Kalium hypermanganicum Galena tabl.(100 mg) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Galena

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Dawkowanie

Preparat jest przeznaczony do przygotowania roztworu do stosowania miejscowego. Podanie na skórę, śluzówkę jamy ustnej, dogardłowo. Do przemywania skóry, ropiejących ran, owrzodzeń i rąk (0,05% roztwór): 1 tabl. rozpuścić w 200 ml (1 szklance) przegotowanej wody; roztwór powinien być purpurowy. Do płukania błon śluzowych jamy ustnej i gardła (0,025% roztwór): 1 tabl. rozpuścić w 400 ml (2 szklanki) przegotowanej wody; roztwór powinien być różowy. Sposób podania. Używać świeżo przygotowanego roztworu. Roztwory należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Zastosowanie

0,05% roztwór wodny nadmanganianu potasu jest stosowany miejscowo jako lek odkażający do przemywania skóry, ropiejących ran, owrzodzeń, a także rąk. 0,025% roztwór wodny nadmanganianu potasu jest stosowany miejscowo jako lek odkażający do płukania błon śluzowych, gardła i jamy ustnej.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Kalium hypermanganicum Galena i w jakim celu się go stosuje

Lek Kalium hypermanganicum Galena ma postać tabletek, zawiera substancję czynną nadmanganian
potasu.

Lek Kalium hypermanganicum Galena jest stosowany miejscowo, wyłącznie w postaci roztworu
nadmanganianu potasu sporządzonego przez rozpuszczenie tabletki w wodzie.
Roztwór działa odkażająco i ściągająco na skórę i błony śluzowe.
Roztwory wodne nadmanganianu potasu są nietrwałe i mają zabarwienie od jasnoróżowego
do ciemnofioletowego.

Wskazania do stosowania
0,05% roztwór wodny nadmanganianu potasu jest stosowany jako lek odkażający do przemywania
skóry, ropiejących ran, owrzodzeń, a także rąk.
0,025% roztwór wodny nadmanganianu potasu jest stosowany jako lek odkażający do płukania błon
śluzowych gardła i jamy ustnej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kalium hypermanganicum Galena

Kiedy nie stosować leku Kalium hypermanganicum Galena:
- jeśli pacjent ma uczulenie na nadmanganian potasu,
- doustnie,
- do przemywania oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Roztworów wodnych leku nie należy stosować w dużych stężeniach i długotrwale, gdyż mogą
wywoływać podrażnienia skóry oraz błon śluzowych.
Należy zaprzestać stosowania leku, gdy wystąpią objawy podrażnienia.
Nie wolno połykać roztworu w czasie płukania błon śluzowych gardła i jamy ustnej.

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować leku Kalium hypermanganicum Galena w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Kalium hypermanganicum Galena nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

3. Jak stosować lek Kalium hypermanganicum Galena

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Kalium hypermanganicum Galena jest przeznaczony do przygotowania roztworu nadmanganianu
potasu do stosowania miejscowego.

Przygotowanie 0,05% roztworu nadmanganianu potasu do przemywania skóry, ropiejących ran,
owrzodzeń, a także rąk:
Rozpuścić 1 tabletkę leku w 200 ml (1 szklanka) przegotowanej wody. Roztwór powinien być
purpurowy.

Przygotowanie 0,025% roztworu nadmanganianu potasu do płukania błon śluzowych gardła i jamy
ustnej:
Rozpuścić 1 tabletkę leku w 400 ml (2 szklanki) przegotowanej wody. Roztwór powinien być różowy.

Używać świeżo przygotowanego roztworu. Roztwór ten należy zużyć bezpośrednio po
przygotowaniu. Nie wolno połykać roztworu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kalium hypermanganicum Galena
Roztwory nadmanganianu potasu o dużym stężeniu działają drażniąco na tkanki. Zastosowany
na skórę lub błony śluzowe roztwór nadmanganianu potasu o stężeniu większym od leczniczego
(także nadmanganian potasu w postaci krystalicznej lub pyłu), może powodować oparzenia skóry
oraz martwicę tkanek.

Po spożyciu tabletki leku Kalium hypermanganicum Galenalub roztworu (po rozpuszczeniu tabletki
w wodzie) może wystąpić obrzęk, nudności, wymioty, perforacja przełyku i żołądka, uszkodzenia
wątroby, nerek oraz niewydolność sercowo-oddechowa.
W razie przedawkowania leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wielokrotne używanie roztworów nadmanganianu potasu we wskazanych stężeniach może wywołać
silne podrażnienie i zabarwiać skórę na brązowo.

Podczas stosowania roztworu leku Kalium hypermanganicum Galena na błony śluzowe jamy ustnej
może wystąpić nieprzyjemny smak w ustach, przebarwienie zębów, błon śluzowych, nudności
oraz wymioty.
Wdychanie oparów roztworów leku Kalium hypermanganicum Galena może prowadzić
do powstawania obrzęków dróg oddechowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Kalium hypermanganicum Galena

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin
ważności:. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kalium hypermanganicum Galena

- Substancją czynną leku jest nadmanganian potasu. Jedna tabletka zawiera 100 mg nadmanganianu
   potasu.
- Lek Kalium hypermanganicum Galena nie zawiera substancji pomocniczych.

Jak wygląda lek Kalium hypermanganicum Galena i co zawiera opakowanie

Lek Kalium hypermanganicum Galena dostępny jest w postaci tabletek. Tabletka jest fioletowo-
czarna, okrągła, obustronnie płaska.

Dostępne opakowanie
30 tabletek w szklanej, oranżowej fiolce, zamykanej korkiem polietylenowym, w tekturowym pudełku
z ulotką informacyjną dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA”
ul. Krucza 62
53-411 Wrocław
Polska

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.08.2018

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza