Juvit Multi krople doustne, roztw. - but. 10 ml

Opakowanie

but. 10 ml

Producent

Hasco-Lek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

krople doustne, roztw.

Wybierz opakowanie
krople doustne, roztw., but. 10 ml
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Dzieci w wieku 7-14 lat: 8-9 kropli na dobę. Dzieci w wieku 1-6 lat: 6-7 kropli na dobę. Niemowlęta: 3-5 kropli na dobę. Niemowlętom i małym dzieciom preparat można podawać w łyżce napoju lub z pokarmem.

Zastosowanie

Preparat stosowany w zapobieganiu i leczeniu niedoborów witamin u niemowląt i dzieci: w stanach zwiększonego zapotrzebowania (okres intensywnego wzrostu, wzmożony wysiłek fizyczny, choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą); przy niedostatecznej podaży witamin w pożywieniu (diety eliminacyjne, stany niedożywienia, okres wczesnowiosenny); w obniżonej ogólnej odporności na choroby infekcyjne; w okresie rekonwalescencji, zwłaszcza po leczeniu antybiotykami.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Juvit Multi i w jakim celu się go stosuje

Juvit Multi zawiera podstawowe witaminy niezbędne w rozwoju i czynnościach organizmu człowieka.
Witaminy B i PP biorą udział w różnorodnych przemianach komórkowych, a ich niedobór wywołuje
zaburzenia wzrostu, widzenia zmierzchowego i czynności ośrodkowego układu nerwowego oraz
zmiany chorobowe w obrębie jamy ustnej i skóry. Witaminy C i E wpływają na czynność układu
krwionośnego, nerwowego i mięśniowego oraz rozwój chrząstki, kości i zębów. Witamina A odgrywa
istotną rolę w procesie widzenia. Jest także niezbędna do wzrostu, rozwoju i czynności nabłonka skóry
oraz błony śluzowej. Witamina D reguluje gospodarkę głównymi mineralnymi składnikami kości -
wapniem i fosforanami.

Juvit Multi stosuje się w zapobieganiu i leczeniu niedoborów witamin u niemowląt i dzieci:

- w stanach zwiększonego zapotrzebowania (okres intensywnego wzrostu, wzmożony wysiłek
fizyczny, choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą),

- przy niedostatecznej podaży witamin w pożywieniu (diety eliminacyjne, stany niedożywienia,
okres wczesnowiosenny),

- w obniżonej ogólnej odporności na choroby infekcyjne,

- w okresie rekonwalescencji, zwłaszcza po leczeniu antybiotykami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Juvit Multi

Kiedy nie stosowa
ć leku Juvit Multi:

- jeśli u pacjenta występuje uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

- w przypadku nadmiaru witaminy A w organizmie (hiperwitaminoza A),

- w przypadku podwyższonego stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia).


Ostrzeżenia i środki ostrożności


W przypadku kamicy nerkowej (obecnie lub w przeszłości) oraz w przypadku sarkoidozy (choroby
układu odpornościowego charakteryzującej się powstaniem ziarniniaków) stosowanie leku możliwe
jest wyłącznie w porozumieniu z lekarzem i zgodnie z jego zaleceniami.

Stosowanie jednocześnie z innymi lekami zawierającymi witaminę A i (lub) D powinno odbywać się
wyłącznie na zalecenie lekarza i zgodnie z ustalonym przez niego dawkowaniem.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Juvit Multi należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Juvit Multi a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne podawanie kolestyraminy, oleju parafinowego, kolestypolu (leki zmniejszające
wchłanianie tłuszczów i cholesterolu) zmniejsza wchłanianie witaminy A, D i E.
Wchłanianie witaminy A jest zmniejszone podczas podawania neomycyny, zaś witaminy D u
pacjentów przyjmujących leki przeciwdrgawkowe i barbiturany (stosowane m.in. w padaczce).
Jednoczesne stosowanie preparatów żelaza osłabia działanie witaminy E, dlatego należy zachować
kilkugodzinny odstęp między przyjmowaniem leku Juvit Multi i preparatów żelaza.

Juvit Multi z jedzeniem i piciem

Niemowlętom i małym dzieciom można podawać lek w łyżce napoju lub z pokarmem.


Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie na zalecenie i zgodnie z ustalonym przez lekarza
dawkowaniem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Juvit Multi

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przyjmować doustnie.
Jeżeli nie zalecono specjalnego dawkowania, zazwyczaj podaje się:
- niemowlętom: 3 do 5 kropli na dobę
- dzieciom w wieku 1 roku do 6 lat: 6 do 7 kropli na dobę
- dzieciom w wieku 7 do 14 lat: 8 do 9 kropli na dobę.
Niemowlętom i małym dzieciom można podawać lek w łyżce napoju lub z pokarmem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Juvit Multi

Możliwe jest wystąpienie łagodnych objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego
(nudności, biegunka), zaś po długotrwałym podawaniu zbyt dużych dawek - hiperwitaminozy A i D
oraz hiperkalcemii (podwyższone stężenie wapnia we krwi).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów przedawkowania należy
przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Juvit Multi

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania zalecanych dawek nie obserwowano działań niepożądanych. Zbyt duże dawki
mogą wywołać objawy przedawkowania (patrz punkt 3).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Juvit Multi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje


Co zawiera lek Juvit Multi

- 1 ml kropli zawiera następujące substancje czynne:
retynolu palmitynian (witamina A) 5000 j.m.
cholekalcyferol (witamina D3) 1000 j.m.
all-rac-α-tokoferylu octan (witamina E) 4,0 mg
tiaminy chlorowodorek (witamina B1) 2,0 mg
ryboflawiny sodu fosforan (witamina B2 ) 0,8 mg
pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) 4,0 mg
nikotynamid (witamina PP) 30,0 mg
deksopantenol 10,0 mg
kwas askorbowy (witamina C) 100,0 mg
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sodu wodorotlenek, RRR-α-tokoferol,
butylohydroksyanizol, kwas cytrynowy jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny, sacharyna
sodowa, makrogologlicerolu hydroksystearynian, glicerol, aromat pomarańczowy, woda
oczyszczona.


Jak wygląda lek Juvit Multi i co zawiera opakowanie

1 ml roztworu odpowiada około 27 kroplom.
Jedno opakowanie leku zawiera 10 ml roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel. + 48 (22) 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl


Dane o lekach i suplementach diety dostarcza