Oziclide MR tabl. o zmodyf. uwalnianiu(60 mg) - 60 szt.

Opakowanie

60 szt.

Producent

Ranbaxy

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

tabl. o zmodyf. uwalnianiu

Kwota refundowana

15.95

Dawkowanie

Doustnie. Zalecana dawka początkowa wynosi 30 mg na dobę (dawka może być stosowana jako leczenie podtrzymujące, jeśli stężenie glukozy we krwi jest skutecznie kontrolowane). Przy nieodpowiednim kontrolowaniu stężenia glukozy we krwi, dawkę można stopniowo zwiększyć do 60 mg, 90 mg lub 120 mg na dobę. Nie powinno się zwiększać dawki częściej, niż co najmniej po upływie 1 miesiąca, z wyjątkiem pacjentów, u których stężenie glukozy we krwi nie uległo zmniejszeniu po dwóch tygodniach leczenia. Maksymalna zalecana dawka dobowa to 120 mg. Jedna tabletka produktu zawierającego 80 mg gliklazydu jest porównywalna z 30 mg gliklazydu w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu (zmiana może być przeprowadzona pod warunkiem monitorowania parametrów krwi). Lek może być stosowany w celu zastąpienia innego doustnego leku przeciwcukrzycowego (należy wziąć pod uwagę dawkę oraz T0,5 uprzednio stosowanego leku przeciwcukrzycowego). Należy zastosować dawkę początkową 30 mg i tak ją modyfikować, aby była dostosowana do stężenia glukozy we krwi. W razie zmiany z innych hipoglikemizujących pochodnych sulfonylomocznika o przedłużonym okresie półtrwania może być konieczna kilkudniowa przerwa w leczeniu, aby zapobiec nasileniu działania dwóch leków. Leczenie należy rozpocząć od dawki 30 mg na dobę, a następnie ją zwiększać w zależności od reakcji metabolicznej pacjenta. Lek może być stosowany z biguanidami, inhibitorami alfa-glukozydazy lub insuliną. Leczenie skojarzone z insuliną powinno być wprowadzone pod ścisłą opieką medyczną, u pacjentów ze stężeniem glukozy we krwi niedostatecznie kontrolowanym. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów niedożywionych lub źle odżywionych, posiadający ciężkie lub niedostatecznie wyrównane zaburzenia endokrynologiczne, którzy zaprzestali długotrwałego leczenia i (lub) leczenia dużymi dawkami kortykosteroidów, z ciężkimi chorobami tętnic (ciężka choroba wieńcowa, ciężka niewydolność tętnicy szyjnej, choroba naczyń obwodowych) zaleca się stosowanie minimalnej dobowej dawki początkowej 30 mg. U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować zgodnie z zasadami dawkowania, jakie są zalecane u pacjentów poniżej 65 lat. U pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością nerek powinny być zastosowane takie same zasady dawkowania jak u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. U dzieci i młodzieży bezpieczeństwo i skuteczność leku nie zostały ustalone. Sposób podania. Tabletki należy przyjmować 1 raz na dobę, w porze śniadania. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć.

Zastosowanie

Cukrzyca insulinoniezależna (typ 2) u dorosłych, kiedy leczenie dietetyczne i wysiłek fizyczny oraz zmniejszenie masy ciała nie wystarczają do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Treść ulotki

1. Co to jest Oziclide MR i w jakim celu się go stosuje

Oziclide MR jest lekiem zmniejszającym stężenie cukru we krwi (jest doustnym lekiem
przeciwcukrzycowym należącym do grupy pochodnych sulfonylomocznika).

Oziclide MR jest stosowany w leczeniu pewnej postaci cukrzycy (cukrzycy typu 2) u osób dorosłych,
kiedy przestrzeganie diety, ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie wystarczają do
utrzymania prawidłowego stężenia cukru we krwi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oziclide MR

Kiedy nie stosować leku Oziclide MR:
- jeśli pacjent ma uczulenie na gliklazyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6), na inne leki z tej samej grupy (pochodne sulfonylomocznika)
  lub inne pochodne (sulfonamidy o działaniu hipoglikemizującym);
- jeśli u pacjenta występuje cukrzyca insulinozależna (typu 1);
- jeśli występują związki ketonowe i cukier w moczu (może to oznaczać, że u pacjenta
  występuje kwasica ketonowa), stany przedśpiączkowe lub śpiączka cukrzycowa;
- jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek lub wątroby;
- jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (mikonazol, patrz
  punkt ,,Oziclide MR a inne leki”);
- jeśli pacjentka karmi piersią (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Oziclide MR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy stosować się do zaleceń lekarza, żeby osiągnąć właściwe stężenie cukru we krwi. Oznacza to,
że oprócz regularnego zażywania tabletek, należy przestrzegać diety, wykonywać ćwiczenia fizyczne
i gdy jest konieczne, zmniejszyć masę ciała.

Podczas leczenia gliklazydem konieczne jest regularne oznaczanie stężenia cukru we krwi (i
ewentualnie w moczu) oraz oznaczanie również glikozylowanej hemoglobiny (HbA1c).

Ryzyko zmniejszonego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii) może być zwiększone podczas
pierwszych tygodni leczenia. Z tego względu szczególnie konieczna jest dokładna kontrola lekarska.

Małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) może wystąpić, jeśli:
- pacjent przyjmuje posiłki nieregularnie lub pomija posiłki;
- pacjent pości;
- pacjent jest niedożywiony;
- pacjent zmienia dietę;
- pacjent zwiększa aktywność fizyczną, a spożycie cukrów (węglowodanów) nie jest
  wystarczające;
- pacjent spożywa alkohol, zwłaszcza, gdy pomija posiłki;
- pacjent zażywa w tym samym czasie inne leki lub naturalne preparaty;
- pacjent przyjmuje za duże dawki gliklazydu;
- pacjent ma pewne zaburzenia hormonalne (zaburzenia czynności tarczycy, przysadki
  mózgowej lub kory nadnerczy);
- czynność nerek lub wątroby jest poważnie osłabiona.

Jeśli pacjent ma małe stężenie cukru we krwi, mogą wystąpić następujące objawy:
ból głowy, silny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, zaburzenia snu, niepokój, agresywność,
osłabiona koncentracja, zmniejszona czujność i czas reakcji, depresja, dezorientacja, zaburzenia mowy
lub widzenia, drżenie, zaburzenia czucia, zawroty głowy, bezsilność.

Mogą także wystąpić następujące objawy: pocenie się, wilgotna skóra, lęk, szybkie lub nieregularne
bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, nagły, silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować
(dławica piersiowa).

Jeśli stężenie cukru we krwi dalej się zmniejsza, może wystąpić znaczne splątanie (majaczenie),
drgawki, utrata samokontroli, płytki oddech, wolne bicie serca, pacjent może stracić przytomność.

W większości przypadków objawy małego stężenia cukru we krwi znikają bardzo szybko, gdy pacjent
spożyje trochę cukru, np. tabletki z glukozą, kostki cukru, wypije słodki sok, osłodzoną herbatę.

Z tego względu należy zawsze nosić przy sobie pewne produkty z cukrem (tabletki z glukozą, kostki
cukru). Należy pamiętać, że sztuczne słodziki nie są skuteczne. Należy skontaktować się z lekarzem
lub najbliższym szpitalem, jeśli spożycie cukru nie pomaga lub jeśli objawy powracają.

Objawy małego stężenia cukru mogą nie wystąpić, mogą być słabo zaznaczone lub rozwijać się
bardzo powoli, lub pacjent może nie być świadomy, że stężenie cukru we krwi zmniejszyło się. Może
się to zdarzyć, gdy pacjent jest w podeszłym wieku i przyjmuje pewne leki (np. działające na
ośrodkowy układ nerwowy i beta-adrenolityki).

W stresujących sytuacjach (np. wypadki, operacje chirurgiczne, gorączka, itd.) lekarz tymczasowo
może zmienić leczenie na terapię insuliną.

Objawy dużego stężenia cukru we krwi (hiperglikemia) mogą wystąpić, gdy gliklazyd nie zmniejszył
jeszcze wystarczająco stężenia cukru we krwi, jeśli pacjent nie stosował się do planu leczenia
zaleconego przez lekarza lub w szczególnie stresujących sytuacjach. Może to być pragnienie, częste
oddawanie moczu, suchość w jamie ustnej, sucha, swędząca skóra, zakażenia skóry i zmniejszona
aktywność.

Jeśli wystąpią te objawy, pacjent musi skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli w przeszłości u kogoś z rodziny lub u pacjenta stwierdzono wrodzony niedobór dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej (G6PD) (nieprawidłowe czerwone krwinki), może wystąpić zmniejszenie
stężenia hemoglobiny i rozpad czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna). Przed zażyciem
tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież
Oziclide MR w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu nie jest zalecany do stosowania u
dzieci i młodzieży z powodu braku danych.

Oziclide MR a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Działanie gliklazydu zmniejszające stężenie cukru we krwi może być nasilone, a objawy małego
stężenia cukru we krwi mogą wystąpić, kiedy jest przyjmowany jeden z następujących leków:
- inne leki stosowane w celu obniżenia dużego stężenia cukru we krwi (doustne leki
  przeciwcukrzycowe, agoniści receptora GLP-1 lub insulina);
- antybiotyki (sulfonamidy, klarytromycyna);
- leki stosowane w wysokim ciśnieniu tętniczym lub niewydolności serca (beta-adrenolityki,
  inhibitory ACE, takie jak kaptopryl czy enalapryl);
- leki stosowane w zakażeniach grzybiczych (mikonazol, flukonazol);
- leki stosowane w leczeniu wrzodów żołądka lub dwunastnicy (leki blokujące receptory H2);
- leki stosowane w leczeniu depresji (inhibitory MAO);
- leki przeciwbólowe lub przeciwreumatyczne (fenylbutazon, ibuprofen);
- leki zawierające alkohol.

Następujące leki mogą osłabiać działanie gliklazydu i powodować zwiększenie stężenia cukru we
krwi:
- leki stosowane w chorobach ośrodkowego układu nerwowego (chlorpromazyna);
- leki przeciwzapalne (kortykosteroidy);
- leki stosowane w astmie lub stosowane podczas porodu (dożylnie podawany salbutamol,
  rytodryna i terbutalina);
- leki stosowane w chorobach piersi, ciężkich krwawieniach miesiączkowych i endometriozie
  (danazol).

Oziclide MR w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu może zwiększyć działanie leków
przeciwzakrzepowych (np. warfaryny).

Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania innego leku. Jeśli pacjent
idzie do szpitala, powinien poinformować personel medyczny, że przyjmuje lek Oziclide MR.

Stosowanie leku Oziclide MR z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek Oziclide MR można przyjmować z jedzeniem i bezalkoholowymi napojami.

Nie zaleca się picia alkoholu, ponieważ może to zmienić kontrolę cukrzycy.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Lekarz może zalecić bardziej
odpowiednie leczenie.

Ciąża

Oziclide MR nie jest zalecany do stosowania podczas ciąży.
Karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Oziclide MR podczas karmienia piersią.

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jeżeli stężenie glukozy we krwi jest za małe (hipoglikemia) lub zbyt duże (hiperglikemia), lub jeżeli,
w wyniku nieprawidłowego stężenia cukru we krwi wystąpią zaburzenia widzenia, zdolność
prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych może być zaburzona. Należy
pamiętać, że pacjent może stanowić zagrożenie dla siebie lub innych osób (np. podczas prowadzenia
samochodu lub obsługi maszyn). Należy zapytać lekarza o możliwość prowadzenia pojazdu:
- jeżeli małe stężenie cukru (hipoglikemia) występuje często;
- jeżeli objawy małego stężenia cukru (hipoglikemii) są bardzo małe lub ich brak.

Lek Oziclide MR zawiera laktozę.
Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów,
powinien on skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Oziclide MR

Dawka
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkę ustala lekarz, w zależności od stężenia cukru we krwi i w moczu. Wszelkie zmiany związane z
czynnikami zewnętrznymi (np. zmniejszenie masy ciała, zmiana stylu życia, stres) lub poprawa
kontroli stężenia cukru we krwi mogą wymagać zmiany dawek gliklazydu.

Zaleca się przyjmować od połowy tabletki do dwóch tabletek (największa dawka wynosi 120 mg),
jednorazowo w czasie śniadania. Dawka zależy od odpowiedzi organizmu na leczenie.

W leczeniu skojarzonym lekiem Oziclide MR z metforminą, innymi lekami przeciwcukrzycowymi
(inhibitorem alfa-glukozydazy, tiazolidynedionem, inhibitorem peptydazy dipeptydylowej IV,
agonistą receptora GLP-1 lub insuliną) właściwa dawka każdego leku zostanie indywidualnie dobrana
przez lekarza.

Jeśli pacjent zauważy, że stężenia cukru we krwi są za wysokie pomimo przyjmowania przepisanego
leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób użycia
Podanie doustne.

Połknąć pół tabletki lub całą tabletkę w całości, nie żuć ani nie rozgniatać.
Tabletka może być dzielona na dwie równe części.
Tabletkę należy popić szklanką wody w porze śniadania (najlepiej codziennie o tej samej porze).
Zawsze należy zjeść posiłek po przyjęciu leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Oziclide MR
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się po poradę do lekarza
lub najbliższego szpitalnego oddziału pomocy doraźnej. Objawy przedawkowania są objawami
małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii) i zostały opisane w punkcie 2.

W takich sytuacjach może pomóc zjedzenie cukru (4 do 6 kostek) lub wypicie słodkiego napoju, a
następnie zjedzenie przekąski lub posiłku. Jeżeli pacjent jest nieprzytomny, należy natychmiast
poinformować lekarza oraz wezwać pogotowie ratunkowe. Tak samo należy postąpić, jeśli ktoś, np.
dziecko, przyjął ten lek przypadkowo. Nieprzytomnym pacjentom nie wolno podawać jedzenia lub
napojów.

Należy upewnić się, że zawsze jest poinformowana osoba, która może wezwać lekarza w razie
nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta.

Pominięcie zastosowania leku Oziclide MR
Ważne jest, aby przyjmować lek codziennie, ponieważ lek regularnie stosowany działa lepiej.

Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek, następną dawkę powinien przyjąć o zwykłej porze. Nie należy
stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Oziclide MR
Ponieważ leczenie cukrzycy trwa zwykle przez całe życie, należy skonsultować się z lekarzem przed
przerwaniem stosowania tego leku. Przerwanie leczenia może spowodować zwiększenie stężenia
cukru we krwi (hiperglikemię) co zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej obserwowanym objawem jest małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia). Objawy
opisane są w części „Ostrzeżenia i środki ostrożności” punktu 2 „Informacje ważne przed
zastosowaniem leku Oziclide MR”.
Jeśli objawy te zostaną pozostawione bez leczenia, może wystąpić senność, utrata przytomności lub
śpiączka. Jeśli zmniejszenie stężenia cukru we krwi jest znaczne lub przedłuża się, nawet jeśli
tymczasowo nastąpiła poprawa dzięki podaniu cukru, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Zaburzenia krwi
Zaobserwowano zmniejszenie liczby krwinek we krwi (np. płytek krwi, czerwonych i białych
krwinek).

Może to powodować:
- bladość
- przedłużone krwawienie
- siniaki
- bóle gardła
- gorączkę.

Objawy te zazwyczaj ustępują po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia wątroby
Obserwowano pojedyncze przypadki zaburzenia czynności wątroby, która może powodować
zażółcenie skóry i oczu. W razie wystąpienia tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem. Objawy zazwyczaj ustępują po odstawieniu leku. Lekarz zadecyduje, kiedy przerwać
leczenie.

Zaburzenia skóry
Obserwowano reakcje skórne, takie jak:
- wysypka
- zaczerwienienie
- świąd
- pokrzywka.

Obrzęk naczynioruchowy (nagły obrzęk tkanek: powiek, twarzy, warg, ust, języka lub gardła, który
może powodować trudności w oddychaniu). Wysypka może prowadzić do powstawania rozległych
pęcherzy i łuszczenia się skóry. Należy udać się natychmiast do lekarza, jeżeli wystąpią takie objawy.

Zaburzenia pokarmowe
- ból brzucha
- nudności lub wymioty
- niestrawność
- biegunka
- zaparcia.

Objawy te można zmniejszyć stosując lek Oziclide MR razem z posiłkiem jak zalecano w punkcie 3
„Jak stosować Oziclide MR”.

Zaburzenia oka
Może być zaburzone widzenie, zwłaszcza na początku leczenia. To działanie jest związane ze
zmianami stężenia cukru we krwi.
Tak jak po innych pochodnych sulfonylomocznika obserwowano następujące zdarzenia niepożądane:
znaczne zmiany liczby krwinek i alergiczne zapalenie ściany naczyń, zmniejszenie stężenia sodu we
krwi (hiponatremia), objawy uszkodzenia wątroby (np. żółtaczka), które w większości przypadków
ustąpiły po odstawieniu pochodnych sulfonylomocznika, niemniej jednak w pojedynczych
przypadkach mogące prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: 22 49-21-301
fax: 22 49-21-309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Oziclide MR

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub
butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie stosować tabletek pozostałych w butelce po upływie 100 dni od pierwszego otwarcia.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Oziclide MR
- Substancją czynną leku jest gliklazyd.
  Jedna tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 60 mg gliklazydu.

- Pozostałe składniki to:
  skrobia żelowana kukurydziana, laktoza jednowodna, sodu cytrynian, hypromeloza, magnezu
  stearynian.

Jak wygląda Oziclide MR i co zawiera opakowanie
Biała do białawej owalna tabletka, z linią podziału na obu stronach, z wytłoczonymi literami „Z” i „I”
na jednej stronie i czysta na drugiej stronie, o wymiarach 15,0 x 7,0 mm.

Blistry z folii PVC/OPA/ Aluminium zawierające 30, 60 lub 90 tabletek o zmodyfikowanym
uwalnianiu, w tekturowym pudełku.

Blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium zawierające 30, 60 lub 90 tabletek o zmodyfikowanym
uwalnianiu, w tekturowym pudełku.

Butelka z HDPE, z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci zawierająca 100 tabletek,
w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie opakowania mogą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
ul. Kubickiego 11
02-954 Warszawa

Wytwórca
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Polarisavenue 87
2132 JH, Hoofddorp,
Holandia

Terapia SA,
Str. Fabrici nr.124,
Cluj Napoca, 400 632
Rumunia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2016

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza