Myconolak lakier do paznokci, leczniczy(50 mg/ml) - but. 2,5 ml

Opakowanie

but. 2,5 ml

Producent

Aristo Pharma

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

lakier do paznokci, leczniczy

Dawkowanie

Zewnętrznie, na płytkę paznokciową. Dorośli. Lakier do paznokci nakłada się na powierzchnię chorych paznokci u rąk lub stóp raz w tygodniu. Aplikacja 2 razy w tyg. może okazać się korzystna w niektórych przypadkach. Leczenie należy kontynuować bez przerwy, aż do czasu regeneracji paznokci i całkowitego wyleczenia zaatakowanych chorobą powierzchni paznokci. Wymagana częstość aplikacji i czas trwania leczenia zależą głównie od nasilenia i lokalizacji zakażenia. Ogólnie jest to 6 mies. (paznokcie u rąk) i 9-12 mies. (paznokcie u stóp). Ocena skuteczności leczenia zalecana jest w odstępach około 3-miesięcznych. Współistniejąca grzybica stóp powinna być leczona odpowiednim kremem przeciwgrzybiczym. Szczególne grupy pacjentów. Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania u dzieci. Sposób podania. Przed pierwszym nałożeniem lakieru, należy dokładnie spiłować zakażone części paznokcia (zwłaszcza powierzchnię paznokcia) za pomocą dołączonego pilnika. Następnie powierzchnię paznokcia należy oczyścić i odtłuścić stosując wacik nasączony alkoholem. Przed powtórnym nałożeniem lakieru, zakażone paznokcie należy w zależności od potrzeb, ponownie opiłować, a następnie oczyścić wacikiem w celu usunięcia wszelkich pozostałości lakieru. Pilników stosowanych do chorych paznokci nie wolno używać do paznokci zdrowych. Następnie jedną z dołączonych wielorazowych szpatułek, nałożyć lakier na całą powierzchnię chorego paznokcia. Pozostawić do wyschnięcia 3-5 min. Po użyciu, oczyścić szpatułkę alkoholem. Kosmetyczny lakier do paznokci można nałożyćnie wcześniej niż po 10 min od nałożenia lakieru zawierającego 5% amorolfinę. Podczas pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki, benzyna lakowa, itp.) należy nosić nieprzepuszczalne rękawice w celu ochrony preparatu na paznokciach.

Zastosowanie

Grzybica paznokci wywołana przez dermatofity, drożdże i pleśnie bez zajęcia macierzy paznokcia.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Myconolak i w jakim celu się go stosuje

• Lek Myconolak jest stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych paznokci.

• Lek Myconolak zawiera substancję czynną amorolfinę (jako chlorowodorek), która należy do
  grupy leków znanych jako przeciwgrzybicze.

• Zabija różnorodne grzyby, które mogą powodować zakażenia paznokci.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Myconolak

Kiedy nie stosować leku Myconolak
• Jeśli pacjent ma uczulenie na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek może powodować reakcje alergiczne i niektóre z nich mogą być poważne. Jeżeli wystąpi reakcja
alergiczna należy bezzwłocznie zaprzestać stosowania leku, natychmiast usunąć go za pomocą
zmywacza do paznokci lub użyć wacików dołączonych do opakowania i skonsultować się z lekarzem.
Leku nie wolno ponownie nakładać. Jeżeli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów należy
zasięgnąć pomocy lekarskiej:
• Trudności w oddychaniu
• Obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła
• Ciężka wysypka na skórze

Przed rozpoczęciem stosowania leku Myconolak należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

• Jeśli pacjent choruje na cukrzycę.
• Jeśli pacjent jest leczony z powodu osłabienia układu immunologicznego.
• Jeśli u pacjenta występuje słabe krążenie krwi w rękach i stopach.
• Jeśli paznokcie są ciężko uszkodzone lub zakażone.
• Jeśli lek Myconolak dostanie się do oczu lub uszu, należy je niezwłocznie przepłukać wodą
  i skontaktować się natychmiast z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem.
• Należy unikać kontaktu lakieru z błonami śluzowymi (np. jamy ustnej i nozdrzy).
• Nie wdychać leku.
• Nie należy nakładać lakieru na skórę wokół paznokcia.

Lek Myconolak a inne leki
Pacjent może stosować lakier do paznokci podczas stosowania innych leków.

Stosowanie innych produktów do paznokci
Nie należy przyklejać sztucznych paznokci podczas stosowania leku Myconolak.

Można stosować kosmetyczny lakier do paznokci, ale przed jego nałożeniem należy odczekać co
najmniej 10 minut po nałożeniu leku Myconolak. Przed powtórnym nałożeniem leku Myconolak
należy usunąć kosmetyczny lakier do paznokci.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

3. Jak stosować lek Myconolak

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lakier do paznokci Myconolak powinno się nakładać na zakażoną powierzchnię paznokcia u rąk lub
stóp jeden raz lub dwa razy w tygodniu, dokładnie tak jak zaleci to lekarz.

Instrukcja stosowania:

Krok 1: Piłowanie paznokcia
Przed pierwszym nałożeniem lakieru należy spiłować jak najwięcej zakażonej części paznokcia,
w tym powierzchnię paznokcia, stosując załączony pilniczek do paznokci.
OSTRZEŻENIE: nie wolno używać do zdrowych paznokci, pilniczków do paznokci, które były
stosowane do spiłowania zakażonych paznokci, w przeciwnym razie pacjent może
rozprzestrzenić zakażenie. W celu uniknięcia przeniesienia zakażenia, należy zadbać o to, aby
nikt inny nie stosował pilniczków z zestawu pacjenta.

Krok 2: Oczyszczanie paznokci
Należy zastosować jeden z dołączonych wacików (lub zmywacz do paznokci) w celu
oczyszczenia powierzchni paznokcia. Należy powtórzyć krok 1 i 2 w odniesieniu do każdego
zmienionego chorobowo paznokcia.

Krok 3: Pobieranie niewielkiej ilości lakieru z butelki
Należy zamoczyć szpatułkę w butelce z lakierem do paznokci.
Nie wolno wycierać lakieru o krawędź butelki przed nałożeniem go.

Krok 4: Nakładanie lakieru
Należy nałożyć lakier równomiernie na całej powierzchni paznokcia.
Należy powtórzyć ten sam krok dla każdego zakażonego paznokcia.
Należy pozostawić lakier na paznokciu do wyschnięcia przez około 3 minuty.
Należy odczekać co najmniej 10 minut przed nałożeniem kosmetycznego lakieru do paznokci.

Krok 5: Oczyszczanie szpatułek
Załączone szpatułki są do wielokrotnego użytku. Niemniej jednak ważne jest, aby po każdym
użyciu oczyścić szpatułkę tym samym wacikiem, którym wcześniej przecierano powierzchnię
paznokcia. Należy unikać dotykania wacikiem dopiero, co leczonych paznokci. Szczelnie zamknąć
butelkę z lakierem. Ostrożnie usunąć wacik, ponieważ jest on łatwopalny.

• Przed kolejnym nałożeniem lakieru do paznokci, najpierw należy usunąć stary lakier leczniczy i
  lakier kosmetyczny z paznokci za pomocą wacika, a potem, jeśli to konieczne spiłować
  paznokcie.

• Zaaplikować ponownie lakier tak, jak to opisano wcześniej.

• Po wyschnięciu, nałożony lakier jest odporny na działanie mydła i wody, więc pacjent może
  myć ręce i stopy jak zwykle. Jeśli istnieje potrzeba zastosowania środków chemicznych takich
  jak: rozcieńczalniki do farb lub benzyna lakowa, należy założyć rękawice kauczukowe lub inne
  rękawice nieprzepuszczalne (wodoodporne) w celu ochrony lakieru na paznokciach pacjenta.

• Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Myconolak, aż do czasu, kiedy ustąpi zakażenie
  i odrosną zdrowe paznokcie. Zwykle trwa to 6 miesięcy w przypadku paznokci u rąk
  i 9-12 miesięcy w przypadku paznokci u stóp.

Lekarz prawdopodobnie będzie kontrolował przebieg leczenia, mniej więcej co 3 miesiące.

Przypadkowe połknięcie leku Myconolak
Jeśli pacjent lub ktokolwiek inny przypadkowo połknie lakier, powinien niezwłocznie skontaktować
się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Myconolak
Nie należy niepokoić się, jeśli zapomni się zastosować lakier we właściwym czasie. Jak tylko pacjent
sobie o tym przypomni, powinien rozpocząć stosowanie lakieru ponownie, w ten sam sposób jak
przedtem.

Przerwanie stosowania lakieru do paznokci Myconolak
Nie należy przerywać leczenia zanim lekarz o tym poinformuje, ponieważ zakażenie może powrócić.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpi:

• Ogólnoustrojowa reakcja alergiczna (poważna reakcja alergiczna, która może być związana
  z obrzękiem twarzy, ust, języka lub gardła, trudnościami w oddychaniu i (lub) ciężką wysypką na
  skórze).

Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):
• Uszkodzenia paznokci, odbarwienie paznokci, paznokcie łamliwe lub kruche.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):
• Uczucie pieczenia skóry.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• Rumień, świąd, pokrzywka, pęcherze skórne i alergiczne reakcje skórne.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,.
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Myconolak

• Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

• Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.
  Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

• Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić przed wysoką temperaturą.
  Przechowywać butelkę w pozycji pionowej, szczelnie zamkniętą.

Produkt łatwopalny! Przechowywać z dala od ognia i płomieni!

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Myconolak
- Substancją czynną leku Myconolak jest 50 mg/ml amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg/ml
  chlorowodorku amorolfiny).

- Pozostałe składniki leku to: amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A), triacetyna, butylu octan,
  etylu octan i etanol, bezwodny.

Jak wygląda lek Myconolak i co zawiera opakowanie
Lek Myconolak jest przezroczystym roztworem, bezbarwnym do bladożółtego.

Dostępne wielkości opakowań: 2,5 ml, 3 ml, 5 ml; 1 butelka pakowana z wacikami (lub bez wacików),
szpatułkami oraz pilniczkami do paznokci (lub bez pilniczków do paznokci).
Lek Myconolak jest także dostępny w opakowaniach 7,5 ml i 10 ml; 2 butelki pakowane z wacikami
(lub bez wacików), szpatułkami oraz pilniczkami do paznokci (lub bez pilniczków do paznokci).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Aristo Pharma Sp. z o.o.
ul. Baletowa 30
02-867 Warszawa

Wytwórca
Chanelle Medical
Loughrea, Co. Galway
Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do podmiotu
odpowiedzialnego:
Aristo Pharma Sp. z o.o., ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa
tel.: +48 22 855 40 93
fax: +48 22 855 40 95

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2020

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza