Izovag krem dopoch.(10 mg/g) - tuba 40 g

Opakowanie

tuba 40 g

Producent

Aristo Pharma

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

krem dopoch.

Dawkowanie

Dopochwowo. Zaleca się podawanie kremu jeden raz na dobę przez 7 kolejnych dni. Sposób podania. Krem wprowadza się do pochwy, tak głęboko jak jest to możliwe. Do aplikacji kremu używa się aplikatora dołączonego do opakowania. Zaleca się zastosowanie kremu dopochwowego na noc, przed snem. Najlepiej aplikować krem w pozycji leżącej. Nie należy kontynuować leczenia podczas miesiączki.

Zastosowanie

Zakażenia grzybicze pochwy, w tym zakażenia mieszane z udziałem bakterii Gram-dodatnich.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Izovag i w jakim celu się go stosuje

Izovag zawiera substancję czynną izokonazolu azotan.
Izokonazolu azotan należy do leków przeciwgrzybiczych przeznaczonych do stosowania
w zakażeniach grzybiczych pochwy, w tym zakażeniach mieszanych z udziałem bakterii
Gram-dodatnich.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Izovag

Kiedy nie stosować leku Izovag
- jeśli pacjentka ma uczulenie na izokonazolu azotan lub którykolwiek z pozostałych składników
  tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli pacjentką jest dziecko w wieku poniżej 15 lat, ponieważ nie zaleca się stosowania
  aplikatorów dopochwowych w tej grupie wiekowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania kremu dopochwowego Izovag, należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.

W celu leczenia zakażeń zewnętrznych okolic narządów płciowych lub profilaktycznego leczenia
partnera pacjentki, zaleca się stosowanie kremu zawierającego izokonazolu azotan.

Podczas 7-dniowego cyklu leczenia oraz tydzień po zakończeniu leczenia nie należy wykonywać
irygacji (płukania) pochwy.

W celu zapobiegania nawrotom zakażeń, zaleca się noszenie bawełnianej bielizny, którą należy
zmieniać codziennie na czystą, uprzednio upraną i wygotowaną.

Ręczniki z których korzysta pacjentka, należy po każdym użyciu wygotować.

W przypadku niezamierzonego dostania się kremu dopochwowego do oka, należy niezwłocznie
przepłukać je dużą ilością wody.

Składniki leku mogą uszkadzać lateks, zmniejszając skuteczność mechanicznych środków
antykoncepcyjnych (tj. prezerwatywy).

Dodatkowe środki ostrożności należy stosować podczas całego okresu leczenia i 5 dni po
zastosowaniu kremu.

Lek Izovag a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjentkę
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjentka planuje stosować.

Brak danych dotyczących interakcji leku Izovag z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nie zaleca się używania aplikatorów dopochwowych podczas ciąży.

Karmienie piersią
Kobiety karmiące piersią mogą stosować lek Izovag jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza
korzyści z zastosowania leku dla matki przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami dla płodu.

Wpływ na płodność
Brak danych wskazujących, że stosowanie leku Izovag ma wpływ na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Izovag nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Izovag zawiera alkohol cetostearylowy
Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Izovag

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Izovag jest przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego.

Zaleca się stosowanie kremu jeden raz na dobę przez 7 kolejnych dni.
Krem wprowadza się do pochwy, tak głęboko jak jest to możliwe. Do aplikacji kremu używa się
aplikatora dołączonego do opakowania.
Zaleca się zastosowanie kremu dopochwowego na noc, przed snem.
Najlepiej aplikować krem w pozycji leżącej (na plecach).
Nie należy kontynuować leczenia podczas miesiączki.

Sposób użycia:
- usunąć nakrętkę z tuby, przebić membranę zabezpieczającą, następnie w miejsce nakrętki
  wkręcić aplikator dołączony do opakowania
- wyciągnąć do końca tłok aplikatora
- ścisnąć tubę i napełnić aplikator kremem
- usunąć aplikator i zabezpieczyć tubę nakrętką
- umieścić aplikator głęboko w pochwie, następnie nacisnąć tłok aplikatora aż do całkowitego
  wyciśnięcia kremu.

1. Usunąć nakrętkę z tuby, przebić
    membranę zabezpieczającą, następnie
    w miejsce nakrętki wkręcić aplikator
    dołączony do opakowania.

2. Wyciągnąć do końca tłok aplikatora.
    Ścisnąć tubę i napełnić aplikator
    kremem.

3. Usunąć aplikator i zabezpieczyć tubę
    nakrętką.

4. Umieścić aplikator głęboko w pochwie,
    następnie nacisnąć tłok aplikatora aż do
    całkowitego wyciśnięcia kremu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Izovag
Pojedyncze zastosowanie większej niż zalecana dawki leku czy nawet niezamierzone połknięcie
zawartości całej zawartości tuby leku nie stwarza ryzyka ostrego zatrucia lekiem.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Izovag
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku
pominięcia dawki, należy niezwłocznie zastosować następną dawkę, a potem kontynuować leczenie
zgodnie z zaleceniami.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko mogą występować działania niepożądane w miejscu podania, takie jak: pieczenie
i świąd.
Możliwe jest także występowanie reakcji alergicznych takich jak: wysypka, obrzęk, nudności,
duszność, niedociśnienie tętnicze.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,
email: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Izovag

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po otwarciu tuby krem należy zużyć w ciągu 7 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Izovag
- Substancją czynną leku jest izokonazolu azotan. 1 g kremu zawiera 10 mg izokonazolu azotanu.
- Pozostałe składniki to: polisorbat 60, sorbitanu stearynian, alkohol cetostearylowy, parafina
  ciekła, wazelina biała, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Izovag i co zawiera opakowanie
Izovag jest białym, jednorodnym kremem.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa pokryta podwójną warstwą lakieru epoksydowo-fenolowego
z membraną zabezpieczającą, z zakrętką z HDPE oraz 7 aplikatorów dopochwowych z LDPE,
z tłokiem z HDPE, o pojemności około 4,5 g, w tekturowym pudełku.
Tuba zawiera 40 g kremu dopochwowego.

Podmiot odpowiedzialny
Aristo Pharma Sp. z o.o.
ul. Baletowa 30
02-867Warszawa

Wytwórca
Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A.
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lotes 8, 15 e 16
3450-232 Mortágua
Portugalia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09/2022

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza