Ozzion tabl. dojelitowe(40 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

Zentiva

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. dojelitowe

Kwota refundowana

12.46

Dawkowanie

Doustnie. Tabl. dojelitowe 20 mg. Dorośli i młodzież ≥12 lat. Objawowa postać choroby refluksowej przełyku: 20 mg raz na dobę, objawy zwykle ustępują po 2-4 tyg.; jeśli leczenie nie jest wystarczające, lek należy stosować przez kolejne 4 tyg. Po ustąpieniu objawów, nawracające objawy choroby można kontrolować stosując lek w dawce 20 mg raz na dobę w razie potrzeby ("na żądanie"); w przypadku braku poprawy można rozważyć ponowne stosowanie leku w sposób ciągły. Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku: dawka podtrzymująca to 20 mg raz na dobę. Jeśli nastąpi nawrót choroby dawkę można zwiększyć do 40 mg na dobę. Po wyleczeniu dawkę można zmniejszyć ponownie do 20 mg na dobę. Dorośli. Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym przez NLPZ u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, wymagających długotrwałego leczenie NLPZ: 20 mg raz na dobę. Tabl. dojelitowe 40 mg. Dorośli i młodzież w wieku ≥12 lat. Refluksowe zapalenie przełyku: 40 mg raz na dobę. W indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona do 2x 40 mg na dobę szczególnie, gdy nie ma reakcji na inne leczenie. Okres stosowania wynosi 4 tyg., jeśli nie jest on wystarczający do wyleczenia, należy go przedłużyć o kolejne 4 tyg. Dorośli Eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z dwoma odpowiednimi antybiotykami: 40 mg 2 razy na dobę (drugą tabletkę pantoprazolu należy przyjąć 1 h przed kolacją) przez 7 dni jednocześnie z leczeniem przeciwbakteryjnym: amoksycylina 1 g 2 razy na dobę i klarytromycyna 500 mg 2 razy na dobę, lub klarytromycyna 250-500 mg 2 razy na dobę i metronidazol 400-500 mg (lub tynidazol 500 mg) 2 razy na dobę, lub amoksycylina 1 g 2 razy na dobę i metronidazol 400-500 mg (lub tynidazol 500mg) 2 razy na dobę; w razie konieczności można kontynuować leczenie przez kolejne 7 dni. Jeśli w celu całkowitego wyleczenia owrzodzenia wskazane jest dalsze leczenie pantoprazolem, należy rozważyć dawkowanie zalecane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Należy uwzględnić oficjalne zalecenia (np. wytyczne krajowe) dotyczące oporności bakterii i właściwego stosowania oraz przepisywania leków przeciwbakteryjnych. Leczenie choroby wrzodowej żołądka: 40 mg na dobę; w indywidualnych przypadkach, gdy brak reakcji na leczenie 2x40 mg na dobę. Zazwyczaj wyleczenie następuje w ciągu 4 tyg.; jeśli okres ten jest niewystarczający należy przedłużyć leczenie o kolejne 4 tyg. Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy: 40 mg na dobę; w indywidualnych przypadkach, gdy brak reakcji na leczenie 2x40 mg na dobę. Zazwyczaj wyleczenie następuje w ciągu 2 tyg.; jeśli okres ten jest niewystarczający należy przedłużyć leczenie o kolejne 2 tyg. Zespół Zollingera-Ellisona i inne choroby związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego: początkowo 80 mg na dobę, następnie dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć na podstawie wyników badań wydzielania soku żołądkowego. Dawki dobowe większe niż 80 mg na dobę podawać w dwóch dawkach. Możliwe jest okresowe zastosowanie dawki większej niż 160 mg, ale nie powinna być ona stosowana dłużej niż jest to konieczne do uzyskania odpowiedniego hamowania wydzielania soku żołądkowego. Czas trwania leczenia nie jest ograniczony i powinien być dostosowany do objawów klinicznych. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawki. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 20 mg. Tabl. 40 mg nie stosować w leczeniu skojarzonym w eradykacji H.pylori u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie pacjentów. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności terapii w tej grupie wiekowej. Sposób podania. Tabletki należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą. Tabletek nie należy żuć, rozgryzać ani kruszyć.

Zastosowanie

Tabl. dojelitowe 20 mg. Dorośli i młodzież w wieku ≥12 lat: leczenie choroby refluksowej (refluksu żołądkowo-przełykowego) z objawami; długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku. Dorośli: zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym przez stosowanie NLPZ u pacjentów z grup ryzyka, wymagających długotrwałego leczenia NLPZ. Tabl. dojelitowe 40 mg. Dorośli i młodzież w wieku ≥12 lat: refluksowe zapalenie przełyku. Dorośli: eradykacja zakażenia Helicobacter pylori w połączeniu z odpowiednim leczeniem antybiotykami u pacjentów z chorobą wrzodową związaną z współistniejącym zakażeniem H. pylori; choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; zespół Zollingera i Ellisona i inne stany związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

Treść ulotki

1. Co to jest Ozzion i w jakim celu się go stosuje

Lek Ozzion jest selektywnym inhibitorem pompy protonowej, zmniejsza ilość kwasu solnego
wydzielanego w żołądku. Jest stosowany w leczeniu chorób żołądka i jelit związanych z działaniem
kwasu.

Lek Ozzion, tabletki 40 mg jest stosowany w leczeniu

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej
-
Refluksowe zapalenie przełyku. Zapalenie przełyku (rurowaty narząd łączący gardło
z żołądkiem), któremu towarzyszy zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej.

Dorośli
- Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterię Helicobacter pylori w połączeniu z odpowiednim
leczeniem antybiotykami u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy lub żołądka
(tzw. eradykacja). Celem leczenia jest zlikwidowanie bakterii i zmniejszenie ryzyka nawrotu
choroby wrzodowej.
- Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.
- Zespół Zollingera i Ellisona i inne stany związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego
w żołądku.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Ozzion

Kiedy nie przyjmować leku Ozzion

- jeśli pacjent ma uczulenie na pantoprazol, olej sojowy lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) lub ich kombinacje.
- jeśli pacjent ma uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ozzion należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą w
następujących sytuacjach:
- w przypadku ciężkiej choroby wątroby. Należy powiedzieć lekarzowi o zaburzeniach funkcji
wątroby występujących w przeszłości. Lekarz podejmie decyzję o częstszym wykonywaniu
badania aktywności enzymów wątrobowych, szczególnie w przypadku długotrwałego
stosowania leku Ozzion. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych
leczenie powinno być przerwane.
- w przypadku potrzeby długotrwałego stosowania leków z grupy NLPZ i przyjmowania leku
Ozzion , z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań w obrębie żołądka i jelit .
Potencjalne ryzyko należy ocenić indywidualnie w zależności od czynników ryzyka, takich jak
wiek (powyżej 65 lat), owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy w przeszłości lub krwawienie
z przewodu pokarmowego w przeszłości.
- w przypadku zmniejszonych zapasów witaminy B12 w organizmie lub obecności czynników
ryzyka wystąpienia niedoboru witaminy B12 i jednoczesnego długotrwałego stosowania
pantoprazolu. Tak jak w przypadku wszystkich leków zmniejszających wydzielanie kwasu
w żołądku, pantoprazol może prowadzić do zmniejszenia wchłaniania witaminy B12.
- w przypadku jednoczesnego stosowania leków zawierających atazanawir (stosowany w
leczeniu zakażeń HIV) i pantoprazolu należy zwrócić się do lekarza z prośbą o radę.

Należy natychmiast poinformować lekarza w przypadku wystąpienia następujących objawów:

- niezamierzona utrata masy ciała
- nawracające wymioty
- trudności w przełykaniu
- krwawe wymioty
- bladość i osłabienie (niedokrwistość)
- obecność krwi w kale
- ciężka i (lub) utrzymująca się biegunka, (ponieważ stosowanie leku Ozzion wiąże się
z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia biegunki zakaźnej).

Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań w celu wykluczenia
występowania u pacjenta nowotworu złośliwego, ponieważ pantoprazol maskuje objawy raka i może
spowodować opóźnienie rozpoznania choroby. W przypadku, gdy objawy utrzymują się niezależnie
od stosowanego leczenia, lekarz rozważy przeprowadzenie dalszych badań.

W przypadku długotrwałego stosowania produktu leczniczego Ozzion (dłużej niż 1 rok), lekarz
zdecyduje o konieczności regularnej kontroli stanu zdrowia pacjenta. Należy zawsze informować
lekarza o wystąpieniu nowych i wyjątkowych objawów lub okoliczności.

Przyjmowanie produktu leczniczego Ozzion przez okres dłuższy niż trzy miesiące może spowodować
obniżenie poziomu magnezu we krwi pacjenta. Niski poziom magnezu może objawiać się
zmęczeniem, mimowolnymi skurczami mięśni, występowaniem drgawek, dezorientacją, zawrotami
głowy, przyspieszeniem tętna. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy
niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Niskie poziomy magnezu mogą również prowadzić do
zmniejszenia poziomu potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne badania krwi w celu
monitorowania poziomu magnezu.

Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej jak Ozzion, zwłaszcza w okresie dłuższym niż jeden
rok, może nieznacznie zwiększyć ryzyko wystąpienia złamania kości biodra, nadgarstka lub
kręgosłupa. Należy poinformować lekarza, jeżeli u pacjenta rozpoznano osteoporozę lub jeśli
przyjmuje on leki z grupy kortykosteroidów (mogących zwiększać ryzyko wystąpienia osteoporozy).

Ozzion a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ozzion może wpływać na skuteczność innych leków, w związku z tym należy powiedzieć lekarzowi
o przyjmowaniu:
- leków takich, jak ketokonazol, itrakonazol lub posakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń
grzybiczych) lub erlotynibu (stosowany w leczeniu niektórych typów raka), ponieważ Ozzion
może spowodować, że leki te będą mniej skuteczne.
- warfaryny i fenprokumonu, które wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom. Może być
konieczne wykonanie dodatkowych badań.
- atazanawiru (stosowany w leczeniu zakażeń HIV).
- metotrexatu (lek stosowany w leczeniu niektórych typów raka, ciężkich postaci łuszczycy
i reumatoidalnego zapalenia stawów).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Odnotowano
wydzielanie leku do mleka kobiecego. Pacjentka powinna stosować ten lek wyłącznie, jeśli lekarz
uzna, że korzyści dla matki wynikające z leczenia przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu lub
dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeżeli u pacjenta wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia,
nie należy prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać żadnych maszyn.

Lek Ozzion zawiera lecytynę sojową i maltitol

W przypadku uczulenia na orzeszki ziemne lub soję nie należy stosować tego leku.
Pacjent, u którego stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed rozpoczęciem stosowania leku
powinien skonsultować się z lekarzem.

3. Jak przyjmować Ozzion

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy i jak należy przyjmować Ozzion, 40 mg

Tabletki należy przyjmować na 1 godzinę przed posiłkiem, nie należy ich żuć ani rozgryzać, należy
połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością wody.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku to
- dla dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej
Leczenie refluksowego zapalenia przełyku
Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka na dobę. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki do
2 tabletek na dobę. Leczenie refluksowego zapalenia przełyku zazwyczaj trwa 4-8 tygodni. Lekarz
poinformuje o zalecanym czasie stosowania leku.

- dla dorosłych
Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterię Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową
żołądka i (lub) dwunastnicy w połączeniu z dwoma antybiotykami (eradykacja)
Jedna tabletka dwa razy na dobę oraz dwa antybiotyki zalecone przez lekarza spośród
następujących: amoksycylina , klarytromycyna i metronidazol (lub tynidazol), każdy z leków
przyjmowany dwa razy na dobę, jednocześnie z pantoprazolem.
Pierwszą tabletkę pantoprazolu należy przyjąć na 1 godzinę przed śniadaniem, drugą tabletkę
pantoprazolu należy przyjąć na 1 godzinę przed posiłkiem wieczornym. Należy przestrzegać zaleceń
lekarza oraz zapoznać się z ulotkami dla pacjenta dołączonymi do opakowań antybiotyków. Leczenie
trwa zazwyczaj jeden do dwóch tygodni.

Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy
Zazwyczaj stosowania dawka to jedna tabletka na dobę. Po konsultacji z lekarzem dawkę można
zwiększyć do dwóch tabletek na dobę.
Lekarz podejmie decyzję o wymaganym czasie stosowania leku. Leczenie choroby wrzodowej
żołądka trwa zazwyczaj od 4 do 8 tygodni. Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy trwa zazwyczaj
od 2 do 4 tygodni.

Długotrwałe leczenie zespołu Zollingera i Ellisona i innych stanów związanych z nadmiernym
wydzielaniem kwasu solnego w
żołądku
Zazwyczaj zalecana dawka początkowa to dwie tabletki na dobę.
Należy przyjąć dwie tabletki na 1 godzinę przed posiłkiem. Lekarz podejmie decyzję o późniejszym
dostosowaniu dawkowania w zależności od ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.
Jeśli lekarz zaleci stosowanie więcej niż dwóch tabletek na dobę, należy podawać je dwa razy na dobę.
Jeśli lekarz zaleci stosowanie więcej niż czterech tabletek na dobę, wówczas poinformuje pacjenta
o wymaganym czasie zakończenia leczenia.

Szczególne grupy pacjentów

-
 w przypadku chorób nerek, umiarkowanych lub ciężkich chorób wątroby, nie należy stosować
leku Ozzion w dawce 40 mg w eradykacji zakażenia Helicobacter pylori.
- w przypadku ciężkiej choroby wątroby nie należy stosować więcej niż jedną tabletkę 20 mg
pantoprazolu na dobę (z tego względu dostępne są tabletki zawierające 20 mg pantoprazolu).
- dzieci w wieku poniżej 12 lat. Tabletki nie są zalecane do stosowania u dzieci w wieku poniżej
12 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ozzion

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę. Nie są znane objawy przedawkowania.

Pominięcie przyjęcia leku Ozzion

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną
dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Ozzion

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi jakiekolwiek z poniższych działań niepożądanych, należy zaprzestać stosowania
leku i natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalem:

- Poważne reakcje uczuleniowe (częstość występowania: rzadko: mogą wystąpić rzadziej niż
u 1 osoby na 1000): obrzęk języka i (lub) gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka
(pęcherzykowata wysypka), trudności w oddychaniu, alergiczny obrzęk twarzy (obrzęk
Quinckego/ obrzęk naczynioruchowy), ciężkie zawroty głowy z bardzo szybkim biciem serca
i obfitym poceniem się.
-  Poważne reakcje skórne (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych): pęcherze na skórze oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego,
łuszczenie się skóry (włączając niewielkie krwawienie) z okolic oczu, nosa, ust lub narządów
płciowych (zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy) i nadwrażliwość
na światło.
- Inne poważne reakcje (częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych): zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem
komórek wątroby, żółtaczką) lub gorączka, wysypka, powiększenie nerek połączone czasami z
bolesnym oddawaniem moczu i bólem w dolnej części pleców (ciężkie zapalenie nerek, które
może prowadzić nawet do niewydolności nerek).


Inne działania niepożądane są następujące:

- Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 osoby na 100):

 ból głowy, zawroty głowy; biegunka; nudności, wymioty; wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem
gazów, zaparcia; suchość w jamie ustnej; ból i dyskomfort brzucha; wysypka skórna, wysypka
grudkowata; świąd; osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie; zaburzenia snu; złamania
kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa (jeśli stosowane są duże dawki leku Ozzion,
40 mg przez długi czas, patrz część 2 ” Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 osoby na 1000):

- zaburzenia smaku lub całkowita utrata zmysłu smaku; zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne
widzenie; pokrzywka; bóle stawów; bóle mięśni; zmiany masy ciała; podwyższona temperatura
ciała; wysoka gorączka; obrzęk kończyn (obrzęki obwodowe); reakcje alergiczne; depresja;
powiększenie piersi u mężczyzn.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 osoby na 10 000 pacjentów):

- dezorientacja.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- omamy; splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), inne
zaburzenia jak pieczenie, uczucie kłucia (parestezje), skurcze mięśni.


Działania niepożądane zidentyfikowane za pomocą badań krwi:

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 osoby na 100):
- zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 osoby na 1000):
- zwiększone stężenie bilirubiny; zwiększone stężenie lipidów we krwi; nagłe zmniejszenie
liczby krążących białych krwinek, związane z występowaniem wysokiej gorączki.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):
- zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną tendencję do krwawień
i siniaków; zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom;
- współwystępujące nadmierne zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek
krwi.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia); niskie stężenie wapnia we krwi
(hipokalcemia), niskie stężenie potasu we krwi, niskie stężenie magnezu we krwi
(hipomagnezemia) (patrz punkt 2 ” Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

5. Jak przechowywać Ozzion

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin
ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Butelka HDPE – po otwarciu butelki lek należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.
Blistry – brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ozzion

- Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu
(co odpowiada 45,150 mg półtorawodnej soli sodowej pantoprazolu).
- Pozostałe składniki to:
Rdzeń: maltitol (E 965), krospowidon, karmeloza sodowa, sodu węglan bezwodny (E 500),
wapnia stearynian.
Otoczka: alkohol poliwinylowy, talk (E 533b), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350,
lecytyna sojowa (E 322), żelaza tlenek żółty (E 172), sodu węglan bezwodny (E 500),
kwasu metakrylowego i akrylanu etylu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, trietylu cytrynian
(E 1505).

Jak wygląda Ozzion i co zawiera opakowanie

Owalne, żółte tabletki dojelitowe.

Rodzaj opakowania:

Blistry Nylon/Aluminium/PVC/Aluminium.
Butelka z HDPE z zamknięciem z PP ze środkiem pochłaniającym wilgoć.

Wielkości opakowania:
14, 28, 56, 84 i 98 tabletek dojelitowych (blistry).
14 i 28 tabletek dojelitowych (butelki HDPE).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

Wytwórca/importer
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A., ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra, Polska
Sofarimex – Indústria Química e Farmacêutica, SA, Av. das Indústrias, Alto do Colaride, 2735-213
Cacêm, Portugalia.
Sanofi-Aventis Sp z o.o., Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków, ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów,
Polska.
Artesan GmbH & Co KG, Wendlandstrasse 1, 29439 Lüchow, Niemcy.
Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Str. 51 – 61, 59320 Ennigerloh, Niemcy.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza