Halset tabl. do ssania(1,5 mg) - 24 szt.

Opakowanie

24 szt.

Producent

Biofarm®

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. do ssania

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież: 1 tabl. co 1-2 h (maksymalnie 8 tabl. na dobę). Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 tabl. co 2-3 h (maksymalnie 6 tabl. na dobę). Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Ssać powoli po jednej tabletce.

Zastosowanie

Zapobiegawczo i leczniczo w lekkich i średniociężkich stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Treść ulotki

1. CO TO JEST LEK HALSET I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Halset zawiera cetylopirydyniowy chlorek. Lek działa miejscowo odkażająco w zapaleniach jamy
ustnej i gardła. Działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oraz działa na
niektóre grzyby. Halset nie zawiera cukru.

Wskazania do stosowania
Lek Halset stosuje się zapobiegawczo i leczniczo w lekkich i średniociężkich stanach zapalnych jamy
ustnej i gardła.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HALSET

Kiedy nie stosować leku Halset

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek z
pozostałych składników leku Halset,
- jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję fruktozy (rzadko występująca choroba metaboliczna).

Nie stosować u dzieci z powodu niebezpieczeństwa przypadkowego zakrztuszenia się tabletką.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Halset

- jeśli wystąpią objawy reakcji uczuleniowej, np. wysypka - należy skontaktować się
z lekarzem,
- w przypadku ciężkich zakażeń lub bólu gardła przebiegających z wysoką temperaturą, bólami
głowy, nudnościami, wymiotami lub jeśli objawy nasilą się albo nie ustąpią po trzech dniach
należy zgłosić się do lekarza.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio
lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługiwania urządzeń mechanicznych będących w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Halset
Lek zawiera sorbitol. Jedna tabletka do ssania zawiera 742,35 mg sorbitolu. Jeżeli stwierdzono
wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem
przed przyjęciem leku (patrz punkt Kiedy nie stosować leku Halset). Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g
sorbitolu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK HALSET

Lek Halset należy stosować zgodnie z informacjami podanymi w tej ulotce. W razie wątpliwości
należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletki Halset stosować doustnie.
Ssać powoli po jednej tabletce.

Zazwyczaj stosowana dawka:
Dorośli i młodzież: ssać 1 tabletkę co 1-2 godziny (maksymalnie 8 tabletek na dobę).

Stosowanie u dzieci
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny (maksymalnie 6 tabletek na dobę).

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Halset
Stosowanie większej liczby tabletek Halset niż zalecane może spowodować podrażnienie błony
śluzowej jamy ustnej, biegunkę (szczególnie u dzieci), nudności, wymioty.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Halset
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Halset
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Halset może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występują reakcje alergiczne (np. pokrzywka, wysypka), uczucie pieczenia w jamie ustnej,
nudności i przemijające zaburzenia smaku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HALSET

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Halset po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności
oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Halset

- Substancją czynną leku jest cetylopirydyniowy chlorek jednowodny. Jedna tabletka do ssania
zawiera 1,5 mg cetylopirydyniowego chlorku jednowodnego.

- Ponadto lek zawiera sorbitol, olejek miętowy, mentol, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Halset i co zawiera opakowanie
Tabletki do ssania.

Tabletki Halset są prostokątne, obustronnie płaskie, o gładkiej powierzchni gładkiej, zaokrąglonych
narożnikach
i krawędziach, białe, z połyskiem, o słodkim, miętowym smaku i mentolowym zapachu.

Wielkość opakowania: 18 lub 24 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

BIOFARM Sp. z o.o.
ul.Wałbrzyska 13
60-198 Poznań
Polska
Tel. 061 66 51 500

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska
BIOFARM Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

Polska
Tel. 061 66 51 500

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza