Purethal zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i drzew(20 000 AUM/ml) - fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą

Opakowanie

fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą

Producent

Hal Allergy

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i drzew

Kwota refundowana

242.74

Wybierz opakowanie
20 000 AUM/ml, zaw. do wstrz. - mieszanki alergoidów pyłków traw i drzew, fiolka 3 ml + 8 strzyk. z igłą
  • #

Dawkowanie

Podskórnie. Dorośli i dzieci ≥5 lat. Preparat można stosować przed sezonem pylenia lub przez cały rok. Leczenie początkowe rozpoczyna się zwykle od dawki 0,05 ml (pierwsze wstrzyknięcie), a następnie zwiększa się dawki stopniowo w odstępach tygodniowych do osiągnięcia dawki maksymalnej 0,5 ml. Leczenie początkowe jest zakończone po osiągnięciu maksymalnej dawki. Dalsze postępowanie zależy od wyboru schematu leczenia tzn. czy będzie to immunoterapia skrócona, przedsezonowa lub całoroczna. Immunoterapia skrócona może być zakończona po wykonaniu 6 wstrzyknięć w odstępach tygodniowych, w ciągu 5 tyg. Alternatywny schemat leczenia początkowego dla dorosłych (leczenie przyspieszone): 3 wstrzyknięcia w odstępach tygodniowych (0,1 ml; 0,3 ml; 0,5 ml), do osiągnięcia maksymalnej dawki. Po zakończeniu tego leczenia początkowego można kontynuować leczenie podtrzymujące. Immunoterapia podtrzymująca przedsezonowa lub całoroczna. Po zakończeniu leczenia początkowego, zaleca się wstrzyknięcia co 14 dni. Jeżeli pacjent dobrze toleruje leczenie, po trzecim wstrzyknięciu w cyklu 14-dniowym można odstęp pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami wydłużyć do 4 tyg. (+/- 2 tyg.). Po rozpoczęciu nowej fiolki nie ma konieczności zmniejszenia dawki. Lekarz prowadzący może ustalić inne dawkowanie na podstawie oceny stopnia uczulenia pacjenta. Każda decyzja o zwiększeniu dawki leku musi być oparta na ocenie reakcji po ostatniej podanej dawce. Można kontynuować leczenie zwiększoną dawką, jeżeli nie istnieją wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, nie wystąpiły działania niepożądane i nie nasiliła się reakcja alergiczna po podaniu ostatniej dawki. Pełny i trwały skutek leczenia uzyskuje się po 3-5 latach stosowania preparatu. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci <5 lat. Dostosowanie dawki po przekroczeniu zalecanego odstępu pomiędzy wstrzyknięciami. Jeżeli w trakcie leczenia początkowego, podczas którego odstępy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą 1 tydzień, jeśli odstęp pomiędzy iniekcjami zostanie wydłużony o: 2 tyg. (3 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), dawki nie należy zwiększać, ale powtórzyć dawkę podaną w ostatniej iniekcji; 3 tyg. (4 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), dawkę należy zmniejszyć o 0,1 ml; 4 tyg. (5 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), dawkę należy zmniejszyć o 0,3 ml; ponad 4 tyg. (ponad 5 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), leczenie należy rozpocząć od najmniejszych dawek. Jeżeli w trakcie leczenia podtrzymującego, podczas którego odstępy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą 4 tyg., odstęp pomiędzy iniekcjami zostanie wydłużony o: do 3 tyg. (7 tyg. od ostatniej iniekcji), powtórzyć ostatnią podaną dawkę; 4 tyg. (8 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia), dawkę należy zmniejszyć o 0,1 ml; 5-6 tyg. (9 lub 10 tyg. od ostatniego zastrzyku), dawkę należy zmniejszyć odpowiednio o 0,2 ml lub 0,3 ml; ponad 6 tyg. (ponad 10 tyg. od ostatniego wstrzyknięcia) – leczenie, ze względów bezpieczeństwa, należy rozpocząć od najniższych dawek. Dostosowanie dawki w przypadku nasilonej reakcji: maksymalny odczyn w miejscu iniekcji o średnicy do 5 cm - leczenie należy kontynuować wg schematu; odczyn miejscowy o średnicy 5-12 cm - powtórzyć dawkę podaną w ostatniej iniekcji, nie zwiększać dawki; obrzęk o średnicy >12 cm - zmniejszyć dawkę o 0,1-0,3 ml; łagodna do intensywnej reakcja uogólniona - zmniejszyć dawkę o 0,1-0,3 ml; nasilone reakcje uogólnione lub wstrząs anafilaktyczny – należy zweryfikować schemat leczenia. Sposób podania. Przed wykonaniem wstrzyknięcia należy: uzyskać od pacjenta informację dotyczącą reakcji jego organizmu na poprzednie wstrzyknięcia tego preparatu; sprawdzić i ewentualnie dostosować dawkę; pacjentów pobudzonych lub z niestabilnym układem nerwowym wegetatywnym ułożyć w pozycji leżącej na czas szczepienia. Wstrzykiwać podskórnie na powierzchni mięśnia prostownika ręki w odległości około 4 cm od wyrostka łokciowego, pośrodku ramienia. Po wkłuciu należy zawsze sprawdzić przez aspirację, czy igła nie jest w naczyniu krwionośnym. Pacjent powinien pozostawać pod opieką lekarską przez przynajmniej 30 min po wstrzyknięciu. Należy poinformować pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów lub działań niepożądanych. Jeżeli do immunoterapii swoistej stosowane są dwa różne preparaty wstrzykiwane u tego samego pacjenta tego samego dnia każdy w inną rękę, zaleca się podawanie tych preparatów z zachowaniem odstępu 15 min między kolejnymi wstrzyknięciami. Aby uniknąć skutku kumulacji zaleca się podawanie każdego preparatu w innym dniu, z zachowaniem 2-3 dniowego odstępu między wstrzyknięciami.

Zastosowanie

Immunoterapia swoista (leczenie odczulające) alergii IgE-zależnej pochodzenia wziewnego, z objawami alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, astmy oskrzelowej o podłożu alergicznym. Rozpoznanie powinno być oparte o szczegółowy wywiad potwierdzający wystąpienie u pacjenta reakcji nadwrażliwości na pyłki roślin.

Treść ulotki

1. Co to jest lek PURETHAL i w jakim celu się go stosuje

PURETHAL służy do immunoterapii swoistej (odczulania) alergii IgE – zależnej pochodzenia
wziewnego, z objawami alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, astmy
oskrzelowej o podłożu alergicznym.

Mechanizm działania obejmuje:
- modulację funkcji limfocytów T
- tworzenie przeciwciał IgG
- zmniejszenie reaktywności komórek reakcji zapalnej.

Rozpoznanie powinno być oparte o szczegółowy wywiad potwierdzający wystąpienie u pacjenta
reakcji nadwrażliwości na pyłki roślin.2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PURETHAL

Kiedy nie stosować leku PURETHAL
- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6.),
- jeśli u pacjenta występuje obniżona odporność (np. wskutek przyjmowania leków
  immunosupresyjnych),
- jeśli u pacjenta występuje schorzenie autoimmunologiczne (np. choroba reumatyczna),
- jeśli u pacjenta występuje ciężka postać astmy oskrzelowej, szczególnie przy FEV1 (onesecond
  forced expiratory volume – natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej)
  utrzymującym się stale na poziomie poniżej 70% wartości należnej lub postaci astmy
  oskrzelowej glikokortykosteroidozależnej,
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność sercowo-naczyniowa, stosowane jest leczenie lekami
  beta-adrenolitycznymi lub inhibitorami ACE (konwertazy angiotensyny),
- jeśli u pacjenta jest przeciwwskazanie do stosowania adrenaliny (np. nadczynność tarczycy),
- jeśli u pacjenta jest stwierdzona czynna gruźlica,
- jeśli u pacjenta jest stwierdzona choroba nowotworowa,
- jeśli u pacjenta stwierdzono poważne zaburzenia psychiczne,
- u dzieci w wieku poniżej 5 lat,
- w okresie ciąży. Jeżeli leczenie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być
  kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Ten lek powinien być przepisywany i podawany wyłącznie przez lekarzy specjalistów alergologów
posiadających doświadczenie w leczeniu alergii.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli poniższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących
w przeszłości.

W rzadkich przypadkach po wstrzyknięciu tego leku może dojść do nasilonej reakcji układowej
(świszczący oddech, skrócenie oddechu, obrzęk naczynioruchowy Quinckego, pokrzywka
uogólniona), a w przypadkach krańcowych może wystąpić wstrząs anafilaktyczny.

Typowymi objawami ostrzegającymi są: uczucie piekącego bólu, świąd, uczucie gorąca na lub
pod językiem, w gardle, na dłoniach i podeszwach stóp.

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Podczas sezonu pylenia, PURETHAL może być zastosowany wyłącznie u pacjenta, u którego nie
występują objawy alergii; jeżeli podczas leczenia w sezonie pylenia wystąpią objawy alergii, należy
kolejne wstrzyknięcie odłożyć do czasu ich ustąpienia lub przerwać leczenie. W tym czasie wydłuża
się przerwa między wstrzyknięciami co należy uwzględnić podczas kontynuacji leczenia. O podaniu
następnej dawki decyduje lekarz.

Nie należy rozpoczynać odczulania w sezonie pylenia!

Należy unikać wysiłku fizycznego (sport, ciężka praca fizyczna) przed i po każdym wstrzyknięciu
leku.

Lek PURETHAL a inne leki
Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podczas odczulania nie należy stosować leków immunosupresyjnych. Równoczesne stosowanie leków
obniżających ciśnienie krwi (leki beta-adrenolityczne i inhibitory konwertazy angiotensyny-ACE)
może spowodować wystąpienie bardzo silnej reakcji nawet po małych dawkach leku.
Dodatkowe narażenie na alergeny zewnętrzne lub inne substancje szkodliwe może obniżyć próg
tolerancji (odnośnie stosowania podczas okresu pylenia patrz: Ostrzeżenia i środki ostrożności.)

Jeżeli u pacjenta stosowane jest jednocześnie objawowe leczenie przeciwalergiczne (z zastosowaniem
leków przeciwhistaminowych, inhibitorów degranulacji mastocytów czy kortykosteroidów), może
dojść do zmiany jego reakcji i podatności na uprzednio dobrze tolerowane dawki leku. Ponadto w tym
przypadku może być zmieniona wrażliwość skóry, a przeprowadzane w tym okresie testy skórne mogą
dać fałszywe, niemiarodajne wyniki.

Przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe szczepienia ochronne można wykonać nie wcześniej niż po
upływie 7 dni od ostatniej iniekcji leku PURETHAL (z wyjątkiem sytuacji ratowania życia). Następne
wstrzyknięcie leku może być wykonane dopiero po całkowitym ustąpieniu reakcji na szczepienie
ochronne, ale nigdy nie wcześniej niż 14 dni po szczepieniu.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Obecnie nie ma odpowiednio udokumentowanych danych dotyczących stosowania odczulania
alergoidami u kobiet ciężarnych. Potencjalne ryzyko dla matki i płodu jest nieznane.
Podczas ciąży nie należy rozpoczynać leczenia lekiem PURETHAL. Jeżeli leczenie takie zostało
rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem
prowadzącym.

Karmienie piersią
W okresie karmienia piersią nie należy rozpoczynać leczenia lekiem PURETHAL. Jeżeli leczenie
takie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem
prowadzącym.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
W bardzo rzadkich przypadkach może występować uczucie lekkiego zmęczenia. Należy wziąć pod
uwagę taką ewentualność przed prowadzeniem pojazdu lub obsługą maszyn.

3. Jak stosować lek PURETHAL

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku PURETHAL u dzieci
U dzieci i młodzieży w wieku pomiędzy 5 a 18 lat zaleca się stosowanie takiej samej dawki jak u
dorosłych.

Leczenie z zastosowaniem leku PURETHAL może być prowadzone przed sezonem pylenia lub cały
rok.

Leczenie rozpoczyna się zwykle od dawki 0,05 ml (pierwsze wstrzyknięcie), a następnie zwiększa się
dawki stopniowo w odstępach tygodniowych do osiągnięcia dawki maksymalnej wynoszącej
0,5 ml (lub mniejszej, indywidualnie ustalonej dla pacjenta). Leczenie początkowe jest zakończone po
podaniu największej dawki.

Dalsze postępowanie zależy od wyboru schematu leczenia tzn. czy będzie to immunoterapia skrócona,
przedsezonowa czy całoroczna.

Immunoterapia skrócona może być zakończona po wykonaniu 6 wstrzyknięć w odstępach
tygodniowych.

U pacjentów dorosłych, leczenie początkowe lekiem PURETHAL można przeprowadzić według
przyspieszonego schematu (leczenie przyspieszone) tzn. 3 wstrzyknięcia w odstępach tygodniowych
do osiągnięcia maksymalnej dawki. Po zakończeniu tego leczenia początkowego można kontynuować
leczenie podtrzymujące.

Immunoterapia podtrzymująca przedsezonowa lub całoroczna
Po zakończeniu leczenia początkowego, zaleca się wstrzyknięcia co 14 dni. Jeżeli pacjent dobrze je
toleruje, po trzecim wstrzyknięciu w cyklu 14-dniowym można odstęp pomiędzy kolejnymi
wstrzyknięciami wydłużyć do 4 tygodni.

Po rozpoczęciu nowej fiolki nie ma konieczności zmniejszenia dawki.

Podane powyżej zalecenia do stosowania należy uważać wyłącznie za wskazówkę i przykład leczenia
z zastosowaniem leku PURETHAL. Lekarz prowadzący może zalecić inne dawkowanie na podstawie
oceny stopnia uczulenia pacjenta.

Każda decyzja o zwiększeniu dawki leku musi być oparta na ocenie reakcji po ostatniej stosowanej
dawce. Można kontynuować leczenie zwiększoną dawką, jeżeli nie wystąpiły działania niepożądane i
nie nasiliła się reakcja alergiczna po podaniu ostatniej dawki.

Odnośnie stosowania wyciągów alergenowych z pyłków roślin w okresie pylenia roślin patrz
punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PURETHAL

Czas trwania immunoterapii
Pełny i trwały skutek leczenia uzyskuje się po 3-5 latach stosowania leku PURETHAL.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W związku z zastosowaniem leku PURETHAL mogą wystąpić miejscowe lub ogólne (obejmujące
całe ciało) reakcje alergiczne. Reakcje alergiczne miejscowe mogą być łagodne lub umiarkowane,
takie jak: obrzęk, pokrzywka lub zaczerwienienie oraz o przebiegu uogólnionym takie jak katar, świąd
i zapalenie oczu, kichanie podrażnienie gardła lub kaszel.

Ciężkie objawy niepożądane oraz postępowanie w razie ich wystąpienia:
W rzadkich przypadkach może wystąpić wstrząs anafilaktyczny. Typowymi objawami ostrzegającymi
są:
- uczucie gorąca lub świądu na (lub) pod językiem i w gardle, a w szczególności na dłoniach i
   podeszwach stóp
- świszczący oddech, głośny oddech lub trudności w oddychaniu
- pokrzywka
- blady lub szarawy odcień skóry
- przyspieszona czynność serca
- omdlenie lub zapaść

W przypadku pojawienia się któregokolwiek z objawów ostrzegających, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem.


Lekarz zdecyduje o kontynuacji leczenia lekiem PURETHAL.
Inne działania niepożądane, które zgłaszano, a których częstości nie można określić na podstawie
dostępnych danych, to astma, wyprysk skórny, przemijające stwardnienie tkanki podskórnej,
przyspieszony oddech, świąd skóry, nudności, ból brzucha, gorączka, osłabienie.

Działania niepożądane mogą się pojawić na ogół wkrótce po wstrzyknięciu, więc pacjent powinien
być obserwowany przez 30 minut po podaniu leku. Mogą jednak wystąpić opóźnione reakcje
alergiczne nawet kilka godzin po podaniu leku.

W przypadku stosowania leczenia według schematu przyspieszonego u dorosłych mogą wystąpić
nasilone działania niepożądane. W badaniach klinicznych, pacjenci zgłosili działania niepożądane
łagodne do umiarkowanych.

Dzieci
Nie zaobserwowano różnic między występowaniem działań niepożądanych u dzieci i dorosłych.

Działania niepożądane, które zaobserwowano podczas stosowania leku PURETHAL podano w tabeli
poniżej:

Bardzo często- mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób
• wysypka, zaczerwienienie

Często -mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób ale więcej niż 1 na 100 osób
• astma, kaszel, katar, ból gardła, zapalenie gardła, podrażnienie gardła
• duszność, katar alergiczny, uczucie zatkanego nosa, wyciek z nosa, podrażnienie
  spojówek, podrażnienie oczu, świąd, łzawienie
• reakcje miejscowe (obrzęk, zaczerwienienie, świąd), nadwrażliwość w miejscu podania
• obrzęk
• ból głowy, senność
• biegunka
• nadwrażliwość

Niezbyt często -mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób ale więcej niż 1 na 1000 osób
• nieregularne bicie serca, zaburzenia ciśnienia krwi, ból w klatce piersiowej
• zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok, suchość gardła, infekcje ucha lub gardła, krwawienie
  z nosa, świąd ucha, obrzęk
• obrzęk spojówek, alergiczne zapalenie spojówek
• ból w miejscu wstrzyknięcia, bladość skóry, podrażnienie skóry, krwiaki, zgrubienia
  podskórne, trądzik, nadwrażliwość na dotyk
• zaburzenia apetytu, zaburzenia smaku
• ból kończyn, ból mięśni, mrowienie w kończynach
• zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, zaburzenia koncentracji
• grypa
• dyskomfort w jamie brzusznej, ból brzucha, zapalenie błony śluzowej żołądka

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22
49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku

5. Jak przechowywać lek PURETHAL

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).
Nie zamrażać.
Zawiesiny, która uległa zamrożeniu nie wolno stosować!

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci!

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek PURETHAL
Substancjami czynnymi leku są:

Trawy
Agrostis stolonifera
Anthoxanthum odoratum
Dactylis glomerata
Lolium perenne
Arrhenatherum elatius
Festuca rubra
Poa pratensis
Secale cereale
Holcus lanatus
Phleum pratense

Drzewa
Betula verrucosa
Alnus glutinosa
Corylus avellana

Trawy + Brzoza
Agrostis stolonifera
Anthoxanthum odoratum
Dactylis glomerata
Lolium perenne
Arrhenatherum elatius
Festuca rubra

Poa pratensis
Secale cereale
Holcus lanatus
Phleum pratense

Betula verrucosa

Trawy + Drzewa
Agrostis stolonifera
Anthoxanthum odoratum
Dactylis glomerata
Lolium perenne
Arrhenatherum elatius
Festuca rubra
Poa pratensis
Secale cereale
Holcus lanatus
Phleum pratense

Betula verrucosa
Alnus glutinosa
Corylus avellana


Pozostałe składniki to:glinu wodorotlenek, sodu chlorek, fenol, woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek PURETHAL i co zawiera opakowanie
Fiolka ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i strzykawki z polipropylenu o pojemności 1
ml z igłą 26G1/2 w tekturowym pudełku.

1 fiolka z zawiesiną po 3 ml i 8 strzykawek z igłą.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Hal Allergy B.V.
J.H. Oortweg 15, 2333 CH Leiden
P.O. Box 1204, 2302 BE Leiden, Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.

HAL Allergy Sp. z o.o.
ul. Rumiana 65
02-956 Warszawa
Tel. 22 858 16 14

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza