Lacidofil kaps.(2 mld CFU) - 60 szt.

Opakowanie

60 szt.

Producent

Lallemand

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

kaps.

Dawkowanie

Doustnie. Zapobieganie zaburzeniom mikroflory przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii, zapobieganie biegunce podróżnych. Dzieci w wieku poniżej 4 lat: 1 kaps. na dobę. Dzieci w wieku od 4 do 12 lat: 1-2 kaps. na dobę. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 kaps. 3 razy na dobę. Preparat należy stosować przez minimum 10 dni, począwszy od dnia rozpoczęcia leczenia antybiotykiem lub przed i w czasie podróży. Leczenie wspomagające w trakcie i po antybiotykoterapii, nawracające rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Niemowlęta: 1 kaps. na dobę. Dzieci w wieku od 1 do 4 lat: 1 kaps. 2 razy na dobę. Dzieci w wieku od 4 do 12 lat: 1 kaps. 3 razy na dobę. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1-2 kaps. 3 razy dobę. Preparat należy stosować przez minimum 14 dni. Sposób podania. Kaps. podaje się w czasie posiłku lub do 30 min przed posiłkiem. W przypadku braku możliwości połknięcia (niemowlęta) zawartość kaps. można zmieszać z pokarmem lub z chłodną wodą.

Zastosowanie

Zapobieganie zaburzeniom mikroflory przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii. Zapobieganie biegunce podróżnych. Leczenie wspomagające w trakcie i po antybiotykoterapii. Nawracające rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Lacidofil i w jakim celu się go stosuje

Lek Lacidofil jest probiotykiem, co oznacza, że zawiera mikroorganizmy (bakterie kwasu mlekowego)
wywierające korzystny wpływ na organizm.
Bakterie kwasu mlekowego występują w przewodzie pokarmowym człowieka. Stanowią naturalną
barierę, chronią przed drobnoustrojami chorobotwórczymi i utrzymują równowagę flory bakteryjnej w
przewodzie pokarmowym. Z tego względu lek ten stosowany jest w następujących przypadkach:

- zapobieganie zaburzeniom mikroflory przewodu pokarmowego w trakcie i po
  antybiotykoterapii
- zapobieganie biegunce podróżnych
- leczenie wspomagające w trakcie i po antybiotykoterapii
- nawracające rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lacidofil

Kiedy nie stosować leku Lacidofil:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku
  (wymienionych w punkcie 6.),
- jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
  skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku,
- jeśli pacjent ma uczulenie na białko mleka krowiego lub soję,

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Pacjenci należący do niżej wymienionych grup powinni skonsultować się z lekarzem przed
zastosowaniem tego leku:
- pacjenci z gorączką, wymiotami lub silnymi bólami brzucha,
- pacjenci z ostrym zapaleniem trzustki,
- pacjenci z cewnikiem umieszczonym w żyle centralnej oraz pacjenci po operacji chirurgicznej, w
  szczególności z zapaleniem mięśnia sercowego lub wsierdzia w wywiadzie, oraz po operacji
  kardiologicznej lub przewodu pokarmowego również w obrębie jamy ustnej (w tym po ekstrakcji
  zęba), ponieważ otwarte rany stanowią potencjalne wrota infekcji bakteryjnej,
- pacjenci z krwawą biegunką, w szczególności niemowlęta i osoby w podeszłym wieku, ponieważ
  przepuszczalna bariera jelito/krew stanowi potencjalne wrota infekcji bakteryjnej,
- pacjenci z zaburzoną odpornością oraz przyjmujący leki obniżające odporność w tym pacjenci po
  przeszczepach, w trakcie radio lub chemioterapii, z zaburzonym układem immunologicznym, dzieci
  przedwcześnie urodzone, pacjenci chorzy na AIDS, z chłoniakiem lub poddani długotrwałej terapii
  kortykosteroidami,
- dzieci zespołem krótkiego jelita, u których kwasica mleczanowa może stanowić powikłanie po użyciu
  probiotyków. U tych pacjentów stosowanie szczepów wytwarzających kwas mlekowy takich jak
  L. helveticus powinno być monitorowane i niezwłocznie przerwane w przypadku wystąpienia wzrostu
  stężenia mleczanów we krwi.

Lacidofil a inne leki
Nie stwierdzono przypadków interakcji z innymi lekami.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lacidofil nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Lacidofil

Dawkowanie

Zapobieganie zaburzeniom mikroflory przewodu pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii,
zapobieganie biegunce podróżnych:

- Dzieci w wieku poniżej 4 lat: 1 kapsułka na dobę
- Dzieci w wieku od 4 do 12 lat: od 1 do 2 kapsułek na dobę
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 kapsułka trzy razy na dobę

Ten lek należy stosować przez minimum 10 dni, począwszy od dnia rozpoczęcia leczenia antybiotykiem
lub przed i w czasie podróży.

Leczenie wspomagające w trakcie i po antybiotykoterapii, nawracające rzekomobłoniaste zapalenie
okrężnicy:

- Niemowlęta: 1 kapsułka na dobę
- Dzieci w wieku od 1 do 4 lat: 1 kapsułka dwa razy na dobę
- Dzieci w wieku od 4 do 12 lat: 1 kapsułka trzy razy na dobę
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: od 1 do 2 kapsułek trzy razy dobę

Lek należy stosować przez minimum 14 dni.

Sposób podawania
Kapsułkę podaje się doustnie w czasie posiłku lub do 30 minut przed posiłkiem. W przypadku braku
możliwości połknięcia (niemowlęta) zawartość kapsułki można zmieszać z pokarmem lub z chłodną
wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lacidofil
Nie stwierdzono przypadków przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Lacidofil
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano reakcje nadwrażliwości objawiające się wysypką lub
biegunką. W takich przypadkach zaleca się przerwanie stosowania leku do momentu ustąpienia
objawów. Nie są znane inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
   Al. Jerozolimskie 181C
   02-222 Warszawa
   Tel.: + 48 22 49 21 301
   Faks: + 48 22 49 21 309
   e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lacidofil
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek należy przechowywać w lodówce (2°C- 8°C).

Lek można przechowywać poza lodówką (w temperaturze poniżej 25°C) przez 14 dni. Po tym czasie
niezużyty lek należy wyrzucić. Lek przechowywany poza lodówką nie może być ponownie umieszczony
w lodówce.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lacidofil

Jedna kapsułka zawiera 2x109 CFU bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus R0011,
Lactobacillus helveticus R0052

*CFU- jednostka tworząca kolonię (ang. Colony Forming Unit).

Pozostałe składniki to: kwas askorbowy, magnezu stearynian, maltodekstryna, żelatyna

Podmiot odpowiedzialny
LALLEMAND SAS
19 rue des Briquetiers - Blagnac - 31700 Blagnac
Francja

Wytwórca
Stradis
29 rue Léon Faucher
51100 Reims
Francja

Lallemand SAS
4 chemin du Bord de l’Eau
15130 St Simon
Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki: lipiec 2022 r.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza