Hascofungin krem(10 mg/g) - tuba 30 g

Opakowanie

tuba 30 g

Producent

Hasco-Lek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

krem

Dawkowanie

Zewnętrznie. Krem lub płyn nanosi się 2 razy na dobę (rano i wieczorem) na zmienione chorobowo miejsca na skórze i wokół nich. Leczenie należy prowadzić do ustąpienia zmian chorobowych, zwykle przez 2-4 tyg. Jeśli zmiany nie ustąpią, po 4 tyg. leczenia należy zweryfikować diagnozę.

Zastosowanie

Leczenie miejscowe wszystkich postaci grzybicy skóry: kandydozy skórnej wywołanej przez Candida albicans; grzybicy ciała, podudzi, pachwin, stóp wywołanej przez dermatofity Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum i Microsporum canis; łupieżu pstrego (pityriasis versicolor) wywołanego przez Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Hascofungin, krem i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Hascofungin w postaci kremu (cyklopiroks z olaminą), działa
przeciwgrzybiczo niszcząc komórki grzybów chorobotwórczych i drożdżaków wywołujących choroby
skóry gładkiej i owłosionej, a także działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.
Wrażliwe na działanie cyklopiroksu z olaminą są grzyby chorobotwórcze i drożdżaki oraz niektóre
bakterie (Gram-dodatnie i Gram-ujemne).

Wskazania do stosowania
Leczenie miejscowe wszystkich postaci grzybicy skóry:
- kandydozy skóry (zakażenie drożdżakami występujące zwykle między palcami stóp, pod piersiami
   i między fałdami skóry);
- grzybicy ciała, podudzi, pachwin, stóp (pomiędzy palcami jednej lub obu stóp, czasem na
   podeszwie lub bocznych stronach stóp);
- łupieżu pstrego (żółtobrunatne plamy występujące zwykle na skórze klatki piersiowej).2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascofungin, krem

Kiedy nie stosować leku Hascofungin, krem:
- jeśli pacjent ma uczulenie na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych składników leku
  (wymienione w punkcie 6),
- na rany.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości należy przerwać leczenie.
Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
Nie stosować w okolicy oczu.

Dzieci i młodzież
Nie ma danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

Lek Hascofungin, krem a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje
mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Hascofungin, krem zawiera alkohol cetostearylowy
Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Lek Hascofungin, krem zawiera kwas benzoesowy
Powoduje niewielkiego stopnia podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.3. Jak stosować lek Hascofungin, krem

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta łub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.
Zwykle lek nanosi się na zmienione chorobowo miejsca na skórze i wokół nich 2 razy na dobę (rano
i wieczorem).

Leczenie należy prowadzić do ustąpienia zmian chorobowych, zwykle od 2 do 4 tygodni, a w
przypadku grzybicy stóp przez miesiąc lub dłużej. Jeśli zmiany nie ustąpią, należy skontaktować się z
lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hascofungin, krem
Brak danych dotyczących przedawkowania.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Pominięcia zastosowania leku Hascofungin, krem
Należy zastosować lek tak szybko jak to możliwe.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko mogą wystąpić: miejscowe reakcje nadwrażliwości, podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie,
obrzęk lub świąd.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Hascofungin, krem

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż
25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.
Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hascofungin, krem
- Substancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą. 100 g kremu zawiera 1 g cyklopiroksu z olaminą.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: alkohol cetostearylowy, izopropylu myrystynian,
  glicerolu monostearynian samoemulgujący, parafina ciekła lekka, oktylododekanol, polisorbat 60,
  glicerol, kwas benzoesowy, kwas mlekowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascofungin, krem i co zawiera opakowanie
Lek Hascofungin, krem ma postać kremu barwy białej o swoistym zapachu.

Jedno opakowanie leku zawiera 30 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel. +48 (22) 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza