Hascofungin płyn na skórę(10 mg/ml) - but. 30 ml

Opakowanie

but. 30 ml

Producent

Hasco-Lek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

płyn na skórę

Dawkowanie

Zewnętrznie. Krem lub płyn nanosi się 2 razy na dobę (rano i wieczorem) na zmienione chorobowo miejsca na skórze i wokół nich. Leczenie należy prowadzić do ustąpienia zmian chorobowych, zwykle przez 2-4 tyg. Jeśli zmiany nie ustąpią, po 4 tyg. leczenia należy zweryfikować diagnozę.

Zastosowanie

Leczenie miejscowe wszystkich postaci grzybicy skóry: kandydozy skórnej wywołanej przez Candida albicans; grzybicy ciała, podudzi, pachwin, stóp wywołanej przez dermatofity Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum i Microsporum canis; łupieżu pstrego (pityriasis versicolor) wywołanego przez Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Hascofungin w postaci płynu do stosowania na skórę (cyklopiroks z olaminą),
działa przeciwgrzybiczo niszcząc komórki grzybów chorobotwórczych i drożdżaków wywołujących
choroby skóry gładkiej i owłosionej, a także działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.
Wrażkiwe na działnie cyklopiroksu z olaminą są grzyby chorobotwórcze i drożdżaki oraz niektóre
bakterie (Gram-dodatnie i Gram-ujemne).

Wskazania do stosowania
Leczenie miejscowe wszystkich postaci grzybicy skóry:
-  kandydozy skóry (zakażenie drożdżakami występujące zwykle między palcami stóp, pod piersiami
    i między fałdami skóry);
-  grzybicy ciała, podudzi, pachwin, stóp (pomiędzy palcami jednej lub obu stóp, czasem na podeszwie
    lub bocznych stronach stóp);
-  łupieżu pstrego (żółtobrunatne plamy występujące zwykle na skórze klatki piersiowej).2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

Kiedy nie stosować leku Hascofungin, płyn do stosowania na skórę:
- jeśli pacjent ma uczulenie na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników
  tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości należy przerwać leczenie.
Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
Nie stosować w okolicy oczu.

Dzieci i młodzież
Nie ma danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

Lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.3. Jak stosować lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.
Zwykle lek nanosi się na zmienione chorobowo miejsca na skórze i wokół nich 2 razy na dobę (rano i
wieczorem).

Leczenie należy prowadzić do ustąpienia zmian chorobowych, zwykle od 2 do 4 tygodni, a w przypadku
grzybicy stóp przez miesiąc lub dłużej. Jeśli zmiany nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Z opakowania należy zdjąć kapturek. Następnie mocno nacisnąć przycisk i kierując strumień w stronę
zmienionego chorobowo miejsca na skórze, równomiernie rozprowadzić lek. W czasie pierwszego
użycia należy, w celu odpowietrzenia i uzyskania prawidłowego rozpylania, kilkakrotnie nacisnąć
przycisk pompki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hascofungin, płyn do stosowania na skórę
Brak danych dotyczących przedawkowania.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Hascofungin, płyn do stosowania na skórę
Należy zastosować lek tak szybko jak to możliwe.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko mogą wystąpić: podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie lub świąd.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpLgov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.
Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę
- Substancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą. 1 ml płynu zawiera 10 mg cyklopiroksu z
   olaminą.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: alkohol izopropylowy, makrogol 400, woda
   oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę i co zawiera opakowanie
Lek Hascofungin, płyn do stosowania na skórę, ma postać przezroczystego płynu o swoistym
zapachu.

Jedno opakowanie leku zawiera 30 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel. + 48 22 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza