Kalium effervescens bezcukrowy granulat musujący(782 mg K+) - 20 saszetek po 3 g

Opakowanie

20 saszetek po 3 g

Producent

Synteza

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

granulat musujący

Kwota refundowana

5.84

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: najczęściej w pierwszej dawce 1 lub 2 saszetki, a następnie w zależności od niedoboru potasu od 1 do 2 saszetek dziennie. Zawartość saszetki rozpuścić w 1/3 szklanki wody i pić lekko musujący płyn. Lek należy przyjmować w trakcie lub pod koniec posiłku. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Zastosowanie

Stany niedoboru potasu niezależnie od przyczyny, w długotrwałych biegunkach, przy istnieniu przetok jelitowych, podczas leczenia lekami, które mogą doprowadzić do hipokaliemii np. niektórymi lekami moczopędnymi, hormonami sterydowymi, glikozydami naparstnicy. Lek może być stosowany u chorych w przebiegu cukrzycy.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Kalium effervescens bezcukrowy i w jakim celu się go stosuje

Kalium effervescens bezcukrowy jest lekiem zawierającym 782 mg jonów potasu w saszetce.
Potas jest głównym kationem płynu komórkowego i jednym z najważniejszych pierwiastków
wchodzących w skład płynów ustrojowych. Bierze udział w wielu reakcjach enzymatycznych
i procesach fizjologicznych, m.in. w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i mięśniowego
oraz w metabolizmie węglowodanów. Wraz z jonami sodowymi i chlorkowymi wpływa na
gospodarkę wodną organizmu, bierze udział w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej i ciśnienia
osmotycznego.
Lek jest przepisywany w celu uzupełnienia niedoborów potasu niezależnie od przyczyny, w przebiegu
cukrzycy, długotrwałych biegunkach, przy istnieniu przetok jelitowych oraz podczas leczenia lekami,
które mogą doprowadzić do hipokaliemii np. niektórymi lekami moczopędnymi, hormonami
sterydowymi, glikozydami naparstnicy.
Lek Kalium effervescens bezcukrowy może być stosowany przez chorych na cukrzycę, ponieważ nie
zawiera cukru.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kalium effervescens bezcukrowy

Kiedy nie stosować leku Kalium effervescens bezcukrowy:
− jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego
   leku (wymienionych w punkcie 6);
− w przypadku fenyloketonurii, gdyż lek zawiera źródło fenyloalaniny i może być szkodliwy dla
   pacjentów z fenyloketonurią;
− jeśli pacjent ma zwiększone stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia);
− w przypadku skąpomoczu, bezmoczu i mocznicy w ostrej niewydolności nerek;
− w mocznicy w przewlekłej niewydolności nerek;
− w niewydolności nadnerczy;
− przy jednoczesnym stosowaniu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas;
− w arytmiach komorowych;
− w chorobie Addisona;
− w ostrych odwodnieniach;
− w przypadku rozległych zniszczeń tkanek związanych z ciężkimi oparzeniami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Kalium effervescens bezcukrowy należy omówić to z lekarzem
lub farmaceutą.
W przypadku pojawienia się ciężkich nudności, wymiotów lub silnych bólów brzucha należy
przerwać stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy.

Dzieci
Nie należy stosować leku Kalium effervescens bezcukrowy u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zachowanie ostrożności w niektórych szczególnych grupach pacjentów stosujących lek Kalium
effervescens bezcukrowy

Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia lekarz zaleci regularne badanie stężenia potasu we
krwi, kontrolę pracy serca (EKG) oraz czynności nerek. U niektórych pacjentów niedoborowi potasu
towarzyszy niedobór magnezu, dlatego lekarz zleci także badanie stężenia jonów magnezu we krwi.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni stosować lek Kalium effervescens bezcukrowy
z zachowaniem szczególnej ostrożności, ze względu na ryzyko niebezpiecznego wzrostu stężenia
potasu we krwi. Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia lekarz zaleci regularne badanie
stężenia potasu we krwi, monitorowanie pracy serca oraz nerek.

Pacjenci w wieku podeszłym (powyżej 65 lat)
Ze względu na niebezpieczeństwo przedawkowania oraz często współistniejącą niewydolność nerek,
lek należy stosować ostrożnie w tej grupie wiekowej. Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia
lekarz zaleci regularne badanie stężenia potasu we krwi oraz monitorowanie pracy serca.

Pacjenci z zaburzeniami czynności serca
Ze względu na niebezpieczeństwo przedawkowania i wystąpienie groźnej dla życia arytmii serca, lek
należy stosować ostrożnie w tej grupie pacjentów. Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania leczenia
lekarz zaleci regularne badanie stężenia potasu we krwi oraz monitorowanie pracy serca.

Ponadto należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Kalium effervescens bezcukrowy:
− w skurczach mięśni spowodowanych pracą w wysokiej temperaturze;
− przy jednoczesnym stosowaniu z innymi lekami zawierającymi potas lub wywierającymi wpływ na
   jego stężenie;
− u osób ze skłonnością do alergii, ze względu na obecność czerwieni koszenilowej, która może
   powodować reakcje alergiczne.

Lek Kalium effervescens bezcukrowy a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

Leki obniżające ciśnienie krwi:
− leki moczopędne oszczędzające potas (np. spironolakton, triamteren, amiloryd);
− inhibitory konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl, lizynopryl);
− antagoniści receptora angiotensyny II (np. losartan, walsartan, irbesartan);
− leki β-adrenolityczne (np. propranolol, bisoprolol).
Przy jednoczesnym stosowaniu leku Kalium effervescens bezcukrowy z lekiem / lekami
wymienionymi powyżej może dojść do niebezpiecznego, zagrażającego życiu, zwiększenia stężenia
potasu we krwi. Szczególnie narażone są osoby z niewydolnością nerek oraz osoby w podeszłym
wieku.

Leki nasercowe:
− glikozydy naparstnicy (np. digoksyna).
W wyniku jednoczesnego stosowania glikozydów nasercowych z lekiem Kalium effervescens
bezcukrowy może dojść do zaburzenia pracy serca w wyniku zwiększenia stężenia potasu we krwi.

Leki przeciwzapalne:
− niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. indometacyna, ibuprofen, diklofenak).
Jednoczesne stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z lekiem / lekami wymienionymi
powyżej może spowodować niebezpieczny wzrost stężenia potasu we krwi.

Inne leki:
− leki immunosupresyjne (leki hamujące aktywność układu odpornościowego np. cyklosporyna,
   takrolimus);
− heparyna (lek zapobiegający krzepnięciu krwi);
− inne leki lub produkty zawierające potas.
Jednoczesne stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z lekiem / lekami wymienionymi
powyżej może spowodować niebezpieczny wzrost stężenia potasu we krwi.

− glikokortykosteroidy (leki o działaniu przeciwzapalnym);
Jednoczesne stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z glikokortykosteroidami może
spowodować zaburzenia stężenia potasu we krwi.

Zawarte w leku cytryniany alkalizują mocz, co może zmienić wydalanie wielu leków, takich jak
salicylany, barbiturany, tetracykliny a także okres półtrwania leków takich jak sympatykomimetyki
i leki pobudzające.

Stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy z jedzeniem i piciem
Należy pamiętać, że dieta bogata w chlorek sodu (sól kuchenna) zwiększa wydalanie potasu, a więc
obniża skuteczność działania leku Kalium effervescens bezcukrowy.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży. Lek Kalium
effervescens bezcukrowy należy przyjmować wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza w dawkach
zaleconych przez lekarza.

Należy zachować szczególną ostrożność w okresie karmienia piersią. Lek Kalium effervescens
bezcukrowy należy przyjmować wyłącznie na wyraźne zalecenie lekarza w dawkach zaleconych przez
lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Stosowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy nie ma wpływu lub nie wywiera istotnego wpływu
na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Kalium effervescens bezcukrowy

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 lub 2 saszetki w pierwszej dawce, a następnie w zależności od niedoboru potasu,
od 1 do 2 saszetek na dobę.

Sposób podawania
Zawartość saszetki rozpuścić w 1/3 szklanki letniej wody i wypić lekko musujący płyn.

W celu zminimalizowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego (takich jak
nudności, wymioty, biegunka) zaleca się przyjmowanie leku Kalium effervescens bezcukrowy
w trakcie lub pod koniec posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Kalium effervescens bezcukrowy
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Kalium effervescens bezcukrowy należy
niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przy długotrwałym przyjmowaniu leku Kalium effervescens bezcukrowy w dawkach większych niż
przepisane przez lekarza, może dojść do hiperkaliemii (zwiększenia stężenia potasu we krwi), której
objawami są: apatia, splątanie, zmęczenie, osłabienie siły mięśniowej, drętwienie kończyn, paraliż,
niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca, niemiarowość, blok i zatrzymanie czynności serca.
W przypadku wystąpienia opisanych powyżej objawów przedawkowania należy odstawić lek
i skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Kalium effervescens bezcukrowy
W przypadku pominięcia dawki leku, lek należy przyjąć najszybciej jak to jest możliwe.
Jeżeli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki leku, należy poczekać i przyjąć ją o należnej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Lek Kalium effervescens bezcukrowy jest na ogół dobrze tolerowany.

Jak każdy lek, lek ten może jednak powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Działania niepożądane wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz
częstością występowania. Częstości występowania w obrębie każdego narządu zdefiniowano
następująco:
- bardzo często: (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10);
- często: (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 100);
- niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);
- rzadko: (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000);
- bardzo rzadko: (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000);
- nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia żołądka i jelit
Częstość nieznana: nudności, wymioty, biegunka, wzdęcia, uczucie dyskomfortu w brzuchu.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania
Częstość nieznana: zwiększenie stężenia potasu we krwi, tzw. hiperkaliemia.

Zaburzenia serca
Częstość nieznana: niemiarowość pracy serca, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-
komorowego.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Kalium effervescens bezcukrowy

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Kalium effervescens bezcukrowy
- Substancją czynną leku są jony potasu w postaci potasu cytrynianu (Kalii citras) i potasu
   wodorowęglanu (Kalii hydrogenocarbonas). Jedna saszetka zawiera 782 mg jonów potasu.
- Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy, makrogol 6000, krzemionka koloidalna
   bezwodna, esencja cytrynowa, aspartam (E 951), czerwień koszenilowa (E 124).

Jak wygląda lek Kalium effervescens bezcukrowy i co zawiera opakowanie
20 saszetek, po 3 g granulatu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 67/71
61-005 Poznań
tel. 61 879-20-81
faks 61 876-51-79

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Polska
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Chemiczne „Synteza” Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 67/71
61-005 Poznań
tel. 61 879-20-81

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza