Kaldyum kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde(600 mg) - 50 szt.

Opakowanie

50 szt.

Producent

Egis Pharmaceuticals

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

kaps. o przedł. uwalnianiu, twarde

Dawkowanie

Doustnie. Dawkowanie powinno zostać ustalone według indywidualnych potrzeb. Dorośli: profilaktycznie 2 lub 3 kaps. (16 do 24 mmol K+) na dobę. Leczniczo: 5 do 12 kaps. (40 do 96 mmol K+) na dobę przy regularnej kontroli stężenia potasu w surowicy. Jeśli dawka dobowa przekracza 2 kaps., powinna być podawana w 2 lub w większej liczbie dawek podzielonych. Szczególne grupy pacjentów. W stadium skąpomoczu lub bezmoczu w ostrej niewydolności nerek i w stadium mocznicy w przewlekłej niewydolności nerek podawanie leku jest przeciwwskazane. Nie przeprowadzono żadnych badań u chorych z niewydolnością wątroby. Z uwagi na możliwe pogorszenie czynności nerek u osób w podeszłym wieku, konieczne może być zmniejszenie dawki. Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci jest ograniczone. Sposób podania. Lek należy połykać w całości popijając szklanką wody, w czasie lub po posiłku. Pacjenci karmieni przez zgłębnik żołądkowy lub jelitowy mogą otworzyć kapsułkę i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem podawanym przez zgłębnik.

Zastosowanie

Profilaktyka i leczenie następstw stanów niedoboru potasu w organizmiespowodowanych różnymi stanami chorobowymi jak wymioty, biegunka, nadczynność nadnerczy, zwiększona utrata potasu przez nerki, leczenie sodopędnymi lekami moczopędnymi i kortykosteroidami.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Kaldyum i w jakim celu się go stosuje

Kaldyum stosuje się w profilaktyce i leczeniu stanów niedoboru potasu w organizmie. Niedobór może
być spowodowany przyjmowaniem leków, np. moczopędnych (tabletki na odwodnienie), lub
niektórymi chorobami (np. choroby przewodu pokarmowego przebiegające z wymiotami lub
biegunką).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Kaldyum

Kiedy nie stosować leku Kaldyum

- jeśli pacjent ma uczulenie na wszelkiego typu leki zawierające potas lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek;

-
jeśli pacjent ma chorobę Addisona (przewlekła niewydolność nadnerczy) i nie jest na nią
leczony;

- jeśli u pacjenta występuje hiperkaliemia (nadmiar potasu w surowicy krwi), ostre odwodnienie,
niedrożność przewodu pokarmowego lub zwężenie przełyku utrudniające połykanie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Kaldyum należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed przepisaniem leku lekarz może sprawdzić stężenie potasu we krwi i wykonać badanie EKG.
Należy poinformować lekarza o występowaniu owrzodzeń lub innych chorób przewodu
pokarmowego.

W przypadku jednoczesnego przyjmowania glikozydów naparstnicy (leki stosowane w chorobach
serca) należy poinformować o tym lekarza prowadzącego, gdyż nagłe przerwanie stosowania leku
Kaldyum może być szkodliwe.

Należy przestrzegać diety przepisanej przez lekarza.

Inne leki i Kaldyum

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planuje stosować.
- Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu z następującymi lekami:
inhibitory ACE (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia), leki moczopędne oszczędzające
potas, gdyż jednoczesne stosowanie może doprowadzić do bardzo wysokiego stężenia potasu
w surowicy krwi;
- niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki antycholinergiczne, ponieważ może dojść do nasilenia
działań niepożądanych w przewodzie pokarmowym;
- glikozydy naparstnicy (stosowane w leczeniu niewydolności serca), leki beta-adrenergiczne
(stosowane w leczeniu nadciśnienia i (lub) zaburzeń rytmu serca), heparyna (lek hamujący
krzepnięcie krwi), cyklosporyna (lek cytostatyczny).

Lekarz może przeprowadzać regularną kontrolę stężenia potasu w surowicy w razie jednoczesnego
stosowania któregoś z tych leków z lekiem Kaldyum.

W razie wątpliwości dotyczących stosowanych leków należy poradzić się lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Kaldyum można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, zgodnie ze wskazaniami i
zalecanym dawkowaniem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma żadnych ograniczeń.

3. Jak stosować Kaldyum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustala dawkowanie według indywidualnych potrzeb pacjenta.
Zalecana dawka u dorosłych:
w profilaktyce: zalecana dawka to 2 lub 3 kapsułki na dobę;
leczniczo: zalecana dawka to 5 do 12 kapsułek na dobę, przy regularnej kontroli stężenia potasu w
surowicy.
Jeśli dawka dobowa przekracza 2 kapsułki, powinna być podawana w dwóch lub większej liczbie
dawek podzielonych.
Kapsułkę należy połykać w całości, popijając szklanką wody, w trakcie lub po posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Kaldyum

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Kaldyum, należy natychmiast zgłosić się do
lekarza lub farmaceuty.

Objawy przedawkowania: osłabienie mięśni, spadek ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu, a nawet
zatrzymanie czynności serca.

Leczenie: można stosować płukanie żołądka, wlew roztworu chlorku sodu, glukozy i insuliny oraz
diurezę wymuszoną. Konieczne może okazać się przeprowadzenie dializy otrzewnowej lub
hemodializy.

Pominięcie zastosowania leku Kaldyum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy poinformować lekarza jeśli wystąpią następujące objawy: nudności, wymioty oraz bóle
brzucha. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i porozumieć się z lekarzem w razie
wystąpienia częstoskurczu (szybkiego bicia serca), osłabienia mięśni, biegunki, smolistych (czarnych)
stolców.

5. Jak przechowywać Kaldyum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (miesiąc, rok) zamieszczonego na pudełku
tekturowym po określeniu „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego
miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Kaldyum

Substancją czynną leku Kaldyum jest potasu chlorek.
Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 600 mg chlorku potasu, co odpowiada 8 mmoli
jonów potasu (315 mg jonów potasu).
Pozostałe składniki to:

celuloza mikrokrystaliczna, poliakrylan, dimetykon, talk, krzemionka koloidalna bezwodna,
indygotyna (E 132).

Skład osłonki kapsułki:.
wieczko: żelatyna, indygotyna (E 132), erytrozyna (E 127);
część dolna: żelatyna.

Jak wygląda lek Kaldyum i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kapsułek o niebieskim wieczku i przezroczystej części dolnej.
Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek.
Opakowanie stanowi butelka ze szkła bezbarwnego w tekturowym pudełku.
Zawartość opakowania: 50 lub 100 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny
EGIS Pharmaceuticals PLC.
Keresztúri út 30-38.
1106 Budapeszt,
WĘGRY

Wytwórca
EGIS Pharmaceuticals PLC. Lacta Factory
Mátyás király u. 65
9900 Körmend
Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawicielstwa
podmiotu odpowiedzialnego.
EGIS Polska sp. z o.o.:
Ul. 17 Stycznia 45D
02-146 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 417 92 00


Dane o lekach i suplementach diety dostarcza