opakowania i inne informacje).
- Jeśli pacjent ma niewydolność wątroby.
- Jeśli pacjent ma dnę moczanową (choroba polegająca na nadmiernym wytwarzaniu w organizmie
kwasu moczowego, który odkłada się w postaci kryształków w stawach i tkankach
okołostawowych, powodując silne bóle).
- Jeśli pacjent ma porfirię (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu – składnika
hemoglobiny).
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek Pyrazinamid Farmapol może powodować zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i
wystąpienie objawów dny moczanowej (patrz punkt 4: Możliwe działania niepożądane). Na
początku leczenia lekarz zaleci oznaczenie stężenia kwasu moczowego we krwi. Jeśli u pacjenta
wystąpią objawy ostrego zapalenia stawów, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.
- Lek Pyrazinamid Farmapol może powodować uszkodzenie wątroby (objawy - patrz punkt 4:
Możliwe działania niepożądane). Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek zaburzenia czynności,
należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci badania czynności wątroby przed
rozpoczęciem stosowania leku i systematycznie w czasie leczenia.
- Lek Pyrazinamid Farmapol należy stosować ostrożnie u pacjentów z przebytymi chorobami
wątroby oraz u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem zapalenia wątroby (np. nadużywających
alkoholu). Lek nie należy stosować u tych pacjentów, jeśli wyniki prób wątrobowych już przed
rozpoczęciem leczenia wskazują na niewydolność wątroby.
- Lek Pyrazinamid Farmapol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek;
lekarz ustali dawkowanie i długość leczenia.
- Lek Pyrazinamid Farmapol należy stosować ostrożnie u pacjentów z cukrzycą, ponieważ lek
może powodować trudności w jej leczeniu.
- Lek Pyrazinamid Farmapol u dzieci można stosować tylko w warunkach szpitalnych.
- U osób dorosłych wskazane jest rozpoczęcie podawania leku w szpitalu, potem lek można
przyjmować pod opieką lekarza specjalisty.


Inne leki i Pyrazinamid Farmapol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przed zastosowaniem leku Pyrazinamid Farmapol pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli
przyjmuje:
- insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe (stosowane w leczeniu cukrzycy);
- allopurynol, kolchicynę, probenecyd, sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej)
- lek Pyrazinamid Farmapol zmniejsza ich skuteczność; lekarz dostosuje dawki tych leków;
- cyklosporynę (lek stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządów) - lek Pyrazinamid
Farmapol może zmniejszać jej skuteczność; dlatego lekarz będzie kontrolował stężenie
cyklosporyny i dostosuje jej dawkowanie;
- lewofloksacynę (lek stosowany w leczeniu niektórych zakażeń bakteryjnych) - nie należy stosować
jej jednocześnie z lekiem Pyrazinamid Farmapol ze względu na ryzyko działań niepożądanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią lub gdy istnieje podejrzenie,
że jest w ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń w ruchu.

3. Jak stosować Pyrazinamid Farmapol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza.

Zalecane dawkowanie

Zwykle podaje się 20 do 30 mg na kilogram masy ciała w jednej dawce na dobę.

U dorosłych stosuje się najczęściej 3 tabletki (1,5 g) raz na dobę.
Nie należy stosować więcej niż 4 tabletki (2 g) na dobę.

Lek należy przyjmować doustnie, popijając wodą.
Lek można przyjmować niezależnie od posiłku.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Lekarz zaleci dawkę mniejszą niż zwykle stosowana.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki lekuPyrazinamid Farmapol

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania dawki leku Pyrazinamid Farmapol

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku Pyrazinamid Farmapol, ale przypomni sobie o tym w ciągu 12
godzin od czasu, kiedy zwykle ją stosuje, powinien niezwłocznie zażyćpominiętą dawkę, a potem
następną dawkę przyjąć o zwykłej porze.
Jeśli pacjent zapomni o tym na dłużej niż 12 godzin, powinien po prostu przyjąć następną dawkę o
zwykłej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Pyrazinamid Farmapol

O zakończeniu leczenia powinien zadecydować lekarz prowadzący.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:


- uszkodzenie wątroby (pierwszymi objawami może być żółtaczka, zwiększona aktywność enzymów
wątrobowych we krwi AlAT i AspAT); szkodliwy wpływ leku na wątrobę zależy od dawki i może
wystąpić w dowolnym momencie leczenia;
- zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, prowadzące do wystąpienia dny moczanowej
(stan zapalny stawu z zaczerwienieniem, obrzękiem, ociepleniem i ostrym bólem);
- nudności, wymioty, brak apetytu (jadłowstręt);
- niedokrwistość z niedoboru żelaza (zwana też anemią, objawiająca się m.in.: postępującym
osłabieniem, łatwym męczeniem, bladością skóry i błon śluzowych, zaburzeniami koncentracji,
łamliwością paznokci, wypadaniem włosów);
- niedokrwistość syderoblastyczna (rodzaj anemii spowodowany przez nadmierne odkładanie żelaza
w szpiku kostnym);
- trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i
powstawania siniaków);
- zaburzenia krzepnięcia krwi (rzadko);
- lekki ból stawów i ból mięśni;
- złe samopoczucie,
- odczyny alergiczne (takie jak: wysypka skórna, pokrzywka, świąd);
- gorączka (rzadko);
- nadwrażliwość na światło,
- porfiria (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu – składnika hemoglobiny);
- trudności w oddawaniu moczu;
- zaburzenia pracy nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek).

Jeśli wystąpią objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Pyrazinamid Farmapol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w suchym miejscu.
Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Pyrazinamid Farmapol

- Substancją czynną leku jest pirazynamid.
1 tabletka zawiera 500 mg pirazynamidu.
- Ponadto lek zawiera: skrobię ziemniaczaną, talk farmaceutyczny, karboksymetyloskrobię sodową.

Jak wygląda Pyrazinamid Farmapol i co zawiera opakowanie

Lek Pyrazinamid Farmapol ma postać tabletek, barwy białej, z napisem PYRAZINAMID.
Tabletki pakowane są w pojemnik polipropylenowy.
Opakowanie zawiera 250 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.
ul. Św. Wojciech 29
61-749 Poznań
Tel.: + 48 61 852 63 53
Fax: +48 61 852 96 55
E-mail: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza