Laboratoria PolfaŁodź IBUPROFEN MAX tabl. powl.(400 mg) - 10 szt.

Opakowanie

10 szt.

Producent

Urgo

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież o mc. ≥ 40 kg (w wieku od 12 lat): dawka początkowa wynosi 400 mg; w razie konieczności można przyjąć dodatkowe dawki 400 mg ibuprofenu. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 6 h, maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg. Migrenowy ból głowy: 400 mg w dawce pojedynczej, a w razie konieczności 400 mg co 4-6 h, maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg, przyjmowanie leku należy ograniczyć do maksymalnie 2 lub 3 dni w tyg. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Szczególne grupy pacjentów. Tabl.400 mg nie należy stosować u dzieci i młodzieży o mc. poniżej 40 kg oraz w wieku poniżej 12 lat. Ze względu na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych zaleca się szczególnie uważne monitorowanie pacjentów w podeszłym wieku. Nie ma konieczności zmniejszenia dawki u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek lub wątroby. Sposób podania. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. U pacjentów z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie preparatu podczas posiłków.

Zastosowanie

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (ból głowy, m.in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu). Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). Bolesne miesiączkowanie.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen należy do grupy leków - niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), o działaniu
leczniczym: przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX stosowany jest w następujących przypadkach:
- bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (bóle głowy, m.in. ból
  napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle
  towarzyszące grypie i przeziębieniu),
- gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób
  zakaźnych),
- bolesne miesiączkowanie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX

Kiedy nie stosować leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX
- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli pacjent ma uczulenie na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy lub na inne
  substancje; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego
  (choroby skóry i błon śluzowych charakteryzujące się występowaniem obrzęków), skurczu
  oskrzeli, nieżytu nosa (kataru) lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu
  acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ,
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby,
- w przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy (czynnej lub w wywiadzie),
  perforacji lub krwawienia, również występującego po zastosowaniu NLPZ,
- w ciężkiej niewydolności serca (klasa IV wg NYHA),
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze,
- jeśli u pacjenta występuje krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie,
- jeśli u pacjenta występują niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego,
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub
  niewystarczającym nawodnieniem),
- w przypadku skazy krwotocznej (skłonności do krwawień w obrębie np. skóry i błon
  śluzowych, nosa, układu pokarmowego) oraz przyjmowania leków przeciwzakrzepowych,
- w przypadku jednoczesnego przyjmowania innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów
  COX-2,
- w ostatnich trzech miesiącach ciąży,
- u dzieci i młodzieży o masie ciała poniżej 40 kg (w wieku poniżej 12 lat).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX należy omówić to z
lekarzem lub farmaceutą.
Zachować szczególną ostrożność:
- u osób z zaburzoną czynnością wątroby i (lub) nerek oraz układu krążenia; u osób, u których
  występują zaburzenia czynności nerek należy stosować dawki skuteczne, możliwie jak
  najmniejsze, z jednoczesnym monitorowaniem ich czynności,
- u osób z astmą oskrzelową lub alergią - zażycie leku może spowodować skurcz oskrzeli,
- u osób, u których obserwowano katar sienny, polipy nosa i przewlekłe obturacyjne choroby
  układu oddechowego, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych; reakcje
  alergiczne mogą mieć postać napadów astmy (tzw. astmy analgetycznej),
- u osób, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej
– występuje zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych,
- w trakcie ospy wietrznej – zaleca się unikanie stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen
  MAX,
- u osób, u których występują dziedziczne schorzenia układu krwiotwórczego (ostra porfiria
  przerywana),
- u osób z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
  choroba Leśniowskiego i Crohna) - może dojść do nasilenia objawów,
- u osób z zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, zawałem mięśnia sercowego lub
  niewydolnością serca w wywiadzie – może dojść do zatrzymania płynów w organizmie z powodu
  pogorszenia czynności nerek,
- u osób jednocześnie przyjmujących leki przeciwzakrzepowe oraz z zaburzeniami krzepnięcia krwi
- ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia,
- u osób z zaburzeniami tworzenia się czerwonych krwinek,
- u osób z cukrzycą,
- bezpośrednio po dużym zabiegu operacyjnym.

Dzieci i młodzież
U odwodnionych dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.

U osób w wieku powyżej 65 lat istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niż
u pacjentów młodszych.

Podczas długotrwałego stosowania leku zwłaszcza u osób z chorobami przewodu pokarmowego
w wywiadzie, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat, istnieje ryzyko krwotoku z przewodu
pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji. W przypadku wystąpienia wszelkich nietypowych
objawów ze strony układu pokarmowego zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, przyjmowanie
leku należy natychmiast przerwać i powiadomić lekarza.

Należy zachować ostrożność stosując Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX u pacjentów stosujących
jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego lub
mogą zwiększać ryzyko krwawień, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe jak
warfaryna (acenokumarol) lub leki przeciwpłytkowe jak kwas acetylosalicylowy.

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do
uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek.

Podczas długotrwałego stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX, wymagane jest
regularne kontrolowanie wskaźników czynności wątroby, czynności nerek oraz morfologii krwi.

Reakcje skórne
Notowano występowanie ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem leku Laboratoria
PolfaŁódź Ibuprofen MAX. Jeśli pojawią się: jakakolwiek wysypka na skórze, zmiany na błonach
śluzowych, pęcherze lub inne objawy uczulenia, należy przerwać przyjmowanie leku Laboratoria
PolfaŁódź Ibuprofen MAX i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, ponieważ mogą to być
pierwsze objawy bardzo ciężkiej reakcji skórnej. Patrz punkt 4.

Ciężkie i ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny) obserwuje się bardzo rzadko. Po
wystąpieniu pierwszych objawów ciężkiej nadwrażliwości po podaniu leku Laboratoria PolfaŁódź
Ibuprofen MAX, leczenie należy przerwać i natychmiast powiadomić lekarza.

Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne NLPZ), które mogą
niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po
zakończeniu terapii.

Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się
z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych
dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

Przed zastosowaniem leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX pacjent powinien omówić leczenie
z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
- u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce
  piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic
  obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli
  pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny – TIA),
- pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie
  cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń,
- u pacjenta występuje zakażenie — patrz poniżej, punkt zatytułowany „Zakażenia”.

Zakażenia
Lek Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX może ukryć objawy zakażenia, takie jak gorączka i ból.
W związku z tym lek Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX może opóźnić zastosowanie
odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań.
Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń
skóry związanych z ospą wietrzną. Jeśli pacjent przyjmuje ten lek podczas występującego zakażenia, a
objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Podczas długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych, może wystąpić ból głowy, którego nie
należy leczyć poprzez zwiększanie dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się
z lekarzem, jeśli pomimo przyjmowania leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX często występują
bóle głowy.

Przyjmowanie leku w najmniejszej, skutecznej dawce przez najkrótszy okres, konieczny do
łagodzenia objawów, zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.
Lek Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX, jako produkt dostępny bez recepty, jest zalecany do
stosowania przez krótki okres czasu, choć nie wyklucza się stosowania z zalecenia lekarza.

W przypadku wystąpienia nowych lub nasilenia wyżej wymienionych objawów, należy skontaktować
się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Lek Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX może wpływać na działanie innych leków lub też inne
leki mogą wpływać na działanie leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX.

Lek Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAXnależy stosować ostrożnie w połączeniu z:
- kwasem acetylosalicylowym, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym z
  selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2, lub glukokortykosteroidami; stosowanie tych
  leków jednocześnie z ibuprofenem może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych
  dotyczących przewodu pokarmowego,
- lekami obniżającymi ciśnienie krwi (inhibitorami ACE, takie jak kaptopryl, lekami beta-
  adrenolitycznymi, takie jak leki zawierające atenolol, lekami będącymi antagonistami receptora
  angiotensyny II, takie jak losartan) i lekami moczopędnymi: ibuprofen (podobnie jak inne
  niesteroidowe leki przeciwzapalne) może osłabiać działanie tych leków,
- lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas: istnieje ryzyko wzrostu stężenia potasu we krwi,
- lekami o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzającymi krew/zapobiegającymi powstawaniu
  zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna): nieliczne dane
  kliniczne wskazują, że leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie leków zmniejszających
  krzepliwość krwi,
- litem: istnieją dowody na potencjalne zwiększenie stężeń litu w osoczu krwi podczas
  jednoczesnego przyjmowania ibuprofenu (podobnie jak innych niesteroidowych leków
  przeciwzapalnych),
- metotreksatem: istnieje ryzyko zwiększenia stężenia metotreksatu w osoczu krwi podczas
  jednoczesnego stosowania ibuprofenu (podobnie jak innych niesteroidowych leków
  przeciwzapalnych),
- fenytoiną: istnieje ryzyko zwiększenia stężenia fenytoiny w osoczu krwi podczas jednoczesnego
  stosowania ibuprofenu (podobnie jak innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych),
- glikozydami nasercowymi(np. digoksyną): ze względu na możliwość nasilenia działania
  digoksyny,
- inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI): ze względu na możliwość zwiększenia
  ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego,
- aminoglikozydami: ibuprofen może spowalniać wydalanie aminoglikozydów z organizmu,
  nasilając ich działanie toksyczne,
- takrolimusem, cyklosporyną: istnieje ryzyko wystąpienia uszkodzenia nerek,
- cholestyraminą: cholestyramina podana jednocześnie z ibuprofenem zmniejsza jego wchłanianie –
  należy zachować min. 2-godzinny odstęp czasu,
- probenecydem lub sulfinpyrazonem: ze względu na możliwość opóźnienia wydalania ibuprofenu,
- antybiotykami z grupy chinolonów: ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek,
- pochodnymi sulfonylomocznika: ze względu na możliwość wystąpienia interakcji,
- zydowudyną: istnieją dowody na zwiększone ryzyko wystąpienia krwotoków do stawów i
  krwiaków u pacjentów z hemofilią, HIV-dodatnich, przyjmujących jednocześnie zydowudynę i
  ibuprofen,
- z mifeprystonem - nie należy stosować NLPZ w okresie 8 - 12 dni po podaniu mifeprystonu,
  ponieważ mogą one osłabiać działanie mifeprystonu.

Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Laboratoria
PolfaŁódź Ibuprofen MAX. Dlatego też przed zastosowaniem leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen
MAX z innymi lekami zawsze należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX z jedzeniem, piciem i alkoholem
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku Laboratoria
PolfaŁódź Ibuprofen MAX podczas posiłków.
Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on nasilać działania niepożądane leku
Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX, szczególnie ze strony przewodu pokarmowego i
ośrodkowego układu nerwowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie wolno przyjmować leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX w ostatnich 3 miesiącach ciąży, ponieważ
może to zaszkodzić nienarodzonemu dziecku lub wpłynąć niekorzystnie na przebieg porodu. Stosowanie
ibuprofenu w ostatnich trzech miesiącach ciąży u nienarodzonego dziecka może doprowadzić do chorób
nerek i serca. Może również powodować skłonność do krwawień u matki i jej dziecka oraz prowadzić do
wystąpienia porodu później niż jest to spodziewane lub do wydłużenia czasu trwania porodu.

Nie należy stosować tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że jest to absolutnie konieczne
i zalecone przez lekarza. Jeśli wymagane jest leczenie ibuprofenem w tym okresie lub podczas próby
zajścia w ciążę, należy stosować najniższą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Przyjmowanie leku
Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX po 20. tygodniu ciąży, przez okres dłuższy niż kilka dni może
powodować zaburzenia nerek u nienarodzonego dziecka i następnie prowadzić do niskiego poziomu
płynu owodniowego otaczającego dziecko (małowodzie) lub zwężenia naczynia krwionośnego
(przewodu tętniczego) w sercu dziecka. Jeśli wymagane jest leczenie przez okres dłuższy niż
kilka dni, lekarz może zalecić dodatkowe monitorowanie.

Lek ten przenika do mleka kobiet karmiących piersią," ale można go stosować podczas karmienia
piersią, jeśli jest stosowany w  zalecanej dawce i przez możliwie najkrótszy czas.

Lek ten należy do grupy leków (NLPZ), które mogą zaburzać płodność kobiet. Stosowanie tego leku
nie jest zalecane w przypadku kobiet starających się zajść w ciążę. Działanie to jest przemijające i
ustępuje po zakończeniu terapii.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Zasadniczo ibuprofen nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak ze względu na możliwość wystąpienia działań
niepożądanych, takich jak: zmęczenie, senność, zawroty głowy (zgłaszanych jako częste) i zaburzeń
widzenia (zgłaszanych jako niezbyt częste) podczas stosowania dużych dawek, zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona w pojedynczych przypadkach. Działanie to
może być nasilone w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

Lek Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u
pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.
Lek Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX zawiera czerwień koszenilową (E 124) i azorubinę
(E 122) – lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia
objawów. Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub
nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem (patrz punkt 2).

Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej
skutecznej dawki przez najkrótszy okres, konieczny do opanowania objawów.

Dorośli i młodzież (w wieku od 12 lat) o masie ciała 40 kg i większej:
Dawka początkowa ibuprofenu to 400 mg (1 tabletka). W razie konieczności można przyjąć
dodatkową dawkę 400 mg ibuprofenu (1 tabletka). Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien
być ustalany odpowiednio do występujących objawów i przy uwzględnieniu maksymalnej
zalecanej dawki dobowej. Nie powinien być on krótszy niż 6 godzin. W ciągu 24 godzin nie należy
przekraczać całkowitej dawki 1200 mg ibuprofenu (3 tabletki).

Dawkowanie w przypadku migrenowego bólu głowy to 400 mg (1 tabletka) w dawce pojedynczej,
a w razie konieczności 400 mg (1 tabletka) co 4 - 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa
ibuprofenu nie powinna przekraczać 1200 mg (3 tabletki). Przyjmowanie leku należy ograniczyć
do maksymalnie dwóch lub trzech dni w tygodniu.

Sposób podawania
Podanie doustne.
Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.
U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku Laboratoria
PolfaŁódź Ibuprofen MAX podczas posiłków.

Leku nie należy stosować u pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg.
Leku nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat
Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku powinien zawsze skonsultować się z lekarzem zanim zacznie
stosowanie leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX, ze względu na większe prawdopodobieństwo
wystąpienia działań niepożądanych. Lekarz zaleci odpowiednie stosowanie leku.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek
Jeśli pacjent choruje z powodu zmniejszonej czynności nerek lub wątroby, należy zawsze
skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX.
Lekarz zaleci odpowiednie stosowanie leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX

W razie przyjęcia większej, niż zalecana, dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX lub
jeśli dziecko przypadkowo przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do
najbliższego szpitala, aby uzyskać opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat
działań, jakie należy w takim przypadku podjąć.
Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą występować ślady krwi), bóle
głowy, dzwonienie w uszach, dezorientacja i oczopląs. Po przyjęciu dużej dawki występowała
senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci),
osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem.

Mogą także wystąpić szumy uszne, ból głowy, biegunka i krwawienie z przewodu pokarmowego.
W cięższych przypadkach przedawkowania, może również wystąpić okresowe pobudzenie,
dezorientacja, śpiączka, niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby.
U pacjentów chorujących na astmę może nastąpić zaostrzenie choroby.

Pominięcie zastosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

W związku z leczeniem lekami z grupy NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia
tętniczego i niewydolności serca.
Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie ibuprofen, może być związane z niewielkim
zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Wzrost ryzyka następuje w przypadku
stosowania dużych dawek leku i w przypadku stosowania leku przez długi okres czasu.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób):
- wysypki,
- niestrawność, ból brzucha, nudności,
- bóle głowy,
- zaburzenia widzenia,
- pokrzywka i świąd.

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
- biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,
- depresja, dezorientacja, omamy, bezsenność,
- zawroty głowy, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia,
- niedowidzenie toksyczne,
- szumy uszne,
- zmniejszenie wartości hemoglobiny i hematokrytu, hamowanie agregacji płytek, przedłużony czas
  krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w
  surowicy.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia, leukopenia – zmniejszenie liczby białych krwinek
- leukocytów, trombocytopenia – zmniejszenie liczby płytek krwi, pancytopenia – niedobór
  wszystkich prawidłowych krwinek: czerwonych, białych i płytek krwi, agranulocytoza – brak
  pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów),
- zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania,
- rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ciężki, zagrażający życiu typ reakcji
  alergicznej), toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka,
- smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie
  zapalenia okrężnicy i choroby Crohna. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie
  z przewodu pokarmowego i perforacja, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat,
- aseptyczne zapalenie opon mózgowych,
- obrzęki, dysuria (dyskomfort towarzyszący oddawaniu moczu), zmniejszenie ilości wydalanego
  moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika w
  surowicy, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi (retencja sodu),
- ciężkie reakcje nadwrażliwości jak obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia
  (przyspieszone bicie serca), hipotensja (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi), wstrząs;
  zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli.
- u pacjentów z istniejącymi chorobami auto-immunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy,
  mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki
  objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych jak sztywność
  karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja,
- obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związana ze stosowaniem leków z grupy NLPZ
  w dużych dawkach,
- nadciśnienie tętnicze.

Działania niepożądane o częstości nieznanej (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych):
- mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS
  należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby
  eozynofilów (rodzaj białych krwinek).
- czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona
  przeważnie w fałdach skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z gorączką występującą
  na początku leczenia (ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeśli takie objawy wystąpią, należy
  przerwać przyjmowanie leku Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX i niezwłocznie zwrócić się
  o pomoc medyczną. Patrz także punkt 2.
- skóra staje się wrażliwa na światło.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309,
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na blistrze i pudełku.
Termin ważności (EXP) oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że blister jest uszkodzony.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX
- Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum). Każda tabletka powlekana zawiera: 400 mg
  ibuprofenu.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:
  Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana,
  kroskarmeloza sodowa, powidon K30, talk, dimetykon, krzemionka koloidalna bezwodna.
  Otoczka tabletki: talk, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, czerwień
  koszenilowa (E 124), azorubina (E 122), dimetykon.

Jak wygląda lek Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana
Błyszczące purpurowe, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki powlekane, z wytłoczonym po jednej
stronie oznakowaniem „R-06”, zapakowane w blistry, w tekturowe pudełko. Jeden blister zawiera
10 tabletek.

Wielkość opakowań:
10 tabletek – 1 blister po 10 szt.
20 tabletek – 2 blistry po 10 szt.
30 tabletek – 3 blistry po 10 szt.
40 tabletek – 4 blistry po 10 szt.
50 tabletek – 5 blistrów po 10 szt.
60 tabletek – 6 blistrów po 10 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
URGO Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
tel: 22 616 33 48

Importer
Wörwag Pharma Operations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. gen. Mariana Langiewicza 58
95-050 Konstantynów Łódzki

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza